2013 / 2014 ‐ SAYI: 25
Haftanın Bazı Başlıkları
 TED Bursa Kolejinde IB Diploma Sevinci  Okul Çağı Çocuklarında Akran İlişkileri  Çevreye Duyarlı Nesiller Yetiştirmek İçin Dünya Su Günü Etkinliklerimiz  Ağaçlar Konuşuyor  27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü Sürpriz Etkinliklerle Kutladık  Ailemle Müzik Etkinliği  Kimlikli Öğrenci Yetiştirebilme!
Okul Çağı Çocuklarında Akran İlişkileri
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 TED Bursa Kolejinde IB Diploma Sevinci TED Bursa Koleji olarak Türkiye’de ilk defa IB (Uluslararası Bakolorya) programını Kasım sınavlarına göre uygulamaktan büyük gurur duyuyoruz. IB diploma sınavları bir yılda mayıs ve kasım olmak üzere iki sınav bandı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu sınavları Kuzey Yarımküre ülkeleri mayıs ayında, Güney Yarımküre ülkeleri ise kasım ayında uygulamaktadır. Ülkemizde nisan ve haziran aylarında yapılan üniversiteye giriş sınavları ile mayıs dönemi IB sınavları aynı döneme denk gelmekteydi, bu nedenle okulumuz Kasım 2010 tarihinden itibaren IB programını kasım sınavlarına göre uygulamaya başladı. Öğrencilerimiz IB programına 10. sınıfta başlar ve 12. sınıfın kasım ayında IB sınavlarına girerler ve IB diploması almaya hak kazanırlar. Bu yıl 12. sınıf öğrencilerimiz ikinci defa kasım ayındaki IB diploma sınavlarına girdiler. Öğrencilerimiz elde ettikleri bu diploma notlarıyla gerek yurt dışında gerek yurt içinde birçok üniversitede burs ve üniversiteye kabul şansını elde ettiler. Kasım 2013 dönemi IB sınavları sonuncunda diploma almayı hak eden öğrencilerimizi ülkemize ve dünyaya yararlı dünya vatandaşları olarak kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Öğrencilerimize “Uluslararası Bakalorya Programı Diplomaları” velilerinin de katılımıyla okulumuzda düzenlenen törende heyecan verici bir duyguyla verilmiştir.
2
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 Okul Çağı Çocuklarında Akran İlişkileri 7‐10 Yaş Grubu Özellikleri: Bu dönem, gelişim sürecinde "son çocukluk" ya da "okul çağı çocukluğu" olarak adlandırılan döneme denk düşmektedir. Çocuk 6 ‐ 7 yaşlarında ilkokul 1. sınıfa başlar. 1. sınıfla beraber ilk dönem çocukluk sona erer, görevlerin daha netleştiği, sosyal ilişkilerin daha önemsendiği, normların, performans ve rekabetin belirgin bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemin içine girer. Okul çağı, çocuğun aile yuvasından çıkıp dış dünyaya açıldığı, toplumsal çevreye iyice karıştığı çağdır. Çocuğun artık ince motor gelişimi, sözcük haznesi, kendini sözel olarak ifade etmesi, zaman, sayı kavramları gibi zihinsel yetilerinde belirgin bir gelişim dikkati çekmektedir. Düşüncelerinde somuttan soyuta doğru gelişme başlamış, hayaller ve gerçekler birbirinden ayırt edilebilir hale gelmiştir. Fiziksel olarak büyüyüp gelişen ve daha becerikli olan çocuğun sosyal açıdan da hızla geliştiği görülmektedir. Öğretmen ve akran grubunun kabulü, beğenisi onun için çok önemlidir. Süper egonun gelişimi yani anne baba kurallarının içselleşmesi bu dönemde belli bir ivme kazanmış, dolayısıyla sosyal ortamlardaki kurallara uyum ve gerçeğe uygun davranışların artması da buna paralel olarak gelişme göstermiştir. Yine öğretmenin beğenisi ve öğretileri anne babanınkilerin önüne geçmiştir. Çocuğun, evde ders çalışırken anne babasının yeni bir şey öğretmesine tahammül göstermemesi sıklıkla karşılaşılan bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü her şeyi bilen tek kişi artık öğretmenidir. 3
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 Bu dönemde cinsel meraklar daha durgun ve örtülü bir döneme girer. Oyun çağındaki gibi cinselliğe ilişkin sorgulamalar görülmez, hatta cinsel konulardan kaçar gibidirler. Cinsel meraklar, ilgiler şekil değiştirerek dünyaya, çevreye ilişkin konuları merak etmeye ve araştırmaya dönüşmüştür. O yüzden bu döneme seksüel gelişim açısından "gizil dönem" denir. Akran ilişkilerinde görünen tablo: Bu dönemde akran ilişkilerinde görülen en tipik özelliklerden biri, kızların ve erkeklerin kendi aralarında gruplaşarak oynamasıdır. Oğlanlar daha fazla yarışmaya dönük takım oyunlarına yönelirler. Kendi aralarında çeteler kurar, üstünlük yarışına girerler. Bu yaş çocukları için becerilerini göstermek, üstünlük kazanmak son derece önemlidir. Kız çocuklar da kendi aralarında klikler kurar, aksiyon oyunlarıyla olmasa da yine sırların paylaşıldığı, diğer gruplarla rekabetin yaşandığı sosyal etkileşimler yaşarlar. Bu dönemde arkadaşlık çok önem kazanır. Hem arkadaşlık kurmak, kabul edilmek isterler, hem de beceri ve üstünlükleri ile sivrilmek ister, rekabete girerler. Dolayısıyla sık sık çatışmalar ve küslükler yaşarlar. Oğlanlar kızları zayıf ve şımarık bulur, onları kızdırmaktan zevk alırlar. Kızlar da oğlanları terbiyesiz ve kaba bulur, aralarına almak istemezler. Karşılıklı olarak gruplaşarak birbirlerini kızdırır, eşyalarını alıp kaçarlar. Öte yandan "Ali Zeynep'i seviyor" türünde söylemler de sık sık görülür. İki cinsin karşılıklı olarak birbirine olan ilgisi ve merakı, kılık değiştirmiş, başkalaşmış olsa da devam etmekte, bu söylemler onları bir yandan kızdırırken bir yandan da eğlendirmekte, hoşlarına gitmektedir. Bu dönemdeki sağlıklı gelişimin ön hazırlayıcıları: Bir gelişim dönemini, önceki dönemlerden bağımsız şekilde ele almak mümkün değildir. Gelişim bir bütündür, çocuğun duygu ve davranışların şekillenmesi erken dönemlerde yaşadığı deneyimlerle birebir ilişkilidir. Okul çağı akran ilişkileri "bağımsızlaşmak, hazları erteleyebilmek, bekleyebilmek, sorumluluk almak, kurallara uymak, paylaşabilmek, kırıklıkları tolere edebilmek, kendi duygularını ve karşısındakilerin duygularını anlayabilmek" gibi kavramların optimal düzeyde gelişimi çerçevesinde rahat geçebilir. Erken dönemde aile içinde yaşadıkları tecrübeler, okul çağında akran ilişkileri kurabilme, sürdürebilme, sorun çözme becerilerinin ve çatışmaları tolere edebilme güçlerinin de belirleyicisidir. Erken dönemden itibaren aile içinde; güven ve sevgi ortamında büyüyen bağımsızlaşma, ayrışma çabaları desteklenen güç savaşına girilmeden 4
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 temel alışkanlıkları kazandırılan cinsel meraklarından dolayı utandırılmayan, gelişimine uygun bilgiler verilen aile içi belirli yasa ve kurallara yaşına uygun bir şekilde uyması desteklenen sevgi adına aşırı korunmayıp büyümesine yardım edilen dozunda sorumluluk almasına, sorun çözmesine destek olunan akranları ile deneyim ortamı sağlanan yaşına uygun olarak yoksunlukları, çatışmaları tolere edebilmesine izin verilen duygu ifadesine fırsat verilen uygun pekiştireçlerle davranışları pekiştirilen çocuklar akran ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşamayacaklardır. Kuşkusuz ki bu dönemde çocukların yaşadıkları tüm etkileşimler, çatışmalar onlar için çok öğretici ve önemli deneyimler olup, onların büyümelerine, olgunlaşmalarına ve gelecekteki sosyal ilişkilerine daha donanımlı hale gelmelerine imkan verecektir. Akranlarla yaşanan zorluklarla ilgili olarak aile ve öğretmenlere düşen görevler: Akran ilişkilerinde yaşanan tüm deneyimlerin çocuklar için çok öğretici olup onların büyümesine yardımcı olmasının yanında, bazen yetişkinin destek ve yardımını gerekli kılmaktadır. Aileler çocuğun akran ilişkilerine en büyük desteği; ona arkadaşlarıyla mümkün olduğu kadar bol deneyim imkanı sağlayarak verebilirler. Bir iki arkadaşı hafta sonları eve davet etmek, ya da beraber dışarıdaki bir etkinliğe götürmek, çocukların arkadaş bağlarını güçlendirecektir. Çünkü okul dışında birlikte yaşananlar "ortak hatıra" olarak konuşulacak, çocukları birbirine yakınlaştıracaktır. Onu evinde ağırlayan, oyuncaklarını paylaşan çocuk, bir ev sahibi sorumluluğu yaşayarak, paylaşmanın, büyümenin tadına varacaktır. Bu davetlerin mümkün olduğu kadar birbiri ile anlaşabilecek ve az sayıda çocukla yapılması uygun olacaktır. Yine akranları ile yaşadıkları sorunlarda verilecek en büyük destek; öncelikle onlara güvenmek ve alanlarına fazla müdahale etmeden alternatif çözümler bulmalarına yardımcı olmaktır. Arkadaşları ile yaşadığı ve çözümleyemediği bir sorunu getirdiğinde yapılabilecek hatalar; çocuğun kızdığı çocuğu haklı çıkartacak bir tavır göstermek ya da kaygılanarak aşırı korumacı bir tutum sergilemektir. Böyle bir durumda sakin, ama ilgili bir tavırla önce onun duygusunu anlayıp tanımlamak en iyisidir, "çok kızgınsın, kırılmışsın ya da üzülmüşsün... seni anlıyorum…" gibi. Unutulmamalıdır ki kendi duyguları anlaşılabilen çocuğun başkalarının duygularını anlayabilmesi de kolaylaşacaktır. Duygular tanımlandıktan sonra ise yaşadığı sorunla ilgili alternatif çözümler üretmesi desteklenebilir, bu noktada çocuk eğer çözüm üretemiyorsa kendi çocukluk deneyimlerinden örnekler verilerek destek olunabilir. Okulda da akran ilişkilerinin, paylaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi, ayrıca arkadaş ilişkilerinde yetersiz kalan çocuklara destek verilmesine yönelik bazı çalışmalar yapılabilir. Bu amaç doğrultusunda ikili, üçlü gruplar oluşturarak, paylaşım ve işbirliği ile yapacakları küçük görev ve sorumluluklar ilişkileri‐bağları geliştirecektir. Özellikle sınıfta izole edilen ya da başka açılardan arkadaş ilişkilerinde yetersiz kalan çocukların var olan beceri ve yeteneklerini, yapabildiği şeyleri ön plana çıkartarak arkadaşları arasında itibar kazanmasına yardım etmek çocuğa kendini iyi hissettirecek, akran ilişkilerini teşvik edecektir. http://www.psidanismanlik.com 5
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 Çevreye Duyarlı Nesiller Yetiştirmek İçin Dünya Su Günü Etkinliklerimiz
Ülkelerinin giderek büyüyen su sorununa dikkat çekmek ve içilebilir su kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla 22 Mart tarihi uluslararası düzeyde “Dünya Su Günü” olarak ilan edilmiştir. Vizyonu doğaya duyarlı ve farkındalığı yüksek dünya vatandaşı yetiştirmek olan okulumuzda da Dünya Su Günü için değişik etkinliklere yer verilmiştir. Bu etkinliklerde okul çapında karikatür yarışması düzenlenmiş ve lise öğrencilerimiz tarafından kısa filmler çekilmiştir. 25 Mart Salı günü karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri teslim edilmiş ve öğrencilerimizin hazırladığı videolar izlenmiştir. Su probleminin çözülmesinde ve var olan su kaynaklarının çoğaltılmasında bilimin önemi göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden bilimin önemini vurgulamak için Fen Bilimleri Bölümü öğretmenlerimiz öğrencilerimizin de katılımıyla eğlenceli ve öğretici deneyler uygulamışlardır. 6
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 7
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 Ağaçlar Konuşuyor “Dünya Orman Haftası” kapsamında TED Bursa Koleji 2. sınıf öğrencileri de ağaçları konuşturdu. Öğrencilerimiz, yaşamın temel kaynağı olan ormanlar ve ormanları oluşturan ağaçların önemi, onları korumanın insanlara sağladığı yararlar üzerinde konuşarak farkındalıklarını artırdı. Bazı öğrencilerimiz kendilerini bir ağacın yerine koyarak, ağaçların sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, bazıları ise ağaçların önemine dikkat çekmeye çalıştı. Tasarladıkları afişler de okul panolarında sergilendi. 2. sınıf öğrencilerimiz, su sorununa dikkat çekebilmek, içilebilir su kaynaklarının korunması sağlamak amacıyla okulumuzda gerçekleştirilen “Dünya Su Günü” ile ilgili etkinliklere katıldı. Su kaynaklarının gittikçe azaldığını ve bozulduğunu, suyun kullanılacak bir kaynak değil; korunması gereken bir varlık olduğunu fark eden öğrencilerimiz, insanın doğanın bir parçası olduğunu, ağacın gölgesi, suyun sesi olmadan insanın da var olamayacağını öğrendi. “Ağacın Gölgesi, Suyun Sesi Yoksa İnsan da Yok”
8
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 9
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü Sürpriz Etkinliklerle Kutladık 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü, okulumuza konuk olarak gelen Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları Savaş AK, Mutlu DERELİ ve Cenk TORUN' un katkılarıyla, İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla kutladık. Sanatçılarımızı, Bursa A.V.P Sahnesinde “Sırça Köşk” tiyatro oyununda Karagöz, Hacivat ve Keloğlan'ın annesi rolleriyle hatırlayan öğrencilerimiz, konuk sanatçılarımızla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Gölge oyunlarıyla renklenen etkinliğimiz, sanatçıların sürpriz olarak sahnelediği orta oyun gösterisiyle, öğrencilerimizin büyük alkışlarıyla son buldu. 10
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 Ailemle Müzik Etkinliği Ailelerin çocuklarıyla paylaşımlarını artırabilecekleri, onların müziksel gelişimine, ifade yeteneğini artırmasına ve yaratıcılığını geliştirmesine katkıda bulunabilecekleri bir çalışma olan Orff‐Schulwerk müzik çalışmaları okulumuz anaokulu öğrenci ve velilerimiz birlikte gerçekleştirildi. Birbirinden güzel Orff‐Schulwerk müzik çalışmalarını 6 yaş grubunda 26 Mart 2014 Çarşamba günü Müzik öğretmenimiz Esen TEKİN ve 5 yaş grubunda 27 Mart 2014 Perşembe günü Müzik öğretmenimiz Özge ÖZGÜR liderliğinde öğrenci ve velilerimiz birlikte uyguladılar. Bu güzel etkinliğimize yoğun katılımları, çocuklarımıza ve bizlere yansıttıkları enerjilerinden dolayı velilerimize teşekkür ederiz. 11
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 12
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 25 Kimlikli Öğrenci Yetiştirebilme! Bu yıl İzmir Işıkkent Okullarının ev sahipliğini üstlendiği PYP Semineri Prof. Kathy G. Short’un liderliğinde, 22 ‐ 23 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleşti. Bu seminer çalışmasına altı öğretmenimiz (Esen TEKİN, Sibel ZÜMRÜTEL AKBABA, Şirin YILMAZ, Ezgi OĞAN, Sinek ÖZEK ve Zeynep YATMAN) katıldı. Bu seminer:  Araştırma‐sorgulama temelinde müfredat çalışmaları,  Öğrencilerin çok yönlü bakış açılarını geliştirebilme,  Öğrencilerin kültürel bakış açılarını geliştirebilme,  Öğrencilerin yerel ve evrensel sorunlara bakış açılarını geliştirebilme… gibi tema çalışmaları üzerine oturum başlıklarını taşımaktaydı. 13
Download

2013 / 2014 - SAYI: 25