2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HUKUK FAKÜLTESİ YAZ ÖĞRETİMİ DERS PROGRAMI
Ders Kodu
HUK1101
HUK1102
HUK1103
HUK1104
HUK2101
Ders Adı
Medeni Hukuk I
Anayasa Hukuku Genel Esaslar
Roma Hukuku I
Hukuka Giriş I
Medeni Hukuk II
T
4
3
3
2
4
Saat
09.00-17.45
09.00-15.45
10.00-15.45
09.00-12.45
09.00-17.45
16.00-17.45
09.00-12.45
10.00-15.45
16.00-17.45
16.00-17.45
09.00-17.45
09.00-17.45
09.00-15.45
09.00-15.45
09.00-12.45
09.00-17.45
09.00-17.45
09.00-15.45
16.00-17.45
09.00-12.45
13.00-16.45
10.00-15.45
09.00-17.45
09.00-17.45
Dersin Yapılacağı Salon
Amfi VI (5. Kat)
Amfi IV (2. Kat)
Amfi III (Zemin Kat)
202-03 No'lu Oda (2.Kat)
304 No'lu Sınıf (3. Kat)
Amfi IV (2. Kat) /
Amfi
V (3. Kat)
Amfi III (Zemin Kat)
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK, Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BELLİCAN
Gün
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Salı
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Salı
Çarşamba
Perşembe
Çarşamba
Salı
Pazartesi
Çarşamba
Cuma
Pazartesi
Çarşamba
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Salı
Çarşamba
HUK2102
Türk Anayasa Hukuku
3 0 0
4
Z
Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK
HUK2103
Roma Hukuku II
3 0 0
3
Z
Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Emine SEVİMLİ
HUK2105
Türk Hukuk Tarihi
2 0 0
2
Z
Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU
HUK3101
HUK3102
HUK3103
HUK3104
HUK3105
HUK4101
HUK4102
HUK4103
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Devletler Genel Hukuku I
İdare Hukuku I
Maliye ***
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Devletler Genel Hukuku II
4
4
3
3
2
4
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
4
4
2
5
5
4
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Yrd. Doç. Dr. Nihal URAL ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Filiz SAYGILAR KIRIT
Yrd. Doç. Dr. Bilgenur ERSON ASAR
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Yrd. Doç. Dr. Nihal URAL ÇINAR
Yrd. Doç. Dr. Özge SIRMA
Yrd. Doç. Dr. Bilgenur ERSON ASAR
HUK4104
İdare Hukuku II ***
3 0 0
4
Z
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR
HUK4105
HUK4106
HUK5101
HUK5102
Kamu Maliyesi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Medeni Usul Hukuku I
Eşya Hukuku I
2
3
4
4
0
0
0
0
2
3
5
5
Z
Z
Z
Z
HUK5103
Ceza Hukuku Özel Hükümler I
2 0 0
3
Z
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Pazartesi
09.00-12.45
302 No'lu Sınıf (3. Kat)
HUK5104
HUK5105
HUK5106
HUK5107
HUK6101
HUK6102
HUK6103
HUK6104
HUK6105
HUK6106
HUK6107
HUK7101
HUK7102
HUK7103
HUK7104
HUK7105
HUK7106
HUK7107
HUK7108
HUK8101
HUK8102
HUK8103
Ticari İşletme Hukuku
Şahıs Şirketleri Hukuku
Vergi Hukuku I
Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
Medeni Usul Hukuku II
Eşya Hukuku II
Ceza Hukuku Özel Hükümler II
Kıymetli Evrak Hukuku
Sermaye Şirketleri Hukuku
Vergi Hukuku II
Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
Ceza Usul Hukuku I
Milletlerarası Özel Hukuk I
İcra ve İflas Hukuku I
İş Hukuku I
Miras Hukuku
Deniz Ticaret Hukuku
Genel Kamu Hukuku I
İdari Yargı I
Ceza Usul Hukuku II
Milletlerarası Özel Hukuk II
İcra ve İflas Hukuku II
2
2
2
2
4
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
2
2
5
4
3
3
2
2
2
4
4
4
3
3
3
2
2
4
4
4
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Yrd. Doç. Dr. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN
Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK, Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Nihal URAL ÇINAR
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Yrd. Doç. Dr. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN
Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Filiz SAYGILAR KIRIT
Yrd. Doç. Dr. Emre ESEN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK, Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Doç. Dr. Cem AKBIYIK
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Yrd. Doç. Dr. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aytaç ÖZELÇİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aytaç ÖZELÇİ
Yrd. Doç.Dr. Özge SIRMA
Yrd. Doç. Dr. Emre ESEN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK, Yrd. Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ
2
Z
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
3 0 0
2 0 0
3
2
Z
Z
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Yrd. Doç. Dr. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN
09.00-12.45
09.00-12.45
09.00-12.45
14.00-17.45
09.00-17.45
09.00-15.45
14.00-17.45
13.00-16.45
14.00-17.45
13.00-16.45
10.00-13.45
09.00-15.45
09.00-15.45
09.00-17.45
09.00-15.45
10.00-16.45
09.00-12.45
09.00-12.45
13.00-16.45
09.00-15.45
09.00-15.45
09.00-17.45
16.00-17.45
09.00-12.45
14.00-17.45
13.00-16.45
304 No'lu Sınıf (3. Kat)
H-406 Nolu Oda (4. Kat)
306 No'lu Sınıf (3. Kat)
401 No'lu Oda (4. Kat)
Amfi IV (2. Kat)
Amfi VI (5. Kat)
302 No'lu Sınıf (3. Kat)
304 No'lu Sınıf (3. Kat)
302 No'lu Sınıf (3. Kat)
306 No'lu Sınıf (3. Kat)
401 No'lu Oda (4. Kat)
Amfi III (Zemin Kat)
Amfi VI (5. Kat)
Amfi IV (2. Kat)
306 No'lu Sınıf (3. Kat)
Amfi I
304 No'lu Sınıf (3. Kat)
301-02 No'lu Oda (3. Kat)
Amfi V (3. Kat)
Mahkeme Salonu (Cehamer)
Amfi VI (5. Kat)
Amfi IV (2. Kat)
2 0 0
Çarşamba
Salı
Perşembe
Çarşamba
Çarşamba
Salı
Pazartesi
Çarşamba
Salı
Perşembe
Çarşamba
Perşembe
Çarşamba
Perşembe
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Perşembe
Cuma
Pazartesi
Salı
Salı
Perşembe
HUK8104*1 İş Hukuku II
HUK8105*1 Sosyal Güvenlik Hukuku
HUK8106
Sigorta Hukuku
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L AKTS Türü Öğretim Elemanı
0
5
Z Doç. Dr. Cem AKBIYIK
0
4
Z Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK
0
3
Z Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Emine SEVİMLİ
0
2
Z Yrd. Doç. Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
0
5
Z Doç. Dr. Cem AKBIYIK
Amfi III (Zemin Kat)
Amfi V (3. Kat)
Mahkeme Salonu (Cehamer)
Amfi II (Bodrum Kat)
Amfi III (Zemin Kat)
206 No'lu Oda (2. Kat)
Amfi V (3. Kat)
Amfi II (Bodrum Kat)
Amfi II (Bodrum Kat)
Amfi I ( Bodrum Kat)
206 No'lu Oda (2. Kat)
306 No'lu Sınıf (3. Kat)
Amfi IV (2. Kat)
Amfi V (3. Kat)
306 No'lu Sınıf (3. Kat)
306 No'lu Sınıf (3. Kat)
304 No'lu Sınıf (3. Kat)
HUK8107
HUK8108
HUK0219
HUK0221
HUK0222
HUK0234
HUK0255
HUK0271
HUK0299
HUK0299
HUK0302
Genel Kamu Hukuku II
İdari Yargı II
Fikri Mülkiyet Hukuku
Siyasal Akımlar
Viktimoloji
Tüketicinin Korunması Hukuku
Bankacılık Hukuku
Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku
Bağımsız İdari Otoriteler
Avukatlık Mesleğine Giriş
Uluslararası Ceza Hukuku
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
Z
Z
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aytaç ÖZELÇİ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aytaç ÖZELÇİ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BELLİCAN
Yrd. Doç. Dr. Özdem ÖZAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Özdem ÖZAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BELLİCAN, Yrd. Doç. Dr. Nihal URAL ÇINAR
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Yrd. Doç. Dr. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN
Dr. Sakine Nilüfer BİLGİN
Yrd. Doç. Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN
Yrd. Doç. Dr. Bilgenur ERSON ASAR
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Cuma
Salı
Salı
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Perşembe
09.00-12.45
13.00-16.45
09.00-12.45
09.00-12.45
09.00-12.45
14.00-17.45
09.00-12.45
13.00-16.45
10.00-13.45
13.00-16.45
13:00-16.45
301-02 No'lu Oda (3. Kat)
Amfi V (3. Kat)
411 No'lu Oda (4. Kat)
H-701 Nolu Oda (7. Kat)
H-701 Nolu Oda (7. Kat)
411 No'lu Oda (4. Kat)
H-704 Nolu Oda (7. Kat)
Amfi I ( Zemin Kat)
202-03 No'lu Oda (2.Kat)
H-704 Nolu Oda (7. Kat)
Amfi II (Bodrum Kat)
***HUK3105 KODLU MALİYE HUKUKU VE HUK4104 KODLU İDARE HUKUKU II DERSLERİ 27 HAZİRAN 2014 CUMA GÜNÜ DERS SEÇİMİ KAYIT SÜRECİ BİTİMİNE KADAR ÖĞRENCİ SAYISI BEŞE
ULAŞMADIĞI VE MEZUNİYET DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİNİN MÜRACAATI SÖZKONUSU OLMADIĞI TAKDİRDE KAPATILACAKTIR.
YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELER 2013-2014 HUKUK FAKÜLTESİ YAZ ÖĞRETİMİ DERS PROGRAMI
Ders Kodu
HUKZ0008
HUKZ0012
HUKZ0013
HUKZ0001
HUKZ0002
HUKZ0019
HUKZ0007
Ders Adı
Devletler Umumi Hukuku II
Hukuka Giriş I
Hukuka Giriş II
Avrupa Birliği Hukuku I
Avrupa Birliği Hukuku II
Türk Hukuk Tarihi II
Devletler Umumi Hukuku I
T
3
3
3
2
2
2
3
HUKZ0018
Türk Hukuk Tarihi I
2 0 0
U
0
0
0
0
0
0
0
L AKTS Türü Öğretim Üyesi
0
4
YÖ Yrd. Doç. Dr. Bilgenur ERSON ASAR
0
8
YÖ Yrd. Doç. Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
0
7
YÖ Yrd. Doç. Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN
0
3
YÖ Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY, Dr. Sakine Nilüfer BİLGİN
0
4
YÖ Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY, Dr. Sakine Nilüfer BİLGİN
0
4
YÖ Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Emine SEVİMLİ
0
3
YÖ Yrd. Doç. Dr. Bilgenur ERSON ASAR
Gün
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Salı
Saat
09.00-15.45
09.00-12.45
14.00-17.45
09.00-12.45
14.00-17.45
09.00-12.45
09.00-15.45
Açıklama
Amfi II (Bodrum Kat)
202-03 No'lu Oda (2.Kat)
202-03 No'lu Oda (2.Kat)
Amfi II (Bodrum Kat)
Amfi II (Bodrum Kat)
201-01 No'lu Oda (Zemin Kat)
Amfi II (Bodrum Kat)
YÖ Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Emine SEVİMLİ
Salı
Çarşamba
16.00-17.45
16.00-17.45
Amfi III (Zemin Kat)
3
Download

Please click here for Summer School Curriculum