T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Değişim Proğramı Kapsamında
Üniversitemize Başvuran Öğrencilerin KABUL-RET Durumları
Dönem
Adı- Soyadı
Üniversite
1.
Fatma ÇELİK
Siirt Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğretmenliği
2.
Hacer YEKTİR
Siirt Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğretmenliği
3.
Feyat ORAN
Siirt Üniversitesi
4.
Sadiye ÖZÇAN
5.
Tacettin BİŞKEN
6.
Necla UYGUN
7.
Ceylan YILDIZ
8.
Nurullah
ÇETİNER
9.
Sıra
Fakülte / Bölüm
Sınıf
Öğrenim
Notu
(4)
Notu
(100)
DURUM
Güz+
Bahar
Lisans
75,24
KABUL
3
Güz+
Bahar
Lisans
72,15
RET
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi/İşletme
1
Güz+
Bahar
Lisans
65,89
KABUL
Siirt Üniversitesi
Sağlık
yüksekokulu/Hemşirelik
2
Güz+
Bahar
Lisans
65,49
KABUL
Siirt Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bahçe
Bitkileri
1
Güz+
Bahar
Lisans
57,09
KABUL
Fen Edebiyat Fakültesi
4
Güz+
Bahar
Lisans
62,91
KABUL
Meslek
Yüksekokulu/Çocuk
Gelişimi
1
Güz+
Bahar
Ön Lisans
73,93
KABUL
Kastamonu
Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu/Tıbbi
Hizmetler ve teknikler
1
Güz+
Bahar
Ön Lisans
3,40
Zeynetp DEMİR
Kastamonu
Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu/Tıbbi
Hizmetler ve teknikler
1
Güz+
Bahar
Ön Lisans
3,10
10.
Halil ÇİÇEK
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Beden Eğitimi Spor Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,57
KABUL
11.
Naciye
BARDAKÇI
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Türk Dili ve
Edebiyatı
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,98
KABUL
12.
Murat TİLKİ
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Coğrafya
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,65
13.
Esra ÖZTÜRK
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Coğrafya
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,64
14.
Sümeyra
ALTINALP
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Coğrafya
1
Güz+
Bahar
Lisans
3,22
KABUL
15.
Gülistan KAYAR
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Coğrafya
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,74
KABUL
16.
Haşim PUĞAR
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Coğrafya
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,81
KABUL
17.
Muhammet
GÜNAY
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,36
18.
Hanım TACAR
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,82
19.
İlker GÜL
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,08
KABUL
20.
Bülent TALAY
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,43
KABUL
21.
Zahir UÇAR
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım
Ekonomisi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,58
KABUL
22.
Kevser
GEMALMAZ
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Ziraat Fakültesi/Bitki
Koruma
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,39
KABUL
Siirt Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
2
KABUL
KABUL
RET
RET
RET
RET
Üniversitesi
23.
Ayşe Dilara
ÜNLÜ
Kırklareli
Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi/Kamu Yönetimi
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,37
KABUL
24.
Pelda FİDAN
Çukurova
Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
/Matematik
2
Güz+
Bahar
Lisans
3,37
KABUL
25.
Zühre YAŞAR
Çukurova
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
3,22
KABUL
26.
Hatice
ALTUNDAĞ
Çukurova
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
3,78
KABUL
27.
Gülbahar GEYİK
Cumhuriyet
Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi/hemşirelik
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,96
KABUL
28.
Abdulkadir
BAYRAM
Cumhuriyet
Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi/hemşirelik
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,29
KABUL
29.
Mustafa SALVA
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,22
KABUL
30.
İbrahim Halil
GÜNEŞ
Bitlis Eren
Üniversitesi
İİBF/İktisat
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,23
KABUL
31.
Müslime
CANDAN
Şırnak Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
81,86
KABUL
32.
Zeynep PULAT
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
82,88
KABUL
33.
Abdulsamet
ATAN
İİBF/İktisat
3
Güz+
Bahar
Lisans
68,24
KABUL
34.
Meral KOÇ
İİBF/İşletme
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,46
KABUL
35.
Zeynep
DEMİRBAŞ
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,90
KABUL
36.
Nuray BOZKURT
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,38
KABUL
37.
Şahin YILMAZ
Kafkas Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,73
RET
38.
Filiz TEKSİN
Kafkas Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Türk Dili ve
Edebiyatı
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,47
KABUL
39.
Serhat GÜNEŞ
İİBF/Kamu Yönetimi
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,10
KABUL
40.
Yunus DEMİREL
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
3,41
KABUL
41.
Nahide ÇIRKİN
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,95
KABUL
42.
Çimen
GÜLTEKİN
İİBF/İşletme
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,25
KABUL
43.
Merve ALTUĞ
Eğitim Fakültesi
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,88
KABUL
44.
Yusuf Kenan
TOPTAŞ
Sağlık
Yüksekokulu/Hemşirelik
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,24
KABUL
45.
Aygün YOLCU
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,59
KABUL
46.
İsmail
KAYGUSUZ
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,34
KABUL
47.
Harun ERCAN
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,38
KABUL
48.
Tuba GÜN
Fen Edebiyat
Fakültesi/Tarih
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,40
KABUL
49.
Ayşe ELMAS
Çanakkale On sekiz
Mart Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
3,58
KABUL
50.
Tugba ÇAKMAK
Çanakkale On sekiz
Mart Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,58
KABUL
Şırnak Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/ Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
Tıp Fakültesi
4
Güz+
Bahar
Lisans
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
3,01
KABUL
Sağlık Yüksekokulu
1
Güz+
Bahar
Lisans
3,44
KABUL
İİBF/İşletme
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,17
KABUL
Sağlık Yüksekokulu
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,98
KABUL
Eğitim Fakültesi/Resim İş
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,90
KABUL
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
3,00
KABUL
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/ Sınıf
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,64
RET
İnönü Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Sosyoloji
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,27
RET
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Resim İş
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,44
KABUL
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,98
KABUL
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,61
KABUL
Pamukkale
Üniversitesi
Sağlık
Yüksekokulu/Hemşirelik
1
Güz+
Bahar
Lisans
3,05
KABUL
Şayibe NARİN
Pamukkale
Üniversitesi
İİBF/İktisat
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,37
KABUL
66.
Dilara
YILDIRIMER
Pamukkale
Üniversitesi
İİBF/İşletme
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,16
KABUL
67.
Abdulkadir
GÜMÜŞ
Pamukkale
Üniversitesi
İİBF/Maliye
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,08
KABUL
68.
İbrahim Ethem
BULUKTİMUR
Pamukkale
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,22
69.
Bahar ÜNLÜ
Gaziantep
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/ Sınıf
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,39
70.
Sevgi
DÜŞÜNEKLİ
Gaziantep
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
3,38
KABUL
71.
Eylem İZGÖR
Gaziantep
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
3,40
KABUL
72.
Ramazan
İŞKÜRÜCÜ
Gaziantep
Üniversitesi
İİBF/ İktisat
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,45
KABUL
73.
Gökhan DUMAN
Gaziantep
Üniversitesi
İİBF/ İktisat
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,33
KABUL
74.
Kübra BOZKURT
Gaziantep
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Matematik
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,02
KABUL
75.
Gülsüm IŞIK
Gaziantep
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
3,06
KABUL
76.
Fatma DURMAK
Gaziantep
Üniversitesi
Beden Eğitimi Spor Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,47
KABUL
77.
Ahmet DAMAR
Adıyaman
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
3,43
KABUL
78.
Nursel BAYAT
Adıyaman
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
3,40
KABUL
İnönü Üniversitesi
51.
Binnaz YAYLA
52.
Elif KANAT
53.
Emine BAYSAL
54.
Faysal GÖÇERİ
55.
Hadi DEMİRKOL
56.
Keziban KAYA
57.
Mehmet Mesut
DARTAL
İnönü Üniversitesi
58.
Mücehide
KERSİN
İnönü Üniversitesi
59.
Nejla KANDEMİR
60.
Ruken YAMAN
61.
Sezen ÖNCEL
62.
Tuba AKIN
63.
Zehra CANİKLİ
64.
Selman KALAY
65.
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
2,70
RET
63,76
KABUL
RET
RET
79.
Mehmet Galip
ASLAN
Bingöl
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi/Makine
Mühendisliği
1
Güz+
Bahar
Lisans
62,36
KABUL
80.
Sara
TAZEFİDAN
Bingöl
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
63,55
KABUL
81.
Esma YÜZÜCÜ
Bingöl
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
62,73
KABUL
82.
Remziye BAKUŞ
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
İİBF/Kamu Yönetimi
2
Güz+
Bahar
Lisans
64,97
KABUL
83.
Esra DENİZ
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
71,61
RED
84.
Şirvan BADAY
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
77,12
KABUL
85.
Murat BARKİYER
Gazi
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
4
Güz+
Bahar
Lisans
2,41
RED
86.
Arife İPEK
Fırat
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
3
Güz+
Bahar
Lisans
2,85
KABUL
87.
Nevzat GÖKSÜN
Fırat
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,62
KABUL
88.
Zeynep TUNÇ
Fırat
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
4
Güz+
Bahar
Lisans
2,76
KABUL
89.
Mehmet Yavuz
AYAYDIN
Fırat
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
4
Güz+
Bahar
Lisans
90.
Ayhan TİVSİZ
Fırat
Üniversitesi
İİBF/Kamu Yönetimi
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,42
91.
Esma ŞANDA
Düzce
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,91
92.
Ahmet ASLAN
Düzce
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
3,14
93.
Çiğdem
KELEŞOĞLU
Süleyman
Demirel
Üniversitesi
İİBF/İşletme
2
Lisans
2,33
KABUL
94.
Hüseyin DEMİR
Dicle
Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,43
KABUL
95.
Abdullah ATÇI
Dicle
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,95
KABUL
96.
Zeynep ÇAT
Dicle
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,72
KABUL
97.
Rohat Ferhat
YARAŞİR
Dicle
Üniversitesi
İİBF/Kamu Yönetimi
2
Güz+
Bahar
Lisans
2,99
KABUL
98.
Fatma Zehra
KARADAĞ
Dicle
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
2,76
KABUL
99.
İdris BADUR
Dicle
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
3,03
KABUL
Güz+
Bahar
63,46
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
100.
Ahmet TOY
Dicle
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
4
Güz+
Bahar
Lisans
101.
Muzaffer
AVCIBAŞI
Mersin
Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
102.
Ömer DEMİR
Mersin
Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
103.
İslim POLAT
Mersin
Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
104.
İpek ALAŞHAN
İstanbul
Üniversitesi
İİBF/İktisat
2
Güz+
Bahar
Lisans
105.
Süleyman
ÖZDOĞAN
İstanbul
Üniversitesi
İİBF/Kamu Yönetimi
3
Güz+
Bahar
Lisans
106.
Zuhal ARSLAN
Ardahan
Üniversitesi
İİBF/İşletme
3
Güz+
Bahar
Lisans
107.
Şadiye
KURUMARUL
Ardahan
Üniversitesi
İİBF/İktisat
4
Güz+
Bahar
Lisans
108.
Emel ÖZTUNÇ
Ardahan
Üniversitesi
İİBF/İktisat
3
Güz+
Bahar
Lisans
109.
Ali BUCAK
Ardahan
Üniversitesi
İİBF/Kamu Yönetimi
3
Güz+
Bahar
Lisans
110.
Delal YEŞİLMEN
Ardahan
Üniversitesi
İİBF/Kamu Yönetimi
3
Güz+
Bahar
Lisans
111.
Remziye KASTA
Ardahan
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Türk Dili ve
Edebiyatı
2
Güz+
Bahar
Lisans
112.
Aynur ŞAHİN
Ardahan
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Tarih
3
Güz+
Bahar
Lisans
113.
Ümit KILIÇ
Ardahan
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Tarih
3
Güz+
Bahar
Lisans
114.
Zeydan ŞAN
Gümüşhane
Üniversitesi
İİBF/İşletme
2
Güz+
Bahar
Lisans
115.
Eda ÇOLAK
Akdeniz
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Toprak ve
Bitki Besleme
4
Güz+
Bahar
Lisans
116.
Osmaniye
Korkut Ata
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Türk Dili ve
Edebiyatı
Güz+
Bahar
Lisans
Ahmet Murat
YILMAZTEKİN
117.
Osmaniye
Korkut Ata
Üniversitesi
Güz+
Bahar
Lisans
Ahmet
KARAKUŞ
Ferhat KAÇMAZ
İnşaat Teknolojisi
2
Güz+
Bahar
Ön Lisans
118.
Osmaniye
Korkut Ata
Üniversitesi
119.
Rojhat
KOYUNCU
Sinop
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/ Sınıf
Öğret.
1
Güz+
Bahar
Lisans
İİBF/İşletme
2
4
2,38
KABUL
2,23
KABUL
2,56
KABUL
2,61
KABUL
2,30
KABUL
2,56
KABUL
2,27
KABUL
2,83
3,10
2,28
2,81
2,34
2,22
2,63
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
2,39
KABUL
2,84
KABUL
2,35
KABUL
2,26
KABUL
2,08
KABUL
2,25
KABUL
Güz+
Bahar
Lisans
120.
Gökçe AYHAN
Karamanoğlu
Mehmet Bey
Üniversitesi
121.
Abdulmecit
YILDIZ
Amasya
Üniversitesi
Teknik Bilimler MYO
1
Güz+
Bahar
Ön Lisans
122.
Ahmet AYDEMİR
Amasya
Üniversitesi
Teknik Bilimler MYO
1
Güz+
Bahar
Ön Lisans
Murat GERGER
Güz+
Bahar
Lisans
123.
Recep Tayyip
Erdoğan
Üniversitesi
124.
Recep Tayyip
Erdoğan
Üniversitesi
Güz+
Bahar
Lisans
Mehmet
GÜNGÖRMEZ
Cuma ÇELİK
Güz+
Bahar
Lisans
125.
Bilecik Şeyh
Edebali
Üniversitesi
126.
Bilecik Şeyh
Edebali
Üniversitesi
Güz+
Bahar
Lisans
Mehmet Hanifi
ÜZER
Güz+
Bahar
Lisans
Aslı KAYNAK
Bilecik Şeyh
Edebali
Üniversitesi
Güz+
Bahar
Lisans
Emrah KOLALI
Bilecik Şeyh
Edebali
Üniversitesi
Güz+
Bahar
Lisans
Mehmet ÇETİN
Bilecik Şeyh
Edebali
Üniversitesi
Leyla DOĞAN
Güz+
Bahar
Lisans
130.
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi
131.
Ağrı İbrahim
Çeçen
Üniversitesi
Güz+
Bahar
Lisans
Gülistan
PAYLAŞMAZ
Güz+
Bahar
Lisans
Esra UÇAK
Ağrı İbrahim
Çeçen
Üniversitesi
Teknik MYO
Güz+
Bahar
Ön Lisans
Levent IŞIKLI
Ağrı İbrahim
Çeçen
Üniversitesi
Tahir DEMİR
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğrt.
2
Güz+
Bahar
Lisans
134.
Ağrı İbrahim
Çeçen
Üniversitesi
135.
Ömer ULUTAŞ
Dumlupınar
Üniversitesi
İİBF/İşletme
3
Güz+
Bahar
Lisans
127.
128.
129.
132.
133.
İİBF/Kamu Yönetimi
2
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
İİBF/Kamu Yönetimi
İİBF/Kamu Yönetimi
İİBF/İktisat
İİBF/Maliye
İİBF/Maliye
İlahiyat Fakültesi
İİBF/Kamu Yönetimi
İlahiyat Fakültesi
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2,23
KABUL
74,78
KABUL
77,09
KABUL
2,29
KABUL
2,42
KABUL
2,46
KABUL
2,68
KABUL
2,94
KABUL
KABUL
2,76
KABUL
2,60
2,04
KABUL
2,66
KABUL
3,19
KABUL
2,19
KABUL
3,20
KABUL
2,77
KABUL
136.
Serhat AYDIN
Dumlupınar
Üniversitesi
İİBF/Maliye
1
Güz+
Bahar
Lisans
137.
Rıdvan KESEN
Dumlupınar
Üniversitesi
İİBF/Maliye
2
Güz+
Bahar
Lisans
Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği
Güz+
Bahar
Lisans
Ali KÖPRÜBAŞI
Adnan
Menderes
Üniversitesi
Leyla ÖZGÜR
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğrt.
3
Güz+
Bahar
Lisans
139.
Adnan
Menderes
Üniversitesi
140.
Ömer TEKKE
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Türk Dili ve
Edebiyatı
2
Güz+
Bahar
Lisans
141.
Fatma AŞKAN
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
İİBF/İktisat
2
Güz+
Bahar
Lisans
142.
Ahmet DEMİR
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Tarih
1
Güz+
Bahar
Lisans
143.
Esra Songül
KÜÇÜKOĞLU
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
144.
Ahmet Mert
TACİR
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi/İnşaat
Mühendisliği
1
Güz+
Bahar
Lisans
145.
Müslüm İSTEK
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğrt.
3
Güz+
Bahar
Lisans
146.
Serhat
YOLAÇAN
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
İİBF/İşletme
1
Güz+
Bahar
Lisans
147.
Zeynep SEVİM
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi/İnşaat
Mühendisliği
1
Güz+
Bahar
Lisans
148.
Ayşegül GÜNERİ
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Gıda
Mühendisliği
1
Güz+
Bahar
Lisans
149.
Muhammed
Emin İNCİ
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi/İnşaat
Mühendisliği
1
Güz+
Bahar
Lisans
150.
Emrah ÇOLAK
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
151.
Ayşe BARAN
Selçuk
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
4
Güz+
Bahar
Lisans
152.
Yunus
TANRIVERDİ
Selçuk
Üniversitesi
Teknik Bilimler MYO
2
Güz+
Bahar
Lisans
153.
İlyas ACAR
Selçuk
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
3
Güz+
Bahar
Lisans
154.
Dicle İÇEN
Selçuk
Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
3
Güz+
Bahar
Lisans
155.
Şehadet TAŞKIN
Selçuk
Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
3
Güz+
Bahar
Lisans
156.
Halil İbrahim
Selçuk
Sosyal Bilimler MYO
2
Güz+
Lisans
138.
4
2,26
2,14
KABUL
KABUL
2,50
KABUL
2,63
RET
2,29
2,53
KABUL
KABUL
2,55
KABUL
2,20
KABUL
2,19
KABUL
2,45
RET
2,35
KABUL
2,03
RET
2,28
KABUL
2,07
KABUL
2,66
KABUL
2,42
KABUL
3,02
KABUL
2,05
KABUL
2,57
KABUL
3,07
KABUL
2,39
RET
ÖZTÜRK
Üniversitesi
157.
Meryem AYDIN
Selçuk
Üniversitesi
Teknik Bilimler MYO
2
Güz+
Bahar
Ön Lisans
158.
Nesibe KILIÇ
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bitki
Koruma
1
Güz+
Bahar
Lisans
159.
Kudret ÖZER
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
İİBF/Kamu Yönetimi
1
Güz+
Bahar
Lisans
160.
Taylan AYDIN
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
İİBF/İktisat
1
Güz+
Bahar
Lisans
161.
Ercan ERDOĞAN
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
3
Güz+
Bahar
Lisans
162.
Hatice BAĞIŞ
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
163.
Fatih DAĞHAN
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
Tıp Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
164.
Ali İLERİ
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Müzik
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
165.
Çiçek YILDIRIM
Yüzüncü Yıl
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
166.
Mehmet Emin
SÜZEN
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor
Öğret.
1
Güz+
Bahar
Lisans
167.
Esra SÖYLEMEZ
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
2
Güz+
Bahar
Lisans
168.
Emre ŞAHAP
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor
Öğret.
1
Güz+
Bahar
Lisans
169.
Bilal ARİ
Afyon Kocatepe
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
1
Güz+
Bahar
Lisans
170.
Kadriye GÜNEN
Mustafa Kemal
Üniversitesi
İİBF/İşletme
1
Güz+
Bahar
Lisans
171.
Feruze
ATALAMIŞ
Mustafa Kemal
Üniversitesi
İİBF/İşletme
1
Güz+
Bahar
Lisans
172.
Hasret PİŞKİN
Mustafa Kemal
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
173.
Lale ESEN
Mustafa Kemal
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Biyoloji
3
Güz+
Bahar
Lisans
174.
Gülşah ÖZBEY
Mustafa Kemal
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım
Ekonomisi
1
Güz+
Bahar
Lisans
175.
Ramazan
GÖNÜLLÜ
Mustafa Kemal
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
176.
Osman APAYDIN
Mustafa Kemal
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi/Makine
Mühendisliği
3
Güz+
Bahar
Lisans
177.
Rahime
YEŞİLDAĞ
Mustafa Kemal
Üniversitesi
İİBF/Kamu Yönetimi
1
Güz+
Bahar
Lisans
Bahar
3,20
KABUL
70,67
KABUL
66,67
KABUL
67,13
KABUL
63,41
KABUL
63,00
KABUL
64
KABUL
75,83
KABUL
74,06
RET
2,67
KABUL
2,72
RET
2,60
KABUL
2,72
KABU
2,60
KABUL
2,59
KABUL
3,01
KABUL
2,40
KABUL
2,42
KABUL
2,54
RET
2,42
KABUL
3,24
KABUL
178.
Tuba GÜZEL
Dokuz Eylül
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
179.
Zeynep ÇEVİK
Atatürk
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
180.
Hatice ATAŞ
Atatürk
Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu
1
Güz+
Bahar
Lisans
181.
Havva ÇOLAK
Atatürk
Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/bitki
Koruma
2
Güz+
Bahar
Lisans
182.
Rıfkı ESEN
Atatürk
Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
3
Güz+
Bahar
Lisans
183.
Ramazan BERŞE
Atatürk
Üniversitesi
Fen Edebiyat
Fakültesi/Arkeoloji
3
Güz+
Bahar
Lisans
184.
Murat TETERELİ
Atatürk
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/ Resim İş
Öğret
3
Güz+
Bahar
Lisans
185.
Abdurrahim
AKBULUT
Ankara
Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
2
Güz+
Bahar
Lisans
186.
Demet CÜCE
Bayburt
Üniversitesi
Sosyal Bilimler MYO
1
Güz+
Bahar
Lisans
187.
Ayşe ERSÖNMEZ
Bayburt
Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Sınıf
Öğret.
3
Güz+
Bahar
Lisans
188.
Mehmet ULAÇ
Bayburt
Üniversitesi
İİBF/İktisat
3
Güz+
Bahar
Lisans
189.
Seyfullah
KESKİN
Bayburt
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi/İnşaat
Mühendisliği
3
Güz+
Bahar
Lisans
Doç. Dr. Mahmut ULUSOY
Farabi Kurum Koordinatörü
2,18
RET
2,03
KABUL
2,66
KABUL
2,62
KABUL
3,14
KABUL
2,85
KABUL
2,60
KABUL
2,22
RET
2,23
KABUL
3,10
KABUL
2,79
KABUL
2,72
KABUL
Download

Üniversitemize Başvuran Öğrencilerin KABUL