MYO Kodu / Adl
: 105014 HARRAN ONivERSiTESi ($ANLIURFA) / $ANLIURFA SOSYAL BiLiMLER MESLEK YOKS
11.07.2014
i:;;leme Kodu : 105014201407118760
DGS ADAY BiLGiLERi VE AKADEMIK ORTALAMA LiSTESi
2013 - 2014 Ogretim Ylhnda son simfta okumakta olan ogrenciler
TC Kimlik No
100980----102087
103282
109041
111600
113780
114840
115050
120990
121640
122458
133319
134429
137009
144209
146399
146419
146503
149609
156328
156673
160708
161023
166888'
168138
172156
173728
177372
184160
190125
196301
196317
201072
201357
208737
209127
213957
221006,
224156,
2276061
230844,
232556:
236170
237776
245838·
249265~
2494311
250885\.._
1
Salama
AdlSoyadl
OZLEM BOYOKLER
NESLIHAN BILMEZ
MEHMET ~IFWi
SOHEYLA ~AKAR
RE$IT $AHiN
YONCA KARAKO~
$EYDA ~EPiK
RAMAZAN AKBA$
SARA CULA
MEHMET EMER
LEYLA ADIGOZEL
ZUHAL KOSMEZ
iLKAY AYDINLIK
SEDAT BAL
MEHMET BURAK MiNISKER
TUBA ARSLANKOL
AY$EGOL SAVA$
YUSUF OKAY
FATMA~OBAN
LEMiHE ALTUNDAG
TANER aZER
OVA AK~IFT~I
MURAT DOGAN
FATiME ALTUNSULU
MERVE KARADENiz
SiBEL YOKSEL
DOGAN AGAN
AHMET OMITLi
GOLSOM ELA A~IKKOL
SiNEM SAYIN
GOLCAN TA$TAN
SOMEYYE BALABAN
ISA BAKIR
ZEHRA KARAGOZ
FATMA ALBAYRAK
NURi TORK
iLHAN YARDIMCI
TUBA KANAT
ASUMAN KAYA
EMiN TOPRAK
ESMA KALI
HALiME DOGAN
NALAN ~ALI$
NEBAHAT HENTE$
ESEN NUR TOP~U
SEVDAL BA$KURT
DiDEM aZBEY
YUNUS EMRE ~IFWi
Mezuniyet Durumu (MD)
i-Son Slnlfta Okumakta
Alan!
M.D.
5368
8531
5368
1282
1145
5368
5323
9032
1145
8510
9032
1268
4296
9032
9032
8510
1145
5368
5323
1268
4296
5323
8531
5323
1145
9032
5368
1145
1110
9032
1145
5323
8510
1145
5323
5368
9032
8531
5323
4296
9032
4296
8510
5323
1110
9032
1282
4296
1
1
1
Akademik Ort.
3,04
3,24
2,32
1
2,42
1
1
2,44
2,64
1
1
3,10
2,71
1
1
1
1
1
1
2,36
2,88
2,35
2,80
2,50
2,19
1
2,42
1
1
1
1
1
2,63
3,36
2,38
3,49
2,58
1
2,51
1
3,18
1
2,69
1
2,93
1
1
2,45
2,45
1
2,62
1
3,06
1
1
2,79
2,19
1
1
1
1
3,18
2,86
2,26
2,47
1
3,00
1
2,52
1
2,41
1
2,47
1
1
3,02
2,87
1
2,45
1
1
1
2,30
2,59
2,94
1
2,67
1
1
1
2,73
2,88
2,58
ONAY
Sayfa:
2/5
MYO Kodu / Adl
: 105014 HARRAN ONivERSiTESi ($ANLIURFA) / $ANLIURFA SOSYAL BILiMLER MESLEK YOKS
11.07.2014
i:;;leme Kodu : 105014201407118760
DGS ADAY BiLGiLERi VE AKADEMiK ORTALAMA LiSTESi
2013 - 2014 Ogretim Ylhnda son slmfta okumakta olan agrenciler
TC Kimlik No
378492'
379701
380121
383901
384461
393801'
397513
401210
402530
404420
409370
414830·
432790
436037
438229
440027
442573
444230
445849
450019
450889
457159'
462438
4637861
464231·
465610'
468288:
470598:
473235:
476328
476808:
478878:
479861
481728
4854781
488897,
494507'
499095:
500387·
500987·
503597:
510677!
515447(
518564'
5267861
536176·
557326'
568365:' .. __
Adl Soyadl
MUSTAFA TANRivERDi
ARDIL YILAN
DEMET CEYLAN
MEHMET GiDEN
HATicE t;it;EK
IBRAHiM HALiL DEMiRER
SEYiT Ali KUTAY
ZOHALAVCI
MEHMET CEYLANER
ZEHRA CEYLAN
FATMA FiDAN
ROZA NUR TOYSOZ
MEHMET ATAYKAYA
ALiYE AKMAN
HASRET t;AKMAK
OMER GOLEt;
EMRE t;ETiN
ASiYE EKiN
FATMA KIRMIZI
AYHAN MEHMET BAYRAKTAR
MERAL DEMiR
FATO$ YAVUZ
SEvINt; t;AKMAK
MEHMET ONDER
PERiHAN ACER
ZEYDAN YI LMAZ
MEHMET ULA$
MUSTAFA t;iFTt;i
YIGIT DEMiREL
PEMPE GOL BA$IBEYAZ
MEHMET GARip
UGUR DiNDAR
ENGiN BiRSEN
FARUKGOZEL
SiBEL TOPRAK
ABDURRAHMAN TA$
SIBEL KILlNt;
HALiME TORKGOCO
FATMAASLAN
GAMZE DOGAN
ADEM KOt;EBE
MEDiNE $AKAR
AZizEASLAN
OSMAN BEKTA$
MURAT AGBA$
KADiR DEViR
EZGi CAN TiLKiCi
AHMETOCAK
SalOmO
Mezuniyet Durumu (MD)
1-Son Slnlfta Okumakta
Alam
5368
9032
5323
8510
8531
8510
9032
5323
9032
5323
9032
5323
8531
8510
1110
1110
9032
9032
1282
1145
5323
8510
9032
8510
5368
4296
8510
9032
1110
5323
4296
4296
5368
1268
5323
4296
5323
8531
8510
5323
4296
1145
1145
5368
9032
1282
5368
4296
M.D.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Akademik Ort.
2,32
2,36
2,96
2,91
2,97
2,73
2,77
2,78
2,12
3,15
2,58
2,93
3,27
3,30
2,31
2,68
2,79
2,25
2,90
2,63
2,91
3,53
2,25
3,26
2,38
2,22
2,96
2,33
2,67
3,04
2,45
2,45
2,53
2,87
2,75
2,65
3,01
3,31
2,71
3,00
2,29
2,23
2,82
2,85
2,17
2,45
3,30
2,57
ONAY
Sayfa:
4/5
MYO Kodu / Adl
: 105014 HARRAN ONiVERSiTESi ($ANLIURFA) / $ANLIURFA SOSYAL slLiMLER MESLEK YOKS
11,07.2014
i~leme Kodu: 105014201407118760
DGS ADAY BiLGiLERi VE AKADEMiK ORTALAMA LiSTESi
2013 - 2014 Ogretim Ylhnda son slnlfta okumakta olan agrenciler
TC Kimlik No
25396r--'~
257905
261625
261625
262270
264235
266245
278004
278064
278484
280125
282354
293994
302784
303404
306804
308873
309083
309501
316793
317063
321203
324624
329933
330983
332303
333113
334131
335446
339922
342802
345621
346942
356512
357286
361042
364402
365961
368511
371691
373095
373992
374232
374571
376162
376611
376881
377601-
_
Adl Soyadl
BO$RA KARABAY
HATicE DARTAL
AHMET KERESTECi
OSMAN YOKSEL
GOLCAN SEYAZIT
AY$E GOL ENGUL
FATMA DEMiRKAN
FATMA KARAKUZU
BEYAZ KEZiBAN KORKUN<;
FATMAAYKIN
DiLEK OZDAMAR
YASEMiN TiMURTURKAN
MEHMET KARATA$
LEVENT BEBE
MEHMET Ali $AHiN
HASAN HOSEYiN ALTUNDAL
BiLAL DOGAN
MUHAMMED ADiL DEDECAN
MEDiNE ONSAL
ABDULKADiR <;ETiNKAYA
iBRAHiM HALiL TA$
GOLMiSAL SOZEN
GOLSAHAR ASLAN
NURULHUDA BALCI
PINAR SAZ
DiLEK OK
EMiNE AKBULUT
YASEMiN <;INAR
KADER ALDANMAZ
MURAT TURAN
EMiNE BATANSU
KAAN GONEN
EMRAH AKDENiz
AY$E BOYOK
CEYLAN <;AKMAK
AY$E KARADA$
MAHMUT AYNE
ZELiHA SO$RA ERSOZ
CESRAiL CATIN
MUSTAFA $AHiN
YAHYAKARA
NUR$EN DURMAN
ZAFER DEMiR
AY$E iLK
SAYRAM KATAR
BERiN ENERCiK
MEHMET A<;AN
AHMET ACAR
Sallimu
Mezuniyet Durumu (MD)
i-Son Slnifta Okumakta
Alam
8531
9032
4296
5368
4296
5323
5323
5323
5323
1268
1145
1268
9032
4296
5368
5368
4296
9032
1268
5368
9032
9032
8531
9032
5323
1282
5323
8510
8531
9032
1145
1110
9032
5323
5323
9032
9032
8531
1338
1268
1282
8510
8510
5323
8510
5323
1282
9032
M.D.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Akademik Ort.
3.74
2,82
2,41
2,68
3,13
2,92
3,06
3,27
3,04
3,14
2,78
2,48
2,58
2,42
2,49
2,24
2,31
2,46
2,49
2,37
2,12
2,20
3,22
2,61
3,13
3,10
2,95
3,07
3,25
2,29
3,75
2,40
2,18
2,69
2,29
2,23
2,30
2,85
2,62
2,68
2,83
2,84
2,80
3,22
2,63
3,42
2,47
3,16
ONAY
Sayfa:
3/5
MYO Kodu / Adl
• 105014 HARRAN ONivERSiTESi ($ANLIURFA) / $ANLIURFA SOSYAL BiLiMLER MESLEK YOKS
11.07.2014
i:;;leme Kodu • 105014201407118760
DGS ADAY BiLGiLERi VE AKADEMiK ORTALAMA LiSTESi
2013 - 2014 Ogretim Ylhnda son simfta okumakta olan agrenciler
Te Kimlik No
5751151
581864
589544
592244,
596204
610603'
615370
629443
631303'
631333
635712
637000
641260
652572
653503
654072
656352
668442
677861
680591
697150
701020
714790
718570
721540
263545
374811
Adl Soyadl
SERDAR KAPLAN
ZEHRAATA$
DEVRAN BULU$
SONGOLTURGUT
MEHMET KO~OKASLAN
AsiYE OLO
ESEN $AHiN
HOLYA ~ELLiK
MUSTAFA ALBAYRAK
EMiNE $EKER
AYSEL GELEZ
iBRAHiM KURT
MUHAMMET TURGUT
EBRU KILI~
$EHMUS $AHiN
TUBA KILI~
FERiDE ASLAN
KAMURAN TANRITANIR
DiLAN KILI~
MERVE PARMAKSIZ
SEMA KARAGOZLO
CEVDET TA$
ZEYNEP GOL EL~i
MOSLOM ARSLAN
MEHMET iL~i
MEHMET TEKYILDIZ
YE$iM yjYiCi
BalOmO
999999999
999999999
Mezuniyet Durumu (MD)
i-Son Slnlfta Okumakta
Alam
1282
5323
5323
9032
5368
5323
1110
5323
1268
5323
5323
1145
1145
4296
8510
5323
8510
5368
1145
5323
1268
4296
1268
9032
8510
8531
1268
M.D.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Akademik Ort.
2,41
3,26
2,97
2,72
2,44
2,65
3,34
2,96
2,90
2,92
3,23
2,31
2,80
2,40
2,28
2,51
2,70
2,95
2,57
3,02
3,05
2,25
2,72
2,30
2,78
2,45
3,21
ONAY
Sayfa:
5/5
MYO Kodu / Adl
: 105001 HARRAN ONivERSiTESI ($ANLIURFA) / $ANLIURFA MESLEK YOKSEKOKULU
17.07.2014
1~lemeKodu: 105001201407174010
DGS ADAY BiLGILERI VE AKADEMIK ORTALAMA LiSTESi
2013 - 2014 Ogretim Ylhnda son SlOlfta okumakta olan ogrenciler
TC Kimlik No
154769
161653
164638
171208
180058
185367
192057
211781
219056
225056
230366243805
249655
324083
329623
330953
332383
350032
360232
383321
398210
463728
485148
517126
607214
638502
657372
687251
Ad, Soyadl
RECEP TEKE
AYSUN TABCU
SERDAR BUGUR
YUNUS KILIC
AYDIN YILDIZ
MEHMET VEYSEL KAYA
AHMETOTKON
ABDULLAH CALI$
OMIT ESEN
MEHMET BOGAAKCA
MEHMET KILICSOY
BERCEM CiNAR
PINAR KAKINC
MEHMET PEHLlvAN
ZOMROT KA$IKCI
SEYIT AHMET UZUNAGAC
ZOZAN ERDOGAN
MUHAMMED KU$CUOGLU
EYYOP TORKMENOGLU
SEYFEnlN GONE$
MUSTAFA AKTA$OGLU
SEMiH ULUDAG
iBRAHiM HALIL GARlp
SAFFET DEMIRKOL
YOKSEL YALCIN
TALAT ABUZEROGLU
IBRAHIM HALIL ERBIL
RAMAZAN CAKAR
SolOmO
Mezuniyet Durumu (MD)
i-Son Slnifta Okumakta
Alam
M.D.
1121
1177
1177
1282
1232
9064
9032
9011
5368
1145
1121
1177
1177
9011
8613
9052
8613
4296
1177
1188
4296
1152
8568
8568
9011
5368
1121
9052
1
1
1
1
1
1
1
1
2,21
2,19
2,29
2,65
2,02
2,29
2,28
2,37
1
2,38
1
1
1
1
1
2,30
2,17
2,45
2,23
2,45
1
1
2,38
2,24
1
1
1
1
1
2,23
2,16
2,43
2,10
2,20
1
2,08
1
1
1
1
1
1
2,12
2,24
2,37
2,15
2,62
2,15
Akademik Ort.
ONAY
Sayfa:
2/2
Download

Salama - Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu