Verejný Cenník
2014/04 v.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRÍSADY DO BETÓNOV A MÁLT, DOPLNKY K BETÓNOM
ZALIEVANIE A KOTVENIE
OPRAVA A OCHRANA BETÓNU
ZOSILOVANIE_NOSNÝCH_KONŠTRUKCIÍ
TESNENIE ŠKÁR A ELASTICKÉ LEPENIE
OCHRANA OCELE
HYDROIZOLÁCIE STAVIEB - OCHRANA PROTI VODE
PODLAHY
STRECHY
NÁRADIE A RIEDIDLÁ
Prílohy:
Stručný popis nových produktov
Všeobecné obchodné podmienky
Platnosť od 1.4.2014
Sika Slovensko spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2 4920 0411, Fax: +421 2 4920 0422
Bank. spojenie: VÚB, č.ú.: 2741792059/0200
Firma je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sro, vložka číslo 5879/B; IČO: 31359710, IČ DPH: SK 2020315297
www.sika.sk
artikel
popis
1
PRÍSADY DO BETÓNOV A MÁLT, DOPLNKY K BETÓNOM
1.1
Distribúcia
452273
161873
447956
124084
448185
448183
448181
448184
448180
464143
471383
471384
1.2
Sika BV 1 M
Sika BV 3 M
Plastiment BV 40
SikaPaver C-100 ECO
SikaPaver HC-210
SikaPaver HC 2
SikaPaver AE-300
SikaPaver AE-310
SikaPaver AE-320
SikaPaver AE-400
SikaPaver AE-410
SikaPaver AE-500
1
5
1
5
1
1
1
1
1
5
1
5
kg
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
l
l
3,35 €
2,50 €
3,75 €
3,00 €
5,23 €
6,40 €
4,65 €
5,75 €
7,37 €
22,68 €
5,83 €
17,85 €
4,02 €
3,00 €
4,50 €
3,60 €
6,28 €
7,68 €
5,58 €
6,90 €
8,84 €
27,22 €
7,00 €
21,42 €
kg
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
bal.
l
bal.
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
900
900
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,65 €
0,75 €
0,85 €
0,70 €
1,15 €
1,00 €
1,25 €
1,10 €
1,50 €
3,00 €
2,65 €
5,00 €
0,78 €
0,90 €
1,02 €
0,84 €
1,38 €
1,20 €
1,50 €
1,32 €
1,80 €
3,60 €
3,18 €
6,00 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1000
1000
1140
1000
30
220
1000
180
1000
25
180
1000
1000
25
180
1000
25
180
1000
25
180
1000
30
200
1000
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1,15 €
1,45 €
1,15 €
1,20 €
3,40 €
2,90 €
2,50 €
2,50 €
2,20 €
3,85 €
2,60 €
2,40 €
2,00 €
3,70 €
2,35 €
2,20 €
3,90 €
2,55 €
2,35 €
3,65 €
2,50 €
2,35 €
2,90 €
2,45 €
2,00 €
1,38 €
1,74 €
1,38 €
1,44 €
4,08 €
3,48 €
3,00 €
3,00 €
2,64 €
4,62 €
3,12 €
2,88 €
2,40 €
4,44 €
2,82 €
2,64 €
4,68 €
3,06 €
2,82 €
4,38 €
3,00 €
2,82 €
3,48 €
2,94 €
2,40 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Superplastifikátory
74136 Sikament 100 Multimix
181791 SikaPlast 110-ECO
Sikament 100
116458 Sika ViscoCrete 1062
86578 Sika ViscoCrete 1035
86579 Sika ViscoCrete 1035
86580 Sika ViscoCrete 1035
91808 Sika ViscoCrete 3088
122332 Sika ViscoCrete 3088
64757 Sika ViscoCrete 5-800 AT
64774 Sika ViscoCrete 5-800 AT
127594 Sika ViscoCrete 5-800 AT
127595 Sika ViscoCrete 5-800 Multimix AT
119919 Sika ViscoCrete 20 Gold
119920 Sika ViscoCrete 20 Gold
96617 Sika ViscoCrete 20 Gold
70210 Sika ViscoCrete 20 HE
70208 Sika ViscoCrete 20 HE
70209 Sika ViscoCrete 20 HE
444989 Sika ViscoCrete 21
435258 Sika ViscoCrete 21
445279 Sika ViscoCrete 21
165262 Sika ViscoCrete 2700
172617 Sika ViscoCrete 2700
172618 Sika ViscoCrete 2700
1 Prisady
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
Plastifikátory
74068
80315
127530
83269
91610
120958
77380
74861
444878
92723
448152
417090
1.3
Sikament BV-3M - plastifikátor
Sikament BV-3M - plastifikátor
Sika FS 1 - mrazuvzdorná prísada
Sika FS 1 - mrazuvzdorná prísada
Sika Do malty (SikaRender Admixture CZ)
Sika Oddebňovací olej (SikaMould Released CZ)
Sika Plastifikátor (SikaPlasticiser CZ)
Sika Vodotesná prísada (SikaWaterproofer CZ)
Sika Zimná prísada (SikaFrostproofer CZ)
Sika Zimná prísada (SikaFrostproofer CZ)
Sika Do poteru (SikaScreed Admixture)
Sika Do poteru (SikaScreed Admixture)
Cena s
DPH
m.j.
balenie
2/29
artikel
popis
1
PRÍSADY DO BETÓNOV A MÁLT, DOPLNKY K BETÓNOM
1.4
Prevzdušňovače
74066
64921
127533
127535
127236
125716
74138
74137
74136
80979
80980
80982
53902
53931
53932
53933
1.5
SikaAer 200 S AT
SikaAer 200 S AT
SikaAer 200 S AT
SikaAer 200 S/35 AT
SikaAer 200 S/50 AT
SikaAer Solid (8x 2kg)
Sika LPS A-94
Sika LPS A-94
Sika LPS A-94
Sika LPS-V
Sika LPS-V
Sika LPS-V
Fro-V10
Fro-V5-A
Fro-V5-A
Fro-V5-A
Sika VZ 10
Sika VZ 10
Sika VZ 10
Sika VZ 51
Sika Rugasol-2W
Sika Control-40
Sika Control-40
Sika Control-40
Sika Control-60
Sika Control-60
Sika Separol 33 Universal
Sika Separol 33 Universal
Sika TR 1
Sika TR 1
Sika TR 5
Sika TR 6
Sika TR 6
Sika TR 6
Sikaseparol W-120
Sikaseparol W-120
Sikaseparol W-220
Sikaseparol W-220
Sikaseparol W-320
Sikaseparol W-320
250
1000
kg
kg
2,40 €
2,35 €
2,88 €
2,82 €
kg
kg
30
200
1000
1000
25
kg
kg
kg
kg
kg
1,90 €
1,50 €
1,25 €
1,75 €
3,75 €
2,28 €
1,80 €
1,50 €
2,10 €
4,50 €
kg
kg
kg
kg
kg
220
1000
25
kg
kg
kg
2,20 €
2,25 €
11,00 €
2,64 €
2,70 €
13,20 €
kg
kg
kg
25
200
1000
200
1000
kg
kg
kg
kg
kg
7,00 €
6,50 €
6,00 €
8,25 €
7,90 €
8,40 €
7,80 €
7,20 €
9,90 €
9,48 €
kg
kg
kg
kg
kg
25
170
25
170
25
25
190
900
20
210
20
210
20
210
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
3,40 €
2,90 €
5,25 €
4,75 €
7,40 €
2,75 €
1,90 €
1,75 €
5,00 €
3,75 €
5,25 €
3,65 €
3,90 €
3,25 €
4,08 €
3,48 €
6,30 €
5,70 €
8,88 €
3,30 €
2,28 €
2,10 €
6,00 €
4,50 €
6,30 €
4,38 €
4,68 €
3,90 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
0,2
20
kg
kg
4,10 €
4,65 €
4,92 €
5,58 €
bal.
kg
30
190
900
180
900
180
kg
kg
kg
kg
kg
kg
2,75 €
2,50 €
2,10 €
2,10 €
1,85 €
2,65 €
3,30 €
3,00 €
2,52 €
2,52 €
2,22 €
3,18 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Ošetrenie čerstvého betónu
81170
81171
81173
169299
177837
64576
1 Prisady
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Rozbehová chémia pre betónové pumpy
69787 Sika Pump-Start 1 (40x 0,2kg)
91360 Sika Pump-Start 1
1.11
3,18 €
1,80 €
1,50 €
0,78 €
1,08 €
13,98 €
1,92 €
1,38 €
1,08 €
2,10 €
1,62 €
1,20 €
1,68 €
3,54 €
1,98 €
1,98 €
Separačné prostriedky
406150
406145
452653
452652
172859
81548
81550
81549
406134
406138
402620
402621
402631
402632
1.10
2,65 €
1,50 €
1,25 €
0,65 €
0,90 €
11,65 €
1,60 €
1,15 €
0,90 €
1,75 €
1,35 €
1,00 €
1,40 €
2,95 €
1,65 €
1,65 €
Protizmrašťovacie prísady
53781
127217
41256
410296
410295
1.9
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Stabilizátory
127357 Sika Stabilizer 4R
120203 Sika Stabilizer 4R
410006 Sika UW-C 100
1.8
25
185
1000
1000
1000
2
30
200
1000
30
200
1000
200
25
200
1000
Spomaľovače
176850
177368
177399
81669
54418
1.7
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
Urýchľovače
127130 Sika Rapid 1
54309 Sika Rapid 1
1.6
Cena s
DPH
m.j.
balenie
Sika NB 1
Sika NB 1
Sika NB 1
Sika Antisol E-20 AT
Sika Antisol E-20 AT
Sika Antisol E AT
3/29
artikel
popis
1
PRÍSADY DO BETÓNOV A MÁLT, DOPLNKY K BETÓNOM
1.12
Čistenie a ochrana strojov a zariadení
64588
64587
82041
112897
112895
413270
408550
426954
409453
1.13
Sika Mischerschutz
Sika Mischerschutz
Sika Schaum-Ex
Sika Betonlöser
Sika Betonlöser
SikaClean Pro
SikaClean Pro
SikaClean Ultra
SikaClean Ultra
3,50 €
3,15 €
10,00 €
3,75 €
3,15 €
3,55 €
2,75 €
6,00 €
4,50 €
4,20 €
3,78 €
12,00 €
4,50 €
3,78 €
4,26 €
3,30 €
7,20 €
5,40 €
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
30
200
1000
kg
kg
kg
7,50 €
6,90 €
6,50 €
9,00 €
8,28 €
7,80 €
kg
kg
kg
25
200
kg
kg
12,75 €
11,00 €
15,30 €
13,20 €
kg
kg
25
kg
kg
kg
kg
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,40 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,68 €
kg
kg
kg
kg
200
1000
20
7
kg
kg
kg
kg
3,50 €
3,00 €
10,00 €
11,25 €
4,20 €
3,60 €
12,00 €
13,50 €
kg
kg
kg
kg
0,9
0,9
kg
kg
8,90 €
8,90 €
10,68 €
10,68 €
kg
kg
1
1
1
1
kg
kg
kg
kg
4,75 €
4,75 €
4,75 €
4,75 €
5,70 €
5,70 €
5,70 €
5,70 €
kg
kg
kg
kg
1
kg
8,15 €
9,78 €
kg
1
ks
5,00 €
6,00 €
ks
Tesniace prísady, kryštalické prísady
80470
80472
449185
464318
1.17
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Mikrosilika
SikaFume Compasil CZ
SikaFume Fueller CZ
SikaFume Fueller D CZ
SikaFume HR/TU
1.16
27
200
25
30
220
5
30
5
30
Pohľadové betóny
94021 Sika PerFin-300
127200 Sika PerFin-300
1.15
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
Napeňovače
75472 Sika SB 2
75526 Sika SB 2
75527 Sika SB 2
1.14
Cena s
DPH
m.j.
balenie
Sika DM 2
Sika DM 2
Sika WT-200 P (kryštalická a tesniaca prísada)
Sika WT-200 P (kryštalická a tesniaca prísada)
Striekané betóny
* na vyžiadanie
1.18
Polypropylénové mikrovlákna do betónu a mált
SikaMicroFibre 150
SikaMicroFibre 300
1.19
Tekuté farebné pigmenty do betónu
444017
444018
444403
444019
ColorFlo 413HP červená (tónovaná do žlta)
ColorFlo 417HP červená (tónovaná do modra)
ColorFlo 115HP žltá
ColorFlo 920HP čierna
* miešané farby 4,75 Eur/kg
444421 ColorFlo 600HP biela
* tmavo modrá, zelená - na objednávku
Vedro pre dodávku farby (25kg)
1.20
Intenzifikátory mletia cementu
* na vyžiadanie
1 Prisady
4/29
artikel
popis
2
ZALIEVANIE A KOTVENIE
2.1
Zálievkové hmoty na báze cementu
64601
421158
421137
421138
189476
40082
443980
406466
456784
54050
134222
121912
2.2
SikaGrout 210 AT
10-40 mm
SikaGrout 212 CZ
12-40 (25-80) mm
SikaGrout 311 CZ
3-10 mm
SikaGrout 314 CZ
10-40 mm
SikaGrout 316 AT
25-125 mm
SikaGrout 318 CZ
25-80 mm
Sika MiniPack rýchlotuhnúca malta
Sika PANBEX GCI
SikaRock-Fill G8
Sika InjectoCem-190
Sika FastFix 4 SL Normal
Sika FastFix 4 SL Rapid
m.j.
25
25
25
25
25
25
5
25
25
8,25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
24
25
25
kg
kg
kg
1
5
1,4
3,5
14
Cena bez
DPH
Cena s
DPH
m.j.
predaj
1,10 €
1,32 €
1,00 €
1,20 €
1,10 €
1,32 €
1,10 €
1,32 €
1,20 €
1,44 €
1,10 €
1,32 €
1,75 €
2,10 €
1,20 €
1,44 €
0,90 €
1,08 €
142,50 € 171,00 €
1,30 €
1,56 €
1,30 €
1,56 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
bal.
kg
kg
7,00 €
4,60 €
4,20 €
8,40 €
5,52 €
5,04 €
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
4,45 €
3,70 €
8,10 €
16,40 €
56,50 €
5,34 €
4,44 €
9,72 €
19,68 €
67,80 €
kg
kg
bal.
bal.
bal.
25
20
kg
kg
1,30 €
4,30 €
1,56 €
5,16 €
kg
kg
25
25
25
25
25
5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,70 €
1,15 €
1,35 €
0,60 €
1,30 €
1,70 €
0,84 €
1,38 €
1,62 €
0,72 €
1,56 €
2,04 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
28
kg
0,50 €
0,60 €
kg
25
25
25
21
25
25
12
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1,20 €
1,20 €
2,45 €
3,70 €
1,90 €
1,90 €
2,20 €
1,44 €
1,44 €
2,94 €
4,44 €
2,28 €
2,28 €
2,64 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25
25
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1,30 €
1,50 €
1,30 €
1,25 €
2,00 €
1,45 €
1,56 €
1,80 €
1,56 €
1,50 €
2,40 €
1,74 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25
25
kg
kg
0,45 €
0,50 €
0,54 €
0,60 €
kg
kg
30
4
1
18
1
kg
kg
kg
kg
kg
20,80 €
26,25 €
37,80 €
13,65 €
37,71 €
24,96 €
31,50 €
45,36 €
16,38 €
45,25 €
kg
kg
kg
kg
kg
Zálievkové hmoty na báze živíc
55147 Sikadur 42 HE
74048 Sikadur 12 Pronto
106934 Sikadur 12/6
2.3
balenie
Pružné podlievanie koľajníc
* Icosit KC systém na vyžiadanie
3
OPRAVA A OCHRANA BETÓNU
3.1
Oprava betónu
3.1.1
Prísady do mált
64427 SikaLatex - vode odolná prísada, pevnostný mostík
64426 SikaLatex - vode odolná prísada, pevnostný mostík
179809 Sika ViscoBond
179810 Sika ViscoBond
181628 Sika ViscoBond
3.1.2
Ochrana proti korózii / pevnostný mostík
421244 Sika MonoTop 910 N CZ
7559 SikaTop Armatec 110 EpoCem (A+B+C)
3.1.3
Malty na ochranu betónových konštrukcií
64623 SikaTop 122 SP
421245 Sika MonoTop 412 N
162066 Sika MonoTop 412 NFG
438749 SikaRep CZ
151269 SikaQuick 506 FG (4)
443954 Sika MiniPack reprofilačná malta
3.1.4
Malty na tenké spádové potery
Novinka
428443 Sika MonoTop 634
3.1.5
Stierky na opravu betónových konštrukcií
421136 Sika MonoTop 620
165375 Sika MonoTop 723 N
11492 Icoment 520 (AB)
5495 Sikagard 720 EpoCem
421454 Sika Cosmetic L svetlá
421448 Sika Cosmetic D tmavá
424368 Sika Cosmetic R rýchlo tuhnúca
3.1.6
Opravné malty pre ČOV
81808 Sika Kanal - spojovací mostík C10
81811 Sika Kanal - reprofilačná malta (5-20mm)
81814 Sika Kanal - stierka C10 (1,5-5mm)
81815 Sika Kanal - mokré striekanie
417901 Sika Kanal 820
695 Sika Abraroc
3.1.7
Gunity / malty na striekané suchým spôsobom
178773 SikaRep 4N
405064 SikaRep R6 (Sika Panbex R6)
3.1.8
Pevnostná injektáž
64713 Sikadur 52 Injection (A+B) Normal
89744 Sikadur 52 Injection Normal
89743 Sikadur 52 Injection Normal
5578 Sikadur 53
153370 Sika Injection-451
2-6
5/29
artikel
popis
3.2
Ochrana betónu
3.2.1
Impregnácie
5784 Sikagard 700 S - vodu odpudzujúca impregnácia
151863 Sikagard 700 S - vodu odpudzujúca impregnácia
406944 Sikagard 703 W - vodu odpudzujúca impregnácia fasád
406936 Sikagard 703 W - vodu odpudzujúca impregnácia fasád
414455 Sikagard 703 W - vodu odpudzujúca impregnácia fasád
167650 Sikagard 704 S - vodu odpudzujúca impregnácia
167651 Sikagard 704 S - vodu odpudzujúca impregnácia
170747 Sikagard 705 L - vodu odpudzujúca impregnácia 99%
184913 Sikagard 740 W - vodu odpudzujúca impregnácia 40%
77012 Sikagard 715 W - ddstraňovač machov a lišajníkov
55510 Sikagard 73 / Sika Repair EpoCem Modul
55511 Sikagard 73 / Sika Repair EpoCem Modul
95624 Sikagard 905W - ochrana voči výkvetom a spevnenie povrchov
Sikagard 907W - ochrana pórovitých povrchov a prostriedok na
158930
stabilizáciu piesku v škárach
Sikagard 907W - ochrana pórovitých povrchov a prostriedok na
162399
stabilizáciu piesku v škárach
Ochranné nátery
5781 Sikagard 680 S Betoncolor RAL 7032
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 1
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 1
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 2
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 2
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 3
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 3
Sikagard ElastoColor 675 W RAL 9016 / biela
75655 Sikagard ElastoColor 675 W RAL 7032
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 1
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 2
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 3
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 4
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 5
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 6
171021 Sikagard 550 W Elastic RAL 9016 / biela
62406 Sikagard 550 W Elastic RAL 7032
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 1
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 2
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 3
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 4
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 5
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 6
64098 Sikagard 545 W Elastofill svetlosivý
Sikagard WallCoat T Štandartné a pastelové odtiene
Sikagard WallCoat N Štandartné a pastelové odtiene
6728 Sikagard 63 N RAL 7032
13526 Icosit 2406 Primer (AB)
13649 Icosit 2406 Deck / TopCoat (AB) RAL 7030, 7032
Hygienické antibakteriálne nátery
177502 Sikagard 203W biely (Steridex)
Inhibítory korózie
171314 Sika FerroGard 903+
171316 Sika FerroGard 903+
Podkladné nátery
5782 Sikagard 551 S Elastic Primer
64101 Sikagard 552 W Primer
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
2-6
Cena s
DPH
m.j.
predaj
m.j.
Cena bez
DPH
l
l
l
l
l
l
l
kg
l
l
kg
kg
l
9,50 €
8,50 €
7,20 €
6,25 €
4,60 €
10,20 €
9,10 €
32,60 €
18,60 €
6,55 €
9,85 €
8,70 €
10,60 €
11,40 €
10,20 €
8,64 €
7,50 €
5,52 €
12,24 €
10,92 €
39,12 €
22,32 €
7,86 €
11,82 €
10,44 €
12,72 €
l
l
l
l
l
l
l
kg
l
l
kg
kg
l
5
l
9,35 €
11,22 €
l
20
l
8,90 €
10,68 €
l
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
8,00 €
8,00 €
11,00 €
10,00 €
13,00 €
14,00 €
17,00 €
12,20 €
12,85 €
12,60 €
12,85 €
14,05 €
16,20 €
21,20 €
23,65 €
12,05 €
12,65 €
12,35 €
12,65 €
14,05 €
15,25 €
18,90 €
23,65 €
12,00 €
14,15 €
14,15 €
23,35 €
17,95 €
17,20 €
9,60 €
9,60 €
13,20 €
12,00 €
15,60 €
16,80 €
20,40 €
14,64 €
15,42 €
15,12 €
15,42 €
16,86 €
19,44 €
25,44 €
28,38 €
14,46 €
15,18 €
14,82 €
15,18 €
16,86 €
18,30 €
22,68 €
28,38 €
14,40 €
16,98 €
16,98 €
28,02 €
21,54 €
20,64 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
kg
kg
kg
kg
kg
15
l
13,50 €
16,20 €
l
25
220
kg
kg
6,70 €
4,00 €
8,04 €
4,80 €
kg
kg
20
10
kg
l
9,80 €
6,66 €
11,76 €
7,99 €
kg
l
balenie
20
194
2
5
20
25
194
18
20
2
4
40
2
30
30
12,5
30
12,5
30
12,5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
10
25
25
6/29
artikel
4
popis
4.1
Zosilovanie konštrukcií
Sika CarboDur - FRP lamely
Sikacarbodur® S1.030
Sikacarbodur® S1.525
Sikacarbodur® S2.025
5712 Sikacarbodur® S512
Sikacarbodur® S514
409724 Sikacarbodur® S613
414659 Sikacarbodur® S614
408746 Sikacarbodur® S626
411790 Sikacarbodur® S812
Sikacarbodur® S814
Sikacarbodur® S912
Sikacarbodur® S914
5714 Sikacarbodur® S1012
60815 Sikacarbodur® S1014
Sikacarbodur® S1213
409721 Sikacarbodur® S1214
Sikacarbodur® S1512
Sikacarbodur® M514
Sikacarbodur® M614
Sikacarbodur® M814
Sikacarbodur® M914
Sikacarbodur® M1014
Sikacarbodur® M1214
Sikacarbodur® UH514
SikaWrap - FRP tkanina
SikaWrap-231C 300mm x 50m
SikaWrap-231C 600mm x 50m
SikaWrap-301C 100mm x 50m
SikaWrap-301C 300mm x 50m
SikaWrap-301C 600mm x 50m
Lepidlá
74533 Sikadur-30
76970 Sikadur-30 (A+B)
426748 Sikadur-330 (A+B)
Systém zosilovania tehlového muriva
* Sika MonoTop-722 Mur + SikaWrap-350G Grid na vyžiadanie
4.1.4
Novinka
4.2
Zosilovanie konštrukcií
4.2.1
Epoxidové malty
101714 Sikadur 31 CF Normal
88983 Sikadur 31 CF Normal
106183 Sikadur 31 CF Normal
88984 Sikadur 31 CF Rapid
106185 Sikadur 31 CF Rapid
74633 Sikadur 31 DW
90571 Sikadur 33
86966 Sikadur 41 CF Normal
Chemické kotvy
120713 Sika AnchorFix 1
82145 Sika AnchorFix 1
70342 Sika AnchorFix 2
157131 Sika AnchorFix 3+
4.2.2
2-6
m.j.
Cena bez
DPH
Cena s
DPH
m.j.
predaj
ZOSILOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
4.1.1
4.1.2
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
4.1.3
balenie
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
28,40 €
26,60 €
29,10 €
27,40 €
30,60 €
33,70 €
35,40 €
66,60 €
40,80 €
45,70 €
44,70 €
49,50 €
47,20 €
53,50 €
65,40 €
66,80 €
73,10 €
55,90 €
60,10 €
87,90 €
93,50 €
104,00 €
123,10 €
99,70 €
34,08 €
31,92 €
34,92 €
32,88 €
36,72 €
40,44 €
42,48 €
79,92 €
48,96 €
54,84 €
53,64 €
59,40 €
56,64 €
64,20 €
78,48 €
80,16 €
87,72 €
67,08 €
72,12 €
105,48 €
112,20 €
124,80 €
147,72 €
119,64 €
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
15
30
5
15
30
m2
m2
m2
m2
m2
56,50 €
56,50 €
64,50 €
64,50 €
64,50 €
67,80 €
67,80 €
77,40 €
77,40 €
77,40 €
m2
m2
m2
m2
m2
6
40
5
kg
kg
kg
13,20 €
9,60 €
28,40 €
15,84 €
11,52 €
34,08 €
kg
kg
kg
1,2
6
30
6
30
6
300
10
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ml
kg
19,80 €
12,50 €
8,50 €
12,90 €
9,00 €
14,30 €
17,10 €
9,20 €
23,76 €
15,00 €
10,20 €
15,48 €
10,80 €
17,16 €
20,52 €
11,04 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
bal.
kg
150
300
300
250
ml
ml
ml
ml
8,80 €
12,70 €
16,40 €
14,50 €
10,56 €
15,24 €
19,68 €
17,40 €
bal.
bal.
bal.
bal.
7/29
artikel
5
popis
5.1
Tmely
Polyuretánové tmely
83708 Sikaflex 11 FC+ biely
981 Sikaflex 11 FC+ biely
83707 Sikaflex 11 FC+ šedý
1017 Sikaflex 11 FC+ šedý
84387 Sikaflex 11 FC+ čierny
83706 Sikaflex 11 FC+ hnedý
84386 Sikaflex 11 FC+ bežový
127461 Sikaflex 11 FC+ terakotový
156472 Sikaflex 11 FC+ čerešňové drevo
170335 Sikaflex PRO 2 HP betónovo šedý
170331 Sikaflex PRO 2 HP biely
422907 Sikaflex PRO 3 betónovo šedý
411915 Sikaflex Floor šedý
435667 Sikaflex Construction + biely
438640 Sikaflex Construction + betónovo šedý
Polyuretán-hybrid tmely
108403 Sikaflex AT Connection biely
108447 Sikaflex AT Connection šedý
Akrylátové tmely
88668 Sikacryl S biely
Silikónové tmely
71651 Sikasil C šedý
73984 Sikasil C transparentný
73985 Sikasil C biely
153733 Sikasil Sanitary biely
153761 Sikasil Sanitary transparentný
72915 Sika Firesil N šedý
8561 Sika Firestop Marine čierny
Bitúmenové tmely
449166 Sika BlackSeal 1
1347 Sika Lastomer 710 čierny
Montážne a výplňové PUR peny
78109 Sika Boom G
404 Sika Boom
405 Sika Boom
98392 Sika Boom W
182990 SikaBond FoamFix
61841 Sika Boom PU Cleaner
Tesniace fólie a profily
3738 Sika MultiSeal sivý 100mm
3739 Sika MultiSeal sivý 200mm
3735 Sika MultiSeal sivý 300mm
3740 Sika MultiSeal tehlovočervený 225mm
3737 Sika MultiSeal tehlovočervený 300mm
Podkladné nátery / primery
114665 Sika Primer 3N
122239 Sika Primer 3N
1428 Sika Primer 215
423798 Sika Primer 215
3209 Sika Aktivator 205
3210 Sika Aktivator 205
117498 Sika Aktivator 205
89915 Sika TopClean T
Lepidlá na báze vody
418666 Sika MaxTack
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.2
Elastické lepidlá
5.2.1
Vysoko viskózne lepidlá na báze PU
82675 SikaBond T2 biely
26434 SikaBond T2 čierny
Vysoko viskózne lepidlá na báze PU hybridov
108539 SikaBond AT Universal biely
108570 SikaBond AT Metal šedý
5.2.2
2-6
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
300
600
300
600
300
300
300
300
300
600
600
600
600
600
600
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
7,58 €
10,10 €
7,58 €
10,10 €
7,58 €
7,58 €
7,58 €
7,58 €
7,58 €
11,64 €
11,64 €
10,25 €
4,85 €
8,50 €
7,40 €
9,10 €
12,12 €
9,10 €
12,12 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
13,97 €
13,97 €
12,30 €
5,82 €
10,20 €
8,88 €
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
300
300
ml
ml
8,00 €
8,00 €
9,60 €
9,60 €
bal.
bal.
300
ml
1,65 €
1,98 €
bal.
300
300
300
300
300
300
300
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
4,00 €
4,00 €
4,00 €
3,25 €
3,25 €
8,50 €
7,50 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
3,90 €
3,90 €
10,20 €
9,00 €
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
300
310
ml
ml
2,55 €
6,15 €
3,06 €
7,38 €
bal.
bal.
750
500
750
750
750
500
ml
ml
ml
ml
ml
ml
6,35 €
3,90 €
5,05 €
6,35 €
7,10 €
5,00 €
7,62 €
4,68 €
6,06 €
7,62 €
8,52 €
6,00 €
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
3
3
10
3
10
m
m
m
m
m
7,10 €
10,00 €
41,10 €
13,30 €
41,10 €
8,52 €
12,00 €
49,32 €
15,96 €
49,32 €
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
0,25
1
0,25
1
30
0,25
1
50
l
l
l
l
ml
l
l
ks
15,20 €
32,45 €
55,00 €
68,00 €
6,30 €
22,00 €
38,20 €
19,35 €
18,24 €
38,94 €
66,00 €
81,60 €
7,56 €
26,40 €
45,84 €
23,22 €
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
300
ml
4,00 €
4,80 €
bal.
300
600
ml
ml
9,35 €
13,70 €
11,22 €
16,44 €
bal.
bal.
300
300
ml
ml
7,70 €
9,50 €
9,24 €
11,40 €
bal.
bal.
TESNENIE ŠKÁR A ELASTICKÉ LEPENIE
5.1.1
5.1.2
Cena s
DPH
m.j.
balenie
8/29
artikel
5.2.3
5.2.5
5.2.4
6
popis
108569 SikaBond AT Metal medený
Lepidlá na parkety
424419 SikaBond 52 Parquet
428873 SikaBond 52 Parquet
426092 SikaBond 50 Parquet
162841 SikaBond T 45 Parquet Brown
438665 SikaBond 95 Parquet
421154 Sikaflex 290i DC čierny
84577 Sika Primer MB
50368 Sika Layer - 03 (3mm)
55606 Sika Layer - 05 (5mm)
149756 Sikagard Teak Oil
Sika Tack Panel System
24107 SikaTack Panel slonová kosť
117497 SikaTack Panel Primer
65008 SikaTack Fixing Tape 3mm x 12mm x 33m
Lepidlá na povrchové krytiny
423340 SikaBond Carpet-1
423343 SikaBond Vinyl-1
423310 SikaBond Lino-1
6.1
Základné nátery
1-komponentné základné nátery
24265 SikaCor 6630 Primer červenohnedá
24263 SikaCor 6630 Primer sivá
404541 SikaCor AktivPrimer Rapid pieskovožltá
404544 SikaCor AktivPrimer Rapid oxidovočervená
17734 SikaCor Zinc ZS zinkovosivá
163056 Sika Permacor 1705 červenohnedá, RAL 7032
2-komponentné základné nátery
14737 SikaCor EG Phosphat červenohnedá
14736 SikaCor EG Phosphat pieskovožltá
83509 SikaCor EG Phosphat červenohnedá
14739 SikaCor EG Phosphat pieskovožltá
14740 SikaCor EG Phosphat červenohnedá
86077 Sika Poxicolor Primer HE Neu červenohnedá
86076 Sika Poxicolor Primer HE Neu hliník
34917 SikaCor ZP Primer šedá
31093 SikaCor Zinc R zinkovosivá
6719 SikaCor Zinc R zinkovosivá
7415 SikaCor Zinc R zinkovosivá
31598 SikaCor Zinc R červenohnedá
28469 SikaCor HM Primer DB 702
Sika Permacor 2004 hliníková
Sika Permacor 2029 cca RAL 7032
154503 Sika Permacor 2305 Rapid červenohnedá
154504 Sika Permacor 2305 Rapid šedá RAL 7035
156612 Sika Permacor 2204 VHS
6.2
Krycie nátery
6.2.1
1-komponentné krycie nátery
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 1
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 1
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 2
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 2
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 3
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 3
76578 SikaCor 6630 M DB 601 N
76575 SikaCor 6630 M DB 701 N
SikaCor Steel Protect VHS Rapid Skupina farieb 1
SikaCor Steel Protect VHS Rapid Skupina farieb 2
SikaCor Steel Protect VHS Rapid Skupina farieb 3
124697 SikaCor Alutherm white alluminium
2-6
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
300
ml
9,50 €
11,40 €
bal.
600
13
17
14,2
17
600
10
25
20
1
ml
kg
kg
kg
kg
ml
kg
m2
m2
l
8,00 €
9,10 €
7,80 €
7,25 €
6,75 €
23,90 €
15,90 €
2,95 €
4,20 €
10,10 €
9,60 €
10,92 €
9,36 €
8,70 €
8,10 €
28,68 €
19,08 €
3,54 €
5,04 €
12,12 €
bal.
kg
kg
kg
kg
bal.
kg
m2
m2
bal.
600
1
33
ml
l
m
29,00 €
69,00 €
31,85 €
34,80 €
82,80 €
38,22 €
bal.
bal.
bal.
14
13
13
kg
kg
kg
3,80 €
5,50 €
4,75 €
4,56 €
6,60 €
5,70 €
kg
kg
kg
15
15
15
15
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
7,50 €
8,50 €
7,00 €
7,00 €
9,50 €
6,00 €
9,00 €
10,20 €
8,40 €
8,40 €
11,40 €
7,20 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
3
3
15
30
30
28
28
30
7
15
26
26
30
16,5
16,95
24
24
27,125
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
15,00 €
15,00 €
8,00 €
7,50 €
7,00 €
7,50 €
9,00 €
7,50 €
12,50 €
10,50 €
8,00 €
8,00 €
7,00 €
11,00 €
12,00 €
8,00 €
8,00 €
10,00 €
18,00 €
18,00 €
9,60 €
9,00 €
8,40 €
9,00 €
10,80 €
9,00 €
15,00 €
12,60 €
9,60 €
9,60 €
8,40 €
13,20 €
14,40 €
9,60 €
9,60 €
12,00 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
15
30
15
30
15
30
15
15
30
30
30
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
12,00 €
10,50 €
13,50 €
11,50 €
16,00 €
14,50 €
8,50 €
9,00 €
6,50 €
7,50 €
10,00 €
15,50 €
14,40 €
12,60 €
16,20 €
13,80 €
19,20 €
17,40 €
10,20 €
10,80 €
7,80 €
9,00 €
12,00 €
18,60 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
OCHRANA OCELE
6.1.1
6.1.2
Cena s
DPH
m.j.
balenie
9/29
artikel
6.2.2
2-6
popis
2-komponentné krycie nátery
22623 SikaCor EG 1 DB 601
26168 SikaCor EG 1 biely
2821 SikaCor EG 1 DB 702
14758 SikaCor EG 1 DB 703
82172 SikaCor EG 1 DB 702
82171 SikaCor EG 1 DB 703
75939 SikaCor EG 4 DB 701
SikaCor EG 4 Skupina farieb 1
SikaCor EG 4 Skupina farieb 1
SikaCor EG 5 Skupina farieb 1
SikaCor EG 5 Skupina farieb 2
SikaCor EG 5 Skupina farieb 3
SikaCor EG 120 Skupina farieb 1
SikaCor EG 120 Skupina farieb 1
SikaCor EG 120 Skupina farieb 2
SikaCor EG 120 Skupina farieb 2
SikaCor EG 120 Skupina farieb 3
SikaCor EG 120 Skupina farieb 3
SikaCor PUR Color Skupina farieb 1
SikaCor PUR Color Skupina farieb 2
SikaCor PUR Color Skupina farieb 3
94710 SikaCor 277 RAL 7032
424089 Sika Permacor-138 A (AB)
Sika Poxicolor Plus Skupina farieb 1
Sika Poxicolor Plus Skupina farieb 1
Sika Poxicolor Plus Skupina farieb 2
Sika Poxicolor Plus Skupina farieb 3
Sika Poxicolor SW
59382 Sika Poxitar F čierna
59384 Sika Poxitar F červená
47717 Sika Poxitar F čierna
47716 Sika Poxitar F červená
59386 Sika Poxitar SW červená
59380 Sika Poxitar SW čierna
455828 SikaCor® Elastomastic TF (AB) cca RAL 7037
Sika Permacor 2107 HS
154505 Sika Permacor 2215 EG-VHS DB 702
Sika Permacor 2230 VHS Skupina farieb 1
Sika Permacor 2230 VHS Skupina farieb 2
Sika Permacor 2230 VHS Skupina farieb 3
154062 Sika Permacor 2315 EG-Rapid DB 702
154063 Sika Permacor 2315 EG-Rapid RAL cca 7032
Sika Permacor 2330 Skupina farieb 1
Sika Permacor 2330 Skupina farieb 2
Sika Permacor 2330 Skupina farieb 3
154487 Sika Permacor 2706, RAL cca 7032
Sika Permacor 2707 Skupina farieb 1
Sika Permacor 2707 Skupina farieb 2
Sika Permacor 2707 Skupina farieb 3
Sika Permacor 2807 HS
174972 Sika Permacor 2807 HS-A
Sika Permacor 2807 HS-A
154481 Sika Permacor 3326 EG-H, RAL cca 7032
Sika Permacor 136 TW
156743 Sikagard 177
balenie
30
30
30
30
15
15
30
12,5
30
30
30
30
10
30
10
30
10
30
30
30
30
10
11,8
14
28
28
28
15
17
17
35
35
15
15
20
75
26,8
25
25
25
24
24
28,75
28,75
28,75
20
14
14
14
75
75
600
16
13
10,5
m.j.
Cena bez
DPH
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,50 €
7,50 €
8,50 €
10,00 €
8,50 €
9,00 €
10,00 €
12,00 €
13,50 €
11,00 €
14,00 €
12,50 €
16,00 €
14,50 €
8,50 €
9,00 €
10,50 €
13,50 €
16,50 €
8,50 €
7,50 €
8,50 €
10,00 €
10,00 €
11,00 €
11,00 €
10,00 €
10,00 €
13,50 €
13,50 €
12,50 €
9,50 €
7,50 €
14,50 €
16,50 €
18,00 €
7,50 €
7,50 €
12,00 €
13,50 €
15,50 €
8,00 €
14,00 €
17,00 €
19,00 €
12,00 €
12,50 €
12,00 €
10,50 €
19,00 €
15,50 €
Cena s
DPH
8,40 €
8,40 €
8,40 €
8,40 €
9,00 €
9,00 €
10,20 €
12,00 €
10,20 €
10,80 €
12,00 €
14,40 €
16,20 €
13,20 €
16,80 €
15,00 €
19,20 €
17,40 €
10,20 €
10,80 €
12,60 €
16,20 €
19,80 €
10,20 €
9,00 €
10,20 €
12,00 €
12,00 €
13,20 €
13,20 €
12,00 €
12,00 €
16,20 €
16,20 €
15,00 €
11,40 €
9,00 €
17,40 €
19,80 €
21,60 €
9,00 €
9,00 €
14,40 €
16,20 €
18,60 €
9,60 €
16,80 €
20,40 €
22,80 €
14,40 €
15,00 €
14,40 €
12,60 €
22,80 €
18,60 €
m.j.
predaj
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10/29
artikel
popis
7
HYDROIZOLÁCIE STAVIEB - OCHRANA PROTI VODE
7.1
Izolácia muriva proti vzlínajúcej vlhkosti
Novinka
Novinka
182031
182032
132127
432791
185051
balenie
SikaMur® InjectoCream Hobby Set
1
ks
SikaMur® InjectoCream Profi Set
1
ks
SikaMur® InjectoCream 100 (600ml) - injektážna hmota
600 ml
SikaMur® InjectoCream 100 (300ml) - injektážna hmota
300 ml
SikaMur® Dry (25kg) - sanačná omietka, ručná aplikácia
25 kg
* SikaMur® systém: jemná stierka, interiérové a exteriérové farby na vyžiadanie
7.2
Tesnenie betónových konštrukcií cementóznymi stierkami
7.2.1
Novinka
Novinka
7.2.5
Novinka
Hotové vodonepriepustné malty a stierky
164399 SikaTop® Seal 107 /A+2B/ (12,5kg) - 2komp. cementová stierka
64518 SikaTop® Seal 107 šedý /A+B/ (25kg)
184986 SikaTop® Seal 107 šedý /A+B/ (31,25kg)
SikaTop® Seal 107 biely /A+B/ (31,25kg)
185043 Sikalastic®-152 /A+B/ (33kg) - 2komp. cement. flexibilná stierka
410513 Sikalastic® -1K (22kg) - 1komp. cementová flexibilná stierka
422251 Sikalastic®-200W (5kg) - 1k. tekutá vodonepriep. membrána
170015 Sikalastic®-200W (10kg)
170016 Sikalastic®-200W (25kg)
123264 Sika® SealTape-S (10m) - izolačná tesniaca páska
123265 Sika® SealTape-S (50m)
470099 SikaSeal® 210 Migrating (25kg) - malta pre kryštalickú izoláciu
443958 Sika® MiniPack tesniaca malta (5kg)
405181 Sika® MiniPack Water Plug (5kg)
Prísady do vodonepriepustných mált / stierok
18245 Sika® 1 (5kg) - vodotesná prísada do malty
64409 Sika®-4a (1kg) - rýchlotuhnúca predtesňovacia prísada
64408 Sika®-4a (5kg) - rýchlotuhnúca predtesňovacia prísada
Malty na lepenie dlažby - cementové
467918 SikaCeram 213 (C2TE)
437905 SikaCeram 255 Starflex Grey (C2TE S1)
437906 SikaCeram 255 Starflex White (C2TE S1)
Škárovacie flexibilné hmoty na obklady a dlažby - cementové
SikaCeram CleanGrout - White, Manhattan, Ice, Jasmin,
Anemone, Beige, Magnolia, Crocus, Pergamon, Light Grey
SikaCeram CleanGrout - Ash, Antracite
SikaCeram CleanGrout - Sand, Terracotta, Dark Brown,
Amaranth, Caramel, Total Black
SikaCeram CleanGrout - Brown, Ruby, Acqua Green, Yellow
SikaCeram CleanGrout - Navy Blue, Green
Škárovacie hmoty na obklady a dlažby - epoxidové a špeciálne
* Sika® Ceram EpoxyGrout a iné špeciálne systémy na vyžiadanie
7.3
Tesnenie betónových konštrukcií produktami na báze živíc
Novinka
Novinka
Novinka
7.2.2
7.2.3
Novinka
Novinka
Novinka
7.2.4
Novinka
Novinka
Novinka
m.j.
Polyuretánové membrány
27247 Sikalastic®-810 /A+B/ (13,5kg)
Sikalastic®-821 LV šedá /A+B/ (420kg)
Sikalastic®-821 LV šedá /A+B/ (2098kg)
Sikalastic®-822 šedá /A+B/ (35kg)
35007 Sikalastic®-823 (12l)
108648 Sikalastic®-825 (25kg)
444598 Sikalastic®-841 ST /A+B/ RAL7005 (403kg)
Novinka
417364 Sikalastic®-827 HT (25kg)
Novinka
417366 Sikalastic®-827 LT (25kg)
Novinka
Sikalastic®-851 /A+B/ (413kg)
7.3.2
Epoxidové pečatiace nátery
92137 Sikagard®-186 /A+B/ (30kg)
Sikadur®-188 Normal /A+B/ (30kg)
Sikagdur®-188 Rapid /A+B/ (30kg)
Sikagdur®-188 Normal /A+B/ (250kg)
Sikadur®-188 Rapid /A+B/ (250kg)
117215 Sika® Ergodur-500 Pro /A+B/ (30kg)
Sika® Ergodur-500 Pro /A+B/ (950kg)
Sika® Ergodur-500 Pro /A+B/ (5000kg)
Cena bez
DPH
7,90 €
38,00 €
27,30 €
17,70 €
0,47 €
Cena s
DPH
m.j.
predaj
9,48 €
ks
45,60 € ks
32,76 € bal.
21,24 € bal.
0,56 €
kg
12,5
25
31,25
31,25
33
22
5
10
25
10
50
25
5
5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m
m
kg
kg
kg
3,00 €
2,10 €
2,00 €
2,10 €
2,20 €
3,20 €
6,30 €
5,00 €
3,90 €
2,00 €
1,60 €
1,35 €
1,60 €
2,00 €
3,60 €
2,52 €
2,40 €
2,52 €
2,64 €
3,84 €
7,56 €
6,00 €
4,68 €
2,40 €
1,92 €
1,62 €
1,92 €
2,40 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m
m
kg
kg
kg
5
1
5
kg
kg
kg
3,00 €
8,10 €
3,50 €
3,60 €
9,72 €
4,20 €
kg
kg
kg
25
25
25
kg
kg
kg
0,50 €
0,70 €
0,85 €
0,60 €
0,84 €
1,02 €
kg
kg
kg
5
kg
1,30 €
1,56 €
kg
5
5
kg
kg
1,20 €
1,50 €
1,44 €
1,80 €
kg
kg
5
5
kg
kg
1,65 €
2,40 €
1,98 €
2,88 €
kg
kg
13,5
420
2098
35
12
25
403
25
25
413
kg
kg
kg
kg
l
kg
kg
kg
kg
kg
21,00 €
7,35 €
7,00 €
6,90 €
8,60 €
6,30 €
11,25 €
7,00 €
7,50 €
7,50 €
25,20 €
8,82 €
8,40 €
8,28 €
10,32 €
7,56 €
13,50 €
8,40 €
9,00 €
9,00 €
kg
kg
kg
kg
l
kg
kg
kg
kg
kg
30
30
30
250
250
30
950
5000
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10,90 €
9,30 €
9,50 €
8,80 €
8,95 €
9,95 €
9,60 €
9,30 €
13,08 €
11,16 €
11,40 €
10,56 €
10,74 €
11,94 €
11,52 €
11,16 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
7.3.1
7WP
11/29
artikel
7
popis
balenie
m.j.
Cena bez
DPH
Cena s
DPH
m.j.
predaj
HYDROIZOLÁCIE STAVIEB - OCHRANA PROTI VODE
7.3.3
Injektážne živice
Injektáže proti vode - PU peny na dočasné zastavenie vody
182684 Sika® Injection-101-RC /A+B/ (22,5kg)
182668 Sika® Injection-105-RC /A+B/ (21kg)
Injektáže proti vode - PU živice na trvalé zastavenie vody
182585 Sika® Injection-201-CE /A+B/ (20,6kg)
153318 Sika® Injection-203 /A+B/ (15,5kg)
Novinka
454587 SikaFix-110 /A+B/ (45kg)
Novinka
455538 SikaFix-210 /A+B/ (45kg)
Injektáže proti vode - Akrylátové živice
152716 Sika® Injection-304 /A1+A2+B/ (22,45kg Set)
177921 Sika® Injection-306 (17,16kg Set, 40L injektáže)
177927 Sika® Injection-306 Accelerator Set
Sika® Injection-490 /A+B/ (3kg)
Injektážne pumpy, pakre a príslušenstvo
* na vyžiadanie
7.3.4
Lepidlá a nátery na báze polyuretánových živíc
152300 SikaBond T8 - vodonepriepustné lepidlo na dlažbu
135993 SikaBond T8 - vodonepriepustné lepidlo na dlažbu
78785 Sikafloor-400 N Elastic + RAL7032 - vysokoelastický náter
78786 Sikafloor-400 N Elastic + RAL1001 - vysokoelastický náter
Sikafloor-400 N Elastic RAL7032/7035
Sikafloor-400 N Elastic pastel colours
Sikafloor-400 N Elastic bright colours
60396 Sikafloor-410 - matný uzatvárací náter
Sikafloor-410 - matný uzatvárací náter
156271 Sikalastic-490 T - transparentná PU tekutá membrána
156269 Sika Primer-490 T - podkladný náter
7.3.5
Bitúmenové stierky
434462 Sika® Igasol®-101 (5l) - náterová emulzia
127248 Sika® Igasol®-101 (12l) - náterová emulzia
434467 Sika® Igolflex®-101 (10l) - 1-zložková hrubovrstvá stierka
127227 Sika® Igolflex®-101 (32l) - 1-zložková hrubovrstvá stierka
127234 Sika® Igolflex®-201 (32kg) - 2-zložková hrubovrstvá stierka
7.4
22,5
21,0
kg
kg
14,84 €
16,70 €
17,81 €
20,04 €
kg
kg
20,6
15,5
45,0
45,0
kg
kg
kg
kg
13,50 €
14,30 €
12,60 €
11,10 €
16,20 €
17,16 €
15,12 €
13,32 €
kg
kg
kg
kg
22,5
17,2
1,0
3,0
kg
kg
kg
kg
12,60 €
15,50 €
18,30 €
20,70 €
15,12 €
18,60 €
21,96 €
24,84 €
kg
kg
kg
kg
6,7
13,4
6
6
18
18
18
3
10
5
1
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
kg
kg
10,80 €
8,65 €
13,60 €
13,60 €
12,20 €
13,05 €
13,95 €
29,50 €
22,50 €
18,90 €
11,10 €
12,96 €
10,38 €
16,32 €
16,32 €
14,64 €
15,66 €
16,74 €
35,40 €
27,00 €
22,68 €
13,32 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
kg
kg
5
12
10
32
32
l
l
l
l
kg
2,85 €
2,75 €
2,40 €
2,10 €
2,30 €
3,42 €
3,30 €
2,88 €
2,52 €
2,76 €
l
l
l
l
kg
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
6
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/bal
3,68 €
5,57 €
6,83 €
8,19 €
9,24 €
7,46 €
9,35 €
11,87 €
13,76 €
3,05 €
3,68 €
4,83 €
5,57 €
6,83 €
8,98 €
10,71 €
25,10 €
43,47 €
5,94 €
7,98 €
9,61 €
11,61 €
15,39 €
19,43 €
37,33 €
74,61 €
132,95 €
4,42 €
6,68 €
8,20 €
9,83 €
11,09 €
8,95 €
11,22 €
14,24 €
16,51 €
3,66 €
4,42 €
5,80 €
6,68 €
8,20 €
10,78 €
12,85 €
30,12 €
52,16 €
7,13 €
9,58 €
11,53 €
13,93 €
18,47 €
23,32 €
44,80 €
89,53 €
159,54 €
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
bal.
20 m/rol
120,00 €
144,00 €
m
Tesnenie škár
7.4.1
Sikadur Combiflex systém
406601 Sikadur® Combiflex® SG-10 M100 (25m)
406600 Sikadur® Combiflex® SG-10 M150 (25m)
406599 Sikadur® Combiflex® SG-10 M200 (25m)
406596 Sikadur® Combiflex® SG-10 M250 (25m)
406594 Sikadur® Combiflex® SG-10 M300 (25m)
406606 Sikadur® Combiflex® SG-20 M150 (25m)
406605 Sikadur® Combiflex® SG-20 M200 (25m)
406604 Sikadur® Combiflex® SG-20 M250 (25m)
406603 Sikadur® Combiflex® SG-20 M300 (25m)
406628 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 100
406619 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 150
406618 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 200
406617 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 250
406616 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 300
406615 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 400
406614 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 500
406613 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 1000
406612 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 2000
406611 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 150
406610 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 200
406609 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 250
406622 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 300
406621 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 400
406620 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 500
406608 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 1000
406607 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 2000
426671 Sikadur-Combiflex® SG System Kit
(SG pás 1x150mm dĺžky 6m + 6kg Sikadur CF + 1ks SikaFleece-6120)
* Sikadur-31 CF viď časť Zosilovanie konštrukcií
Novinka
417714 Sikaplan WT Tape 200
7WP
12/29
artikel
popis
7
HYDROIZOLÁCIE STAVIEB - OCHRANA PROTI VODE
7.4.2
Sika Dilatec systém
128579 Sika® Dilatec® typ BE-300 /bitúmen-betón/ (30m/Rol)
128583 Sika® Dilatec® typ ER-350 /PVC-betón/ (20m/Rol)
128581 Sika® Dilatec® typ BR-500 /bitúmen-PVC/ (30m/Rol)
128582 Sika® Dilatec® typ E-220 /betón a kov/ (30m/Rol)
128580 Sika® Dilatec® typ B-500 /bitúmen-bitúmen/ (30m/Rol)
Napučiavacie tmely a profily
169889 Sikaswell A-2005 red
(profil 20x5mm, 1x20m)
169788 Sikaswell A-2005 red
(profil 20x5mm, 6x20m)
169891 Sikaswell A-2010 red
(profil 20x10mm, 1x10m)
169890 Sikaswell A-2010 red
(profil 20x10mm, 6x10m)
169895 Sikaswell A-2015 red
(profil 20x15mm, 1x7m)
169890 Sikaswell A-2015 red
(profil 20x15mm, 8x7m)
69319 SikaSwell® S-2 (300ml)
(tmel)
69318 SikaSwell® S-2 (600ml)
(tmel)
54816 SikaSwell® P 2507 H (10m) (profil)
Sika PVC tesniace pásy
175307 Sika tesniaci plech ST-15 (200x15cm, 30ks/box)
177108 Tricosal úchytky tesniacich pásov
5559 Sika® tesniaci pás V 15 vnútorný
5557 Sika® tesniaci pás V 20 vnútorný
5556 Sika® tesniaci pás V 24 vnútorný
8287 Sika® tesniaci pás V 32 vnútorný
8750 Sika® tesniaci pás Forte 19 vnútorný vystužený
53335 Sika® tesniaci pás Forte 24 vnútorný vystužený
5561 Sika® tesniaci pás AR 20 vonkajší
5560 Sika® tesniaci pás AR 25 vonkajší
5562 Sika® tesniaci pás AR 31 vonkajší
5546 Sika® tesniaci pás O 20 dilatačný vnútorný
5554 Sika® tesniaci pás O 20 L dilatačný vnútorný
5705 Sika® tesniaci pás O 22 dilatačný vnútorný
5545 Sika® tesniaci pás O 25 dilatačný vnútorný
5548 Sika® tesniaci pás O 25 L dilatačný vnútorný
5542 Sika® tesniaci pás O 32 dilatačný vnútorný
5549 Sika® tesniaci pás DR 21 dilatačný vonkajší
3661 Sika® tesniaci pás DR 26 dilatačný vonkajší
5544 Sika® tesniaci pás DR 32 dilatačný vonkajší
175939 Sika® tesniaci pás FF 5/3 prekrytie škár
175944 Sika® tesniaci pás FF 10/3 prekrytie škár
175918 Tricosal tesniaci pás AF 24 roh A
175919 Tricosal tesniaci pás AF 24 roh W
175924 Tricosal tesniaci pás AF 32 roh A
175925 Tricosal tesniaci pás AF 32 roh W
Sika FPO tesniace pásy
* na vyžiadanie
Tricosal Tricomer tesniace pásy
* na vyžiadanie
Tricosal Elastomer tesniace pásy
* na vyžiadanie
Tricosal profily na riadené trhliny (slniečko)
175953 Tricosal crack inducer SR 6 (2,15m)
175954 Tricosal crack inducer SR 6 (2,55m)
175955 Tricosal crack inducer SR 6 (2,75m)
174373 Tricosal crack inducer SR 9 (2,5m)
174372 Tricosal crack inducer SR 9 (3,0m)
175957 Tricosal crack inducer SR 9 (4,0m)
175958 Tricosal crack inducer SR 9 (5,0m)
175960 Tricosal crack inducer SR 18 (3,0m)
175961 Tricosal crack inducer SR 18 (4,0m)
175962 Tricosal crack inducer SR 18 (5,0m)
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7
7.4.8
7WP
balenie
m.j.
Cena bez
DPH
Cena s
DPH
m.j.
predaj
30
20
30
30
30
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
21,30 €
27,30 €
32,50 €
17,30 €
32,90 €
25,56 €
32,76 €
39,00 €
20,76 €
39,48 €
m
m
m
m
m
20
20
10
10
7
7
1
1
10
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
ks
ks
m/rol
2,10 €
1,95 €
4,10 €
3,85 €
7,50 €
5,30 €
11,00 €
19,00 €
7,75 €
2,52 €
2,34 €
4,92 €
4,62 €
9,00 €
6,36 €
13,20 €
22,80 €
9,30 €
m
m
m
m
m
m
ks
ks
m
60
100
30
30
30
30
30
30
15
15
15
15
15
30
15
15
15
15
15
15
25
25
25
25
25
25
m
ks
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
7,95 €
8,90 €
4,50 €
6,00 €
6,30 €
9,20 €
7,60 €
8,55 €
6,70 €
8,05 €
11,00 €
6,50 €
6,60 €
8,00 €
8,90 €
6,25 €
13,10 €
7,80 €
8,60 €
12,60 €
6,50 €
12,25 €
10,80 €
10,80 €
15,60 €
15,60 €
9,54 €
10,68 €
5,40 €
7,20 €
7,56 €
11,04 €
9,12 €
10,26 €
8,04 €
9,66 €
13,20 €
7,80 €
7,92 €
9,60 €
10,68 €
7,50 €
15,72 €
9,36 €
10,32 €
15,12 €
7,80 €
14,70 €
12,96 €
12,96 €
18,72 €
18,72 €
m
bal.
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
32,00 €
36,50 €
39,00 €
51,00 €
59,00 €
78,00 €
98,00 €
165,00 €
217,00 €
273,00 €
38,40 €
43,80 €
46,80 €
61,20 €
70,80 €
93,60 €
117,60 €
198,00 €
260,40 €
327,60 €
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
13/29
artikel
popis
balenie
7
HYDROIZOLÁCIE STAVIEB - OCHRANA PROTI VODE
7.4.9
Systémy doinjektovateľných hadičiek
402291 SikaFuko® Swell 1 (40m/box)
40
176429 SikaFuko VT 1 (200m/Rol)
200
176431 SikaFuko VT 1 Combi-pack (200m/box)
200
415360 SikaFuko VT 1 Combi-pack (50m/box)
50
176432 SikaFuko® Eco 1 (200m/Rol)
200
176434 SikaFuko® Eco 1 Combi-pack (200m/box)
200
415364 SikaFuko® Eco 1 Combi-pack (50m/box)
50
Príslušenstvo
* na vyžiadanie
167690 Junction box
1
176456 Junction box with metal bracket
1
KAB Kombinovaný pás pre utesnenie pracovných škár s napučaním a riadené trhliny
175981 Kombinovaný pás KAB 125 horizontal (25m)
25
176223 Kombinovaný pás KAB 125 horizontal SET (25m+50ks)
25
175979 Kombinovaný pás KAB 150 horizontal (25m)
25
176225 Kombinovaný pás KAB 150 horizontal SET (25m+50ks)
25
175978 Kombinovaný pás KAB 175 S vertikal (25m)
25
175977 KAB 175 SR vertikal riadené trhliny (2,75m)
2,75
176222 KAB 175 SR spona
1
7.4.10
7.5
Fólie
7.5.0
Fólie - SikaProof A - systém plne mechanicky spojený s betónom
409687 SikaProof A-05 0,5mm FPO RO 1,00/30
409684 SikaProof A-05 0,5mm FPO RO 2,00/30
409686 SikaProof A-08 0,8mm FPO RO 1,00/25
409683 SikaProof A-08 0,8mm FPO RO 2,00/25
409685 SikaProof A-12 1,2mm FPO RO 1,00/20
409669 SikaProof A-12 1,2mm FPO RO 2,00/20
424705 SikaProof ExTape-150 RO 0,15/20 /80
424099 SikaProof Tape-150 RO 0,15/25
/50
424689 SikaProof A-08 Edge FPO RO 1,00/25
424687 SikaProof A-12 Edge FPO RO 1,00/20
424701 SikaProof FixTape-50 RO 0,05/20 /100
424703 SikaProof MetalSheet 1,5mm RO 0,15/15
424704 SikaProof Patch-200 RO 0,20/20
Fólie - hydroizolácia spodnej stavby a základov
zemná vlhkosť:
55833 Sikaplan® WP Floor Sheet 05H (2x30m/Rol)
55834 Sikaplan® WP Floor Sheet 08H (2x20m/Rol)
55817 Sikaplan® WP Floor Sheet 10H (2x20m/Rol)
55818 Sikaplan® WP Floor Sheet 12H (2x20m/Rol)
tlaková voda:
57390 Sikaplan® WP 1100-15HL (2,2x20m/Rol)
57291 Sikaplan® WP 1100-20HL (2,2x20m/Rol)
409367 Sikaplan® WP 1100-21HL2 (2,2xNS/Rol)
56679 Sikaplan® WP 1100-30HL (2,2x20m/Rol)
Fólie - hydroizolácia podzemných stavieb a tunelov
76838 Sikaplan® WP 1100-15HL tunel (2,2xNS/Rol)
433003 Sikaplan® WP 1100-15HL2 tunel (2,2xNS/Rol)
53625 Sikaplan® WP 1100-20HL tunel (2,2xNS/Rol)
409367 Sikaplan® WP 1100-21HL2 tunel (2,2xNS/Rol)
57059 Sikaplan® WP 1100-30HL tunel (2,2xNS/Rol)
119904 Sikaplan® WP Disc 80/10mm yellow
Fólie - hydroizolácia bazénov
56457 Sikaplan® WP 3100-15H blue 5098 (1,8x16,5m/Rol)
76174 Sikaplan® WP 3100-15R blue 5098 (2,05x25m/Rol)
(dostupná vo farbách 5015,5096,5097,5099,5100,5113,5222)
56507 Sikaplan® WP 3100-15RE RAL5098 (1,65x10m/Rol)
164271 Sikaplan WP 3100-14C vyznačovací pás čierny 2903 (0,25x50m)
171761 Sikaplan® WP 3150-16R adria blue 5217 (2,05x25m/Rol)
(dostupná vo farbách 5218,5219,5220,5221,5222)
89217 Sikaplan® WP Seam sealant PVC grey
76303 Sikagard® PoolCoat adriatic blue (10l)
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7WP
Cena s
DPH
m.j.
predaj
m.j.
Cena bez
DPH
m
m/rol
m
m
m/rol
m
m
735,00 €
882,00 €
5,25 €
6,30 €
1 120,00 € 1 344,00 €
380,00 €
456,00 €
2,10 €
2,52 €
580,00 €
696,00 €
240,00 €
288,00 €
bal.
m
bal.
bal.
m
bal.
bal.
ks
ks
5,00 €
14,70 €
6,00 €
17,64 €
ks
ks
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/rol
m/ks
ks
8,30 €
8,60 €
10,00 €
11,20 €
10,20 €
43,50 €
1,10 €
9,96 €
10,32 €
12,00 €
13,44 €
12,24 €
52,20 €
1,32 €
m
m
m
m
m
ks
ks
30
60
25
50
20
40
20
25
25
20
100
15
20
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m2
m2
m
m
m
20,20 €
19,35 €
24,05 €
23,20 €
28,90 €
27,70 €
4,95 €
6,55 €
31,05 €
35,75 €
2,20 €
43,10 €
9,45 €
24,24 €
23,22 €
28,86 €
27,84 €
34,68 €
33,24 €
5,94 €
7,86 €
37,26 €
42,90 €
2,64 €
51,72 €
11,34 €
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m
m
m2
m2
m
m
m
60
40
40
40
m2
m2
m2
m2
1,70 €
2,30 €
3,00 €
3,30 €
2,04 €
2,76 €
3,60 €
3,96 €
m2
m2
m2
m2
44
44
1
44
m2
m2
m2
m2
6,70 €
8,60 €
9,00 €
14,00 €
8,04 €
10,32 €
10,80 €
16,80 €
m2
m2
m2
m2
1
1
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
m2
ks
7,30 €
8,40 €
9,40 €
9,90 €
15,10 €
0,40 €
8,76 €
10,08 €
11,28 €
11,88 €
18,12 €
0,48 €
m2
m2
m2
m2
m2
ks
29,7
51,25
m2
m2
14,80 €
18,20 €
17,76 €
21,84 €
m2
m2
16,5
12,5
51,25
m2
m2
m2
25,00 €
14,20 €
19,30 €
30,00 €
17,04 €
23,16 €
m2
m2
m2
l
l
20,20 €
16,30 €
24,24 €
19,56 €
l
l
1
10
14/29
artikel
popis
balenie
7
HYDROIZOLÁCIE STAVIEB - OCHRANA PROTI VODE
7.5.4
Fólie - hydroizolácia zásobníkov pitnej vody
164272 Sikaplan® WT 4220-15C svetlo modrá (2x20m)
164278 Sikaplan® WT 4220-18H svetlo modrá (0,54x5m/Rol)
Fólie - hydroizolácia zásobníkov pitnej vody - príslušenstvo
165790 Sikaplan WT ext. roh PE light blue
165789 Sikaplan WT Int. roh PE light blue
165791 Sikaplan WT vypúšťací ventil PE light blue
165792 Sikaplan WT fixačný profil PE lig.blue
110720 Sikaplan nerez. profil V4A 30/4mm
111187 Velcro Upevňovací Profil 80/120
111186 Velcrorip 50mm
110846 Hasko rivet rozperný natĺkací nit 4,8x25,4mm
Fólie - hydroizolácia jazierok a rybníkov
57270 Sikaplan® WP 5100 12RE (2x20m/Rol)
57330 Sikaplan® WP 5100 15RE (2x20m/Rol)
76902 Sikaplan® WP 5100 15R jasná zelená (2x20m/Rol)
56272 Sikaplan® WP 5130 15 H olive (2x15m/Rol)
56407 Sikaplan® WP 5130 15 R olive (2x20m/Rol)
56313 Sikaplan® WP 5140 15 H čierna (2x15m/Rol)
Fólie - hydroizolácia priemyselných nádrží, ČOV a ochrana podzemných vôd
55923 Sikaplan® WP 6100-08H blue silver 2943 (1,65x33m/Rol)
55927 Sikaplan® WP 6100-15H blue silver (1,65x33m/Rol)
70157 Sikaplan® WP 6110-15H čierna (2x15m/Rol)
70158 Sikaplan® WP 6110-20H black čierna (2x15m/Rol)
110155 Sikaplan® WT 6200-20C žlto/čierna (2x20m/Rol)
165770 Sikaplan® WT 6210-15H čierna (2x20m/Rol)
110078 Sikaplan® WT 1200-16C green (2x20/Rol)
110084 Sikaplan® WT 1200-20C green (2x15/Rol)
110094 Sikaplan® WT 1200-30C green (2x10/Rol)
Ochrana hydroizolácií
75952 Sikaplan® WP Protection sheet-15HE (2,2xNS/Rol)
57384 Sikaplan® WP Protection sheet-20HE (2,2xNS/Rol)
110178 Sikaplan® WT Protection sheet-20H (2xNS/Rol)
110184 Sikaplan® WT Protection sheet-30H (2xNS/Rol)
Fólie - príslušenstvo a pomocný materiál
* viď príslušenstvo strechy
7.5.4b
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7WP
m.j.
Cena bez
DPH
Cena s
DPH
m.j.
predaj
40
2,7
m2
m2
10,00 €
26,00 €
12,00 €
31,20 €
m2
m2
10
10
1
2
2
1
1
100
ks
ks
ks
m
m
ks
m
ks
2,90 €
2,55 €
13,45 €
18,00 €
23,80 €
1,30 €
2,40 €
0,30 €
3,48 €
3,06 €
16,14 €
21,60 €
28,56 €
1,56 €
2,88 €
0,36 €
ks
ks
ks
m
m
ks
m
ks
40
40
40
30
40
30
m2
m2
m2
m2
m2
m2
12,00 €
11,50 €
11,00 €
7,70 €
9,30 €
6,45 €
14,40 €
13,80 €
13,20 €
9,24 €
11,16 €
7,74 €
m2
m2
m2
m2
m2
m2
54,45
54,45
30
30
40
40
40
30
20
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
11,20 €
17,00 €
13,40 €
18,10 €
18,50 €
13,20 €
8,90 €
10,60 €
16,20 €
13,44 €
20,40 €
16,08 €
21,72 €
22,20 €
15,84 €
10,68 €
12,72 €
19,44 €
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
1
1
1
1
m2
m2
m2
m2
5,10 €
6,50 €
9,40 €
13,70 €
6,12 €
7,80 €
11,28 €
16,44 €
m2
m2
m2
m2
15/29
artikel
8
popis
8.1
Pancierové podlahy
Vsypové zmesy nanášané za sucha
Stredné zaťaženie, kremičité plnivo
404625 Sikafloor®-3 QuartzTop Natural
406379 Sikafloor®-3 QuartzTop Light Grey
406378 Sikafloor®-3 QuartzTop Black
406381 Sikafloor®-3 QuartzTop Tile Red
404627 Sikafloor®-3 QuartzTop Plum
409635 Sikafloor®-3 QuartzTop Green
406380 Sikafloor®-3 QuartzTop Yellow
409370 Sikafloor®-3 QuartzTop Blue
409636 Sikafloor®-3 QuartzTop Chamoa
Stredné zaťaženie, syntetické plnivo
415486 Sika® Chapdur Premix Natural
Vysoké zaťaženie, syntetické plnivo
405027 Sikafloor®-2 SynTop Natural
404641 Sikafloor®-2 SynTop Light Grey
404629 Sikafloor®-2 SynTop Black
404645 Sikafloor®-2 SynTop Tile Red
404643 Sikafloor®-2 SynTop Plum
404640 Sikafloor®-2 SynTop Green
404646 Sikafloor®-2 SynTop Yellow
404630 Sikafloor®-2 SynTop Blue
405114 Sikafloor®-2 SynTop Chamoa
Veľmi vysoké zaťaženie, metalické plnivo
405044 Sikafloor® -ArmorTop Natural
404648 Sikafloor® -ArmorTop Light Grey
404647 Sikafloor® -ArmorTop Black
409629 Sikafloor® -ArmorTop Tile Red
409630 Sikafloor® -ArmorTop Plum
406398 Sikafloor® -ArmorTop Green
409632 Sikafloor® -ArmorTop Yellow
409631 Sikafloor® -ArmorTop Blue
409633 Sikafloor® -ArmorTop Chamoa
Extrémne zaťaženie, metalické plnivo
405043 Sikafloor® -1 MetalTop Natural
Vsypy pre pancierové podlahy s estetickým efektom
120065 Sikafloor® DryShake 10 Plus Natural
Vsypové zmesy nanášané za mokra
Stredné zaťaženie, kremičité plnivo
409390 Sikafloor®-3+ CorCrete Natural
Vysoké zaťaženie, syntetické plnivo
405037 Sikafloor®-2+ CorCrete Natural
406389 Sikafloor®-2+ CorCrete Light Grey
Extrémne zaťaženie, metalické plnivo
405045 Sikafloor®-1+ CorCrete Natural
Ošetrenie betónu, podláh a vsypov
Ekologická rada; spevnenie, uzavretie a ošetrenie povrchu
404608 Sikafloor® -ProSeal -10 W
406360 Sikafloor® -ProSeal -10 W
404609 Antisol® AQ
406362 Antisol® AQ
Štandardná rada; spevnenie, uzavretie a ošetrenie povrchu
422871 Sikafloor® -ProSeal -12
405149 Sikafloor® -ProSeal -12
405151 Sikafloor® -ProSeal -12
78158 Sikafloor® -ProSeal -22
85212 Sikafloor® -ProSeal -22
8369 Sikafloor® 302 W Transparent 10 kg (A+B)
426695 Sikagard-914 W Stainprotect Primer AT
426734 Sikagard-915 Stainprotect AT
Sikagard-920 W AT
8.1.3
8Flooring
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
25
25
25
25
25
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,40 €
0,58 €
0,58 €
0,58 €
0,58 €
0,88 €
0,88 €
0,88 €
0,88 €
0,48 €
0,69 €
0,69 €
0,69 €
0,69 €
1,05 €
1,05 €
1,05 €
1,05 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25
kg
0,48 €
0,57 €
kg
25
25
25
25
25
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,43 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,88 €
0,88 €
0,88 €
0,88 €
0,51 €
0,72 €
0,72 €
0,72 €
0,72 €
1,05 €
1,05 €
1,05 €
1,05 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25
25
25
25
25
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,68 €
0,98 €
0,98 €
0,98 €
0,98 €
1,15 €
1,15 €
1,15 €
1,15 €
0,81 €
1,17 €
1,17 €
1,17 €
1,17 €
1,38 €
1,38 €
1,38 €
1,38 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25
kg
1,13 €
1,35 €
kg
25
kg
0,48 €
0,57 €
kg
25
kg
0,58 €
0,69 €
kg
25
25
kg
kg
0,53 €
0,80 €
0,63 €
0,96 €
kg
kg
25
kg
0,93 €
1,11 €
kg
15
200
15
200
l
l
l
l
4,10 €
4,00 €
3,50 €
3,38 €
4,92 €
4,80 €
4,20 €
4,05 €
l
l
l
l
5
15
200
25
200
10
10
5
5
l
l
l
l
l
kg
l
l
l
6,50 €
5,90 €
5,30 €
8,40 €
7,40 €
52,30 €
45,10 €
75,40 €
72,30 €
7,80 €
7,08 €
6,36 €
10,08 €
8,88 €
62,76 €
54,12 €
90,48 €
86,76 €
l
l
l
l
l
kg
l
l
l
PODLAHY
8.1.1
8.1.2
Cena s
DPH
m.j.
balenie
16/29
artikel
8
popis
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
8.3
15
200
15
200
15
200
25
180
l
l
l
l
l
l
kg
kg
2,63 €
1,93 €
6,25 €
5,75 €
7,70 €
7,50 €
1,80 €
1,55 €
3,15 €
2,31 €
7,50 €
6,90 €
9,24 €
9,00 €
2,16 €
1,86 €
l
l
l
l
l
l
kg
kg
25
kg
1,22 €
1,46 €
kg
25
25
kg
kg
1,30 €
1,55 €
1,56 €
1,86 €
kg
kg
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
2,16 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
25
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
0,65 €
0,90 €
1,00 €
1,20 €
0,83 €
0,78 €
1,08 €
1,20 €
1,44 €
1,00 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
0,94 €
1,12 €
kg
5
25
5
kg
kg
l
4,84 €
3,89 €
17,10 €
5,81 €
4,67 €
20,52 €
kg
kg
l
25
kg
1,35 €
1,62 €
kg
3
10
25
240
25
10
30
279
837
10
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
22,65 €
15,95 €
11,75 €
10,55 €
11,75 €
16,35 €
9,45 €
8,45 €
8,45 €
14,85 €
27,18 €
19,14 €
14,10 €
12,66 €
14,10 €
19,62 €
11,34 €
10,14 €
10,14 €
17,82 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
15
l
13,35 €
16,02 €
l
Cementové vyrovnávacie potery
Finálna vrstva pochôdzna, stredné zaťaženie, kremičité plnivo
404616 Sikafloor® Level -T1 Natural
Finálna vrstva pojazdná, vysoké zaťaženie, syntetické plnivo
404620 Sikafloor® Level -T2 Natural
404618 Sikafloor® Level -T2 Light Grey
Cementové dekoratívne samonivelačky
406907 SikaDecor® light grey
406907 SikaDecor® light grey
406913 SikaDecor® marble white
406913 SikaDecor® marble white
406896 SikaDecor® granit grey
406897 SikaDecor® graphite black
406909 SikaDecor® sahara orange
406910 SikaDecor® fresh green
406911 SikaDecor® curry yellow
406912 SikaDecor® terracotta red
406891 SikaDecor® chocolate brown
Cementové samonivelačky ako podkladné vrstvy
455567 Sika® Level
421157 Sika® Level -100 AT
106809 Sika® Level - 200
106811 Sika® Level - 300
404623 Sika® Level -U2
Sádrové samonivelačky ako podkladné vrstvy
456478 Sika® Level G
Penetračný náter - primer a spojovací mostík
123311 Sika® Level -01 Primer
123312 Sika® Level -01 Primer
175129 SikaBond Rapid DPM
Opravné malty
SikaPatch 5
Podkladné nátery na báze živíc
84311
84011
82671
442554
130110
1458
150634
149419
149420
67931
Sikafloor-156 (AB)
Sikafloor-156 (AB)
Sikafloor-156 (AB)
Sikafloor-156 (AB)
Sikafloor-159 (AB)
Sikafloor-159 (AB)
Sikafloor-161 (AB)
Sikafloor-161 (AB)
Sikafloor-161 (AB)
Sikafloor-2420 (AB)
8.4
Náterové systémy na báze živíc
8.4.1
Náterové systémy na báze akrylátových živíc
89534 Sikafloor Multicryl Plus RAL7032
8Flooring
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
PODLAHY
Kryštalické uzatváracie nátery
405126 Sikafloor® -CureHard® -18
406482 Sikafloor® -CureHard® -18
404673 Sikafloor® -CureHard® -LI
406376 Sikafloor® -CureHard® -LI
404671 Sikafloor® -CureHard® -GL
422030 Sikafloor® -CureHard® -GL
97232 Sikafloor CureHard-24
409467 Sikafloor CureHard-24
8.2
Cena s
DPH
m.j.
balenie
17/29
artikel
8
popis
8.5
Stierkové systémy na báze živíc
8.5.1
Stierkové systémy na báze epoxidových živíc
Sikafloor-263SL (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-263SL (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-263SL (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-263SL (AB) Pastel colours
Sikafloor-263SL (AB) Pastel colours
Sikafloor-263SL (AB) Bright colours
Sikafloor-263SL (AB) Bright colours
Sikafloor-381 (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-381 (AB) Pastel colours
Sikafloor-381 (AB) Bright colours
Sikafloor-390N (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-390N (AB) Pastel colours
Sikafloor-390N (AB) Bright colours
Stierkové systémy na báze polyuretánových živíc
Sikafloor-326 (AB) RAL7032
Sikafloor-326 (AB) RAL7035/Pastel colours
Sikafloor-326 (AB) Bright colours
Sikafloor-327 (AB) standard colours
Sikafloor-327 (AB) Pastel colours
Sikafloor-327 (AB) Bright colours
Sikafloor-327 (AB) White
114962 Sikafloor-350N ELASTIC (AB)
175717 Sikafloor-375 (AB)
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
8.6
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
6
6
6
6
18
18
18
18
18
18
837
279
30
279
30
279
30
30
30
30
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
13,90 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €
11,25 €
12,40 €
14,75 €
12,50 €
13,10 €
15,50 €
8,95 €
8,95 €
9,80 €
9,85 €
10,80 €
10,75 €
11,75 €
12,05 €
13,25 €
14,45 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
16,68 €
13,50 €
14,88 €
17,70 €
15,00 €
15,72 €
18,60 €
10,74 €
10,74 €
11,76 €
11,82 €
12,96 €
12,90 €
14,10 €
14,46 €
15,90 €
17,34 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
837
279
20
279
20
279
20
25
25
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
8,80 €
8,80 €
9,80 €
9,65 €
10,80 €
10,55 €
11,75 €
11,70 €
12,85 €
14,00 €
14,00 €
15,40 €
16,80 €
10,56 €
10,56 €
11,76 €
11,58 €
12,96 €
12,66 €
14,10 €
14,04 €
15,42 €
16,80 €
16,80 €
18,48 €
20,16 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
22
22
22
20
20
20
20
30
30
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
11,05 €
11,90 €
12,90 €
10,50 €
12,55 €
14,40 €
11,10 €
9,70 €
11,55 €
13,26 €
14,28 €
15,48 €
12,60 €
15,06 €
17,28 €
13,32 €
11,64 €
13,86 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10
760
30
30
30
kg
kg
kg
kg
kg
16,70 €
13,60 €
12,50 €
13,75 €
15,00 €
20,04 €
16,32 €
15,00 €
16,50 €
18,00 €
kg
kg
kg
kg
kg
10
10
10
10
32,5
32,5
32,5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
30,25 €
22,65 €
23,80 €
24,90 €
14,35 €
15,80 €
17,25 €
36,30 €
27,18 €
28,56 €
29,88 €
17,22 €
18,96 €
20,70 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
PODLAHY
8.4.2
Náterové systémy na báze epoxidových živíc
Novinka
Sikafloor Garage RAL 7032
Novinka
Sikafloor Garage RAL 3009
Novinka
Sikafloor Garage RAL 6021
Novinka
Sikafloor Garage RAL 9010
7364 Sikafloor-2530W (AB) RAL7032
Sikafloor-2530W (AB) Pastel colours
Sikafloor-2530W (AB) Bright colours
Novinka
Sikafloor-2540W (AB) RAL7032/7035
Novinka
Sikafloor-2540W (AB) Pastel colours
Novinka
Sikafloor-2540W (AB) Bright colours
Sikafloor-264 (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-264 (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-264 (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-264 (AB) Pastel colours
Sikafloor-264 (AB) Pastel colours
Sikafloor-264 (AB) Bright colours
Sikafloor-264 (AB) Bright colours
157432 Sikafloor-264 THIXO (AB) RAL7032
Sikafloor-264 THIXO (AB) Pastel colours
Sikafloor-264 THIXO (AB) Bright colours
8.5.2
Cena s
DPH
m.j.
balenie
Uzatváracie / pečatiace systémy
8.6.1
Uzatváracie / pečatiace systémy na báze epoxidových živíc
174989 Sikafloor-169 (AB)
Sikafloor-169 (AB)
Novinka
Sikafloor-378 (AB) RAL7032/7035
Novinka
Sikafloor-378 (AB) Pastel colours
Novinka
Sikafloor-378 (AB) Bright colours
8.6.2
Uzatváracie / pečatiace systémy na báze polyuretánových živíc
8395 Sikafloor-356N
Sikafloor-357 (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-357 (AB) Pastel colours
Sikafloor-357 (AB) Bright colours
Sikafloor-359N (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-359N (AB) Pastel colours
Sikafloor-359N (AB) Bright colours
8Flooring
18/29
artikel
8
popis
8.7
Systémy pre špeciálne použitia
Dočasné vlhkostné bariéry / EpoCem
7377 Sikafloor 81 EpoCem (ABC)
68452 Sikafloor 81 EpoCem Comp..C
7378 SikaRepair/floor EpoCem Modul (AB)
5498 SikaRepair/floor EpoCem Modul (AB)
5491 Sikafloor 82 EpoCem (ABC)
68453 Sikafloor 82 EpoCem Comp.C
55521 Sikafloor 83 EpoCem (ABC)
68454 Sikafloor 83 EpoCem Comp.C x2
Vysoko odolné povlaky / PurCem
Sikafloor-20 Purcem (ABC) pretinted
Sikafloor-20 Purcem (ABC) pretinted RAL6010
Sikafloor-20 Purcem (ABCD) colourpack
Sikafloor-21 Purcem (ABC) pretinted
Sikafloor-21 Purcem (ABC) pretinted RAL6010
Sikafloor-21 Purcem (ABCD) colourpack
Sikafloor-22 Purcem (ABC) pretinted
Sikafloor-22 Purcem (ABC) pretinted RAL6010
Sikafloor-22 Purcem (ABCD) colourpack
Sikafloor-24 Purcem (ABC) pretinted
Sikafloor-24 Purcem (ABC) pretinted RAL6010
Sikafloor-24 Purcem (ABCD) colourpack
Sikafloor-29 Purcem (ABC) pretinted
Sikafloor-31 Purcem (ABC) pretinted
Elektrostaticky vodivé systémy, ESD systémy
21891 Sikafloor Leitset (zemniaca sada) 10ks
192141 Sikafloor-220W (AB) Conductive
408919 Sikafloor-230ESD Topcoat RAL7012
Sikafloor-235ESD (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-235ESD (AB) Pastel colours
Sikafloor-235ESD (AB) Bright colours
Sikafloor-262 AS N (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-262 AS N (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-262 AS N (AB) Pastel colours
Sikafloor-262 AS N (AB) Pastel colours
Sikafloor-262 AS N (AB) Bright colours
Sikafloor-262 AS N (AB) Bright colours
Sikafloor-262 AS N THIXO (AB) RAL7032
Sikafloor-262 AS N THIXO (AB) Pastel colours
Sikafloor-262 AS N THIXO (AB) Bright colours
Sikafloor-381 ECF (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-381 ECF (AB) Pastel colours
Sikafloor-381 ECF (AB) Bright colours
Sikafloor-390 ECF (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-390 ECF (AB) Pastel colours
Sikafloor-390 ECF (AB) Bright colours
Rýchlo vytvrdzujúce systémy
* na vyžiadanie
Sikafloor-10 Pronto, 11,12,13,14,15,16,17,18 a 32 Pronto
Systémy do čistých prevádzok
* na vyžiadanie
8.7.4
8.7.5
8Flooring
m.j.
predaj
Cena bez
DPH
23
19
4
40
31
27,00
56
52,00
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
3,50 €
2,17 €
9,85 €
8,70 €
2,25 €
1,13 €
1,90 €
1,29 €
4,20 €
2,60 €
11,82 €
10,44 €
2,70 €
1,35 €
2,28 €
1,55 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
32,5
32,5
32,5
21
21
21
23
23
23
20
20
20
22
5,1
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
4,20 €
4,45 €
5,00 €
5,60 €
6,00 €
6,84 €
5,50 €
5,87 €
6,63 €
6,15 €
6,58 €
7,45 €
4,40 €
14,15 €
5,04 €
5,34 €
6,00 €
6,72 €
7,21 €
8,21 €
6,60 €
7,04 €
7,96 €
7,38 €
7,89 €
8,94 €
5,28 €
16,98 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1
6
6
25
25
25
4500
25
4500
25
4500
25
26
26
26
25
25
25
25
25
25
bal
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
157,50 € 189,00 €
17,00 € 20,40 €
32,00 € 38,40 €
17,20 € 20,64 €
18,90 € 22,68 €
20,60 € 24,72 €
9,85 € 11,82 €
11,00 € 13,20 €
10,85 € 13,02 €
12,10 € 14,52 €
11,85 € 14,22 €
13,20 € 15,84 €
10,60 € 12,72 €
11,65 € 13,98 €
12,80 € 15,36 €
15,35 € 18,42 €
16,90 € 20,28 €
18,45 € 22,14 €
16,70 € 20,04 €
18,35 € 22,02 €
20,00 € 24,00 €
bal.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
PODLAHY
8.7.1
8.7.2
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
8.7.3
Cena s
DPH
m.j.
balenie
19/29
artikel
8
popis
balenie
Cena s
DPH
m.j.
predaj
m.j.
Cena bez
DPH
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
m2
kg
kg
kg
kg
kg
43,20 €
56,85 €
73,80 €
26,15 €
28,75 €
31,40 €
17,05 €
19,15 €
8,65 €
10,00 €
12,00 €
12,85 €
2,75 €
14,35 €
2,20 €
2,20 €
2,75 €
51,84 €
68,22 €
88,56 €
31,38 €
34,50 €
37,68 €
20,46 €
22,98 €
10,38 €
12,00 €
14,40 €
15,42 €
3,30 €
17,22 €
2,64 €
2,64 €
3,30 €
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
m2
m2
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
g
kg
56,00 €
46,75 €
36,50 €
11,70 €
10,00 €
67,20 €
56,10 €
43,80 €
14,04 €
12,00 €
kg
kg
kg
bal.
bal.
PODLAHY
8.7.6
Dekoratívne systémy pre obytné a obchodné priestory - ComfortFloor, DecoFloor
175535 Sikafloor-304 W (AB)
7,5
Sikafloor-305 W (AB) Pastel Colours
10
Sikafloor-305 W (AB) Bright Colours
10
Sikafloor-300N (AB) RAL7032/7035
20
Sikafloor-300N (AB) Pastel colours
20
Sikafloor-300N (AB) Bright colours
20
Sikafloor-330 (AB) Pastel colours
20
Sikafloor-330 (AB) Bright colours
20
174000 Sikafloor Comfort Adhesive (AB)
20,0
174003 Sikafloor Comfort Porefiller (AB)
20,0
Sika Comfort Regupol 6015H 4mm x 1,5m x45m
67,5
Sika Decorative Regupol 4580 4mm x 1m x 45m
45,0
Sikafloor Compact Filler
20,0
Sikafloor DecoFiller (farebný mix podľa tech listu)
15,0
Sikafloor PU Quartz 0,3 - 0,8 mm (farebný mix)
25,0
Sikafloor PU Quartz 0,7 - 1,2 mm (farebný mix)
25,0
Sikafloor Deco Quartz 0,3 - 0,8 mm
25,0
8.7.7
Premium Balcony System
Novinka
* na vyžiadanie
8.7.8
Dplnkové produkty
5457 Stellmittel T (Extender)
1
64881 Stellmittel T (Extender)
10
181536 Mattierungsmittel S (Matting Agent S)
5
Sika Farebné čipsy
400
45114 Sikafloor Filler 1
25
8Flooring
20/29
artikel
popis
9
STRECHY
9.1
PVC fólie
9.1.1
Kotvený PVC systém
162860 Sikaplan 12G-03 rozmery 1.54 x 20.0 m
svetlošedá
57257 Sikaplan 12 G rozmery 1.54 x 20.0 m
tmavošedá
162861 Sikaplan 12 G-03 rozmery 2.00 x 20.0 m
svetlošedá
57258 Sikaplan 12 G rozmery 2.00 x 20.0 m
tmavošedá
162843 Sikaplan 15G-03 rozmery 1.54 x 20.0 m
svetlošedá
Sikaplan 15 G rozmery 1.54 x 20.0 m
57318 tmavošedá
57324 tehlovočervený
178600 biela
Sikaplan 15 G-03 rozmery 2.00 x 20.0 m
162844 svetlošedá
Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 20.0 m
57319 tmavošedá
178761 biela
Sikaplan 18G-03 rozmer 1,54 x 20 m
162845 svetlošedá
Sikaplan 18 G-03 rozmery 2.00 x 15.00 m
162866 svetlošedá
Sikaplan 18 G rozmery 2.00 x 15.0 m
59868 tmavošedá
Sarnafil S 327-12 EL 1.2 mm rozmery 2.00 x 20.0 m
403222 svetlošedá, Nr 9525
402731 tmavošedá Nr. 9500
Sarnafil S 327-15 EL 1.5 mm rozmery 2.00 x 20.0 m
402741 svetlošedá, Nr. 9525
402739 tmavošedá Nr. 9500
RAL štandart
Zaťažený PVC systém
Sikaplan SGmA 1.5 mm, rozm. 2.00 x 20.0 m
56130 (Trocal SGmA 1.5 mm) béžová
Sikaplan SGmA 1.8 mm, rozm. 2.00 x 15.0 m
56134 (Trocal SGmA 1.8 mm) béžová
Sikaplan SGmA 2.0 mm, rozm. 2.00 x 15.0 m
56141 (Trocal SGmA 2.0 mm) béžová
Lepený PVC systém
Sikaplan SGK 1,2, rozm. 2.00 x 20.0 m
89184 svetlošedý RAL 7047
Sikaplan SGK 1,5, rozm. 2.00 x 15.0 m
85452 svetlošedý RAL 7047
Sikaplan RV-s, rozm. 1.00 x 15.0 m
57740 čierny
Sikaplan RV 1.5, rozm. 0.50 x 25.0 m
171637 čierny
Sikaplan R 1.5, rozm. 0.250 x 25.0 m
171650 čierny
Detailová PVC fólia
Sikaplan 18D 1,75 x 20m
114908 svetlošedá RAL 7047
114907 tmavošedá RAL 7015
Doplnkové PVC fólie
Sikaplan Walkway rozmery 1.00 x 10.0 m
57443 tmavošedý RAL 7015
57444 tehlovočervený
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
Sikaplan SBV, rozm. 2.00 x 20.0 m
85569 antracitová
9Strechy
Cena bez
DPH
Cena s
DPH
m.j.
predaj
balenie
m.j.
21/646
m2
6,95 €
8,34 €
m2
21/646
m2
7,80 €
9,36 €
m2
23/920
m2
6,75 €
8,10 €
m2
23/920
m2
7,23 €
8,68 €
m2
21/646
m2
7,17 €
8,60 €
m2
21/646
21/646
21/646
21/646
m2
m2
m2
m2
8,40 €
8,75 €
8,93 €
10,08 €
10,50 €
10,72 €
m2
m2
m2
21/840
21/840
21/840
21/840
m2
m2
m2
m2
7,08 €
8,50 €
m2
8,32 €
8,62 €
9,98 €
10,34 €
m2
21/646
m2
8,50 €
10,20 €
m2
21/630
m2
8,40 €
10,08 €
m2
21/630
m2
9,65 €
11,58 €
m2
26/1040
26/1040
m2
m2
10,20 €
10,72 €
12,24 €
12,86 €
m2
m2
21/840
m2
21/840
m2
12,14 €
12,24 €
13,24 €
14,57 €
14,69 €
15,89 €
m2
m2
m2
15/600
m2
7,60 €
9,12 €
m2
20/600
m2
9,15 €
10,98 €
m2
15/450
m2
11,08 €
13,30 €
m2
12/480
m2
9,29 €
11,15 €
m2
12/360
m2
10,45 €
12,54 €
m2
15/225
m2
19,95 €
23,94 €
m2
12,5
m2
15,90 €
19,08 €
m2
6,25
m2
17,50 €
21,00 €
m2
15/525
15/525
m2
m2
11,45 €
13,50 €
13,74 €
16,20 €
m2
m2
20/200
20/200
m2
m2
12,51 €
12,51 €
15,01 €
15,01 €
m2
m2
8/320
m2
4,48 €
5,37 €
m2
21/29
artikel
popis
9
STRECHY
9.2
PVC pofóliovaný plech
balenie
Sika Trocal pofóliovaný plech typ S rozmery 1.00 x 2.00 m
57757 svetlošedý RAL 7047
30/60
57761 tmavošedý RAL 7015
30/60
57763 tehlovočervený
30/60
PROFILY Sika Trocal pofóliovaný plech typ S
SK111 A-pásik
R.š.= 50mm
2.00m x 50mm
SK222 B-vnútorný L
R.š.= 100mm
2.00m x 100mm
SK333 C-vonkajší L
R.š.= 100mm
2.00m x 100mm
SK444 D-stenová lišta
R.š.= 71,4mm
2.00m x 71mm
SK555 E-odkvapová lišta
R.š.= 150mm
2.00m x 150mm
SK666 F-odkvapová lišta
R.š.= 200mm
2.00m x 200mm
SK777 G-odkvapová lišta
R.š.= 250mm
2.00m x 250mm
SK888 H-odkvapová lišta
R.š.= 250mm
2.00m x 250mm
I2- vnútorný L ( 30x40mm) R.š.= 70mm
2.00m x 70mm
I1 -vonkajší L ( 30x40mm) R.š.= 70mm
2.00m x 70mm
J-stenová lišta
R.š.= 71,4mm
2.00m x 71mm
9.3
183646
183700
183701
400518
183670
111030
111031
111032
111033
111034
182374
182373
127419
127376
127436
127375
127378
127435
127437
183149
183152
183118
183151
183117
183105
111965
111968
111969
110908
87765
166691
57804
57805
85782
111185
9Strechy
Cena bez
DPH
Cena s
DPH
m.j.
predaj
m2
m2
m2
17,69 €
20,31 €
18,62 €
21,23 €
24,37 €
22,34 €
m2
m2
m2
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2,92 €
5,62 €
5,62 €
4,38 €
8,00 €
11,08 €
13,69 €
13,85 €
4,46 €
4,46 €
4,73 €
3,50 €
6,74 €
6,74 €
5,26 €
9,60 €
13,30 €
16,43 €
16,62 €
5,35 €
5,35 €
5,68 €
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,32 €
1,32 €
1,32 €
1,32 €
1,32 €
ks
ks
ks
ks
ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
ks
ks
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
14,71 €
15,74 €
15,91 €
20,46 €
22,03 €
61,70 €
63,07 €
17,65 €
18,89 €
19,09 €
24,55 €
26,44 €
74,04 €
75,68 €
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
35,00 €
77,00 €
35,00 €
77,00 €
35,00 €
77,00 €
62,80 €
42,00 €
92,40 €
42,00 €
92,40 €
42,00 €
92,40 €
75,36 €
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
60,48 € 72,57 €
106,03 € 127,24 €
60,48 € 72,57 €
106,03 € 127,24 €
60,48 € 72,57 €
106,03 € 127,24 €
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
20,80 €
22,37 €
23,20 €
24,96 €
26,84 €
27,84 €
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
20,31 € 24,37 €
38,50 € 46,20 €
85,00 € 102,00 €
ks
ks
ks
1 ks = 3.00 m
1 ks = 3.00 m
1 ks = 3.00 m
m
m
m
3,95 €
4,10 €
4,10 €
4,74 €
4,92 €
4,92 €
m
m
m
1 ks
ks
7,96 €
9,55 €
ks
Doplnkové PVC materiály
183648
183698
183694
400514
183669
Novinka
m.j.
Sika Corner PVC 90 / I-vnútorný
svetlošedý
tmavošedý
biely
bežový (SGmA)
kužel svetlošedý CI
Sika Corner PVC 90/A-vonkajší
svetlošedý
tmavošedý
biely
bežový (SGmA)
vlnovec WA svetlošedý
Vtok Sarnafil S Drain svetlošedý
priemer 75 mm
priemer 90 mm
dl. 300mm
priemer 95 mm
dl. 300mm
priemer 110 mm
dl. 300mm
priemer 125 mm
dl. 300mm
priama DN 110
dl. 500mm
priama DN 125
dl. 500mm
Strešné guličky PVC nevyhrievané/vyhrievané
priame DN 100 nevyhr.
priame DN 100 vyhriev.
priame DN 125 nevyhr
prieme DN 125 vyhriev.
priama DN 150 nevyhr.
priama DN 150 vyhriev.
zahnutá DN 100 nevyhrievaná
Strešné guličky -set PVC nevyhriev/vyhrievané
priame DN 100
priame DN 100 vyhrievana
priama DN 125
priama DN 125 vyhrievana
priama DN 150
priama DN 150 vyhriev.
Chrlič Sarnafil S Scupper, svetlošedý
priemer 40 mm
priemer 75 mm
priemer 90 mm
Poistný prepad Sarnafil S, svetlošedý
priemer 63 mm dl 460mm
PVC DN 125
dl. 460mm
Poistný prepad S-Overflow 120/60 dl. 500mm
Dekoračný profil PVC
svetlošedý
tmavošedý
tehlovočervený
Záchytný kôš -na strešný vtok
S- zachytny kôš 56-160mm
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
22/29
artikel
9
Novinka
Novinka
9.4
popis
Prestup pre bleskozvod
424568 S-prestup pre bleskozvod
110658 držiak pre bleskozvod S-Lightning clip 8mm
110539 krycí krúžok pre držiak PVC ( S-Lightning Circle d= 200)
Lepidlo Sika Trocal C 733
Lepidlo Sika Trocal C 300
Čistič Sika Trocal Cleaner L 100
Sarnafil S zvarovacia šnúra PVC
Sika Trocal PVC roztok, tehlovočervený
Sika Trocal PVC roztok, šedý
9.5
FPO fólie
Kotvený FPO systém
Sarnafil TS 77-12 1,2 mm rozmer 2.00x25.0m
109855 TS 77-12 šedá RAL 7040
Sarnafil TS 77-15 1,5 mm rozmer 2.00x25.0m
109884 TS 77-15 šedá RAL 7040
177478 TS 77-15 biela RAL 9016
Sarnafil TS 77-18 1,8 mm rozmer 2.00x15.0m
109923 TS 77-18 šedá RAL 7040
Sarnafil TS 77-20 2,0 mm rozmer 2.00x15.0m
109942 TS 77-20 šedá RAL 7040
Zaťažený FPO systém
Sarnafil TG 66-12 1.2 mm rozmery 2.00 x 25.0 m
109765 bežová
109763 šedá RAL 7040
Sarnafil TG 66-15 1.5 mm rozmery 2.00 x 20.0 m
109788 bežová
109786 šedá RAL 7040
Sarnafil TG 66-18 1.8 mm rozmery 2.00 x 20.0 m
109824 bežová
109822 šedá RAL 7040
Detailová FPO fólia
Sarnafil TG 66-15 D 1.5 mm rozmery 0.50 x 20.0 m
109742 bežová, šedá
173073 biela RAL 9016
Doplnkové FPO fólie
401596 Sarnafil T Pad pochôdzne rohože, 600 x 600 mm
FPO pofóliovaný plech
Sarnafil pofóliovaný plech typ T rozmery 1.00 x 2.00 m
110596 bežový
173072 biely RAL 9016
110599 šedý RAL 7040
9.5.4
9.5.5
9.5.6
Lepidlo Sarnacol T 660
Riedidlo Solvent T 660
Aktivátor Sarnafil T Prep.
Čistič Sarnafil T Clean
Primer Sarnafil T 501 transparentný
Sarnaplast 2235 (tmel pre FPO)
Sarnafil T zvarovacia šnúra
ks
ks
ks
5,90 €
2,50 €
1,60 €
7,08 €
3,00 €
1,92 €
ks
ks
ks
5 kg
6 kg
4 kg
100m
2l
2l
bal
bal
bal
bal
bal
bal
49,23 €
61,48 €
21,54 €
29,90 €
24,11 €
23,50 €
59,08 €
73,77 €
25,85 €
35,88 €
28,93 €
28,20 €
bal
bal
bal
bal
bal
bal
21/1050
m2
8,95 €
10,74 €
m2
21/840
21/840
m2
m2
9,32 €
9,58 €
11,18 €
11,50 €
m2
m2
21/630
m2
11,30 €
13,56 €
m2
21/630
m2
12,60 €
15,12 €
m2
21/1050 m2
21/1050 m2
m2
m2
6,85 €
6,85 €
8,22 €
8,22 €
m2
m2
23/840 m2
21/840 m2
m2
m2
7,85 €
7,98 €
9,42 €
9,58 €
m2
m2
21/630 m2
21/630 m2
m2
m2
9,05 €
9,10 €
10,86 €
10,92 €
m2
m2
20/200 m2
20/200
m2
m2
18,27 €
20,60 €
21,92 €
24,72 €
m2
m2
20 ks
ks
13,85 €
16,62 €
ks
100/200
100/200
100/200
m2
m2
m2
25,28 €
26,50 €
25,90 €
30,33 €
31,80 €
31,08 €
m2
m2
m2
5 kg
5l
5l
2l
250 ml
310 ml
100m
bal
bal
bal
bal
ks
ks
bal
71,74 €
42,18 €
41,91 €
21,94 €
23,48 €
4,12 €
32,18 €
86,09 €
50,62 €
50,29 €
26,33 €
28,17 €
4,95 €
38,62 €
bal
bal
bal
bal
ks
ks
bal
10 ks
10 ks
10 ks
ks
ks
ks
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,44 €
1,44 €
1,44 €
ks
ks
ks
10 ks
10 ks
10 ks
ks
ks
ks
1,35 €
1,35 €
1,35 €
1,62 €
1,62 €
1,62 €
ks
ks
ks
10 ks
10 ks
ks
ks
1,25 €
1,25 €
1,50 €
1,50 €
ks
ks
10 ks
10 ks
ks
ks
1,25 €
1,25 €
1,50 €
1,50 €
ks
ks
Doplnkové FPO produkty
Sarnafil T Corner I-vnútorný
183611 béžový
183612 šedý RAL 7040
183697 biely RAL 9016
Sarnafil T Corner A vonkajší
183613 béžový
183614 šedý RAL 7040
183702 biely
Sarnafil T Corner CI kužel
183618 béžový
183639 šedý RAL 7040
Sarnafil T Corner WA vlnovec
183615 béžový
183616 šedý RAL 7040
9Strechy
1 ks
1 ks
1 ks
Pomocné produkty pre FPO systémy
155187
155297
155157
155189
110837
111249
169444
9.5.7
m.j.
predaj
Pomocné produkty pre PVC systémy
9.5.1
9.5.3
Cena s
DPH
m.j.
STRECHY
166134
165912
65697
173794
72552
68682
9.5.2
Cena bez
DPH
balenie
23/29
artikel
9
popis
127369
127433
127198
127432
183156
183159
183155
183158
111972
111977
111979
Novinka
110909
166690
Novinka
424572
136225
Vtok Sarnafil T Drain bežový
priemer 40 mm dl. 450mm
priemer 50mm dl.450mm
priemer 75 mm dl.300mm
priemer 90 mm dl. 300mm
priemer 95 mm dl.300mm
priemer 110 mm dl.300mm
priemer 125 mm dl.300mm
Strešné guličky FPO nevyhrievané/vyhrievané
priame DN 100 nevyhr.
priame DN 100 vyhriev.
priame DN 125 nevyhr
prieme DN 125 vyhriev.
Strešné guličky -set FPO
priame DN 100
priame DN 100 vyhrievana
priama DN 125
priama DN 125 vyhrievana
Chrlič Sarnafil T Scupper, bežový
priemer 40 mm dl. 450mm
priemer 75 mm dl.465mm
priemer 90 mm dl. 465mm
Poistný prepad Sarnafil T, svetlošedý
priemer 63 mm
Poistný prepad T- Overflow 120/60 mm dl. 500mm
Prestup pre bleskozvod
Sarnafil T prestup pre bleskozvod
krycí krúžok FPO bleskozv.( T-Lightning Circle d= 200)
Dekoračný profil T
SF T Dekoračný profil RAL 7040
110566
9.5.8
Kotviace profily
Novinka
402186 Sarnabar Tube SBT 20/100 ( teleskop pre Sanabar)
Novinka
401855 Sarnabar 6/15
9.7
Parozábrany
9.7.1
Parozábrany
451392
111284
111277
111280
180402
S-Vap 0,2 rozmer 4,0x50m
Sarnavap 500E, rozmery 5.0 x 25.0 m
Sarnavap 1000E, rozmery 5.0 x 25.0 m
Sarnavap 2000E, rozmery 4.0 x 25.0 m
Sarnavap 5000E SA, rozmery 1.08 x 30.0 m
9.8
Deliace a ochranné vrstvy
9.8.1
Geotextílie
110786 Sika Trocal sklená rohož 120 g/m2 rozmery 2.00 x 100.0
S-Felt PES 200 g/m2 geotextília (polyester)
451481 rozmer 2.00 x 50.0 m
S- Felt PES 300 g/m2 geotextília
451482 rozmery 2.00 x 50.0 m
S- Felt PES 400 g/m2 geotextília
PES_400 rozmery 2.00 x 50.0 m
S- Felt PES 500 g/m2 geotextília
451483 rozmery 2.00 x 50.0 m
S- Felt GK 400 geotextília / PE
111163 rozmery 2.00 x 50.0 m
Novinka
9Strechy
m.j.
predaj
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
9,45 €
9,65 €
10,89 €
11,17 €
11,12 €
14,23 €
14,72 €
11,34 €
11,58 €
13,07 €
13,40 €
13,35 €
17,08 €
17,67 €
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
ks
29,75 €
77,45 €
29,75 €
77,45 €
35,70 €
92,94 €
35,70 €
92,94 €
ks
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
ks
47,00 € 56,40 €
94,68 € 113,61 €
47,00 € 56,40 €
94,68 € 113,61 €
ks
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
1 ks
ks
ks
ks
17,50 €
17,50 €
17,50 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €
ks
ks
ks
1 ks
1 ks
ks
ks
13,92 € 16,71 €
85,00 € 102,00 €
ks
ks
1 ks
1ks
ks
ks
5,60 €
1,90 €
6,72 €
2,28 €
ks
ks
1 ks= 3m
m
3,30 €
3,96 €
m
500ks
2,250 m
100ks
m
25,60 €
2,28 €
30/6000 m2
36/4500 m2
36/4500 m2
49/4900 m2
20/600 m2
m2
m2
m2
m2
m2
0,59 €
0,63 €
1,00 €
1,75 €
6,22 €
0,71 €
0,76 €
1,20 €
2,10 €
7,46 €
m2
m2
m2
m2
m2
10 ks kartón
3 ks kartón
ks
m
10,46 €
0,30 €
12,55 €
0,36 €
ks
m
1/200 m2
m2
0,62 €
0,74 €
m2
1/100 m2
m2
0,65 €
0,78 €
m2
1/100 m2
m2
0,95 €
1,14 €
m2
1/100 m2
m2
1,30 €
1,56 €
m2
1/100 m2
m2
1,62 €
1,94 €
m2
1/100 m2
m2
2,30 €
2,76 €
m2
1/50 m2
1/2,25
m2
m2
4,75 €
11,50 €
5,70 €
13,80 €
m2
m2
30,72 € 100ks
2,73 €
m
Lepiace pásky
152517 Sarnatape 20, rozmery 20 mm x 20.0 m
111285 Sarnavap Tape F, 15 mm x 40.0 m
9.8.2
Cena s
DPH
m.j.
STRECHY
111045
111046
111049
111050
111051
111052
111053
9.7.2
Cena bez
DPH
balenie
Drenážna, akumulačná a ochranná rohož
Aquadrain 550
110630 rozmery 2.00 x 25.0 m, hr. 6 mm
110695 Drenážna vrstva 30 doska 1,00x2,25
24/29
artikel
9
popis
9.9
Doplnkové príslušenstvo a odvodnenie
Zachytávače
9.10
Štrková lišta z ušlachtilej ocele
110881 V2A 60 60 x 30 x 1 mm
110880 V2A 100 100 x 30 x 1 mm
Držiak pre štrkovú lištu z PVC
110500 S-PVC-držiak 140 x 150 mm vonk.
110501 S-PVC-držiak 140 x 120 mm vnút.
Držiak pre štrkovú lištu z FPO
110502 140 x 150 mm vonk.
110503 140 x 120 mm vnút.
Kotviace body - istenie
pre trapezové konštrukcie
436136 ABS Point LX-T-300
dl. 300mm
436135 ABS Point LX-T-400
dl. 400mm
436134 ABS Point LX-T-500
dl. 500mm
436133 ABS Point LX-T-600
dl. 600mm
Do betonu
436132 ABS Point L3-BE-300
dl. 300mm
436131 ABS Point L3-BE-400
dl 400mm
436130 ABS Point L3-BE-500
dl 500mm
435839 ABS Point L3-BE-600
dl 600mm
Do dreva ( preglejka min.18mm, drev debnenie min.24mm)
435838 ABS Point LX-H-300
dl. 300mm
435837 ABS Point LX-H-400
dl 400mm
435836 ABS Point LX-H-500
dl 500mm
435835 ABS Point LX-H-600
dl 600mm
m.j.
predaj
3m
3m
m
m
8,70 €
17,90 €
10,44 €
21,48 €
m
m
1ks
1ks
ks
ks
7,85 €
5,90 €
9,42 €
7,08 €
ks
ks
1ks
1ks
ks
ks
8,30 €
5,75 €
9,96 €
6,90 €
ks
ks
1ks
1ks
1ks
1ks
ks
ks
ks
ks
120,50 €
120,50 €
120,50 €
120,50 €
144,60 €
144,60 €
144,60 €
144,60 €
ks
ks
ks
ks
1ks
1ks
1ks
1ks
ks
ks
ks
ks
85,50 €
85,50 €
85,50 €
85,50 €
102,60 €
102,60 €
102,60 €
102,60 €
ks
ks
ks
ks
1ks
1ks
1ks
1ks
ks
ks
ks
ks
125,50 €
125,00 €
125,50 €
125,00 €
150,60 €
150,00 €
150,60 €
150,00 €
ks
ks
ks
ks
15L / 21,3kg
15L / 21,3kg
15L / 21,3kg
15L / 20,4kg
5L /6,8kg
15L / 21,6kg
15L / 21,6kg
15L / 21,6kg
15L /21,6kg
5L / 7,2kg
5L /7,2kg
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
9,62 €
9,62 €
9,62 €
10,92 €
11,20 €
14,80 €
14,95 €
14,95 €
16,10 €
15,20 €
15,20 €
11,54 €
11,54 €
11,54 €
13,11 €
13,44 €
17,76 €
17,94 €
17,94 €
19,32 €
18,24 €
18,24 €
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
1,3 x 90 m
m2
1,42 €
1,70 €
m2
12L /12,5kg
kg
7,86 €
9,43 €
kg
15cmx50m
50mmx15m
ks
ks
59,08 €
30,50 €
70,89 €
36,60 €
ks
ks
5L / 7,17kg
11,5L / 11,78kg
15L / 15,46kg
1L
2,9L
kg
L
L
ks
ks
13,50 € 16,20 €
11,90 € 14,28 €
6,20 €
7,44 €
52,00 € 62,40 €
85,00 € 102,00 €
kg
L
L
ks
ks
Tekuté hydroizolácie- Sikalastic MTC system
9.10.1 Tekuté hydroizolácie
Novinka
450524 Sikalastic-614 RAL 9010 15L biela
Novinka
450525 Sikalastic-614 RAL 7045 15L šedá
Novinka
450526 Sikalastic-614 RAL 7009 15L zeleno šedá
406268 Sikalastic - 601 BC RAL 3011 15L červená
406274 Sikalastic - 601 BC RAL 3011 5L červená
403046 Sikalastic 621 TC RAL 7015 15L bridlicovo šedá
403044 Sikalastic-621TC - SR 15L biela
403053 Sikalastic-621 RAL 8500 15L
403047 Sikalastic -621 RAL 7047 15L svetlošedá
180518 Sikalastic -621 RAL 7015 5L bridlicovo šedá
180516 Sikalastic -621 RAL 9016 5L biela
9.10.2 Sklenná vystuž
402237 Sika Reemat Premium ( 1,3mx90m)
9.10.3 Lepidlo
174119 Sikalastic Goldstik (AB) HT 12L
9.10.4 Flexibilna vystužna páska
174148 Sika Flexitape Heavy 15cm
174165 Sikalastic Flexistrip ( lepiaca)
9.10.5 Primery
174127 Sikalastic Metal Primer (AB) 5L
184047 Sika Concrete Primer 11,5L
405541 Sika Bonding Primer ( AB) 15L
404870 Sikalastic 600 PVC Primer 1L
434845 Sikalastic FPO Primer 2,9L
9.11
Cena s
DPH
m.j.
STRECHY
9.9.1
Novinka
Cena bez
DPH
balenie
Sikatherm PIR panely
* na vyžiadanie
9.11.1 Sikatherm PIR AL
Novinka
1200 x 2400 mm, priama hrana, pre mechanické kotvenie, obojstranne alumíniová fólia
Novinka
1200 x 2400 mm, hrana s poldrážkou, pre mechanické kotvenie, obojstranne alumíniová fólia
9.11.2 Sikatherm PIR GT
Novinka
600 x 1200 mm, priama hrana, pre celoplošné lepenie, obojstranne sklenná rohož
Novinka
600 x 1200 mm, hrana s poldrážkou, pre celoplošné lepenie, obojstranne sklenná rohož
9Strechy
25/29
artikel
popis
10
NÁRADIE A RIEDIDLÁ
10.1
Náradie
65014
65013
65017
60088
60090
159254
60081
60080
60079
60048
10.2
m.j.
1
1
1
5
10
5
10
10
10
10
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
5
25
3
10
3
10
25
10
25
3
10
25
3
10
25
5
25
5
25
25
25
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Cena bez
DPH
Cena s
DPH
36,00 € 43,20 €
83,00 € 99,60 €
173,00 € 207,60 €
5,70 €
6,84 €
8,90 € 10,68 €
8,70 € 10,44 €
5,35 €
6,42 €
6,45 €
7,74 €
6,25 €
7,50 €
6,25 €
7,50 €
m.j.
predaj
ks
ks
ks
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
bal.
Primery, riedidlá, čističe
5753
5751
29601
8775
180962
180982
180983
180984
180934
180933
180965
180966
180967
1486
180980
180981
124058
124056
124092
124054
124055
116965
10naradie
Pištol Powerflow 310ml (na kartuše)
Pištol Powerflow 600ml (na MoPo)
Pištol vzduchotlaková Airflow 600ml (na MoPo)
Miešacia špica na AnchorFix 1, 2
Miešacia špica na AnchorFix 1, 2
Miešacia špica na AnchorFix 3 a Sikadur 33
Rukáv Ø 12x50 mm (pre chemické kotvy)
Rukáv Ø 15x85 mm (pre chemické kotvy)
Rukáv Ø 15x130 mm (pre chemické kotvy)
Rukáv Ø 20x85 mm (pre chemické kotvy)
balenie
Sika Colma Reiniger
Sika Colma Reiniger
Sika Colma Reiniger
Riedidlo B
Riedidlo B
Riedidlo C
Riedidlo C
Riedidlo C
Riedidlo EG
Riedidlo EG
Riedidlo K
Riedidlo K
Riedidlo K
Riedidlo S
Riedidlo S
Riedidlo S
Sika Permacor riedidlo E+B
Sika Permacor riedidlo E+B
Sika Permacor riedidlo P
Sika Permacor riedidlo P
Sika Permacor Cleaner HS - čistič HS
SikaCor Cleaner
12,55 €
10,20 €
9,30 €
7,45 €
5,05 €
13,95 €
6,85 €
5,60 €
4,75 €
4,20 €
8,70 €
5,90 €
4,90 €
7,60 €
5,15 €
4,30 €
6,00 €
4,95 €
5,45 €
4,45 €
6,25 €
6,85 €
15,06 €
12,24 €
11,16 €
8,94 €
6,06 €
16,74 €
8,22 €
6,72 €
5,70 €
5,04 €
10,44 €
7,08 €
5,88 €
9,12 €
6,18 €
5,16 €
7,20 €
5,94 €
6,54 €
5,34 €
7,50 €
8,22 €
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
26/29
Stručný popis nových produktov
Sika WT 200 P
2014.04
Kryštalická a tesniaca prísada do betónu s
okamžitým tesniacim účinkom a bez
nepriaznivého účinku na konzistenciu
čerstvého betónu (v porovnaní s bežnými
kryštalickými technológiami). Tzv.
samohojacim efektom schopná
premosťovať trhliny až do 0,4mm.
SikaMur® Dry
Sanačná cementová omietka na vlhké
murivo. Pre tradičnú ručnú aplikáciu.
Náhrada SikaMur® (60).
Sikalastic® -1K
1-komponentná vysoko flexibilná
cementová hydroizolačná stierka s nízkou
spotrebou, schopná prekrývať trhliny do
0,7mm (A3 pri +23°C) pre použitie v interiéri
a exteriéri.
SikaSeal® 210 Migrating
1-komponentná rigidná cementová
hydroizolačná stierka s kryštalickým
účinkom. Nástupca SikaSeal® 200
Migrating.
Sikaplan® WT Tape 200
Sikaplan® WT Tape 200 systém je určený
na spojenie Sikaplan® WT fólií s
podkladom pri ukončení, v perimetri, pri
vytváraní tesného sektorového
hydroizolačného systému a zabezpečuje
vysoko kvalitný vodotesný spoj.
Sika MonoTop® 634
Vláknami vystužená nalievateľná
cementová malta na opravu podláh a
betónových elementov. Náhrada SikaRep®
654.
SikaCeram® 213
Cementové lepidlo na obklady a dlažbu
triedy C2TE. Nástupca SikaCeram® 203.
SikaCeram® 255 Starflex Grey
Cementové lepidlo na obklady a dlažbu
triedy C2TE S1 v bielej a šedej farbe.
Nástupca SikaCeram® 253.
SikaCeram® 255 Starflex White
SikaCeram® CleanGrout
Cementová škárovacia hmota v 25
farebných odtieňoch, v alumíniovom 5kg
balení pre dlhšiu skladovatenosť, pre škáry
šírky 1-8mm. Nástupca SikaCeram® 520
TG.
Stručný popis nových produktov
®
Sikalastic -851
SikaFix®-110
SikaFix®-210
Sika® Level
2014.04
Vodonepriepustná, dvojkomponentná,
elastická, trhliny prekrývajúca,
rýchlovytvrdzujúca polyuretánová
membrána pre nanášanie strojným
spôsobom.
Rýchlo reagujúce polyuretánové injektážne
živice pre utesnenie a spevnenie pri ťažbe a
razení tunelov.
Samonivelačná cementová vyrovnávka pre
vrstvy 3-15mm.
Sika® Level G
Samonivelačná sádrová vyrovnávka.
SikaPatch 5
SikaBond Rapid DPM
Rýchle vytvrdzujúca 1-zložková malta na
opravy priemyselných podláh. Nahrdázda
SikaPatch 4
Veľmi rýchla 1-komponentná polyuretánová
penetrácia podkladov citlivých na vlhkosť a
bariéra proti zvyškovej vlhkosti podkladov.
Zaťažiteľná po 45 minútach pri 20°C a 50%
r.v.
Sikafloor®-Garage
Vysokokvalitný, farebný, vodou riediteľný, 2zložkový, epoxidový náter podláh pre
použitie v DIY. Nástupca Sikafloor®-2530W
Sikafloor®-2540W
Vysokokvalitný, farebný, vodou riediteľný, 2zložkový, epoxidový náter podláh pre
profesionálne použitie. Nástupca Sikafloor®2530W
Sikafloor®-378
2-komponentný húževnato-flexibilný
epoxidový uzatvárací farebný náter.
Nastupca Sikafloor®-358
Sikafloor®-19 Purcem colourpack
Systém vysoko mechanicky a chemicky
odolných podláh Sikafloor®- Purcem,
farebne jednoducho variovateľný pomocou
štrvtého komponentu.
Sikafloor®-20 Purcem colourpack
Sikafloor®-21 Purcem colourpack
Sikafloor®-24 Purcem colourpack
Sikalastic® -614
Vodonepriepustná, 1-komponentná,
okamžite aplikovateľná, vzdušnou
vlhkosťou vyzrievajúca, polyuretánová
tekutá membrána. Táto MTC technológia je
voči dažďu odolná cca 10 minút po aplikácii.
Nástupca veľmi úspešného Sikalastic® 618.
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Sika Slovensko, spol. s r.o
1. Rozsah platnosti
• Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky naše dodávky a
služby. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok môžu byť dohodnuté
len písomne.
• Obchodné podmienky odberateľov sú, nezávisle od toho, či boli s nami
prejednávané pre náš obchodný vzťah, kde vystupujeme ako predávajúci,
vylúčené.
• Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť najneskôr
prevzatím našich dodávok, alebo služieb.
• Prípadné ďalšie dohody s odberateľmi-kupujúcimi sú platné, len ak boli nami
písomne potvrdené.
2. Objednávky
• Všetky objednávky a dohody s odberateľmi-kupujúcimi sú pre nás záväzné
len vtedy, ak boli nami písomne potvrdené a zaväzujú nás len v rozsahu
potvrdenej objednávky. Naše predchádzajúce ponuky a vyhlásenia účinné
pred potvrdením objednávky sú nezáväzné a platia výlučne, ako výzvy k
odovzdaniu objednávok.
3. Ceny
• Všetky ceny sú uvedené v eurách bez DPH a platia iba pre danú objednávku.
• Predaj našich dodávok a služieb uskutočňujeme za denné ceny nášho
práve platného cenníka. Ceny dohodnuté pri preberaní objednávok, ako
aj ceny pre menšie množstvá ktoré nie sú uvedené v cenníku, platia za
výhradného predpokladu obstarávania surovín za ceny zodpovedajúce ich
kalkulácií v čase preberania objednávky.
• Ceny sa rozumejú zo skladu, okrem DPH, bez prepravných nákladov a
vrátane balenia (pokiaľ nie je dohodnuté inak).
• Vždy najnovší cenník nahrádza všetky predchádzajúce. Prípadné zvláštne
cenové dohody (rabaty, netto ceny, atď.) sú prepočítavané z jednotkových
cien uvedených v cenníku.
• Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien kedykoľvek.
• Všetky nami odporúčané ceny pre ďalší predaj sú nezáväzné.
4. Dodávky
• Dodávky sú prepravované na nebezpečenstvo kupujúceho, pokiaľ kupujúci
nezaplatí zvlášť fakturovaný poistný príplatok. Nebezpečenstvo náhodilej
škody na dodávke spôsobené vonkajšími vplyvmi, pokiaľ ich nespôsobil
predávajúci alebo osoby, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok,
prechádza na kupujúceho odoslaním dodávky do miesta určenia podľa
objednávky.
• Predávajúci si vyhradzuje možnosť čiastkových dodávok.
• Reklamácie vyplývajúce z poškodenia dodávky prepravou je kupujúci povinný
predložiť okamžite po prijatí dodávky predávajúcemu, ako aj dopravnej
spoločnosti.
• Skladové opatrenia, potrebné z dôvodov na strane kupujúceho a na jeho
požiadavku, uskutoční predávajúci na náklady kupujúceho a platia ako
odovzdanie.
• Povinnosť dodať predávajúcemu nevzniká, pokiaľ kupujúci je v omeškaní s
platením za predchádzajúce dodávky predávajúceho.
• Objednaná a správne dodaná dodávka nebude zo strany predávajúceho
spätne prevzatá, najmä pokiaľ by bolo balenie otvorené.
5. Balenie
• Všetky malé balenia a vrecia sú účtované brutto=netto. Pri dodávkach v
sudoch je účtované len netto. Naše balenia sú spravidla jednorázové a nie
sú vratnými. Výnimky musia byť dohodnuté oddelene.
• Všetky balenia uvedené v cenníku sú štandardnej veľkosti a kedykoľvek si
vyhradzujeme ich prípadnú zmenu.
6. Dodacie lehoty
• Snažíme sa uvedené a dohodnuté dodacie lehoty čo možno najpresnejšie
dodržiavať a to bez vyzvania kupujúceho.
• Dodacie lehoty sú záväzné, len ak boli nami v jednotlivých prípadoch
výslovne a záväzne -písomne potvrdené.
• Pokiaľ je v objednávke uvedený, alebo dohodnutý termín dodávky
prekročený zo strany predávajúceho o viac ako 30 dní, je kupujúci
oprávnený, po stanovení najmenej 14 dňovej lehoty prostredníctvom
doporučeného listu, od zmluvy odstúpiť. Aj predávajúci môže odstúpiť od
zmluvy a to bez nárokov kupujúceho z omeškania alebo odstúpenia, v prípade,
že dodávka z dôvodu vyššej moci, alebo iných nami neovplyvniteľných
prekážok , nie je možná, ako napríklad prerušenie prepravy dodávok, alebo
zastavenie výroby.
7. Platenie
• Naše faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu fakturácie.
• Ako predávajúci sme oprávnení fakturovať po dodaní každej jednotlivej aj
čiastočnej dodávky uskutočnenej na objednávku kupujúceho, obsahujúcej
viac jednotiek, alebo väčšie množstvo, prípadne viac výkonov.
• Nie sme povinní prijímať zmenky.
• Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby z dôvodov svojho práva zo
zodpovednosti za prípadné vady dodávky, alebo iné nedostatky.
• Jednostranné započítanie pohľadávky kupujúceho proti našim splatným faktúram
je možné len v tom prípade, že sme splatnú pohľadávku kupujúceho
písomne uznali, alebo bola súdne priznaná. Pri úhrade oneskorených
platieb započítavame najprv úroky z oneskorene uhrádzanej faktúry a
následne faktúru vždy s najstaršou splatnosťou.
• Pokiaľ kupujúci napriek písomnej upomienke neuhradí faktúru v splatnosti
viac ako 5 dní, alebo nesplní iné povinnosti, sme oprávnení skrátiť 14 dňovú
splatnosť neskorších platieb kupujúceho, alebo od kupujúceho požadovať
platbu vopred, prípadne iné poskytnutie záruk.
• Naše faktúry sú splatné ihneď, pokiaľ by boli ohrozené, alebo obmedzené
naše práva na úhradu našich pohľadávok pre okolnosti na strane kupujúceho.
• Miestom plnenia všetkých našich platieb je účet našej spoločnosti vedený v
banke.
8. Podmienky vlastníctva
• Každý tovar zostáva až do úplného zaplatenia jeho fakturovanej ceny
vrátane úrokov našim vlastníctvom.
• Kupujúci je oprávnený tovar v riadnej prevádzke svojej obchodnej činnosti
ďalej predať. Toto oprávnenie neplatí, pokiaľ je kupujúci v meškaní s
úhradou faktúry za tovar, alebo existuje predpoklad, že nebude môcť našu
faktúru v čase jej splatnosti uhradiť.
• Kupujúci sa zaväzuje svojho zákazníka s výhradou vlastníctva oboznámiť.
• Pri spracovaní prevzatého tovaru prislúcha nám z dôvodu výhrady vlastníctva,
spoluvlastníctvo na novej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou
vlastníctva k hodnote novej veci.
• Pri omeškaní kupujúceho s platením, alebo v prípade začatia vyrovnávacieho
konania proti nemu sme oprávnení prevzatý tovar s výhradou nášho
vlastníctva voľne odpredať a výťažok z odpredaja použiť na uspokojenie
našich práv. Kupujúci pritom nemá nárok na odstupné.
• Kupujúci je povinný nám okamžite oznámiť zastavenie úhrad, ako aj
prípadné začatie konania o konkurze a vyrovnaní proti nemu a zároveň nám
zaslať zoznam existujúceho tovaru s výhradou nášho vlastníctva. Súčasne
je povinný umožniť nám prístup do svojej prevádzky a k nášmu tovaru.
9. Záruka a ručenia
• Keďže spracovanie našich výrobkov leží mimo možnosť nášho vplyvu,
preberáme záruku len za pretrvávajúcu kvalitu našich tovarov.
• Nedostatky, alebo reklamácie nám musia byť písomne oznámené ihneď
po ich zistení, najneskôr do 8 dní po obdržaní zásielky, alebo od prevzatia
zásielky, pod hrozbou straty práv zo zodpovednosti.
• Zároveň s písomnou reklamáciou je povinný kupujúci odovzdať aj vzorky
reklamovaného tovaru.
• V prípade oprávnenej a včasnej reklamácie obdrží kupujúci podľa vlastného
výberu bezplatne náhradný tovar v rozsahu reklamovaného tovaru, alebo
dobropis v hodnote reklamovaného tovaru.
• Záruka na nedostatky z dôvodov na strane kupujúceho je v každom prípade
, teda aj pri poradenstve alebo omeškaní, vylúčená.
• Záruka použiteľnosti tovaru na predpokladaný účel použitia zákazníkom,
najmä pri sériovom použití v priemysle, bude poskytnutá, len ak bola doplnkovo
a písomne záväzne potvrdená. Zmeny a názvy výrobkov na základe
najnovších výsledkov výskumu, zostávajú vyhradené.
• Naša záruka je v každom jednotlivom prípade čo do základu a výšky
obmedzená obsahom a rozsahom našej poistky zo záručného plnenia.
Download

SIKA doporučený cenník 2014