FlexKom Genel FlexKobi Şartları ve Koşulları
Taraflar:
FlexKom International Holding AG
Burgstrasse 8
8280 Kreuzlingen
Kanton Thurgau / İsviçre
(„FlexKom“)
ve
bir
FlexKobi Kabul Noktası
Ön söz
FlexKom, bir ödeme/pazarlama konseptinin gerçekleştirilmesi için, birçok ülkede bulunan
perakende satış noktalarının kullanımına mobil bir tarama fonksiyonu ("FlexApp") ve kart
sistemi ("FlexCard") sunuyor. FlexApp uygulamasını indiren perakende satış noktaları, QR
kodu tarama yoluyla müşterilerini kendi altında kaydedebilir. Müşteri ise bu sayede puan
("FlexMoney") kazanabilir ve kazandığı bu puanlarını FlexKobi Kabul Noktalarında yaptığı
alışverişlerde kullanabilir. FlexKom, FlexApp ve FlexCard sisteminin kullanımı için, özel
olarak seçilen perakende satış noktalarını ("FlexKobi Kabul Noktaları") birer Satış Noktası
Terminali ile donatacaktır. Normal şartlarda birer perakende satış noktası olan FlexKobi
Kabul Noktaları, FlexApp ve FlexCard kabul eden birer satış noktası olarak, FlexPos'un
kurulumu ve pratik kullanımı için gerekli olan desteği bağımsız FlexKom ortaklarından
("FlexKom Ortağı") alır. Perakende satış noktasının, FlexPos'un kullanımıyla ilgili olarak
FlexKom'a düzenli olarak ödemesi gereken bir ücret yoktur. FlexKom, sadece, elektronik
ortamda sunduğu hizmetinin FlexKobi Kabul Noktası ve FlexKom Müşterisi tarafından
kullanması durumunda, verdiği hizmet karşılığında bedel ("Hizmet Bedeli") talep etme
hakkına sahiptir. Bu bedel, FlexKobi Kabul Noktasında FlexKom Müşterisine yapılan satış
bedelinin belli bir yüzdesi kadar olacaktır. İnternet bağlantısının çalışır durumda olması,
FlexKobi Kabul Noktasının sorumluluğundadır.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau Taraflar, bu iş birliği sözleşmenin yürürlüğe geçebilmesi için, aşağıda yazılı olan tüm noktaları
kabul etmelidir.
§ 1 Geçerlilik alanı
(1) Aşağıda yazılı olan şartlar ve koşullar, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ehliz tarafından
temsil edilen ve Burgstraße 8 8280 Kreuzlingen/İsviçre adresinde bulunan FlexKom
International Holding AG şirketinin her FlexKobi Kabul Noktası ile yaptığı FlexKobi
Sözleşmesinin ayrılmaz parçasıdır.
(2) FlexKom, verdiği hizmetleri sadece bu şartlara ve koşullara dayanarak vermektedir.
§ 2 Sözleşmenin konusu
(1) FlexKobi Kabul Noktasına, bir veya birçok FlexPos verilir.
(2) FlexKobi Kabul Noktası, edindiği müşterileri FlexPos Terminaline atanmış FlexCard'lar ve
QR kodları vasıtasıyla FlexKom'da kaydedebilir. FlexKobi Kabul Noktası, şahsen kaydettiği ve
böylelikle doğrudan kendisine atanmış olan müşterilerinin offline ve online ortamlar üzerinden
FlexKobi Kabul Noktasında yaptığı tüm alışverişlerde oluşan ve FlexKom'a aktarılan Hizmet
Bedelinden ("FlexKobi Komisyonu") belli bir oranda kazanç edinir. FlexKobi Kabul Noktasına
aktarılan bu FlexKobi Komisyonu, hem FlexKom'un başka FlexKobi Kabul Noktalarında
yapılan alışverişler üzerinden hak sahibi olduğu Hizmet Bedelinden hem FlexKom'un kendi
FlexKobi Kabul Noktalarında yapılan alışverişler üzerinden hak sahibi olduğu Hizmet
Bedelinden kesilerek verilir.
(3) FlexKobi Kabul Noktası, özel alışveriş koşulları altında, istediği zaman kişselleştirilmiş
FlexCard'lar ve FlexApp'lar temin edebilir.
§ 3 Genel ön koşullar
(1) FlexKobi Kabul Noktası; tüzel bir kişi, ticari bir ortaklık veya 18. yaşını doldurmuş, hukuki
ehliyete sahip ve mevcut ulusal yasalara göre girişimci olmasında engel olmayan gerçek bir
kişi olmalıdır. FlexKobi Kabul Noktası olacak olan taraf eğer ticari bir ortaklık veya tüzel bir kişi
ise, FlexKobi Kabul Noktası olmak için yaptığı başvuruda şirketi ile ilgili tüm gerekli bilgileri (ör.
yönetim kurulu başkanı, şirket merkezi, ticaret sicil kaydı/numarası vb.) vermelidir. FlexKom,
şirketin ticaret sicil gazetesi kaydı veya iç tüzüğü gibi gerekli belgelerin kopyalarını talep etme
hakkını saklı tutar.
(2) Sipariş veya iş emri formları kullanıldığı takdirde, bunlar da sözleşmenin birer parçası
sayılır. Bu, ilgili formların online versiyonları için de geçerlidir.
(3) FlexKobi Kabul Noktası, online kayıt çerçevesinde doldurduğu ilgili online formu tümüyle
doldurmakla ve bu online başvuruyu göndermeden önce Genel FlexKobi Şartlarını ve
Koşullarını okuyup ilgili kutucuğu tıklayarak kabul etmekle yükümlüdür. FlexKobi Kabul
Noktasını ile ilgili kişi veya şirket bilgilerinde değişiklik olduğunda, ilgili değişiklikler ivedi olarak
Backoffice'te bulunan "Bilgilerim" başlığı altında yapılarak bildirilmelidir. FlexKom, gerekli
gördüğü takdirde FlexKobi Kabul Noktasından daha fazla/ayrıntılı bilgi talep etme hakkını saklı
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau tutar. FlexKobi Kabul Noktası tarafından yapılan başvuru, online kayıt tarihi itibarıyla 12 ay
boyunca geçerlidir.
(4) FlexKom, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir açıklamada bulunmadan, FlexKobi Kabul
Noktalarının yaptıkları başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.
§ 4 FlexKobi Kabul Noktasının yükümlülükleri
(1) FlexKobi Kabul Noktası, sözleşme konusu ürünlerle veya FlexKom'un satış sistemiyle ilgili
olarak FlexKom'un ve ortaklarının (ör. FlexKom Europe GmbH) namına zarar verebilecek
herhangi bir yanlış veya yanıltıcı bilgi vermeyeceğini taahhüt eder.
(2) FlexKobi Kabul Noktası, yürüttüğü ticari faaliyetlerde rakip şirketlerin markalarını
küçümseme veya yasa dışı şekillerde anma, başka girişimleri olumsuz veya indirgeyerek
değerlendirme hakkına sahip değildir.
(3) FlexKobi Kabul Noktası, adil rekabet kurallarına uymakla ve FlexKom'un diğer FlexKobi
Kabul Noktalarına karşı işbirlikçi bir tutum sergilemekle yükümlüdür.
(4) FlexKobi Kabul Noktası, kişisel parolalarını ve oturum açma bilgilerini üçüncü kişilerin
erişimine karşı korumakla yükümlüdür.
(5) FlexKobi Kabul Noktası, bulunduğu faaliyetlerde FlexKom'un, ortaklarının veya üçüncü
kişilerin haklarını ihlal etmeyecektir, bahsi geçen bu taraflara karşı rahatsız edici bir tutum
sergilemeyecektir ve geçerli yasaları ihlal etmeyecektir. Buna, özellikle, istenmeyen reklam epostalarının, faksların veya SMS'lerin (Spam) gönderimi dâhildir) Ayrıca, izinsiz veya adil
olmayan reklamların yapılması gibi yasal olmayan faaliyetlerde bulunulmasına da izin
verilmez.
(6) FlexKobi Kabul Noktası, bulunduğu ticari faaliyetlerde FlexKom adına çalışıyormuş
izlenimini uyandırmamalıdır. FlexKobi Kabul Noktası, FlexKom adına kredi başvurusunda
bulunamaz ve kredi alamaz, harcama yapamaz, yükümlülük altına giremez, banka hesabı
açamaz veya diğer herhangi bir sözleşme yapamaz.
(7) FlexKom'un tüm sunu, reklam, eğitim ve film malzemeleri (negatif filmler dâhil) telif hakkı
koruması altındadır. Bu malzemeler, FlexKom'un yazılı izni olmaksızın ve bu sözleşmede
açıkça izin verilmediği sürece, FlexKobi Kabul Noktası tarafından ne tümüyle ne de kısmen
çoğaltılamaz, dağıtılamaz, erişime serbest bırakılamaz veya değiştirilemez.
(8) FlexKom'un markalarının, iş unvanlarının ve ticari tanımlarının kullanımı, sadece bu
sözleşmede belirtilen izinlere ilaveten verilmiş yazılı bir izin ile gerçekleştirilebilir.
(9) FlexKobi Kabul Noktası, kendisine FlexKom, sözleşme konusu ürünler, satış sistemi ve
FlexKom'un diğer hizmetleriyle ilgili basın tarafından yönlendirilen soruları, önceden FlexKom
ile görüşüp yazılı izin almaksızın yanıtlama hakkına sahip değildir. FlexKobi Kabul Noktası,
basın tarafından gelen tüm başvuru ve sorguları ivedi olarak FlexKom'a iletmekle yükümlüdür.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau (10) FlexKobi Kabul Noktası, müşterilerin indirimlerden faydalanabilmesi için Hizmet
Bedelinden düşülecek olası masrafların karşılanabilmesi amacıyla, FlexKom'a yapılan
otomatik ödeme talimatlı ödemeler için kullanılan banka hesabında bir miktar para
bulundurmakla yükümlüdür. Bu şarta uyumadığı takdirde, § 5 altında anılan hizmetler de
FlexKom tarafından verilemez. Otomatik ödeme talimatının verilmemesi sebebiyle gerekli
virmanın gerçekleşmemesi durumunda, bunun bahsi geçen sonuçları FlexKobi Kabul Noktası
için de geçerlidir.
§ 5 Sistemin FlexKom tarafından kurulması ve işletilmesi
(1) FlexKom, FlexKobi Kabul Noktasına komple bir FlexPos sağlayacaktır ve bunu bağımsız
FlexKom Ortakları vasıtasıyla kuracaktır. Backoffice'te bulunan ve bir SMS ile videolu e-posta
sistemine sahip olan pazarlama aracı da FlexPos kuruluma dâhildir. FlexKobi Kabul Noktası,
İnternet'e erişim sağlayabilen bir veri hattını kullanıma hazır durumda bulundurmakla
yükümlüdür. Bu, bir WLAN yönlendiricisi veya data hattına sahip SIM kartları vasıtasıyla
sağlanabilir.
(2) FlexKom, FlexKobi Kabul Noktasına ve çalışanlarına sistemi tanıtmak amacıyla, özel eğitim
görmüş FlexKom Ortakları vasıtasıyla FlexKobi Kabul Noktasına sistemin kullanımını
öğrettirecektir. FlexKom bunun için www.flexkom.com adresinden erişilebilecek bir hizmet hattı
oluşturacaktır. FlexKobi Kabul Noktası, eğitimli bir çalışanın normal çalışma saatleri boyunca
FlexKobi Kabul Noktasında bulunmasından sorumludur.
(3) FlexKom, FlexKom Ortakları vasıtasıyla, perakende satış noktasının kendi alanında, başka
FlexKobi Kabul Noktaları için de uygun olan kişileri seçip onlara FlexCard dağıtacaktır.
FlexKom Müşterileri hedefli olarak FlexKobi Kabul Noktalarına yönlendirilecektir ve alışveriş
yapaya teşvik edilecektir. FlexKobi Kabul Noktası, bir FlexKom perakende satış noktası
olduğunu göstermek amacıyla, sade bir FlexKom çıkartmasını iş yerindeki iyi görünen yerlere
(vitrin, giriş bölgesi vb.) yapıştırmakla yükümlüdür. FlexPos Terminali, FlexKobi Kabul
Noktasındaki tüm FlexApp ve FlexCard müşterilerinin görebileceği şekilde, kasa bölgesine
kurulacaktır. FlexKobi Kabul Noktası, popüler uygulama dükkanlarında (Google Play & Apple
Store) yapılan başvuru işlemleri sırasında tanıtılacaktır. Uygulama, gezinti sistemi ve anahtar
sözcükler vasıtasıyla müşteriye FlexKobi Kabul Noktasını bildirilecektir ve müşterinin istediği
üzerine FlexKobi Kabul Noktasına yönlendirecektir.
FlexKobi Kabul Noktası bir FlexKom müşterisine ürün veya hizmet satışı yaptığında, bu satışı
ya FlexKom Müşterisinin FlexApp veya FlexCard'ı üzerinde bulunan FlexMoney bakiyesinden
FlexPos Terminali üzerinden düşerek yapar ve bu durumda satış bedelinin bir kısmını veya
tümün alır ya da FlexKom Müşterisinin FlexMoney bakiyesinden faydalanmadan yapar ve bu
durumda satış bedelinin tümünü alır. FlexKobi Kabul Noktası her iki durumda da brüt satış
fiyatını FlexPos Terminaline girer. Bu sayede, FlexKom ve FlexKom Kabul Noktası arasında
Hizmet Bedeli hesaplandıktan sonra, Hizmet Bedelinin %50'si FlexKom müşterisinin FlexApp
veya FlexCard'ına FlexMoney olarak yatırılır.
(5) FlexKobi Kabul Noktası, FlexKom Müşterileri tarafından oluşan ve FlexKom sistemine
girilen tüm satışları için FlexKom'a bir Hizmet Bedeli öder. Ödenen bu Hizmet Bedeli, FlexKobi
Kabul Noktasının takdirine kalmıştır ancak brüt satışın %3'ünün altında kalamaz. Bunun
üzerine sistem, FlexKom Müşterisine aktarılacak indirim miktarını, FlexKobi Kabul Noktasına
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau ödenecek FlexKobi Komisyonunu ve sistemde hak sahibi olan tüm taraflara ödenecek
miktarları hesaplar. Bu miktarların ilgili yerlere aktarılması, FlexKom ile FlexKobi Kabul Noktası
arasında Hizmet Bedeli hesaplandıktan sonra gerçekleşir. FlexKom, net Hizmet Bedelini
otomatik olarak şu şekilde dağıtacaktır: Miktarın %50'si, alışverişi yapan müşterinin FlexApp
veya FlexCard bakiyesine puan olarak (FlexMoney) eklenir ve müşteri bu puanlarla FlexKobi
Kabul Noktalarında yeniden alışveriş yapabilir. Miktarın %20'si, sistem bakımı ve
optimizasyonu, sistem araçları, satışı destekleyici önlemler ve FlexKom'un katkı payı için
FlexKom'da kalır. Miktarın %30'u FlexKom sisteminin işletilmesinden, danışmanlığından ve
bakımından sorumlu taraflara dağıtılır. Bu %30'un %20'si (yani net Hizmet Bedelinin %6'sı),
icabında, FlexKom Müşterisini sisteme kazandıran, sisteme ilk kaydeden ve bu müşteriye ilgili
satışı yapan FlexKobi Kabul Noktasına aktarılır.
(6) FlexKom'a ödenecek brüt Hizmet Bedelinin miktarı bir FlexKobi Kabul Noktasında 50,00
euroya ulaştığında, ödenmesi gereken meblağ FlexKom tarafından (vekaletname olduğu
takdirde) bir borç dekontu ile FlexKobi Kabul Noktasının hesabından çekilir veya bu meblağın
FlexKom tarafından belirtilen bir hesaba yatırılması için FlexKobi Kabul Noktasına otomatik
olarak bir ödeme talimatı gönderilir. FlexKobi Kabul Noktası, FlexKom'un sağladığı Backoffice
sistemi üzerinden, FlexKom'da bulunan hesabına dair her zaman alacaklarını ve borçlarını
ayrıntılı olarak takip edebilir, yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi sahibi olabilir.
(7) FlexKobi Kabul Noktası, FlexApp ve bonus kart sistemi ile edindiği deneyimi ve FlexKom
sistemi sayesinde oluşan ciro artışını aylık olarak (her ayın ilk takvim haftasında) rapor eder.
Cironun ikiye katlaması durumunda FlexKom, bu konuyla ilgili bilgileri ve gerçekleri,
rakamlardan bahsetmeden www.flexkom.com adresinde duyurma hakkına sahiptir. FlexKom,
FlexKobi Kabul Noktası hakkında ayrıntılı bilgiler kullanmadan, ciroların ve edinilen kârlar
hakkında oluşturduğu istatistikleri duyurma hakkına sahiptir.
(8) FlexKom, FlexKobi Kabul Noktasında FlexApp ve bonus kart sistemini kurduktan hemen
sonra, www.flexkom.com adresinde ve uygulama dükkanlarında FlexKobi Kabul Noktasını
duyuracaktır. FlexKobi Kabul Noktası, iş yerinde FlexKom tarafından fotoğrafların çekilmesine
ve bir reklam filminin oluşturulmasına ve bunların FlexKobi Kabul Noktasının verdiği web
sitesinde yayınlanmasını kabul eder.
(9) FlexKom, film ve fotoğraf çekimleriyle ilgili olarak FlexKobi Kabul Noktasını ivedi olarak
bilgilendirir ve FlexKobi Kabul Noktası ile çekim zamanını kararlaştırır. FlexKobi Kabul
Noktası, kendi ürünlerini, hizmetlerini veya kampanyalarını tanıtmak amacıyla, kendisi için
ayrılmış olan İnternet adresinde (bahsi geçen web sitesinde veya uygulama dükkanında) kendi
fotoğraflarını veya videolarını da yayınlama hakkına sahiptir. FlexKom bu durumda destek
verecektir. FlexKom, www.flexkom.com adresi veya uygulama dükkanı üzerinden FlexKobi
Kabul Noktası için ücretsiz reklam çalışmalarında bulunacaktır.
(10) FlexKom, FlexKobi Kabul Noktası hakkında, ödemelerin işlenmesinden müşteriye iletilen
puanlara kadar geçen süreyi kapsayan ve müşterinin görebileceği bir değerlendirme sistemini
oluşturma hakkını saklı tutar.
§ 6 İhtar, tazminat, sorumluluktan muafiyet
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau (1) FlexKom, § 5 altında anılan yükümlülüklerden birinin ihlal edilmesi durumunda, ilgili ihlal
durumunun normal şartlarda 10 gün içerisinde düzeltilmesini talep eden bir ihtarname
düzenleyecektir.
(2) § 3 ve § 4 altında anılan yükümlülüklerden, FlexKobi şart ve koşullarından veya
FlexKom'un diğer haklarından birinin ihlali durumunda oluşan tüm zararlardan FlexKobi Kabul
Noktası sorumludur (FlexKobi Kabul Noktasının ihlalde bulunan veya ihlale sebep olan tarafın
olmaması durumu hariç).
(3) § 3 ve § 4 altında anılan yükümlülüklerin ihlal edilmesinin veya FlexKobi Kabul Noktasının
yasa ihlalinde bulunmasının üçüncü bir kişi sebebiyle gerçekleşmesi durumunda, FlexKobi
Kabul Noktası FlexKom'u sorumlu tutamaz ve FlexKom'dan herhangi bir talepte bulunamaz.
FlexKobi Kabul Noktası, bu tarz bir durumda FlexKom için oluşabilecek tüm masrafları
karşılamakla (özellikle avukat ve mahkeme masrafları ile tazminatları) yükümlüdür.
§ 7 Sözleşmenin süresi ve feshi, verilen hizmetlerin durdurulması, bir FlexKobi Kabul
Noktasının vefatı, feshin doğurduğu sonuçlar
(1) Söz konusu FlexKobi sözleşmesi, belirsiz bir süre için yapılır ve FlexKobi Kabul Noktası
tarafından 30 gün süreli bir fesih ihbarı yoluyla feshedilebilir. FlexKobi Kabul Noktasının kalan
tüm borç ve yükümlülükleri, sözleşmenin feshi sırasında ivedi olarak ödenmeli ve yerine
getirilmelidir. FlexKom, fesih ihbarında bulunma hakkından feragat eder.
(2) FlexKom, § 7 (1) sayılı maddeye bağlı kalmaksızın, sözleşmeyi ihbarda bulunmadan
feshetme hakkını saklı tutar. Yani FlexKom bir FlexKobi Kabul Noktasıyla iletişime geçmeye
çalıştığında FlexKom'un gönderileri "taşındı", "vefat etti", "alınmadı", "tanınmıyor" veya benzer
sebeplerle kendisine geri döndüğü ve ortadaki sorunun FlexKobi Kabul Noktası tarafından 30
gün içerisinde giderilmediği takdirde; FlexKom, sözleşmeyi ihbar etmeden feshetme hakkına
sahiptir. Fesihten önce FlexKom, gerekli düzeltmelerin 10 gün içerisinde yapılması için
FlexKobi Kabul Noktasına bir ihtar gönderir (mümkün ve uygun olduğu takdirde).
(3) Özellikle § 4 altında anılan yükümlülüklerin ihlali durumunda ve gerekli düzeltmelerin
FlexKobi Kabul Noktası tarafından § 6 uyarınca yerine getirilmediği takdirde veya bir ihlalden
sonraki bir zamanda aynı veya benzer bir ihlalin meydana gelmesi durumunda; FlexKom,
sözleşmeyi ihbarda bulunmadan feshetme hakkına sahiptir. FlexKom, § 3 altında anılan
yükümlülüklerin ihlali durumunda, sözleşmeyi önceden ihbar etmeksizin feshetme hakkına
sahiptir.
(4) Taraflardan biri hakkında yürürlükte olan adli tasfiye işlemleri olduğunda, varlık yokluğu
nedeniyle çalışma başlatılamıyor olduğunda, taraflardan biri borcunu ödeyemeyecek durumda
olduğunda veya icra işlemleri çerçevesinde yeminli bir iflas beyanı mevcut olduğunda,
tarafların her ikisi de sözleşmeyi önceden ihbar etmeksizin feshetme hakkına sahiptir.
(5) FlexKom, FlexKobi Kabul Noktasının § 4 (10) altında anılan şartlara uymaması
durumunda; § 5 altında anılan sistem fonksiyonlarını, şartlar yerine getirilinceye kadar
durdurma ve müşterilere, banka hesabına gerekli virman yapılana kadar indirim sağlamama
hakkını sahip tutar. FlexKom, § 6 ve § 7 (3) gereğince, şartın yerine getirilememesi ve gerekli
meblağların alınamaması durumunda sözleşmeyi ihbar etmeden feshetme hakkını saklı tutar.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau (6) FlexKobi sözleşmesi, en geç FlexKobi Kabul Noktasının vefatı durumunda veya FlexKobi
Kabul Noktasının ticaret sicildeki kaydının silinmesiyle sona erer. FlexKobi sözleşmesi, yasal
şartlara uyulduğu sürece miras bırakılabilir. Vârisin/vârislerin vasiyetçinin haklarını ve
sorumluluklarını üstlenebilmesi/üstlenebilmeleri için, vâris/vârisler ile 6 ay içinde yeni bir
FlexKobi sözleşmesi yapılmalıdır. Vefat, ölüm belgesi ile kanıtlanmalıdır. FlexKobi
sözleşmesinin miras bırakılmasıyla ilgili bir vasiyetnamenin bulunması durumunda, FlexKom'a
veraset ilamı ve vasiyetnamenin noter tasdikli bir kopyası iletilmelidir. Altı aylık süre içerisinde
herhangi bir girişimde bulunulmadığı takdirde, bu sürenin sonunda sözleşme kapsamındaki
tüm haklar ve yükümlülükler FlexKom'a geçer. Bu altı aylık süre, belli sebeplerden dolayı
vâris/vârisler için yeterli olmadığı durumlarda istisnaen uzatılabilir.
(7) Sözleşmeyi fesheden taraf, bunu yazılı olarak posta yoluyla bildirmelidir.
(8) Sözleşmenin bu sözleşmeye uygun biçimde ihbar etmeden feshi gerçekleştiğinde,
herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(9) Sözleşmenin FlexKom tarafından ihbar etmeden veya FlexKobi Kabul Noktası tarafından
ihtar edilerek feshedilmesi durumunda, FlexKobi Kabul Notası FlexKom'dan para, hizmet veya
herhangi bir diğer talepte bulunamaz
§ 8 Gizlilik anlaşması
FlexKobi Kabul Noktası, sözleşme kapsamında yapılan faaliyetler sırasında öğrendiği bilgileri,
ürün sırlarını ve proje sırlarını gizli tutmakla ve özellikle FlexKom'un iletişime geçmeyi
planladığı perakende satış noktaları ve müşteriler ile iletişime geçmemekle yükümlüdür.
Taraflar, ayrıca geçerli veri koruma yasalarına uymakla yükümlüdür.
§ 9 Sorumluluklar
(1) FlexKom'un cana, bedene veya sağlığa zarar meydana geldiğinde bundan sorumluluk
kabul edebilmesi için, bu zararın kendisinin, çalışanlarının veya temsilcilerinin kasti veya
sorumsuz bir davranış sergilemesi veya sözleşmede kusur oluşturan bir ihlalde bulunmuş
olması sonucu oluşmuş olması gerekir. Bu, sözleşme görüşmeleri sırasında yükümlülüklerini
yerine getirmemesi veya yasal olmayan eylemlerde bulunması sonucu oluşan zararlar için de
geçerlidir. Bular dışındaki herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek zararlardan sorumlu
değildir.
(2) FlexKom'un sorumluluğu; kendisi, çalışanları veya temsilcilerinin kasti veya sorumsuz bir
davranış sergilemesi sebebiyle can, beden veya sağlığa gelen zararlar haricinde, sadece
sözleşme kapsamında oluşması beklenebilecek olağan zararlar ve bu tarz durumların normal
şartlarda oluşturabileceği ortalama zararlar ile sınırlıdır. Bu, özellikle kaçırılan kazançlar gibi
dolaylı zararlar için de geçerlidir.
(3) Sunucularda oluşabilecek veri kaybından dolayı doğabilecek her türlü zarar, bu veri
kaybına FlexKom, çalışanları veya temsilcilerinin kasti veya sorumsuz bir davranışı sebep
olmadığı sürece, FlexKom'un sorumluluğu dışındadır. FlexKobi Kabul Noktalarının kaydedilmiş
içerikleri, TMG (Alman telehizmet yasası) açısından bakıldığında FlexKom'un yabancı olduğu
bilgilerdir.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau (4) Ürün sorumluluğu yasası, hüküm sahibi değildir.
§ 10 Reklam araçları, uygulamalar, veri işleme
(1) FlexKom'un tüm ücretsiz reklam araçları ve diğer uygulamaları, her zaman kalıcı olarak
iptal ettirilebilir.
(2) FlexKobi Kabul Noktası'nın verilerinin FlexKom tarafından işlenmesi ücrete tabi değildir.
§ 11 Zaman aşımı
Bu sözleşme kapsamından doğan tüm istihkaklar, 6 ay içerisinde zaman aşımına uğrar.
Zaman aşımının süresi, istihkakın geçerli olduğu, doğduğu veya fark edildiği an başlar. Daha
uzun bir zaman aşımı öngören zorunlu yasal düzenlemeler, hüküm sahibi değildir.
§ 12 İşletmenin el değiştirmesi
İşletmenizi tümüyle veya kısmen üçüncü kişilere bırakmanız, işletmenizi yasal olarak devralan
kişi/kişiler yasal düzenlemelere ve geçerli sözleşmelere uydukları sürece FlexKom için bir
sorun teşkil etmez.
§ 13 Geçerli hukuk ve yargılama yeri
(1) Malların uluslararası satımına ilişkin BM sözleşmesi hüküm sahibi değildir ve Almanya
Federal Cumhuriyeti'nin yasaları geçerlidir. FlexKobi Kabul Noktasının bulunduğu devletin
zorunlu yasaları hüküm sahibi değildir.
(2) FlexKobi Kabul Noktasının kamuya hizmet eden veya devlete bağlı bir tüzel kişi olduğu,
genel yargı alanının Almanya'da olmadığı, sözleşmenin tamamlanmasından sonra ikametini
Almanya sınırlarının dışına taşıdığı veya suç duyurusunda bulunulduğu tarihte ikameti
bilinmediği durumlarda yargılama yeri Münih'tir.
§ 14 Son hükümler
(1) FlexKom, genel FlexKobi şartlarında ve koşullarında uygun gördüğü zaman değişiklik
yapma hakkına sahiptir. FlexKom, değişiklikleri normal şartlar altında bir ay öncesinden
Backoffice ortamında duyuracaktır. FlexKobi Kabul Noktası, değişiklikleri kabul etmediği ve
değişikliğin kendi haklarını zorladığı kanısına vardığında, değişikliğin duyurulmasından sonra
sözleşmesini ihbarda bulunmadan feshetme hakkına sahiptir. FlexKobi Kabul noktası,
değişikliğin yürürlüğe geçmesini takiben dört hafta içinde yazılı olarak sözleşmeyi feshetmediği
takdirde, değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau (2) Bu sözleşmeye yapılan ek sözleşmeler, değişiklikler, onarımlar veya ilaveler, yasal olarak
geçerli olabilmeleri için yazılı olarak yapılmalıdır. Bu, yazılı şekil şartından edinilen feragat için
de geçerlidir.
(3) Bu sözleşmenin hükümlerinden bazılarının geçersiz kalması veya yerine getirilemez olması
veya sözleşmenin yapılmasından sonra geçersiz kalması veya yerine getirilemez hâle gelmesi
durumunda, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. Belirtilen son hüküm,
sözleşmede boşlukların bulunduğu durumlar için geçerlidir.
FlexKom International Holding AG • CH-­‐İsviçre • 8280 Kreuzlingen • Burgstrasse 8 E-­‐Posta: [email protected] • İnternet: www.flexkom.com • Telefon: +41(0) 715 / 88 03 55 CEO Rudolf Engelsberger• CH-­‐440.3.027.259.0 ROC Kanton Thurgau 
Download

FlexKom Genel FlexKobi Şartları ve Koşulları