HARİTADA UZUNLUK VE ALAN HESAPLAMALARI
1. Aşağıda verilen çizik ölçeğin karşılığı
1:200.000 dir.
8. 1:1.200.000 ölçekli bir haritada 20 cm ile
gösterilen uzaklık bir başka haritada 8 cm ile
gösterilmiştir. İkinci haritanın ölçeği kaçtır?
A) 1:500.000
C) 1:2.000.000
E) 1:4.000.000
Buna göre X ile gösterilen yere hangi rakam
yazılmalıdır?
A) 4
B) 8
C) 16 D) 32 E)80
2. 1:600.000 ölçekli bir haritada iki kent
arasındaki uzunluk 12 cm’dir.
Buna göre bu iki kent arasındaki gerçek
uzunluk kaç km’dir?
A) 60 B) 100 C) 72 D) 5
E) 80
3. Gerçek uzunluğu 450 km olan bir yol,
1:1.500.000 ölçekli bir haritada kaç
santimetre olarak gösterilir?
A) 3
B) 5
C) 10 D) 20 E) 30
4. Gerçekte 120 km olan bir yol haritada 6 cm
ile gösterilmiştir. Haritanın ölçeği nedir?
A) 1:200.000
C) 1:720.000
E) 1:20.000
B) 1:2.000.000
D) 1:100.000
5. İki köy arasındaki uzaklık 1:400.000 ölçekli
haritada 5 cm olarak ölçülmüştür. İki köy
arasındaki gerçek uzaklık kaç km dir?
A) 8
B) 1:700.000
D) 1:3.000.000
9. 1:800.000 ölçekli haritada 12 cm² olarak
ölçülen bir gölün gerçek alanı kaç km² dir?
A) 96 B) 120 C) 433 D) 768 E) 780
10. 320 km² lik bir ada aşağıda verilen hangi
ölçekli haritada 5 cm² olarak österilebilir?
A) 1:200.000
C) 1:1.500.000
E) 1:8.000.000
B) 1:800.000
D) 1:6.400.000
11. Gerçek alanı 1500 km² olan Tuz Gölü
1:1.000.000 ölçekli harita üzerinde kaç cm²
yer kaplar?
A) 150
D) 1500
B) 100
C) 15
E) 10
12. 1:100.000 ölçekli haritada 240 cm² yer
kaplayan bir deniz 1:400.000 ölçekli bir
başka haritada kaç cm² olarak gösterilir?
A) 1 B) 6
C) 9
D) 12 E) 15
13. Aşağıda verilen bölgeyi gösteren haritanın
ölçeği 1:400.000 dir.
B) 20 C) 40 D) 80 E) 120
6. 1:200.000 ölçekli harita üzerinde gideceği
yolu belirleyen bir kişi atıyla engebeli bir
arazide saatte ortalama 15 km’lik hız
yaparak 8 saat yol almıştır.
Bu kişinin aldığı yol haritada kaç cm olarak
ölçülür?
A) 60 B) 20 C) 45 D) 80 E) 100
7.
1:2.000.000 ölçekli bir haritada 18 cm olarak
gösterilen bir karayolunun uzunluğu
1:500.000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak
gösterilir?
A) 4,5 B) 9 C) 18 D) 72 E) 90
Buna göre taralı kısımların toplam gerçek
alanı kaç km² dir?
A) 16 B) 32 C) 64 D) 128 E) 256
Mehmet KAYA
Coğrafya Öğretmeni
COĞRAFİ KONUM VE YEREL SAAT
1. Bir uçak aşağıda koordinatları verilen K
noktasından başlayarak oklar doğrultusundaki yolu
izleyerek M noktasına ilerlemiştir.
5. 30° Batı boylamında bulunan bir yerde güneş
doğduktan 60 dakika önce bir başka merkezde güneş
doğmuştur.
Bu merkez hangi boylam üzerinde bulunur?
A) 15° B
B) 45°B
C) 15° D
D) 30° D
E) 60° B
6. Ekvator üzerinde yer alan A ve B noktalarında
güneş 5 saat 20 dakika arayla doğmuştur. Buna göre
1:4.000.000 ölçekli bir haritada A-B arası kaç cm ile
gösterilir?
Bu uçak yolculuğu sırasında kaç km yol almıştır?
A) 1110
C) 4440
B) 2220
D) 5550
B) 532 cm
E) 888 cm
C) 22 cm
C) 3330
2. Milas’ın yerel saati başlangıç meridyenindeki bir
noktanın yerel saatinden 112 dakika ileridir. Ayrıca
Milas Ekvatorun 4107 km kuzeyinde yer almaktadır.
Buna göre Milas’ın koordinatları aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 37° G - 28° B
C) 44° K – 21° D
E) 37° K – 28° D
A) 444 cm
D) 222 cm
B) 28° K – 37° D
D) 12° K – 28° D
3. Aşağıdaki şekilde gösterilen K-L arasındaki
mesafe 2400 km dir.
7. Letonya’nın baş şehri olan Riga’nın ekvatora olan
uzaklığı 6327 km, yerel saati ise başlangıç
boylamındaki bir yerin yerel saatinden 96 dakika
ileridedir.
Buna göre Riga’nın bulunduğu yerin koordinatları
nedir?
A) 24° K – 57° B
C) 32° G – 45° B
E) 25° K – 52° B
B) 57° K – 24° D
D) 58° K – 96° D
8. 30° D boylamındaki İzmit’te saat 22:40 ve tarih
24 Ekim iken 120° D boylamındaki Manila’da saat
ve tarih nedir?
A) 23 Ekim 16:40
B) 25 Ekim 00:10
C) 24 Ekim 21:50
D) 23 Ekim 21:50
E) 25 Ekim 04:40
9. 37° Doğu boylamı üzerinde bulunan Sivas’ta
yerel saat 16:20 iken Taşkent’te (Özbekistan) saat
18:28 dir.
Buna Taşkent hangi boylam üzerindedir?
Buna göre K ve L noktalarının bulunduğu paralelin
uzunluğu kaç km dir?
A) 41° D
D) 5° B
A) 22.400 km
C) 32.000 km
E) 40.000 km
10. Greenwich’e göre saati 2 saat 16 dakika ileri
olan bir noktadan hangi meridyen geçer?
B) 28.800 km
D) 38.800 km
4. Türkiye’nin en doğusunda yerel saat 15:00 iken
Londra’ da yerel saat kaçtır?
A) 18:00
D) 21:00
B) 12:00
E) 16:00
C) 11:54
A) 128° B
D) 68° D
B)69° D
E) 165° D
B) 136° B
E) 68° B
C) 5° D
C) 34° D
Mehmet KAYA
Coğrafya Öğretmeni
Download

Coğrafi Konum ve Haritada Uzunluk-Alan