BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORİDNATÖRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Teklif Sahibinin
:
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
:
Açık Tebligat Adresi
:
Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
:
Telefon ve Faks Numarası
:
E-Mail Adresi ( Varsa)
:
İdarenizce İstenen fiyatlar aşağıda belirtilmiştir.
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Cinsi ve Özellikleri
Filtre Kağıdı 125 mm Siyah Bant
Nuçe Erleni 1000 ml
Nuçe Erleni 500 ml
Erlen Cam Şlifli 1000 ml NS 29/32
Beher Cam 600 ml
Beher Cam 400 ml
Desikatör 300 mm Vakumsuz
Huni Cam 60 mm
Erlen Geniş Boyunlu Cam 250 ml
Laboratuvar Şişesi 100 ml Mavi Kapaklı
Kaba Filtre Kağıdı 40x40 cm 250 ad.lik pk.
Petri Kabı Cam 150x25 mm 18 ad.lik pk.
Spiral Soğutucu 300 mm 2xNS 29/32 Şlifli
Su Trompu Metal
Pipet Cam Bullu 100 ml
Pipet Cam Dereceli 50 ml
Pipet Cam Dereceli 25 ml
Pipet Cam Dereceli 20 ml
Pipet Cam Dereceli 10 ml
Pipet Cam Dereceli 5 ml
Pipet Cam Dereceli 2 ml
Pipet Cam Dereceli 1 ml
Sülfürik Asit ( % 95-97 )
Hidroklorik Asit 0,1N Titrisol
Sodyum Karbonat
Hidrobromik Asit %47 ( 500 ml )
Sodyum Chlorite ( 1 kg )
Siklohekzan ( 2,5 L )
Selüloz Ekstraksiyon Kartuşu 30x80 mm
Ekstraksiyon Seti 250 ml balon, 250 mm
soğutucu, 150 ml ekstraktör
Metanol
Miktarı
2
2
2
4
10
10
1
10
10
20
1
2
10
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
1
2
3
4
Ölçü Birimi
6
Adet
5
Litre
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Litre
Adet
KiloGram
Adet
Adet
Adet
Adet
TOPLAM
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Yukarıda belirtilen malzemelerin en az …... yıl garanti kapsamında olması gerekir
1- Teklifimiz ……….…/…..…..../ 20…….... tarihine kadar geçerlidir
2- Malı / hizmeti idarenin istediği tarihte teslim etmeyi taahüt ediyoruz.
3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve
4- oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5- Yukarıda belirttiğimiz Malzemelerin beyan edilenden farklı bir malzeme çıkması halinde yenisi ile değiştirileceğini taahhüt ederiz.
Resmi makamlarca yapılacak sorgulama sonrasında çıkacak olan vergi borcu, SSK prim borcu vb. türden borçlarımın hakedişimiden
6- kesilmesini kabul ediyorum.
7- İhale konusu işin tamamı için teklifimiz götürü bedel KDV hariç (Rakamla)
{(Yazıyla)
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Beytullah ÇITIR
-TL
} dir.
Tel: 0380 542 11 00 / 1500
Fax: 0 380 542 11 15
Download

Metanol Selüloz Ekstraksiyon Kartuşu 30x80 mm Ekstraksiyon Seti