EY Türkiye
Girişimci Kadın
Liderler Programı
2016 Dönemi
Büyük planları olan bir kadın girişimci misiniz?
İşinizi büyütmek için gereken vizyon ve
tutkuya sahip misiniz?
Büyük Düşünün
Girişimcilere yönelik danışmanlık ve rehberlik alanında bir dünya lideri olarak, başarılı rol modellere
ve iş geliştirme çevrelerine erişimin, girişimcilerin işlerini büyütmeleri için ne kadar önemli olduğunun
bilincindeyiz.
EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı, işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın
girişimcilere ulaşarak onların hedeflerini gerçekleştirmelerine yardım edecek etkili bir liderlik programıdır.
EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı ile kaynaklarımızı, kadın girişimcilerin şirketleri için hayalini
kurdukları tam potansiyele ulaşabilmeleri adına kullanıyoruz. Kadınların sadece yeni girişimci olmalarına ve
şirket kurmalarına odaklanmış başka birçok programdan farklı olarak, EY Türkiye Girişimci Kadınlar Programı
kadınların var olan şirketlerini büyüterek pazar lideri konumuna ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Neden katılmalıyım?
EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı, işletmelerinin
operasyonlarını aşağıdaki kazanımlarla büyüterek
uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye hazır,
alanında lider olmak isteyen kadın girişimciler için
tasarlanmıştır:
EY Türkiye Girişimci Kadın
Liderler Programı’na seçilen
girişimciler, yatırımcıların,
danışmanların ve diğer
başarılı girişimcilerin
bilgi ve birikimlerinden
yararlanabilecekleri bir ağa
katılırlar ve şirketlerini büyütmek
için ihtiyaç duydukları beş ana
alanda destek ve koçluk alırlar:
Güncel sektör haberleri, araştırmalar, işletme stratejileri ve
uygulamaları hakkında bilgi alışverişi ile bilgi birikimlerini
artırmak
•
Potansiyel ortaklıkları, stratejik işbirliklerini, yeni müşteri
ve tedarikçiler ile muhtemel sermaye kaynaklarını tespit
etmek
•
Birebir mentörlük desteği almak
•
Üst düzey danışmanlar ve tanınmış girişimcilerle diyaloglar
kurarak liderlik, yöneticilik ve işletme becerilerini
geliştirmek
•
•
Kendileri ve şirketlerinin kurumsal yöneticiler, yatırımcılar
ve medya karşısındaki görünürlüğünü artırmak
•
Büyük düşünmek ve cesur
davranmak
•
Güçlü bir kişisel profil
oluşturmak
•
İşi yapan değil yöneten olmak
•
Kilit danışman ağları kurmak
•
Şirketin büyümesi için
finansman opsiyonlarını
değerlendirmek
“Bu program sanki kadın liderler için oluşturulmuş
özel bir topluluk. Burada aldığım destek, hayat
dersleri ve profesyonel rehberlik, bana sadece
yepyeni bir perspektif sağlamakla kalmadı,
aynı zamanda kendime olan güvenimi de
güçlendirerek beni büyük adımlar atmam için de
cesaretlendirdi. Artık işimi büyütmek
konusunda çekingen değilim. Büyük düşünmek
ve kararlı adımlar atmak için cesaretim var.”
Kathy Cheng
Yönetim Kurulu Başkanı, Redwood Classics Apparel
Toronto, Ontario, Kanada
EY Girişimci Kadın Liderler Programı
2014 Mezunu
“EY Girişimci Kadın Liderler Programı benim
daha cesaretli biri olmamı sağladı; artık hedefim,
yüzde 300 büyümemi sağlayacak bir plan. Bu
seçkin ağın içerisine girdiğimde karşıma çıkan
fırsatlar danışman desteğine ulaşmamı, güçlü
bir kişisel profil oluşturmamı ve yeni araçlar
ve öngörüler edinmemi sağladı. Bu program
hayatımı değiştirdi ve bir lider olarak nelerin
mümkün olabileceğine dair bütün endişeleri
aklımdan sildi.”
Kari Warberg Block
CEO, Earth-Kind
Bismarck, North Dakota, ABD
EY Girişimci Kadın Liderler Programı
2012 Mezunu
Başvuru Kriterleri
Bu ayrıcalıklı fırsattan yararlanmak isteyen adayların
ve şirketlerinin aşağıdaki kriterleri sağlamaları
gerekmektedir.
Şirketin,
• Son iki yılda en az yıllık 1 milyon TL cirosu olması
• Merkezinin Türkiye’de olması
• En az 3 yıldır faaliyet göstermesi
Kadın girişimcinin,
• En az %25 hissedar olması ve yönetimsel olarak
ana karar vericilerden birisi olması
• İşini büyütmeyi hedeflemesi ve istemesi
• Programla ilgili Oryantasyon Konferansı ve diğer
Eğitim & Geliştirme etkinliklerine katılmayı taahhüt
etmesi
Yukarıdaki kriterleri ve özellikleri sağlayan adayların
başvuruları değerlendirilerek, 10 Şubat 2016
tarihine kadar EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler
Programı 2016 Dönemi’nde yer alacak en fazla 12
kadın girişimci belirlenecektir.
Güçlü Sonuçlar
“Bu program kafamdaki
‘büyük’ kavramını baştan
aşağı değiştirdi ve şirketimizin
gerçek büyüme potansiyelini
görmemi sağladı. Artık pazar
lideri olmayı nasıl ölçtüğümüz
hakkında tamamen farklı
düşünüyorum.”
Amy Buckner Chowdhry
CEO, AnswerLab San Francisco,
California, ABD
EY Girişimci Kadın Liderler
Programı 2011 Mezunu
Nasıl Başvurabilirim?
Eğer siz de yüksek potansiyele sahip bir kadın
girişimciyseniz ve EY Türkiye Girişimci Kadın
Liderler Programı’na başvurmak istiyorsanız,
internet üzerinden aşağıdaki adresten başvuru
formunu doldurabilirsiniz: www.ey.com/tr/eww
Not:
EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’na
başvurarak, sadece etkili bir liderlik programına
değil, aynı zamanda kendiniz ve şirketiniz
için çok değerli bir ödüle de başvurmuş
olacaksınız. Seçilen adaylar bütün bir yıl
boyunca liderlik becerilerini geliştirebilecekleri,
iş dünyası hakkındaki bilgi ve birikimlerini
genişletebilecekleri, çok önemli iş ilişkileri
kurabilecekleri, iş çevrelerinde görünürlüklerini
artırabilecekleri aktiviteleri de kapsayan özel bir
programa katılacaklar. Programın katılımcıları
programa dahil oldukları yıldan itibaren, program
aktivitelerinden istedikleri müddetçe yararlanma
hakkına sahip olacaklar.
Son başvuru tarihi: 11 Ocak 2016
1. yıldaki ciro artışı
Bugüne kadar dünyanın diğer bölgelerinde düzenlenen programlar dahilinde
elde edilen sonuçlar, EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın, girişimciler için
hızlı bir büyüme sağladığını göstermektedir. Babson College Kadın Girişimci
2. yıldaki ciro artışı
Liderliği Merkezi tarafından düzenlenen bağımsız bir etki değerlendirme
araştırmasına göre:
• Programa Kuzey Amerika’dan katılan şirketlerin 2013 yılı toplam cirosu, programa katılmadan önceki yıllara göre %63 artış
göstermiştir.
• Katılımcılar yıllık ortalama %20 civarında ciro artışı sağlamışlar; bununla beraber, programa katılmalarının ikinci yılında
şirketlerinin büyümeleri %50’ye ulaşmıştır.
• Katılımcılar aynı zamanda bir girişimci olarak kendilerine güvenlerinde, büyüme hedeflerinde, iş çevrelerinde ve bu
çevrelerindeki görünürlüklerinde artış gördüklerini ifade etmişlerdir.
+%20
+%50
Dünyada
EY Girişimci Kadın Liderler Programı, hem başlayan, hem de başlamak üzere
olan programları ile dünyanın dört bir yanındaki kadınlara ulaşıyor.
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY Hakkında
EY bağımsız denetim, vergi, kurumsal finansman ve
danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Anlayışımız
ve kaliteli hizmetlerimiz dünya ekonomisi ve sermaye
piyasalarında güvenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
EY, güçlü yönetim ekibiyle tüm paydaş gruplarına verdiği
sözleri yerine getirmekte ve bu şekilde çalışanları,
müşterileri ve içinde yer aldığı diğer çevreler için daha
iyi bir çalışma hayatı oluşturulmasında önemli bir rol
üstlenmektedir.
EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young
Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan,
www.ey.com/tr/eww
bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir.
Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young
Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Daha fazla
bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret ediniz.
© 2015 EY Türkiye.
Tüm Hakları Saklıdır.
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya
diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması
amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana
başvurulmalıdır
@EY_Turkiye
#GirisimciKadinLiderler
[email protected]
+90 212 408 54 05
@EY_WinningWomen
#WinningWomen
Download

EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı Broşürü