Fa
kü
lte
si
Hu
ku
k
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
2
2
İçindekiler
04 Dekanın Mesajı
07 Hukuk Fakültesi
3
4
Dekanın Mesajı
Fakültemizde siz yeni öğrencilerimizi karşılamak ve sizinle tanışmak heyecanı taşıdığımız
bugünlerde başarılı bir eğitim ve öğretim yapmanızı diliyorum. Hep vurguladığımız üzere,
ülkemizin şiddetle ihtiyacı olan gerçek demokrasi ve hukukun üstünlüğüne ulaşma
mücadelesinin en önemli yapıtaşı olan, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ genç hukukçuları
siz olacaksınız.
Zamanın hızla aktığını unutmamalısınız. Fakülteye başladığı günü çok iyi hatırladığımız
öğrencilerimiz avukat, hakim, noter ve bürokrat ve hatta öğretim görevlisi olarak hukuk
hayatına atıldılar. Edindiğimiz tecrübeler ile sizler için Fakültemizde sağladığımız tüm
olanaklar, meslek hayatınızda karşınızda çıkacak zorluklara sizleri hazırlamak, adalete
ulaşmak için girdiğiniz bu uzun yolda size hep yardımcı olacak donanımı sağlamak içindir.
Başkent Hukuk ailesinin öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ile Cumhuriyeti Ulu
Önder’in çizdiği yoldan ve Üniversitemiz Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın
ideallerinden ayrılmadan, halkının hak ettiği medeniyet düzeyine taşımak için çalışan
erdemli birer hukukçu olacak sizlerin, her zaman yanında olduğunu aklınızdan bir an olsun
çıkarmayınız. Bir ferdi olduğunuz Başkent ailesinin her bir üyesi, bu uzun yolda sizinle
beraber yürüyecek, sizin başarılarınızla gururlanacaktır.
Fakültemizin sadece teorik hukuk bilgileri vermekle yetinmediğini, sizleri uygulamaya
hazırlamak için de çalıştığımız unutmayınız. Derslere aktif biçimde katılımınızın yanı
sıra Fakültemizin ve diğer hukuk kurumlarının düzenlediği etkinliklere katılmanızın sizi
gelecekteki meslek yaşamınıza hazırlamaktaki önemini göz ardı etmemeniz yönündeki
önerilerimi bir kez daha yineliyorum. Erasmus başvurularını, spor merkezince verilen
kursları ve Hukuk Topluluğu başta olmak üzere öğrenci topluluklarının faaliyetlerini iyi
değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Öğretim dönemi boyunca Üniversitenizin sizler için
düzenleyeceği konferanslara, panellere düzenli biçimde katılmanızı da üniversite hayatının
vazgeçilmezleri arasında saydığımı bilmenizi istiyorum.
Mezun olan öğrencilerimize söylediğim sözleri size de yinelemek istiyorum; hukukun
sürekli sorgulandığı, hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğu unutulup, bir zorlama aracı
olarak gösterilmeye çalışıldığı bu günlerde hukuk aleminin şiddetle ihtiyaç duyduğu taze
kanı sağlamak size düşmektedir. Omuzlarınıza yüklenen bu sorumluluğun gereğini yerine
getirmek için çok çalışmanız gerekiyor.
Bir hukukçunun asla ve asla elinde olanla yetinemeyeceğini, sürekli değişen ve gelişen
dünyada, onu yakalamak ve önüne geçmek için sadece eğitim ve öğretim döneminde değil,
hayatının ondan sonraki her anında da çalışması gerektiğini hatırlatmak isterim.
Bu konuda size olan güvencim tamdır.
Hepinize sağlık mutluluk ve başarılar dilerim,
Prof. Dr. Kudret GÜVEN
Dekan
5
6
Hukuk
Fakültesi
Bölüm TM2 puanıyla öğrenci
almaktadır.
7
Bölümün Tanıtımı
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997-1998 akademik yılında öğretim
hayatına başlamıştır. Ülkemizde hukuk fakültelerine çok büyük talep olmasına
karşın, modern hukuk eğitimi verebilmek amacıyla fakülteye fazla öğrenci
alınmamaktadır. Kaliteli ve modern bir hukuk eğitimini kendisine amaç edindiği
için, Fakülteye olan başvurular da oldukça yüksek olmaktadır. Nitekim öğretim
yılına başladığımız 1997-1998 öğretim dönemi ve sonraki tüm öğretim dönemleri
dahil olmak üzere kontenjanlarımız tamamen dolmuştur. Fakültemizde öğretim
Türkçe yapılmaktadır. Ancak, günümüzde hukukun uluslararası boyuta ulaşması
ve bir hukukçunun uluslararası alanda geçerli bir yabancı dili çok iyi bilmesi
gerektiğinden, yabancı dili çok iyi bilmeyenler için İngilizce Hazırlık Programı
uygulaması getirilmiştir. Hazırlık Programında verilen yabancı dil öğrenimine
dört yıllık eğitim öğretim süresince de devam edilmektedir. Ayrıca çeşitli dersler,
İngilizce okutularak, yabancı dilin kullanılabilir düzeye çıkması sağlanmaktadır.
İyi bir hukukçu olabilmek için, yabancı dil ile birlikte geniş bir genel kültüre ve
bilgisayar kullanma yeteneğine de sahip olmak gereklidir. Bu amaçla Fakültemizde
özellikle eğitim-öğretimin ilk yıllarında genel kültür ve bilgisayar kullanımı
derslerine ağırlık verilmektedir.
Modern bir hukuk eğitim ve öğretimi için sözü edilen bilgiler ve edinilmesi zorunlu
olan hukuk bilgilerinin dışında, ekonomi, işletme, muhasebe ve uluslararası
hukuk gibi bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin öğrencilere verilmesi
ise seçmeli derslerle yapılmaktadır.
Fakülte bünyesi içinde özel olarak tesis edilmiş olan mahkeme (duruşma)
salonunda, öğrencilere öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya yansıtma imkânı
hazırlanmıştır.
Bütün bu imkânlarla, Ülkemize bir yabancı dili çok iyi bilen, geniş genel kültüre
ve bilgisayar kullanma yeteneğine sahip, gerektiğinde kullanılabilecek ekonomi
ve uluslararası hukuk bilgilerini kendisinde toplamış ve üst düzeyde hukuk
bilgilerini kendisinde toplamış ve üst düzeyde hukuk bilgisi edinmiş hukukçular
kazandırılmaya çalışılmaktadır.
8
Bölümün Avantajları
• Öğrencilerimiz alanında çok iyi
tanınan
hukukçulardan
ders
almış olmanın avantajıyla hukuk
nosyonu edinmektedirler.
• Öğrencilerimize
öğrenim
hayatları boyunca etkin akademik
danışmanlık verilmektedir.
• Öğrencilerimiz, genel İngilizce
derslerinde başarılı oldukları
takdirde Hukuk İngilizcesi dersleri
de almaktadırlar.
• Öğrencilerimiz,
birçok
farklı
alanda uzmanlaşmaya imkan
veren seçmeli ders alternatiflerine
sahiptir.
• Hukuk Fakültesinden mezun olan
öğrencilerimiz kamu veya özel
sektörde, geniş bir alternatifte
çalışma imkanına sahiptir.
• Üniversitemizde yüksek lisans/
doktora yaparak öğrenimine devam
etmek isteyen mezunlarımıza %30
indirim imkanı sunulmaktadır.
Akademik Kadro
Prof. Dr. Kudret GÜVEN (Dekan)
Prof. Dr. Sadi ÇAYCI (Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI (Dekan Yrd.)
Prof. Dr. Fikret EREN
(Özel Hukuk Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet MUMCU
(Kamu Hukuku Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN
(Ekonomi Maliye Bölüm Başk)
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN
Prof. Dr. Ülker GÜRKAN
Prof. Dr. Attila ÖZER
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Prof. Dr. C. Tayyar SADIKLAR
Doç. Dr. Mustafa ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin AKGÜL
Yrd. Doç. Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA
Yrd. Doç. Dr. Nur ULUŞAHİN
Öğr. Gör. Orhan TEKİNSOY
Öğr. Gör. Dr. Atalay ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Ş. Esra BASKAN
Öğr. Gör. Derya KARAKOÇ
Öğr. Gör. Dr. İpek YÜCER
Ar. Gör. Dr. Ezgi AYGÜN
Ar. Gör. Fatma Candan KAVŞAT
Ar. Gör. Onur KİREÇTEPE
Ar. Gör. Özgür KÜÇÜKTAŞDEMİR
Ar. Gör. Ali Akın METİNER
Ar. Gör. Dr. Işık ÖZER
Ar. Gör. Bersun SARIGÜL
Ar. Gör. Ardahan ŞENYUVA
Ar. Gör. Musa TOPRAK
Ar. Gör. A. Cemil ÜNAL
9
Bölüm mezunları hangi alanlarda çalışmaktalar
Mezunlarımız öncelikle avukat, hakim ve Cumhuriyet savcısı olarak çalışmaktadır.
Ayrıca kamuda çeşitli bakanlıklar, üst kurullar ve diğer kuruluşlarda uzmanlık,
müfettişlik gibi kariyer meslek kadrolarına başvurabilmektedir. Özel sektörde ise;
bankalar, aracı kurumlar, borsalar, bağımsız denetim ve danışmanlık firmaları,
mali müşavirlik firmaları, dış ticaret şirketleri, ulusal ve uluslararası firmalar,
mezunların çalıştığı yerler arasındadır. Ayrıca mezunlarımız, vakıf üniversiteleri
veya devlet üniversitelerinde akademisyen olabilirler.
Mezunların çalıştıkları kurumlar
Hukuk Fakültesi kuruluşundan bu yana her sene tüm kontenjanlarını doldurmuş,
ve mezun olan öğrenciler de neredeyse diğer hiçbir bölümde sağlanamayacak bir
avantajla hukuki, idari, mali ve denetim-teftişi kapsayan bir skala içinde istihdam
edilmiştir. Malum olduğu üzere mezunlarına %100’e varan istihdam sağlamak
bugünkü ekonomik hayat içinde çok önemli bir ayrıcalıktır.
Üstün başarılı öğrencilerimiz, çift anadal lisans programına dahil olarak aynı
zamanda ikinci bir lisans diploması alabilirler veya başarılı öğrenciler, ilgi duydukları
başka bir dalda bilgilenmek amacıyla yan dal programına başvurabilirler. Böylece
farklı bir alanda sertifika alma şansları vardır. Burslu öğrencilerimiz, çift anadal
ve yan dal programlarından da burslarının sağladığı indirimlerle yararlanabilirler.
Öğrenciler Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında öğrenim
sürelerinin bir dönem ya da bir yılını, program kapsamında bulunan Avrupa’daki
üniversitelerden birinde sürdürebilirler.
Staj ve uygulamalı eğitim imkanları
Fakültemizde zorunlu staj uygulaması olmamakla birlikte öğrencilerimizin
staj yapmaları desteklenmektedir. Öğrencilerimiz; yıllardır Ankara Barosu’nun
gelenekselleşmiş ön staj programına katılmaktadır, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
Sermaye Piyasası Kurulu gibi üst kurullarda, kamu kuruluşlarında ve bankalar,
hukuk büroları, ulusal ve uluslararası şirketler gibi özel sektör kuruluşlarında staj
yapmayı da tercih etmektedirler.
10
Ders programı
Katalog Ders Yükü: 6 Ders, 19 Kredi
D: Haftalık teorik ders saati
U: Haftalık uygulama ders saati
ÖK: Ön koşul
K: Dersin toplam kredi saati Z/S: Zorunlu/Seçmeli
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
11
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
ATA101
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap
Tarihi I
Bilgi Teknolojileri Ve
Uygulamaları
Academic English I
2
-
2
2
2
2
3
5
4
-
4
5
Hukuk Başlangıcı
Felsefeye Giriş
Medeni Hukuk I (BaşlangıçKişiler Hukuku)
Anayasa Hukuku I (Genel
Esaslar)
Ekonomi I (Mikro Ekonomi)
Türk Dili I
3
2
-
3
2
4
3
4
1
4
6
3
-
3
4
3
2
-
3
2
4
2
BTU110
ENG131
HUK101
HUK105
HUK111
HUK121
HUK145
TÜRK101
TOPLAM
ÖK
Z/S
ECTS
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
ATA102
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap
Tarihi II
Academic English II
2
-
2
2
4
-
4
5
Seçmeli Güzel Sanatlar
Sosyolojiye Giriş
Medeni Hukuk II (Aile
Hukuku)
Anayasa Hukuku II (Türk
Anayasa Hukuku)
Roma Hukuku
Ekonomi II (Makroekonomi)
Türk Dili II
2
2
-
1
2
1
3
4
1
4
6
3
-
3
4
3
3
2
1
-
3
3
2
4
4
2
ENG132
GSBXXX
HUK106
HUK112
HUK122
HUK132
HUK146
TÜRK102
TOPLAM
ÖK
Z/S
ECTS
DÖNEM III (Güz)
12
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
ÖK
Z/S
ECTS
XXXXXX
Seçimlik Ders I
1
2
2
ENG231
4
-
4
5
HUK211
Academic Engish III
Borçlar Hukuku I (Genel
Hükümler)
3
1
3
5
HUK231
Ceza Hukuku I (Genel
Hükümler)
3
1
3
4
HUK245
İdare Hukuku I
3
1
3
5
HUK253
International Law
3
-
3
4
HUK255
TOPLAM
Türk Hukuk Tarihi
3
-
3
4
DÖNEM IV (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
XXXXXX
Seçimlik Ders III
1
2
2
ENG232
Academic English IV
Borçlar Hukuku II (Genel
Hükümler)
Ceza Hukuku II (Genel
Hükümler)
İdare Hukuku II
Avrupa Birliği Hukuku
Maliye
4
-
4
5
3
1
3
5
3
1
3
4
3
2
3
-
3
2
3
5
3
5
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
HUK 311
Seçimlik Ders III
1
2
2
HUK 313
HUK 315
Translation I
Eşya Hukuku I
Borçlar Hukuku (Özel
Hükümler)
Medeni Usul Hukuku I
Ticaret Hukuku I (Ticari
İşletme Hukuku)
Vergi Hukuku
Hukuk Felsefesi
2
3
1
2
3
2
5
4
1
4
6
3
1
3
4
3
-
3
4
3
2
-
3
2
4
3
HUK212
HUK232
HUK244
HUK254
HUK284
TOPLAM
ÖK
Z/S
ECTS
DÖNEM V (Güz)
HUK 317
HUK 319
HUK 321
ENG 315
ÖK
Z/S
ECTS
TOPLAM
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
XXXXXX
ENG316
HUK312
Seçimlik Ders IV
Translation II
Eşya Hukuku II
1
2
3
2
1
2
2
3
3
5
HUK316
Medeni Usul Hukuku II
Ticaret Hukuku II (Şirketler
Hukuku)
Ceza Hukuku (Özel
Hükümler)
Hukuk Sosyolojisi
3
1
3
4
3
1
3
4
4
1
4
6
2
-
2
4
HUK318
HUK324
HUK328
TOPLAM
ÖK
Z/S
ECTS
13
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
XXXXXX
1
2
2
3
1
3
4
3
-
3
4
3
1
3
5
HUK421
HUK423
Seçimlik Ders V
İcra-İflas Hukuku I (İcra
Hukuku)
Devletler Özel Hukuku I
Ticaret Hukuku I (Kıymetli
Evrak Hukuku)
Ceza Usulü Hukuku I
İş Hukuku
3
3
-
3
3
4
5
HUK425
Adli Tıp
2
-
2
3
HUK429
TOPLAM
İnsan Hakları
2
-
2
3
HUK413
HUK417
HUK419
ÖK
Z/S
ECTS
DÖNEM VIII (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
XXXXXX
Seçimlik Ders VI
1
2
2
HUK412
Miras Hukuku
4
1
4
5
HUK414
2
-
2
4
HUK418
İcra İflas Hukuku II (İflas
Hukuku)
Devletler Özel Hukuku II
3
-
3
5
HUK422
Ceza Usulü Hukuku II
3
1
3
4
HUK424
HUK426
Genel Kamu Hukuku
Toplu İş Hukuku
Ticaret Hukuku II
(Sigorta Huk)
3
3
-
3
3
3
4
2
-
2
4
HUK428
ÖK
Z/S
ECTS
TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
14
DERS KODU
DERS ADI
HUK 221
HUK 224
HUK 267
HUK 274
HUK 285
HUK 335
HUK 338
HUK 342
HUK 345
HUK 433
HUK 435
HUK 437
HUK 440
HUK 446
TOPLAM
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Birliği Ekonomisi
Anayasa Yargısı
Türk Siyasî Tarihi
Uluslararası Ekonomik Örgütler
İmar Hukuku
Sermaye Piyasasi Hukuku
Adlî Yazışma Usulleri
Spor Hukuku
Basın Hukuku
Rekabet Hukuku
Çevre Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
D
U
K
ÖK
ECTS
15
Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusü, Eskişehir Yolu 20.km Etimesgut / ANKARA
Tel: (312) 246 66 40 Faks: (312) 246 66 44
http://hukuk.baskent.edu.tr/
www.baskent.edu.tr
Download

Hukuk Fakültesi - Başkent Üniversitesi Adaylara Bilgi