Dershaneler İçin
Ne Dediler?
Basından Seçmeler
n
ı
zarlar
a
y
e
v
ci
Eğitim örüşleri
g
GÜVEN-DER
GÜVEN DERSANE
SAHİPLERİ DERNEĞİ
ÖZ-DE-BİR
ÖZEL DERSHANELER BİRLİĞİ DERNEĞİ
www.ozdebir.org.tr www.toder.org www.guvender.org.tr
Ankara - Ocak 2013
1
Dershaneler için ne dediler?
Basından Seçmeler
Son dönemlerde dershanelerin kapatılacağına yönelik açıklamalar
yapıldı. Bu açıklamaların ardından dershaneler kamuoyunda, gazetelerde, televizyonlarda ve sosyal paylaşım sitelerinde yoğun bir
şekilde tartışıldı.
•
•
•
•
Dershanelerin eğitim sistemindeki yeri,
Sınavlara hazırlıktaki katkısı,
Velilere getirdiği ekstra maliyetler,
Dershanelerin kapatılması durumunda oluşacak yeni durumun
sonuçları,
• Eğitim sistemimizdeki sorunların nedeni mi yoksa sonucu mu
olduğu,
• Eğitimde fırsat eşitliği mi sağladığı yoksa sosyal adaletsizliğe
mi neden olduğu,
gibi pek çok yönüyle dershaneler masaya yatırıldı. Elinizdeki bu
bültende konuyla ilgili eğitimci, yazar ve alanında uzman kişilerin görüşlerine yer verildi. Dershanelerle ilgili yazılardan seçmeler
yapılırken objektif olmaya çalışıldı. Siyasi ve fikrî yelpazenin her
kesiminden kaleme alınmış farklı görüşler paylaşıldı. Dershanelerle ilgili tartışmaların dönem dönem gündeme geleceğini tahmin etmek zor değil. Bu bülteni hazırlamaktaki amacımız, kamuoyunun
tartışmalara daha geniş bir açıdan bakabilmesini sağlamaktır.
Katkısı olması dileğiyle...
2
Dershanelerin ekonomiye katkısı
göz ardı edilmeyecek bir düzeydedir.
Dershaneler bir sonuçtur, sebep değildir.
Dershaneleri ortaya çıkaran sebepler var olduğu sürece adı dershane olmasa
da bu sistem devam edecektir. Dershaneler kaldırıldığında özel dersler başlayacaktır. Merkezî sınavlar sayesinde Hakkârili bir çocuk başarılı olursa
Kabataş Lisesinde, İstanbul Erkek Lisesinde, Galatasaray Lisesinde okuyabiliyor. Çocuk başarılı olursa Boğaziçi Üniversitesinde okuyabiliyor. Bütün
bunlar merkezî sınavlarla gerçekleşiyor.
Doç. Dr. Hüseyin Çelik AK PARTİ Gn. Başkan Yrd. - KANAL D
İhtiyaç ortadan kalkmadıkça dershaneleri kapatırsanız bu defa özel ders piyasası
patlar.
Üstelik de o piyasa, kollamaya çalıştığınız o yoksul ailelerin asla ulaşamayacağı bir piyasa olur. Bugün Anadolu’nun en ücra köşesine kadar yaygınlaşmış dershane ağı sayesinde bir ölçüde sağlanmış olan fırsat eşitliğini de
tarumar etmiş olursunuz.
Gülay Göktürk - BUGÜN
Ankete göre öğrencilerin % 67’si “Dershane olmadan sınav kazanılmaz.” diyor.
Öğrencilerin dershaneler ve okullarla ilgili görüşlerini bilseniz… içiniz
acır. Bu sefer öğrenciler anlatıyor. Öğretim üyesi olan Doç. Dr. Selçuk Şirin tarafından kurulan İKSara’nın yaptığı Dershane Algısı Araştırması var
önümde. 11’inci ve 12’nci sınıfta okuyan 1.209 öğrenci ile yapılan anketten
çıkan sonuçlar çok çarpıcı. Çoğu öğrenci dershaneleri okuldan daha çok
önemsiyor. “Size iki tercihten birini seçin deseler (dershane mi okul mu),
ikisi de ücretsiz olsa hangisine devam edersiniz?” sorusuna öğrencilerin
%60’ı dershane diyor.
Özgür Bolat - HÜRRİYET
3
Dershane kapatılma düşüncesi,
eğitim özgürlüğüne aykırıdır.
Eğitimde dershanelerin katkısı ve gerekliliği, AB tarafından kabul edilmiş bir
gerçektir.
Bu tür bir uygulama, durumları zaten zor olan öğrencileri daha da zor bir
durumda bırakacaktır, eğitimde başarılı olma şanslarını tamamen ortadan
kaldıracaktır. En önemlisi eğitimde eşitlik ilkesini ihlal etmiş olacaktır.
Türkiye’de dershanelerin kapatılması düşüncesi, bütün dünyada var olan
eğitim özgürlüğü prensibine aykırıdır.
George Hagitegas - AVRUPA DERSHANELER BİRLİĞİ BAŞKANI
Dershanelerde, talebelerin bazı derslerdeki eksikleri de gideriliyor.
Devlet okullarının tümü kaliteli hâle gelmeden sınav nasıl kaldırılacak?
Kaldı ki dershaneler netice itibariyle hür teşebbüsün bir parçası. Eğitimle
ilgili olduğu için tabii ki devlet tarafından denetlenebilir ama yasaklanması,
serbest rekabet ortamına da ters düşer. Dershaneleri kaldırdınız diyelim, o
zaman imkânı olanlar, mutlaka özel öğretmenlerle çocuklarını takviye etme
çareleri arayacak hatta birkaç aile bir araya gelerek gene çocuklarına ders
aldıracaktır. Dershanelerde sınava hazırlığın yanı sıra talebelerin bazı derslerdeki eksikleri de gideriliyor.
Nazlı Ilıcak - SABAH
Dershane meselesinin eğitim kalitesini artırarak çözüme kavuşturulacağına
inanıyorum.
Durumu iyi olanlar zaten çocuklarına özel öğretmen tutuyor. Ama özel ders
alamayacak olanlar ne yazık ki okulda alamadıkları eğitimi, dershanelerle
kapatmaya çalışıyor.
Murat Yalçıntaş - İTO BAŞKANI
4
Ülke menfaati her şeyin üstünde,
daha yapacak çok hizmetimiz var.
Dershaneler, eğitim sistemindeki okullara rakip değil, farklı işleve sahip bir
modeldir.
ÖZ-DE-BİR
ÖZEL DERSHANELER BİRLİĞİ DERNEĞİ
GÜVEN-DER
GÜVEN DERSANE
SAHİPLERİ DERNEĞİ
Söylenenin aksine bu kurumlardan özel ders alma imkânı olmayan orta
hâlli ailelerin yararlandığı,... öğrencilerin eğitime erişimini yaygınlaştıran,
okul dışı zamanlarını kontrollü bir şekilde geçirmesini sağlayan dershaneler
yerine bu talebi kaçak, kontrolsüz, merdiven altı oluşumların karşılayacağı
kesindir... Yasal statüleriyle Millî Eğitim sistemimiz içinde yer alan dershanelerin kurucuları olarak biz de ülkemizin yararını, menfaatlerini, eğitimimize faydalı olanı her şeyin önünde tuttuk; yine tutarız.
ÖZ-DE-BİR, GÜVENDER, TÖDER
Dershaneler olmazsa evde özel dersler artar.
Öyle bir dönem gelir de isteyen öğrenci istediği okula, istediği üniversiteye,
istediği bölüme yerleşecek imkânlara kavuşursa o zaman dershaneler “öğrencileri sınava hazırlayan kurumlar olmak” yerine, öğrencilerin okuldaki
derslerine katkı veren kurumlar olarak çalışmalarına devam eder. Bu hizmeti, bugünkü gibi devletin denetim ve gözetiminde veren dershaneler olmazsa özel ders ve dershane ihtiyacı evlerde, bürolarda denetimsiz olarak
karşılanmaya çalışılır ki bunun çok büyük sakıncaları vardır.
Faruk Köprülü - ÖZ-DE-BİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Dershaneler, eğitimde fırsat eşitliğini daha geniş tabana yayan kurumlardır.
Bunu anlamak için dershanelere devam eden öğrenci profiline bakmak
yeterli olur. Dershanelere devam eden öğrenciler genellikle orta ve düşük
gelir grubundan ailelerin çocuklarıdır. Varlıklı aileler, özel öğretmenlerle
çocuklarını ayrıcalıklı konuma getirirken orta hâlli ailelerin bazıları da daha
az ücretle grup hâlinde ders aldırma yöntemini yani dershaneleri seçmekte;
böylece çocuklarının yarışa ortak olmalarını sağlamaktadır… Öğrencinin
dershanelere daha fazla ilgi duymasının sebebi tüm faaliyetlerin öğrenci
ihtiyacına göre düzenlenmesidir.
Eyyüp Kılcı - GÜVENDER BAŞKAN YARDIMCISI
5
Kaçak ve korsan eğitim uyarısı!
Dershaneler hiçbir ülkede kalkmadı ki...
Üniversite sınavı kalkabilir, üniversiteler öğrencilerini kendileri seçebilir.
Sınavlar bu şekliyle kalkabilir ancak dershaneler kalkmaz. İşlevi değişir.
Dünyanın hiçbir ülkesinde kalkmadı ki bizde kalksın. Çünkü insanlar okul
dışında müzik, resim, İngilizce dersleri alıyor. Eksiklerini tamamlamak için
matematik, sosyal bilimler dersi alıyor. Bunun adı bir yerde kurs bir yerde
dershane. Dershanelerin fiziksel anlamda okula dönüşmesi de mümkün değil.
Enver Yücel - TÖDER BAŞKANI
Dershaneleri zorla kapatırsan karaborsaya düşer.
Sebep-sonuç ilişkisi ters kuruluyor. Otomobil tamirhaneleri kapatılırsa
kazalar azalmaz. Veya hastaneyi kapatınca hastalıklar bitmiyor. Onarım
ve telafi mekanizmaları kapatılınca asıl yapılması gerekenler yapılmıyor.
Dershaneleri zorla kapatırsan karaborsaya düşer. Merdiven altı dershanecilik oluşur.
Prof. Dr. Ali Baykal - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Almanya’da ek ders eğitiminin %25’ni dershaneler oluşturuyor ama bizdeki gibi
tartışılmıyor.
Ülkemizde dershaneler, tamamlayıcı eğitim kurumları olarak hizmet veriyor. 21. yüzyılın dünyasında, anne babalar çocuklarını geleceğe hazırlamak
için ek eğitim hizmetlerini dershanelerden alıyor. Almanya’da 10 milyon
öğrenciden 5 milyonu özel okula gidiyor. Ülkemizde dershaneler resmî
okulların rakibi gibi algılanıyor. Oysa eğitim hepimizin, devlet-özel ayrımı
gözetmeksizin hep birlikte hareket ederek çözümler üretmek zorunda olduğumuz bir alandır. Bu gerçeği kabul ettiğimizde sisteme olan katkı daha
anlamlı olacaktır.
Fatih Öztürk - POSTA
6
Dershaneler kapatılırsa öğrenciler yasaklanmış
eğitim almanın bunalımını yaşayacaklar.
Bugüne kadar, öğrencilerin istifade edebilecekleri bir dershaneleri vardı.
Bundan sonra bu ekstra desteği onlara kim sağlayacak? Dershanelerin kapatılmasıyla ilgili olarak her yerde bir şeyler yazılıp çiziliyor. Farklı yöntemler ortaya konulacak, liselerdeki eğitim standart olacak, lise sonunda
olgunlaşma sınavı yapılacak, üniversiteler A-B-C kategorilerine ayrılacak.
Veli, şu anda kalitesine göre 1500-1800 TL’den başlayan ve 6-8 bin liralık
dershanelerden de alınabilen bu eğitimi, dershanelerin kapatılmasıyla özel
ders verenlerden karşılamak için yaklaşık 18-20 bin lirayı gözden çıkarmak
zorunda kalacak.
Abbas Güçlü - MİLLİYET
Dershaneler arz talep ihtiyacından doğmuştur.
Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerin sınırlı kontenjan
arzı ile bu kurumlara yönelik çok yüksek, arzın kat ve kat üzerindeki talep
arasında bir tayınlama ihtiyacı her zaman olacaktır ve bu tayınlama süreci de adına ne derseniz deyin, dershaneler, özel ders mekanizmaları türü
kurumları gerektirecektir. Bu kurumların, başlangıç koşulları eşit olmayan
gençleri üniversite sınavları karşısında daha kabul edilebilir bir eşitlikçi
çizgiye çektikleri gerçeğidir.
Prof. Dr. Eser Karakaş - YAZAR
Önce okullar arasındaki kalite farkının kaldırılması gerekir.
Sistemin hayata geçirilmesi için öncelikle okullar arasındaki kalite farkının
kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Sınavların kaldırılması hâlinde Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi gibi okulların nasıl öğrenci alacağını merak
ediyorum.
Cem Gülan - TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ BŞK.
7
Dünyada dershaneciliğin yasaklandığı ülke
yoktur.
Dershanelerle, okulların işlevleri farklıdır, dershanelerin kapatılması kontrolsüz
oluşumlara yol açabilir.
Ülkemizde özel dershaneler, kuruluş ve işleyişleri 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu’yla düzenlenen yasal eğitim öğretim kurumlarıdır…
Başvuranların tamamının bir üst okula yerleştirildiği ülkeler dâhil, ...birçok gelişmiş ülkede, farklı isimler altında özel dershanecilik yapılmaktadır.
Dünyada dershaneciliğin yasaklandığı ülke yoktur. Sınavlara hazırlık ve
okullara destek hizmeti veren dershanelere, gösterdikleri yüksek performans ve sundukları eğitim öğretim hizmeti ile yüksek teveccüh gösterildiği
gerçektir. Dershaneler, …az sermayeyle kurulmuş, yoğun emekle çalışan,
kârlılığı oldukça düşük küçük işletmelerdir. Bu kurumların okul gibi çok
daha büyük sermaye isteyen yatırımları yapması zor, hatta mümkün değildir. Zaten süreç içinde bu sermaye birikimine ulaşanlar okul açmaktadırlar.
Dershanelerin yokluğunda dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın, çocuklarını
iyi bir okula yerleştirmek için özel ders aldırmak zorunda kalacakları ve
bunun onlara daha pahalıya mal olacağı endişesi taşınmaktadır.
TOBB Türkiye Eğitim Meclisi basın açıklamasından / 20.10.2012
Gençlerimiz eksikliklerini giderip sınav sistemine adapte olmak istiyorlar.
Dershaneler hayatın bir gerçeği. Gençlerimiz ortaokuldan itibaren sınavlara hazırlanmak için bu dershanelere gidiyorlar, eksikliklerini giderip sınav sistemine adapte olmak istiyorlar... “Mevcutları kapatarak yola devam
edeceğiz” yerine eğitimi güçlendirerek dershanelere ihtiyaç duyulmayacak
hâle getirebiliriz, diye düşünebiliriz. Kaldı ki mevcut dershanelerde öğretmenlerle elinde birtakım araç gereçleri ile bir eğitim sisteminde okulların
da yerini tutabilir.
Bülent Arınç - İZMİR / 26.03.2012
Aldığı formasyon derslerinin hakkını verip yeri geliyor kanka, yeri geliyor anne,
yeri geliyor baba, yeri geliyor koç oluyor çocuğa.
...Dershanelerde ya da özel okullarda görev yapan öğretmenler mevcut
müfredatın fazlasını falan aktarmıyor öğrenciye! Aynı müfredatı takip ediyor ama işine inanarak, saygı duyarak ve severek yaptığından bir biçimde
başarıya ulaşıyor. Konuyu öğrenmesi ve anlaması için üsteliyor. Gırtlağına
çöküyor ve çocuk öğrenmeden de katiyen bırakmıyor!
Sevilay Yükselir - SABAH
8
Öğrencilerin %83’ü dershane derslerinin,
okula katkısı olduğunu söylüyor.
Mevcut durumda dershaneleri kapatma eğitim eşitliğine zarar verecek.
…Mevcut durumda dershaneleri kapatma eğitim eşitliğine zarar verecek,
orta gelir düzeyindeki ailelerin çocuklarını gönderecekleri bir dershanenin
olmayışı adaletsizliğe yol açacaktır.
Hasan Celal Güzel - HALİÇ FORMU / 01.11.2012
Dershanelerin kapanması bölgedeki gençlerle iletişimi sağlayan bir iyilik damarını
kesmek olur.
Dershane kapatmak, bir ticari kurumun kapısına devlet eliyle kilit vurmak
anlamına geliyorsa buna yetkiniz yok. Doğu-Güneydoğu’daki sancı ile
dershane ilişkisi. Bir bilim adamını dinledim bölgede çalışan: Dershanelerin kapanması bölgedeki gençlerle iletişimi sağlayan bir iyilik damarını
kesmek olur.
Ahmet Taşgetiren - BUGÜN
Tedbirlerini almadan dershaneleri kapatmak en çok terör örgütlerini memnun
edecektir.
Bilhassa, hafta sonu dershanelere giden gençlerimizin cumartesi ve pazar
günlerini başıboş geçirmeleri önlenmektedir. Gerekli tedbirler alınmadan
dershaneler kapatıldığında bu gençlerin hafta sonu boş vakitlerini ya İnternet kafelerde ya da esrar, eroin ve fuhuş batağı derthanelerde geçirmelerinin
vebalini kim yüklenecektir?”
Şevki Yılmaz - SAMANYOLU YORUM
Önce eğitimde reformu görelim.
Boğaziçi Üniversitesi Türkiye 7’ncisinden YGS dersleri verilir. Dereceli
ODTÜ’lüden saati 50 liraya matematik-fizik-kimya. Galatasaray Üniversitesi ve Sion Üniversitesi diplomalıdan Fransızca. İTÜ’lüden sayısal.
Boğaziçi’liden fizik... Küçük ilanları açın. Hepsi orada. Çünkü iş yok. Seçkin üniversitelerden mezun olan pırıl pırıl gençler, sigortayı zaten boşverdik, üç beş kuruş harçlık için adeta çırpınıyor. Netice? ODTÜ’de derece
yapan süper zekâyı evine getiriyorsun, çocuğunun beynini parlatsın diye,
50 lira... Neredeyse okuma yazma bile bilmeyen temizlikçiyi evine getiriyorsun, taşları parlatsın diye, 80 lira! Vay efendim, dershaneleri kaldıracakmışsın da eğitim meselesini halledecekmişin filan... Hikâye anlatma. Kırık
karneden çok... Kırık kalp var bu ülkede.
Yılmaz Özdil - HÜRRİYET
9
Dershaneler her tabandan tüm ülke insanının,
ilgili hizmete erişimini kolaylaştırmaktadır.
Kayıt dışı ve denetimsiz kurslar oluşur.
Bu karar konusunda eleştiri, “özel hocalarla varlıklı ailelerin çocuklarını
sınava hazırlamaya devam etmesi, bunun dışında ise kayıt dışı kursların
ortaya çıkmasıdır.” Benim görüşüm ise çocukların geleceğinde “sınav” bu
kadar belirleyici iken, arzla talep arasında bu kadar fark varken, dershaneler
kapatıldığında hâli vakti müsait olan aileler özel hocalarla çocuklarını sınava hazırlama yarışına girmeyecek mi? Kayıt dışı ve denetimsiz kurslar
oluşmaz mı? Böyle bir durum ortaya çıkarsa çözümünü şimdiden düşünmek lazım.
Taha Akyol - MİLLİYET
Eğitim kamusal mal olarak düşünüldüğünde piyasa ekonomisinden geri dönüş
anlamına gelir.
1990’lara kadar, Türkiye’nin seçkin üniversitelerine öğrenci gönderen liseler ve buralara öğrenci gönderebilen ailelerin profilleri incelenirse hangi sistemin daha eşitlikçi olduğu görülebilecektir. Dershanelerle birlikte,
Türkiye’nin seçkin üniversitelerine, büyük illerin eğitim-öğretim hizmeti
nitelikli ve köklü ama az sayıdaki özel lisesinden öğrenciler yanında Konya, Hakkâri, Diyarbakır vs. gibi pek çok kentten öğrenciler, yüksek oranlarda gidebilir hâle gelmiştir. Bu durumun ima ettiği sonuç, dershanelerin,
eğitimde fırsat eşitliğini getirmiş olmasıdır.
Tamer Çetin - ZAMAN
Dershaneler kapanırsa kaliteli okullara hak edenler değil, torpili olanlar girer.
Diyelim ki okul başarısını önemli kıldık. Torpilin önüne nasıl geçeceğiz?
Öğretmenler arasındaki “kalite” farkları nasıl dengelenecek? Diyelim ki yıl
içinde birden fazla sınav yaptık. Bu sınavların güvenliğini nasıl sağlayacağız? Kolaylık zorluk derecelerini bu ÖSYM ile nasıl eşleştireceğiz? Sınav
sayısı fazlalaştığında ve sınavlar önemsizleştiğinde soruların çalınmasını
nasıl engelleyeceğiz? Yerleştirme sistemi yerelleştikçe “kartvizit” ticaretinin, dolandırıcılığın önüne nasıl geçeceğiz?
Ali Atıf Bir - BUGÜN
Bir ihtiyaçtan doğdu dershane fikri…
Bu ihtiyacı ortadan kaldırmazsanız, …denetimsiz dershanelerin açılmasını sağlarsınız. Buradan bir lokmacık vergi alıyorduysanız onu da kaybedersiniz. Yeni bir sektörün doğmasına vesile olursunuz. De fakto oluşacak
bu yeni sektör için (örneğin, kurshane sistemi) bir süre sonra yasal altyapı
oluşturmak ve mecburen tanımak zorunda kalırsınız…
Ersoy Dede - YENİAKİT
10
Dershaneler kapatılırsa işte asıl o zaman
merdiven altı hizmet başlayacaktır.
Özel okula gidemeyen dar gelirliler dershaneyi tercih ediyor.
…Dershaneler zaten özel okul açabiliyor, engel yok. Bu kurumların potansiyeli ve müşterisi farklı; özel ders alamayan ve özel okula gidemeyen
dar gelirliler dershaneyi tercih ediyor. …Sistemin sağlıklı gelişebilmesi
için öğretmen kanaati ve not başarısı yeterli olmayabilir. …Biliyorsunuz,
ilköğretim diplomasına göre öğrenci alan süper liselerde istenmeyen bir not
faciası yaşanmıştı. Korkarım ki bu durum suistimal edilebilir.
Sait Gürsoy - SABAH
Ayrıca dershaneler yüz binlerce çocuğu sokaktan kahvehanelerden alıkoymuştur.
Dershaneler kapatılırsa işte asıl o zaman Başbakanın söylediği merdiven altı
hizmet başlayacaktır. Gizliden gizliye evlerde, özel bürolarda, etüd merkezlerinde devletin denetiminden uzak kurslar verilecektir. Bu kurumlarda çalışan
yüz bin insanın işsiz kalmasına, devletin önemli ölçüde vergi kaybına, kurs
almak-vermek isteyen veli-öğretmenlerin yasa dışı yollara başvurmalarına,
çocukların sokak ve kahve köşelerine yönelmelerine yol açacaktır.
Ömer Faruk Hüsmüllü - MİLLİYET
Dershaneler maddi durumu çok iyi olmayan ailelerin bir araya gelip çocuklarını
gönderdiği kurumlardır ve dershanelerin bu toplumda bir karşılığı vardır.
Üniversiteye girişte dershanelerin haksızlık sağladığı veya parası olmayanların çocuğunu dershaneye gönderemediği şeklindeki gerekçe de doğru ve
haklı değil. Dershaneleri fiilen yasaklayamazsınız. …Özel ders vermeyi de
yasaklamanız gerekecektir. …Sistem işte o zaman merdiven altına inecektir. …Eğer eşitlik istiyorsanız …durumu iyi olan bir ailenin çocuğuna parasıyla ders aldırmasını da yasaklamanız lazım. Sanıldığı ve iddia edildiği
gibi üst sınıfa hitap etme gibi bir durumları da söz konusu değildir.
Berat Özipek - SAMANYOLU HABER RADYO
Ben şahsen dershanelerin kapanması ile fırsat eşitsizliğinin ortadan kalkacağına inanmıyorum. Hatta ve hatta fırsat eşitsizliği makasının daha da açılacağını düşünüyorum.
…Dershaneleri kaldırması demek en başta Güney Doğuda okuyan öğrencileri cezalandırmak anlamına gelecektir… 1994’e kadar Cizre’de üniversiteyi kazanma oranı her yıl 2 ila 4 kişi arasında idi. Cizre’de dershanelerin
açılmasıyla bu rakam önce 20’ye bugün ise 350’ye yükselmiş durumdadır.
Bölge şartları açısından bir gencin üniversitede okumasının ne anlama geldiğini burada yazmama ihtiyaç yok sanırım… Ayrıca dershaneleri yasaklamanın teşebbüs hürriyetini sınırlama anlamına geleceği de açıktır.”
Erkam Tufan Aytav - HABER 7
11
Dershanelerin yokluğunda oluşacak
boşlukla başımız hiç de hoş olmayabilir.
Sorun gençliğin hafta sonlarını nasıl örgütleyeceğiz meselesidir.
…Dershaneler kalkmadan butik dershane reklamları başladı. …Hem küçük, pahalı olacak, hem tekinsiz…, hem denetimsiz. Yer üstündeki dershaneler yıkılırken… yer altı dershaneleri türeyecek. …Dershaneler sadece
ders hane değildi. Orada fakir ama idealist öğretmenler, çocukların mihmandarı ve yaşam koçu idi. …Çünkü dershaneler. …bütün hafta sonunu
örgütlüyordu. …Maddi durumu iyi aileler, çocukları için butik dershane
çözümüne, bireysel ders aldırma çözümüne müracaat edecek. Bu esnada
olan fakir fukaraya olacak.
Fatma Barbarosoğlu - YENİ ŞAFAK
Dershaneler, vergi vb. konularda desteklenmeli.
Kendinden doğan bir ihtiyaca ve talebe yönelik kurulmuş olan dershaneleri
bir emirle ortadan kaldırmak serbest piyasaya açık bir müdahaledir. ...Özel
ders konusunda uzmanlaşmış birkaç girişimcinin devlete yük olmadan tam
aksine önemli bir katma değer üreterek ekonomik sisteme entegre olmaları için çok önemli bir görev ihtiva ediyorlar. …Dershaneler olmasaydı
özel ders ücretleri de şu an olduğundan çok daha yüksek olurdu. Devlet,
özel dershaneleri kapatmak şöyle dursun vergi vb. konularda desteklemeli.
Hatta eğitim gibi sorunlu ve devletin en büyük rakip olduğu bir alana para
yatıran girişimcileri de ekstra ödüllendirmeli.
Cüneyt Çabuk - BAYRAK
Son 30 yılda özel okullar ve dershaneler, devletin yapamadığını yaptı.
Son 30 yılda özel okullar ve dershaneler, eğitim ve öğretimde devletin kendi
okulları vasıtasıyla yapamadıklarını yaptı, kapatamadığı açıkları kapattı ve
kaliteyi yükseltti. …Bilhassa dershaneler, devlet okulları arasındaki dengesizliğin ve eksikliklerin telafisinde büyük rol oynamakla kalmadı, insanların
temel hakkı olan “ilave eğitim alma” hakkını da karşıladı. …Dershanelerin,
başarılı öğrencilere uyguladıkları indirimler ve burslarla çok önemli bir sosyal sorumluluk üstlendikleri unutulmamalı. Gerçekleştirdikleri sosyal aktivitelerle gençleri pek çok tuzaktan korudukları da bir gerçek.
Kadir Dikbaş - ZAMAN
12
Bölgede mümkünse çok sayıda özel teşebbüsü
destekleyip özel okulların önü açılmalı.
Dershaneye devam etmeseydim üniversiteyi kazanmam imkânsızdı.
Milyonların geleceğini yönetmek “Ben dershanelerin yok olmasını istiyorum ve bunu şimdi istiyorum.” diretmesi ile olmaz. Önce okul eğitimi ve
seçme sınavları, “kardeş”liğini ilan edecek. Eğitim sistemi, sınavlara “başka bir dünyaya ait sınav” gibi davranmaktan vazgeçecek. Verilen eğitim ile
sorulan sorular birbiriyle eşleşecek.
Melike Karakartal - HÜRRİYET
Dershaneler, devletin iş vermediği, … genç öğretmenler için en önemli istihdam
alanıdır…
…Ankara’da, İstanbul’da özel okullarda üniversite sınavına hazırlanan, ayrıca okul sonrasında dershaneye giden veya özel ders alan bir genç ile …Adıyaman veya Sinop’ta yıllık ücreti 750-1.500 TL arasında olan ucuz dershane
ücretini karşılayacak öğrenci arasında bir şekilde şekilsel düzeyde kalsa da
demokratik bir eşitlik sağlamaktadır. …Dershaneler, devletin iş vermediği,
…genç öğretmenler için en önemli istihdam alanıdır. …Üstelik dershanelerde hocalık, bu gençleri gerçek öğretmenliğe hazırlayan büyük bir deneyim olmaktadır… Dershaneler kaldırılır ise ekonomik durumu yerinde olan aileler
evlerde çocuklarına özel dersler aldıracaklardır. Böylece kaçınılmaz olarak
yeni bir vergilendirme ve kontrol dışı sektör ortaya çıkacaktır.
Ümit Özdağ - HABERLER
Dershaneleri sadece üniversiteye hazırlayan bir kurum olarak görmedim.
…O, dershanelerdeki fedakâr, ahlaklı, nazik ve işini çok iyi yapan öğretmenler, …Şırnak’ta, Cizre’de onları hep ellerinde kitapla insanlara öğretirken buldum. Dershaneler kapatılsa bile ek eğitime ihtiyaç olacak, üstelik denetimsiz
ve çok daha pahalı bir şekilde. Ayrıca ciddi bir öğretmen nüfusu atanmayı
beklerken dershanelerin kapatılmasıyla işsiz kalacak öğretmenleri de hesaba
katmalıyız. Dershanelerin yasal mevzuata bağlı legal ticari işletmeler olduğunu da hatırlayarak… Ehliyet kurslarından biçki dikiş, karate ve tekvandoya
kadar bir yığın dershane var, nasıl kapatılacaklar, devleti küçülteceğiz derken
“hepsini en iyi biz öğretiriz”e nasıl döneceğiz, kolay değil!..
Siber Eraslan - STAR
13
Dershanelerle okulların işlevleri
birbirlerinden farklıdır.
O bölgede umudu olanları ayakta tutan dershanelerdir.
Bölgede okuyan öğrencilerin zaten içinde bulundukları koşullar nedeniyle iyi üniversite kazanma şansı azalıyor. O bölgede umudu ayakta tutan
son kurumlar dershaneler… Dershaneyi de kapatınca iki alternatifi kalıyor:
Kuzey Irak’taki üniversiteler, Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteler… 2005 yılında AKP yetkilileri benden rapor istediklerinde bu çarpıklığın altını çizmiş;
bölgedeki öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini, bu öğrencilere gerekirse üniversite giriş sınavlarında ekstra puanlar verilerek özellikle
batıdaki üniversitelerde okuma imkânı verilmesi gerektiğini anlatmıştım.
Dershane varken Kandil’deki militan sayısı 3.000’se dershane kapatılırsa
bu rakam tereddütsüz 5.000’e çıkar.
Emre Uslu - TARAF
Dershaneler merdiven altına iner, illegal olarak faaliyetlerine devam ederler.
Araştırmaya (Tansel ve Bircan, 2005) göre dershaneye giden öğrencilerin,
yüzde 85’inin aile geliri 750 TL ve altında. Dershanelerin varlık sebebi
ve Türk eğitim sistemine katkılarını ortaya koyan çalışmalara atıf yapan
eğitimciler, özel ders imkânı bulamayan, dar ve orta gelir düzeyindeki öğrencilerin geride kalacağını belirtiyor. Dershanelerin kapanması hâlinde bu
ihtiyaç merdiven altına iner.
SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMA VAKFI (SETA)
Fakir çocuklar dershaneler olmayınca üniversite sınavında başarılı olamayacaklar.
Dershaneler kapanırsa zaten iyi okulda okuyan öğrencilerin bir kaybı olmaz. Ekonomik durumu iyi olanın da bir sıkıntısı olmayacaktır. Çünkü
alacağı özel derslerle neredeyse şahsa özel dershanesi olur. Fakat eğitim
seviyesi düşük liselerde okuyan fakir çocuklar dershaneler olmayınca üniversite sınavında başarılı olamayacaklar.
Adem Yavuz Arslan - BUGÜN
Sadece dershaneciler değil, hizmet alan vatandaşlar da cezalandırılmış olur.
Dershaneleri kapatmak fakire yararlı olur zannediyorsanız tamamıyla yanılıyorsunuz. Devlet tekelini kırıp yükseköğretim piyasasını serbestleştirsek ve böylece arz ile talebi dengelesek bile özel-ek-formel eğitim sistemi
dışı ders ihtiyacı ortadan kalkmaz. Bazı okullar her zaman daha çok ilgi
göreceği için yarış sürer. Zengin çocukları, en pahalı hocalar kiralanarak
sınavlara hazırlanırken fakir çocukları ilave dersin maliyetlerini kendileri
gibi fakirlerle paylaşarak karşılanabilir miktara indiremeyeceği için yarışta
geri kalmaya mahkûm olur.
Atilla Yayla - ZAMAN
14
Sosyal medyada dershanem
Twitter eylemine destek veren ÖZ-DE-BİR, GÜVENDER ve TÖDER, kampanyanın ardından ortak bir açıklama yaparak kullanıcılara teşekkür etti. Açıklamada “Dershanelerin eğitim
sistemimiz içinde sağladığı yararları, yokluğunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları, sorunun
sosyal ve ekonomik boyutlarını yansıtmaya çalıştık.” denildi.
RADİKAL 13.11.2012
Dershanelerin kapatılması tartışması Sosyal Medya’yı da salladı. Kullanıcılar görüşlerini
Twitter’dan #dershanemolmasaydı hashtag’i ile paylaşıyor.
HABER 7
12 Kasım Pazartesi günü bütün dershane dernekleri ve dershane işletmelerinin desteklediği
#dershanemolmasaydı etiketiyle yaklaşık 1 milyon 670 bin paylaşım yapıldığı belirlenirken
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde düzenlenen kampanyalarla bu sayı 2,5 milyonu aştı. 24
Kasım’da düzenlenen sosyal medya kampanyalarında 4 farklı etiketle Twitter’ı sallayan kullanıcılar sırasıyla #dershaneylekazandım, #dershanemiseviyorum, #bencedershaneler ve #benimdershanem etiketlerini kullanmayı tercih etti. Nezaketi elden bırakmayan ve bireysel duygu
ve düşüncelerini paylaşan kullanıcılar ilk olarak 18.45’te @SosyalPencere hesabının başlattığı
#dershaneylekazandım etiketini saat 18.52 itibariyle Twitter’ın zirvesine taşıdı.
SAMANYOLU
Peş peşe 4 başlıkla dünya rekoru #dershaneylekazandım, #dershanemiseviyorum, #bencedershaneler ve #benimdershanem başlıklarının tümü hem Twitter Türkiye Gündemi’nin hem de
Twitter Dünya Gündemi’nde yer buldu ve saatlerce konuşulmuş oldu. Dört başlığın da dünya
gündemine girmesiyle birçok yabancı kullanıcının da bu Twitter gündemini saran “dershane”
konusunu anlayabilmek için kendi dilinde soru sorduğu görüldü. Dershaneler konusunda Dünya TT Listesi’ne peş peşe giren 4 başlıkla önemli bir rekor kırılmış oldu.
ROTA HABER
15
Sosyal medyadan seçmeler
Dershanem olmasaydı…
Zenginler özel ders alır, üniversiteyi kazanır. Biz garibanlar da zenginlerin açtığı fabrikada asgari ücretle çalışırdık.
Anadolu çocuğu üniversiteye gidemezdi. Doktor, mühendis, öğretmen olamazdı.
Tek başımıza düzenli ve sistemli çalışamazdık. Çalışsak bile verimli olmazdı.
Özel okullar daha önce burs sağladıkları zeki fakat ekonomik yeterliliği olmayan öğrencilere burs sağlamayı keserdi.
Bu ülkede maddi imkânsızlıklar içinde olan aile çocukları üniversite kapısını göremezdi.
Abdülhamit Bilici @ahamitbilici Sınavı kaldırıp dersaneyi kapatmak isteyenler, Çapa’da
tıp okumak isteyen birkaç yüz bin adaydan
200 kişiyi nasıl seçeceğini açıklasın…
Bulent Kenes @bkenes#dershanemolmasaydı meslek lisesi torna tesviye mezunu ve
bir çiftçi çocuğu olarak ya tornacı ya da çiftçi
olurdum…
16
Deniz Ülke Arıboğan @DenizUlke Dershaneler hakkındaki olumsuz kanaat eğitim
sistemine duyulan genel tepkinin yansıması.
Halbuki dershaneler sebep değil, sonuç.
Erhan BAŞYURT @erhan_basyurt#dershanemolmasaydı Malatya Lisesinden mezun
olup Boğaziçi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmam herhâlde mümkün olmazdı…
[email protected]#dershanemolmasaydı eski bir dersane öğretmeni olarak binlerce güzel insanı tanıma fırsatım olmazdı.
Fatih Portakal @fatihportakal#dershanemolmasaydı diyorum ama var, her şey daha güzel olabilir miydi? Kapatacaksanız kimseyi
de mağdur etmemelisiniz…
Faruk Mercan @farukmercan Etkili bir hükümet üyesiyle yaptığım konuşmadan edindiğim izlenim şöyle: Hükümet, “dershaneleri
kapattılar” damgası yemek istemiyor. Önemli.
Hamdi Alkan @hamdialkan#dershanemolmasaydı üniversiteyi kazanamazdım!..
Gültekin Avcı @GultekinAvci Dersanelerin
kaldırılması, talebeyi formel okul öğretimine
mahkum edecek. Kişinin maddi/manevi varlığını geliştirme hakkına aykırı.
Nazlı Ilıcak @Notredamedesion#dershanem
olmasaydı özel okulda okuyan, devlet okulunda okuyanı kolayca geçer, özel hoca da tutarak en iyi lise ya da üniversiteye yerleşirdi.
Müslim Sarı CHP MV @muslimsarichp
Dersaneler kapanınca özel öğretmen furyası
başlayacak, olan yine yoksula olacak.
Suna Vidinli® @SunaVidinli#dershanemolmasaydi PKK’nin bölgede sahadaki tek rakibi ve en önemli hedefi bertaraf olmuş olurdu.
Download

Dershaneler İçin Ne Dediler? - Öz-De-Bir