Cenník výrobkov 2012
Platia Všeobecné obchodné podmienky firmy Sika Slovensko, spol. s.r.o.
Pred akýmkoľvek použitím a spracovaním produktu si prosím preštudujte
aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov
Platnosť cenníka od 1.3.2012
Obsah
1 Prísady do betónov, doplnky k betónom
2 Zalievanie a kotvenie
2.1 Zálievkové hmoty na báze cementu
2.2 Zálievkové hmoty na báze živíc
2.3 Pružné podlievanie koľajníc
3 Oprava a ochrana betónu
3.1 Oprava betónu
3.1.1 Prísady do mált
3.1.2 Ochrana proti korózii / pevnostný mostík
3.1.3 Malty na opravu betónových konštrukcií
3.1.4 Malty na tenké spádové potery
3.1.5 Stierky na opravu betónových konštrukcií
3.1.6 Gunity / malty striekané suchým spôsobom
3.1.7 Injektážne malty - statická injektáž
3.1.8 Malty na lepenie dlažby
3.2 Ochrana betónu
3.2.1 Impregnácie
3.2.2 Ochranné nátery
3.2.3 Inhibítory korózie
3.2.4 Podkladné nátery
4 Zosilovanie nosných konštrukcií
4.1 Uhlíkové lamely a tkaniny na zosilovanie konštrukcií
4.1.1 Sika CarboDur
4.1.2 SikaWrap
4.1.3 Lepidlá
4.2 Malty a chemické kotvy na zosilovanie konštrukcií
4.2.1 Epoxidové malty
4.2.2 Chemické kotvy
5 Tesnenie škár a elastické lepenie
5.1 Tmely
5.1.1 Polyuretánové tmely
5.1.2 Polyuretán-hybrid tmely
5.1.3 Akrylátové tmely
5.1.4 Silikónové tmely
5.1.5 Protipožiarne tmely
5.1.6 Bitúmenové tmely
5.1.7 Montážne a výplňové PUR peny
5.1.8 Lepiace PUR peny
5.1.9 Samolepiace tesniace pásky
5.1.10 Podkladné nátery / primery
5.2 Elastické lepidlá
5.2.1 Vysoko viskózne lepidlá na báze PU
5.2.2 Vysoko viskózne lepidlá na báze PU hybridov
5.2.3 Nízko viskózne lepidlá
5.2.4 Lepidlá na parkety
5.2.5 Sika Tack Panel System
6 Ochrana ocele
6.1 Základné nátery
6.1.1 1-komponentné základné nátery
6.1.2 2-komponentné základné nátery
6.2 Krycie nátery
6.2.1 1-komponentné krycie nátery
6.2.2 2-komponentné krycie nátery
7 Hydroizolácie stavieb - ochrana proti vode
7.1 Izolácia muriva proti vzlínajúcej vlhkosti
7.1.1 Izolácia muriva proti vzlínajúcej vlhkosti
7.2 Tesnenie betónových konštrukcií cementóznymi stierkami
7.2.1 Hotové vodonepriepustné malty a stierky
7.2.2 Prísady do vodonepriepustných mált / stierok
7.3 Tesnenie betónových konštrukcií produktami na báze živíc
7.3.1 Polyuretánové membrány
7.3.2 Epoxidové pečatiace nátery
7.3.3 Injektážne živice
7.3.4 Bitúmenové stierky
7.4 Tesnenie škár
7.4.1 Sikadur Combiflex systém
7.4.2 Sika Dilatec systém
7.4.3 Napučiavacie tmely a profily
7.4.4 Sika tesniace pásy
7.4.5 Tricosal Tricomer tesniace pásy
7.4.6 Tricosal Elastomer tesniace pásy
7.4.7 Tricosal profily na riadené trhliny (slniečko)
7.4.8 Systémy doinjektovateľných hadičiek
7.4.9 KAB Kombinovaný pás pre utesnenie pracovných škár s napučaním a riadené trhliny
7.5 Fólie
7.5.1 Fólie - hydroizolácia spodnej stavby a základov
7.5.2 Fólie - hydroizolácia podzemných stavieb a tunelov
7.5.3 Fólie - hydroizolácia bazénov
7.5.4 Fólie - hydroizolácia zásobníkov pitnej vody
7.5.4b Fólie - hydroizolácia zásobníkov pitnej vody - príslušenstvo
7.5.5 Fólie - hydroizolácia jazierok a rybníkov
7.5.6 Fólie - hydroizolácia priemyselných nádrží, ČOV a ochrana podzemných vôd
7.5.7 Fólie - príslušenstvo a pomocný materiál
8 Podlahy
8.3 Podkladné nátery na báze živíc
8.4 Náterové systémy na báze živíc
8.4.1 Náterové systémy na báze akrylátových živíc
8.4.2 Náterové systémy na báze epoxidových živíc
8.4.3 Náterové systémy na báze polyuretánových živíc
8.5 Stierkové systémy na báze živíc
8.5.1 Stierkové systémy na báze epoxidových živíc
8.5.2 Stierkové systémy na báze polyuretánových živíc
8.6 Uzatváracie / pečatiace systémy
8.6.1 Uzatváracie / pečatiace systémy na báze epoxidových živíc
8.6.2 Uzatváracie / pečatiace systémy na báze polyuretánových živíc
8.7 Systémy pre špeciálne použitia
8.7.1 Dočasné vlhkostné bariéry / EpoCem
8.7.2 Vysoko odolné povlaky / PurCem
8.7.3 Elektrostaticky vodivé systémy, ESD systémy
8.7.4 Rýchlo vytvrdzujúce systémy
8.7.5 Systémy do čistých prevádzok
8.7.6 Dekoratívne systémy pre polyfunkčné budovy - Comfort Floor
8.7.7 Dplnkové produkty
8.1 Pancierové podlahy
8.1.1 Vsypové zmesy nanášané za sucha
8.1.2 Vsypové zmesy nanášané za mokra
8.1.3 Ošetrenie betónu, podláh a vsypov
8.2 Cementové samonivelizačné vyrovnávacie potery
9 Strechy
9.1 PVC fólie
9.1.1 Kotvený PVC systém
9.1.2 Zaťažený PVC systém - štrk, zelené a obrátené strechy
9.1.3 Lepený PVC systém
9.1.4 Detailová PVC fólia
9.1.5 Doplnkové PVC fólie
9.2 PVC pofóliovaný plech
9.2.1 Kotvený PVC systém
9.3 Doplnkové PVC materiály
9.4 Pomocné produkty pre PVC systémy
9.5 FPO fólie
9.5.1 Kotvený FPO systém
9.5.2 Zaťažený FPO systém
9.5.3 Detailová FPO fólia
9.5.4 Doplnkové FPO fólie
9.5.5 FPO pofóliovaný plech
9.5.6 Pomocné produkty pre FPO systémy
9.5.7 Doplnkové FPO produkty hmoty na báze cementu
9.5.8 Kotviace profily
9.7 Parozábrany
9.7.1 Parozábrany
9.7.2 Lepiace pásky
9.8 Deliace a ochranné vrstvy
9.8.1 Geotextílie
9.8.2 Drenážna, akumulačná a ochranná rohož
9.9 Doplnkové príslušenstvo a odvodnenie
9.9.1 Zachytávače
9.10 Tekuté hydroizolácie- Sikalastic MTC system
9.10.1 Tekuté hydroizolácie
9.10.2 Sklenná vystuž
9.10.3 Lepidlo vystuž
9.10.4 Flexibilna vystužna páska
9.10.5 Primery
1. Prísady do betónov, doplnky k betónom
1
PRÍSADY DO BETÓNOV, DOPLNKY K BETÓNOM
artikel
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
80315 Plastiment BV 3
1 kg
3,30 €
3,96 €
kg
161873 Plastiment BV 3
5 kg
2,47 €
2,96 €
kg
92907 Sika Antifreeze FS 1
1 kg
3,29 €
3,95 €
kg
92909 Sika Antifreeze FS 1
5 kg
2,73 €
3,28 €
kg
81170 Sika NB 1
30 kg
2,20 €
2,64 €
kg
81171 Sika NB 1
190 kg
2,00 €
2,40 €
kg
81173 Sika NB 1
900 kg
1,80 €
2,16 €
kg
150 g
1,95 €
2,34 €
bal.
171306 SikaCim Fibres / vlákna
2. Zalievanie a kotvenie
2
ZALIEVANIE A KOTVENIE
artikel
2.1
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Zálievkové hmoty na báze cementu
64601 SikaGrout 210
10-50 mm
25 kg
0,95 €
1,14 €
kg
421158 SikaGrout 212
10-30 mm
25 kg
0,90 €
1,08 €
kg
421137 SikaGrout 311
3-10 mm
25 kg
0,95 €
1,14 €
kg
421138 SikaGrout 314
10-40 mm
25 kg
0,95 €
1,14 €
kg
40082 SikaGrout 318
25-80 mm
25 kg
0,95 €
1,14 €
kg
25 kg
1,10 €
1,32 €
kg
5 kg
1,61 €
1,93 €
kg
406466 Sika PANBEX GCI
25 kg
0,80 €
0,96 €
kg
134222 Sika FastFix 4 SL Normal
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
121912 Sika FastFix 4 SL Rapid
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
55147 Sikadur 42 HE
24 kg
6,60 €
7,92 €
kg
74048 Sikadur 12 Pronto
25 kg
4,40 €
5,28 €
kg
74070 Sikadur 12 Pronto, komp. A
2,75 kg
17,29 €
20,75 €
kg
74069 Sikadur 12 Pronto, komp. B
22,25 kg
2,81 €
3,37 €
kg
189476 SikaGrout 316 AT 25-120 mm
89498 Sika MiniPack rýchlotuhnúca malta
2.2
Zálievkové hmoty na báze živíc
106934 Sikadur 12/6
25 kg
4,00 €
4,80 €
kg
106932 Sikadur 12/6, komp. A
2,2 kg
20,59 €
24,71 €
kg
106933 Sikadur 12/6, komp. B
22,8 kg
2,40 €
2,88 €
kg
2.3
Pružné podlievanie koľajníc
Icosit KC system na vyziadanie Tech. odd. SIKA
3. Oprava a ochrana betónu
3
OPRAVA A OCHRANA BETÓNU
artikel
popis
3.1
Oprava betónu
3.1.1
Prísady do mált
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
64427 SikaLatex
1 kg
4,15 €
4,98 €
kg
64426 SikaLatex
5 kg
3,45 €
4,15 €
kg
179814 Sika ViscoBond
1,4 l
7,23 €
8,68 €
bal.
Sika ViscoBond
3,5 l
14,54 €
17,45 €
bal.
Sika ViscoBond
14 l
51,32 €
61,59 €
bal.
3.1.2
Ochrana proti korózii / pevnostný mostík
421244 Sika MonoTop 910 N
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
20 kg
4,00 €
4,80 €
kg
1340 Sika Repair / Floor EpoCem Modul. Komp. A
1,14 kg
14,95 €
17,93 €
kg
1341 Sika Repair / Floor EpoCem Modul. Komp. B
2,86 kg
7,82 €
9,38 €
kg
16 kg
2,54 €
3,05 €
kg
421243 SikaTop 122 SP
25 kg
0,60 € 0,72 €
kg
421245 Sika MonoTop 412 N
25 kg
1,05 € 1,26 €
kg
188251 SikaRep
25 kg
0,55 € 0,66 €
kg
30 kg
0,45 €
0,54 €
kg
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
25 kg
2,30 €
2,76 €
kg
5495 Sikagard 720 EpoCem
21 kg
3,70 €
4,44 €
kg
421455 Sika Cosmetic L svetlá
12 kg
2,00 €
2,40 €
kg
421454 Sika Cosmetic L svetlá
25 kg
1,80 €
2,16 €
kg
7559 SikaTop Armatec 110 EpoCem (A+B+C)
6916 SikaTop Armatec 110 EpoCem, komp. C
3.1.3
3.1.4
Malty na opravu betónových konštrukcií
Malty na tenké spádové potery
136724 SikaRep 654
3.1.5
Stierky na opravu betónových konštrukcií
421136 Sika MonoTop 620
11492 Icoment 520
421450 Sika Cosmetic D tmavá
12 kg
2,00 €
2,40 €
kg
421448 Sika Cosmetic D tmavá
25 kg
1,80 €
2,16 €
kg
424368 Sika Cosmetic R rýchlo tuhnúca
12 kg
2,00 €
2,40 €
kg
178773 SikaRep 4N
25 kg
0,40 €
0,48 €
kg
SikaRep R6
25 kg
0,42 €
0,50 €
kg
64713 Sikadur 52 Injection (A+B) Normal
30 kg
18,00 €
21,60 €
kg
89824 Sikadur-52 Injection (A) Norm/LP
20 kg
16,30 €
19,56 €
kg
55119 Sikadur-52 Injection (B)
10 kg
21,41 €
25,69 €
kg
89744 Sikadur 52 Injection Normal
4 kg
25,00 €
30,00 €
kg
89743 Sikadur 52 Injection Normal
1 kg
36,00 €
43,20 €
kg
18 kg
13,00 €
15,60 €
kg
93566 Sika Ceram 103
25 kg
0,34 €
0,41 €
kg
93568 Sika Ceram 203
25 kg
0,50 €
0,60 €
kg
136761 Sika Ceram 253
25 kg
0,76 €
0,91 €
kg
3.1.6
3.1.7
Gunity / malty striekané suchým spôsobom
Injektážne malty - statická injektáž
5578 Sikadur 53
3.1.8
Malty na lepenie dlažby
artikel
popis
3.2
Ochrana betónu
3.2.1
Impregnácie
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
5784 Sikagard 700 S
20 l
8,90 €
10,68 €
l
Sikagard 700 S
194 l
7,80 €
9,36 €
l
Sikagard-740 W
5l
8,20 €
9,84 €
l
77429 Sikagard 703 W
2l
6,34 €
7,61 €
l
77424 Sikagard 703 W
5l
5,82 €
6,98 €
l
Sikagard 703 W
20 l
4,00 €
4,80 €
l
Sikagard 704 S
25 l
9,00 €
10,80 €
l
Sikagard 704 S
15 x194 l
8,00 €
9,60 €
l
Sikagard-740 W
5l
8,20 €
9,84 €
l
77012 Sikagard 715 W
2l
4,07 €
4,89 €
l
55510 Sikagard 73 / SikaRepair / Floor EpoCem Modul (A+B)
4 kg
9,85 €
11,82 €
kg
55511 Sikagard 73 / SikaRepair / Floor EpoCem Modul (A+B)
40 kg
8,70 €
10,44 €
kg
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 1
30 kg
8,00 €
9,60 €
kg
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 1
12,5 kg
11,00 €
13,20 €
kg
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 2
30 kg
10,00 €
12,00 €
kg
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 2
12,5 kg
13,00 €
15,60 €
kg
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 3
30 kg
14,00 €
16,80 €
kg
Sikagard 680 S Betoncolor Skupina farieb 3
12,5 kg
17,00 €
20,40 €
kg
Sikagard ElastoColor 675 W RAL 9016 / biela
15 l
9,90 €
11,88 €
l
Sikagard ElastoColor 675 W RAL 7030, 7032
15 l
10,38 €
12,46 €
l
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 1
15 l
10,13 €
12,16 €
l
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 2
15 l
10,38 €
12,46 €
l
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 3
15 l
11,39 €
13,67 €
l
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 4
15 l
13,10 €
15,72 €
l
Sikagard ElastoColor 675 W Skupina farieb 5
15 l
17,15 €
20,58 €
l
Sikagard 550 W Elastic RAL 9016 / biela
15 l
9,72 €
11,67 €
l
Sikagard 550 W Elastic RAL 7030, 7032
15 l
10,25 €
12,30 €
l
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 1
15 l
10,03 €
12,03 €
l
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 2
15 l
10,25 €
12,30 €
l
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 3
15 l
11,39 €
13,67 €
l
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 4
15 l
12,34 €
14,81 €
l
Sikagard 550 W Elastic Skupina farieb 5
15 l
15,30 €
18,36 €
l
15 l
11,22 €
13,47 €
l
20 kg
14,15 €
16,98 €
kg
6728 Sikagard 63 N RAL 7032
10 kg
23,34 €
28,01 €
kg
Icosit 2406 Primer
25 kg
17,94 €
21,53 €
kg
Icosit 2406 Deck / TopCoat RAL 7030, 7032
25 kg
17,19 €
20,63 €
kg
171314 Sika FerroGard 903+
25 kg
6,24 €
7,48 €
kg
171316 Sika FerroGard 903+
220 kg
3,80 €
4,56 €
kg
3.2.2
Ochranné nátery
64098 Sikagard 545 W Elastofill svetlosivý
Sikagard WallCoat T Štandartné a pastelové odtiene
3.2.3
Inhibítory korózie
artikel
3.2.4
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Podkladné nátery
5782 Sikagard 551 S Elastic Primer
64101 Sikagard 552 W Primer
20 kg
9,80 €
11,76 €
kg
10 l
6,66 €
7,99 €
l
4. Zosilovanie nosných konštrukcií
4
ZOSILOVANIE NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
artikel
popis
4.1
Uhlíkové lamely a tkaniny na zosilovanie konštrukcií
4.1.1
Sika CarboDur
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Sika CarboDur® S1.030
m
33,90 €
40,68 €
m
Sika CarboDur S1.525
m
31,70 €
38,04 €
m
Sika CarboDur® S2.025
m
34,70 €
41,64 €
m
5712 Sika CarboDur S512
m
32,60 €
39,12 €
m
Sika CarboDur S514
m
36,40 €
43,68 €
m
Sika CarboDur S613
m
40,00 €
48,00 €
m
Sika CarboDur® S614
m
42,10 €
50,52 €
m
Sika CarboDur S626
m
79,30 €
95,16 €
m
5713 Sika CarboDur S812
m
48,60 €
58,32 €
m
Sika CarboDur S814
m
54,40 €
65,28 €
m
Sika CarboDur S912
m
53,20 €
63,84 €
m
Sika CarboDur® S914
m
58,90 €
70,68 €
m
Sika CarboDur S1012
m
56,10 €
67,32 €
m
Sika CarboDur S1014
m
63,70 €
76,44 €
m
Sika CarboDur S1213
m
77,80 €
93,36 €
m
Sika CarboDur S1214
m
79,50 €
95,40 €
m
Sika CarboDur® S1512
m
87,10 € 104,52 €
m
Sika CarboDur® M514
m
66,50 €
79,80 €
m
Sika CarboDur M614
m
71,50 €
85,80 €
m
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Sika CarboDur M814
m 104,60 € 125,52 €
m
Sika CarboDur® M914
m 111,30 € 133,56 €
m
Sika CarboDur M1014
m 123,80 € 148,56 €
m
Sika CarboDur M1214
m 146,50 € 175,80 €
m
Sika CarboDur UH514
m 118,70 € 142,44 €
m
®
®
®
®
4.1.2
SikaWrap
413953 SikaWrap-230C 300mm x 50m
15 m2
65,70 €
78,84 €
m2
413955 SikaWrap-230C 600mm x 50m
30 m2
65,70 €
78,84 €
m2
413961 SikaWrap-300C 100mm x 50m
5 m2
75,70 €
90,84 €
m2
413952 SikaWrap-300C 300mm x 50m
15 m2
75,70 €
90,84 €
m2
413949 SikaWrap-300C 600mm x 50m
30 m2
75,70 €
90,84 €
m2
6 kg
13,20 €
15,84 €
kg
4.1.3
Lepidlá
74533 Sikadur 30
40 kg
9,60 €
11,52 €
kg
7473 Sikadur-30 A
Sikadur 30 (A+B)
30 kg
8,15 €
9,79 €
kg
7474 Sikadur-30 B
10 kg
13,94 €
16,72 €
kg
artikel
popis
4.2
Malty a chemické kotvy na zosilovanie konštrukcií
4.2.1
Epoxidové malty
101714 Sikadur 31 CF Normal
balenie
cena bez
DPH
1,2 kg
18,00 €
88983 Sikadur 31 CF Normal
6 kg
Sikadur 31 CF Normal
30 kg
101715 Sikadur 31 CF Rapid
cena s
DPH
m.j.
predaj
21,60 €
kg
12,50 €
15,00 €
kg
8,50 €
10,20 €
kg
1,2 kg
18,30 €
21,96 €
kg
88984 Sikadur 31 CF Rapid
6 kg
12,90 €
15,48 €
kg
Sikadur 31 CF Rapid
30 kg
9,00 €
10,80 €
kg
74633 Sikadur 31 DW
90571 Sikadur 33
78382 Sikadur 41 CF Normal
4.2.2
6 kg
14,30 €
17,16 €
kg
300 ml
17,10 €
20,52 €
bal.
10 kg
9,20 €
11,04 €
kg
Chemické kotvy
97235 Sika AnchorFix 1
150 ml
8,80 €
10,56 €
bal.
82145 Sika AnchorFix 1
300 ml
10,90 €
13,08 €
bal.
70342 Sika AnchorFix 2
300 ml
16,40 €
19,68 €
bal.
70344 Sika AnchorFix 3
250 ml
14,50 €
17,40 €
bal.
+
5. Tesnenie škár a elastické lepenie
5
TESNENIE ŠKÁR A ELASTICKÉ LEPENIE
artikel
popis
5.1
Tmely
5.1.1
Polyuretánové tmely
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
1003 Sikaflex 11 FC+ biely
300 ml
7,20 €
8,64 €
m.j.
predaj
bal.
981 Sikaflex 11 FC biely
600 ml
8,99 €
10,79 €
bal.
1038 Sikaflex 11 FC+ šedý
300 ml
7,20 €
8,64 €
bal.
1017 Sikaflex 11 FC+ šedý
600 ml
8,99 €
10,79 €
bal.
1061 Sikaflex 11 FC čierny
300 ml
7,20 €
8,64 €
bal.
+
+
1090 Sikaflex 11 FC hnedý
300 ml
7,20 €
8,64 €
bal.
77669 Sikaflex 11 FC+ bežový
300 ml
7,20 €
8,64 €
bal.
87849 Sikaflex 11 FC terakotový
300 ml
7,20 €
8,64 €
bal.
156472 Sikaflex 11 FC čerešňové drevo
300 ml
7,20 €
8,64 €
bal.
170335 Sikaflex PRO 2 HP betónovo šedý
600 ml
11,05 €
13,26 €
bal.
+
+
+
170331 Sikaflex PRO 2 HP biely
600 ml
11,05 €
13,26 €
bal.
600 ml
9,95 €
11,94 €
bal.
422907 Sikaflex PRO 3 betónovo šedý
600 ml
9,70 €
11,64 €
bal.
411915 Sikaflex Floor šedý
600 ml
4,60 €
5,52 €
bal.
69760 Sikaflex Construction biely
600 ml
6,70 €
8,04 €
bal.
59454 Sikaflex Construction betónovo šedý
600 ml
6,70 €
8,04 €
bal.
108403 Sikaflex AT Connection biely
300 ml
7,84 €
9,41 €
bal.
108447 Sikaflex AT Connection šedý
300 ml
7,84 €
9,41 €
bal.
300 ml
1,62 €
1,94 €
bal.
71651 Sikasil C šedý
300 ml
3,91 €
4,69 €
bal.
73984 Sikasil C transparentný
300 ml
3,91 €
4,69 €
bal.
73985 Sikasil C biely
300 ml
3,91 €
4,69 €
bal.
153733 Sikasil Sanitary biely
300 ml
3,20 €
3,84 €
bal.
153761 Sikasil Sanitary transparentný
300 ml
3,20 €
3,84 €
bal.
300 ml
6,58 €
7,90 €
bal.
300 ml
2,75 €
3,30 €
bal.
310 ml
6,00 €
7,20 €
bal.
78109 Sika Boom G
750 ml
6,24 €
7,48 €
bal.
85665 Sika Boom S
500 ml
3,80 €
4,56 €
bal.
85666 Sika Boom S
750 ml
4,95 €
5,93 €
bal.
98392 Sika Boom W
750 ml
6,24 €
7,48 €
bal.
750 ml
6,94 €
8,33 €
bal.
28630 Sikaflex PRO 3 WF betónovo šedý
5.1.2
5.1.3
Polyuretán-hybrid tmely
Akrylátové tmely
88668 Sikacryl S biely
5.1.4
5.1.5
Silikónové tmely
Protipožiarne tmely
72915 Sika Firesil N
5.1.6
Bitúmenové tmely
73387 Sika BlackSeal 1
1347 Sika Lastomer 710 čierny
5.1.7
5.1.8
Montážne a výplňové PUR peny
Lepiace PUR peny
182990 SikaBond FoamFix
artikel
5.1.9
popis
cena bez
DPH
balenie
cena s
DPH
m.j.
predaj
Samolepiace tesniace pásky
3738 Sika MultiSeal sivý 100mm
3m
6,97 €
8,37 €
bal.
3739 Sika MultiSeal sivý 200mm
3m
12,76 €
15,31 €
bal.
3735 Sika MultiSeal sivý 300mm
10 m
40,29 €
48,35 €
bal.
3740 Sika MultiSeal tehlovočervený 225mm
3m
13,07 €
15,69 €
bal.
3737 Sika MultiSeal tehlovočervený 300mm
10 m
40,29 €
48,35 €
bal.
114665 Sika Primer 3N
0,25 l
12,92 €
15,50 €
bal.
122239 Sika Primer 3N
1l
29,50 €
35,40 €
bal.
1428 Sika Primer 215
0,25 l
49,00 €
58,80 €
bal.
117571 Sika Primer 215
1l
58,00 €
69,60 €
bal.
5.1.10
Podkladné nátery / primery
3209 Sika Aktivator 205
30 ml
5,00 €
6,00 €
bal.
3210 Sika Aktivator 205
0,25 l
17,00 €
20,40 €
bal.
117498 Sika Aktivator 205
1l
33,50 €
40,20 €
bal.
89915 Sika TopClean T
50 ks
17,25 €
20,70 €
bal.
413497 Sika TopClean Box
100 ks
76,80 €
92,16 €
bal.
82675 SikaBond T2 biely
300 ml
8,91 €
10,70 €
bal.
26434 SikaBond T2 čierny
600 ml
13,45 €
16,14 €
bal.
108539 SikaBond AT Universal biely
300 ml
7,55 €
9,06 €
bal.
108570 SikaBond AT Metal šedý
300 ml
9,20 €
11,04 €
bal.
108569 SikaBond AT Metal medený
300 ml
9,20 €
11,04 €
bal.
152300 SikaBond T8
6,7 kg
9,79 €
11,75 € kg
135993 SikaBond T8
13,4 kg
8,03 €
9,64 € kg
88078 SikaBond T52 FC Parquet Brown
600 ml
7,61 €
9,13 €
bal.
88079 SikaBond T52 FC Parquet Brown
13 kg
8,94 €
10,73 €
kg
88551 SikaBond T55 Parquet Brown
13,4 kg
8,22 €
9,86 €
kg
162841 SikaBond T45 Parquet Brown
14,2 kg
7,03 €
8,44 €
kg
11 kg
8,06 €
9,67 €
kg
784 Sikaflex 290 DC
600 ml
19,35 €
23,22 €
bal.
84577 Sika Primer MB
10 kg
15,57 €
18,68 €
kg
5l
9,90 €
11,88 €
50368 Sika Layer - 03 (3mm)
2
25 m
2,90 €
3,48 €
m
83456 Sika Layer - 05 (5mm)
20 m2
4,12 €
4,94 €
m2
1l
9,90 €
11,88 €
bal.
600 ml
25,16 €
30,19 €
bal.
1l
56,50 €
67,80 €
bal.
33 m
31,24 €
37,49 €
bal.
5.2
Elastické lepidlá
5.2.1
Vysoko viskózne lepidlá na báze PU
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Vysoko viskózne lepidlá na báze PU hybridov
Nízko viskózne lepidlá
Lepidlá na parkety
160354 SikaBond T40 Sand Brown
171310 SikaPrimer 20 W
88962 Sika Teak Oil
5.2.5
l
2
Sika Tack Panel System
24107 SikaTack Panel slonová kosť
117497 SikaTack Panel Primer
65008 SikaTack Montageband
5.2.6
Vysoko pevnostné lepidlá iných typov
413693 Sika MaxTack
300 ml
3,95 €
4,74 €
bal.
6. Ochrana ocele
6
OCHRANA OCELE
artikel
popis
6.1
Základné nátery
6.1.1
1-komponentné základné nátery
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
24265 SikaCor 6630 Primer červenohnedá
15 kg
7,50 €
9,00 €
kg
24263 SikaCor 6630 Primer sivá
15 kg
8,50 €
10,20 €
kg
404541 SikaCor AktivPrimer Rapid pieskovožltá
15 kg
8,00 €
9,60 €
kg
404544 SikaCor AktivPrimer Rapid oxidovočervená
15 kg
8,00 €
9,60 €
kg
25 kg
9,50 €
11,40 €
kg
25 kg
6,00 €
7,20 €
kg
3 kg
15,00 €
18,00 €
kg
17734 SikaCor Zinc ZS zinkovosivá
163056 Sika Permacor 1705 červenohnedá, RAL 7032
6.1.2
2-komponentné základné nátery
14737 SikaCor EG Phosphat červenohnedá
14736 SikaCor EG Phosphat pieskovožltá
3 kg
15,00 €
18,00 €
kg
83509 SikaCor EG Phosphat červenohnedá
15 kg
8,00 €
9,60 €
kg
14739 SikaCor EG Phosphat pieskovožltá
30 kg
7,50 €
9,00 €
kg
14740 SikaCor EG Phosphat červenohnedá
30 kg
7,00 €
8,40 €
kg
86077 Sika Poxicolor Primer HE Neu červenohnedá
28 kg
7,50 €
9,00 €
kg
86076 Sika Poxicolor Primer HE Neu hliník
28 kg
9,00 €
10,80 €
kg
34916 SikaCor ZP Primer šedá
12,5 kg
7,50 €
9,00 €
kg
34917 SikaCor ZP Primer šedá
30 kg
7,50 €
9,00 €
kg
31093 SikaCor Zinc R zinkovosivá
7 kg
12,50 €
15,00 €
kg
6719 SikaCor Zinc R zinkovosivá
15 kg
10,50 €
12,60 €
kg
7415 SikaCor Zinc R zinkovosivá
26 kg
8,50 €
10,20 €
kg
31598 SikaCor Zinc R červenohnedá
26 kg
8,50 €
10,20 €
kg
28469 SikaCor HM Primer DB 702
30 kg
7,00 €
8,40 €
kg
16,5 kg
11,00 €
13,20 €
kg
Sika Permacor 2004 hliníková
16,95 kg
12,00 €
14,40 €
kg
154503 Sika Permacor 2305 Rapid červenohnedá
Sika Permacor 2029 cca RAL 7032
24 kg
8,00 €
9,60 €
kg
154504 Sika Permacor 2305 Rapid šedá RAL 7035
24 kg
8,00 €
9,60 €
kg
27,125 kg
10,00 €
12,00 €
kg
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 1
15 kg
11,70 €
14,04 €
kg
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 1
30 kg
10,20 €
12,24 €
kg
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 2
15 kg
13,20 €
15,84 €
kg
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 2
30 kg
11,50 €
13,80 €
kg
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 3
15 kg
16,00 €
19,20 €
kg
SikaCor 6630 high-solid Skupina farieb 3
30 kg
14,20 €
17,04 €
kg
76578 SikaCor 6630 M DB 601 N
15 kg
8,30 €
9,96 €
kg
76575 SikaCor 6630 M DB 701 N
15 kg
8,90 €
10,68 €
kg
SikaCor Steel Protect VHS Rapid Skupina farieb 1
30 kg
6,20 €
7,44 €
kg
SikaCor Steel Protect VHS Rapid Skupina farieb 2
30 kg
7,30 €
8,76 €
kg
SikaCor Steel Protect VHS Rapid Skupina farieb 3
30 kg
9,70 €
11,64 €
kg
Sika CorroTop Skupina farieb 1
30 kg
8,50 €
10,20 €
kg
Sika CorroTop Skupina farieb 2
30 kg
9,30 €
11,16 €
kg
Sika CorroTop Skupina farieb 3
30 kg
10,80 €
12,96 €
kg
156612 Sika Permacor 2204 VHS
6.2
Krycie nátery
6.2.1
1-komponentné krycie nátery
artikel
6.2.2
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
2-komponentné krycie nátery
22623 SikaCor EG 1 DB 601
30 kg
7,00 €
8,40 €
kg
26168 SikaCor EG 1 biely
30 kg
7,00 €
8,40 €
kg
82172 SikaCor EG 1 DB 702
15 kg
7,10 €
8,52 €
kg
82171 SikaCor EG 1 DB 703
15 kg
7,10 €
8,52 €
kg
2821 SikaCor EG 1 DB 702
30 kg
6,60 €
7,92 €
kg
14758 SikaCor EG 1 DB 703
30 kg
6,60 €
7,92 €
kg
SikaCor EG 4 Skupina farieb 1
12,5 kg
10,00 €
12,00 €
kg
SikaCor EG 4 Skupina farieb 1
30 kg
8,20 €
9,84 €
kg
SikaCor EG 5 Skupina farieb 1
30 kg
9,00 €
10,80 €
kg
SikaCor EG 5 Skupina farieb 2
30 kg
10,00 €
12,00 €
kg
SikaCor EG 5 Skupina farieb 3
30 kg
11,90 €
14,28 €
kg
SikaCor EG 120 Skupina farieb 1
10 kg
13,30 €
15,96 €
kg
SikaCor EG 120 Skupina farieb 1
30 kg
10,90 €
13,08 €
kg
SikaCor EG 120 Skupina farieb 2
10 kg
13,80 €
16,56 €
kg
SikaCor EG 120 Skupina farieb 2
30 kg
12,10 €
14,52 €
kg
SikaCor EG 120 Skupina farieb 3
10 kg
16,00 €
19,20 €
kg
SikaCor EG 120 Skupina farieb 3
30 kg
14,40 €
17,28 €
kg
SikaCor PUR Color Skupina farieb 1
30 kg
8,20 €
9,84 €
kg
SikaCor PUR Color Skupina farieb 2
30 kg
9,00 €
10,80 €
kg
SikaCor PUR Color Skupina farieb 3
30 kg
10,50 €
12,60 €
kg
94710 SikaCor 277 RAL 7032
10 kg
13,50 €
16,20 €
kg
Sika Poxicolor Plus Skupina farieb 1
14 kg
8,20 €
9,84 €
kg
Sika Poxicolor Plus Skupina farieb 1
28 kg
7,20 €
8,64 €
kg
Sika Poxicolor Plus Skupina farieb 2
28 kg
8,10 €
9,72 €
kg
Sika Poxicolor Plus Skupina farieb 3
28 kg
9,90 €
11,88 €
kg
59382 Sika Poxitar F čierna
17 kg
10,10 €
12,12 €
kg
59384 Sika Poxitar F červená
17 kg
10,10 €
12,12 €
kg
47717 Sika Poxitar F čierna
35 kg
9,60 €
11,52 €
kg
47716 Sika Poxitar F červená
35 kg
9,60 €
11,52 €
kg
59386 Sika Poxitar SW červená
15 kg
12,70 €
15,24 €
kg
59380 Sika Poxitar SW čierna
15 kg
12,70 €
15,24 €
kg
24148 Sika Elastomastic TF cca RAL 7037
20 kg
12,10 €
14,52 €
kg
75 kg
9,40 €
11,28 €
kg
26,8 kg
7,20 €
8,64 €
kg
Sika Permacor 2230 VHS Skupina farieb 1
25 kg
14,30 €
17,16 €
kg
Sika Permacor 2230 VHS Skupina farieb 2
25 kg
16,10 €
19,32 €
kg
Sika Permacor 2230 VHS Skupina farieb 3
25 kg
17,90 €
21,48 €
kg
154062 Sika Permacor 2315 EG-Rapid DB 702
24 kg
7,20 €
8,64 €
kg
154063 Sika Permacor 2315 EG-Rapid RAL cca 7032
24 kg
7,20 €
8,64 €
kg
Sika Permacor 2330 Skupina farieb 1
28,75 kg
11,90 €
14,28 €
kg
Sika Permacor 2330 Skupina farieb 2
28,75 kg
13,40 €
16,08 €
kg
Sika Permacor 2330 Skupina farieb 3
28,75 kg
15,10 €
18,12 €
kg
20 kg
10,50 €
12,60 €
kg
Sika Permacor 2707 Skupina farieb 1
14 kg
13,80 €
16,56 €
kg
Sika Permacor 2707 Skupina farieb 2
14 kg
16,70 €
20,04 €
kg
Sika Permacor 2707 Skupina farieb 3
14 kg
18,70 €
22,44 €
kg
Sika Permacor 2807 HS
75 kg
12,00 €
14,40 €
kg
Sika Permacor 2107 HS
154505 Sika Permacor 2215 EG-VHS DB 702
154487 Sika Permacor 2706 RAL cca 7032
artikel
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Sika Permacor 2807 HS-A
75 kg
12,20 €
14,64 €
kg
Sika Permacor 2807 HS-A
600 kg
11,80 €
14,16 €
kg
16 kg
10,10 €
12,12 €
kg
10,5 kg
15,10 €
18,12 €
kg
Sika Permacor 3326 EG-H DB 601, RAL cca 7032
Sikagard 177
7. Hydroizolácie stavieb - ochrana proti vode
7
Hydroizolácie stavieb - ochrana proti vode
artikel
popis
7.1
Izolácia muriva proti vzlínajúcej vlhkosti
7.1.1
Izolácia muriva proti vzlínajúcej vlhkosti
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
182031 SikaMur® InjectoCream Hobby Set
1 ks
7,50 €
9,00 €
ks
182032 SikaMur® InjectoCream Profi Set
1 ks
38,00 €
45,60 €
ks
600 ml
27,30 €
32,76 €
ks
25 kg
0,35 €
0,42 €
kg
12,5 kg
2,10 €
2,52 €
kg
31,25 kg
1,50 €
1,80 €
kg
132127 SikaMur® InjectoCream 100
134225 SikaMur
®
7.2
Tesnenie betónových konštrukcií cementóznymi stierkami
7.2.1
Hotové vodonepriepustné malty a stierky
164399 SikaTop® Seal 107 /A+B/
SikaTop Seal 107 šedý /A+B/
®
184991 SikaTop Seal 107 /A/
®
184989 SikaTop® Seal 107 šedý /B/
SikaTop® Seal 107 biely /A+B/
184991 SikaTop Seal 107 /A/
®
185034 SikaTop Seal 107 biely /B/
®
Sikalastic -152 /A+B/
6,25 kg
4,97 €
5,96 €
kg
25 kg
0,63 €
0,76 €
kg
31,25 kg
1,60 €
1,92 €
kg
6,25 kg
4,82 €
5,78 €
kg
25 kg
0,80 €
0,95 €
kg
33 kg
1,55 €
1,86 €
kg
185041 Sikalastic®-152 /A/
8 kg
5,13 €
6,16 €
kg
185044 Sikalastic -152 /B/
25 kg
0,40 €
0,49 €
kg
5 kg
6,30 €
7,56 €
kg
10 kg
4,00 €
4,80 €
kg
F200W_25 Sikalastic -200W
25 kg
3,30 €
3,96 €
kg
123264 Sika® SealTape-S
10 m
2,00 €
2,40 €
m
123265 Sika SealTape-S
50 m
1,10 €
1,32 €
m
136250 SikaSeal 200 Migrating
25 kg
1,20 €
1,44 €
kg
5 kg
1,60 €
1,92 €
kg
18245 Sika® 1
5 kg
3,00 €
3,60 €
kg
64409 Sika -4a
1 kg
6,70 €
8,04 €
kg
64408 Sika -4a
5 kg
3,50 €
4,20 €
kg
64508 Sikalite
25 kg
4,50 €
5,40 €
kg
13,5 kg
20,00 €
24,00 €
kg
420 kg
7,00 €
8,40 €
kg
121115 Sikalastic -821 LV šedá /A/
209 kg
7,92 €
9,51 €
kg
121116 Sikalastic -821 LV šedá /B/
211 kg
6,09 €
7,30 €
kg
®
®
422228 Sikalastic -200W
®
170013 Sikalastic -200W (Sikalastic -850 W)
®
®
®
®
®
89496 Sika MiniPack vodonepriepustná malta
®
7.2.2
Prísady do vodonepriepustných mált / stierok
®
®
®
7.3
Tesnenie betónových konštrukcií produktami na báze živíc
7.3.1
Polyuretánové membrány
27247 Sikalastic®-810 /A+B/
Sikalastic®-821 LV šedá /A+B/
®
®
2098 kg
6,70 €
8,04 €
kg
121117 Sikalastic®-821 LV šedá /A/
Sikalastic -821 LV šedá /A+B/
1044 kg
7,61 €
9,14 €
kg
121118 Sikalastic -821 LV šedá /B/
1054 kg
5,80 €
6,95 €
kg
Sikalastic -822 šedá /A+B/
35 kg
6,60 €
7,92 €
kg
F822A_21 Sikalastic -822 šedá /A/
21 kg
5,75 €
6,90 €
kg
F822B_14 Sikalastic -822 šedá /B/
14 kg
7,88 €
9,46 €
kg
12 l
8,20 €
9,84 €
l
®
®
®
®
®
35007 Sikalastic®-823
artikel
popis
108648 Sikalastic®-825
cena bez
DPH
balenie
cena s
DPH
m.j.
predaj
25 kg
6,00 €
7,20 €
kg
417 kg
8,40 €
10,08 €
kg
169401 Sikalastic -830 N /A/
217 kg
7,31 €
8,77 €
kg
169402 Sikalastic®-830 N /B/
200 kg
9,59 €
11,51 €
kg
403 kg
10,70 €
12,84 €
kg
F841A_212 Sikalastic -841 ST /A/
212 kg
7,48 €
8,97 €
kg
F841B_191 Sikalastic -841 ST /B/
191 kg
14,28 €
17,13 €
kg
Sikalastic -830 N /A+B/
®
®
Sikalastic -841 ST /A+B/
®
®
®
19,34 kg
17,00 €
20,40 €
kg
F842A_15 Sikalastic®-842 BG /A/
Sikalastic -842 BG /A+B/
15,62 kg
17,00 €
20,40 €
kg
F842B_3 Sikalastic -842 BG /B/
3,72 kg
17,00 €
20,40 €
kg
30 kg
10,90 €
13,08 €
kg
92134 Sikagard -186 /A/
24 kg
10,22 €
12,26 €
kg
75443 Sikagard -186 /B/
6 kg
13,64 €
16,37 €
kg
30 kg
9,95 €
11,94 €
kg
®
®
7.3.2
Epoxidové pečatiace nátery
Sikagard®-186 /A+B/
®
®
Sika Ergodur-500 Pro /A+B/
®
F500pA_24 Sika® Ergodur-500 Pro /A/
24 kg
8,83 €
10,60 €
kg
F500pB_6 Sika® Ergodur-500 Pro /B/
6 kg
14,41 €
17,30 €
kg
380 kg
9,60 €
11,52 €
kg
190 kg
7,51 €
9,02 €
kg
Sika Ergodur-500 Pro /A+B/
®
F500pA_190 Sika Ergodur-500 Pro /A/
®
F500pB_190 Sika Ergodur-500 Pro /B/
190 kg
11,69 €
14,02 €
kg
Sika® Ergodur-500 Pro /A+B/
2000 kg
9,30 €
11,16 €
kg
Sika® Ergodur-500 Pro /A/
Sika® Ergodur-500 Pro /B/
1000 kg
7,11 €
8,53 €
kg
1000 kg
11,49 €
13,79 €
kg
182684 Sika® Injection-101-RC /A+B/
22 kg
14,84 €
17,81 €
kg
182668 Sika Injection-105-RC /A+B/
21 kg
13,30 €
15,96 €
kg
182585 Sika® Injection-201-CE /A+B/
20,6 kg
13,20 €
15,84 €
kg
153318 Sika Injection-203 /A+B/
15,5 kg
12,70 €
15,24 €
kg
17,6 kg 225,00 € 270,00 €
bal.
®
F500pA_1000
F500pB_1000
7.3.3
Injektážne živice
Injektáže proti vode - PU peny na dočasné zastavenie vody
®
Injektáže proti vode - PU živice na trvalé zastavenie vody
®
Injektáže proti vode - Akrylátové živice
177921 Sika® Injection-306
177927 Sika Injection-306 Accelerator Set
1 kg
77,00 €
92,40 €
ks
3 kg
16,80 €
20,16 €
kg
2,5 kg
16,80 €
20,16 €
kg
0,5 kg
16,82 €
20,18 €
kg
127248 Sika® Igasol®-101
12 l
1,90 €
2,28 €
l
127227 Sika Igolflex -101
32 l
1,60 €
1,92 €
l
127234 Sika Igolflex -201
32 kg
1,85 €
2,22 €
kg
127244 Sika Igolflex® P-01
10 l
1,80 €
2,16 €
50 m
2
1,90 €
2,28 €
m
5 kg
3,80 €
4,56 €
kg
310ml
2,50 €
3,00 €
ks
®
Oprava a uzatvorenie trhlín pred injektážou
Sika® Injection-490 /A+B/
SK_249244
Sika Injection-490 /A/
Sika® Injection-490 /B/
7.3.4
Bitúmenové stierky
SK_249243
®
®
®
®
®
FiF01_50 Sika Igolflex F-01
®
127282 Sika BlackSeal -301
®
73387 Sika BlackSeal -1
®
l
2
artikel
popis
7.4
Tesnenie škár
7.4.1
Sikadur Combiflex systém
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
406601 Sikadur® Combiflex® SG-10 M100
25 m/rol
2,90 €
3,48 €
m
406600 Sikadur® Combiflex® SG-10 M150
25 m/rol
4,40 €
5,28 €
m
406599 Sikadur Combiflex SG-10 M200
25 m/rol
5,40 €
6,48 €
m
406596 Sikadur Combiflex SG-10 M250
25 m/rol
6,50 €
7,80 €
m
406594 Sikadur Combiflex SG-10 M300
25 m/rol
7,30 €
8,76 €
m
406606 Sikadur Combiflex SG-20 M150
25 m/rol
5,90 €
7,08 €
m
406605 Sikadur® Combiflex® SG-20 M200
25 m/rol
7,40 €
8,88 €
m
406604 Sikadur Combiflex SG-20 M250
25 m/rol
9,40 €
11,28 €
m
406603 Sikadur Combiflex SG-20 M300
25 m/rol
10,90 €
13,08 €
m
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
406628 Sikadur-Combiflex SG-10 P 100
25 m/rol
2,40 €
2,88 €
m
406619 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 150
25 m/rol
2,90 €
3,48 €
m
406618 Sikadur-Combiflex SG-10 P 200
25 m/rol
3,80 €
4,56 €
m
406617 Sikadur-Combiflex SG-10 P 250
25 m/rol
4,40 €
5,28 €
m
406616 Sikadur-Combiflex SG-10 P 300
25 m/rol
5,40 €
6,48 €
m
406615 Sikadur-Combiflex SG-10 P 400
25 m/rol
7,10 €
8,52 €
m
406614 Sikadur-Combiflex® SG-10 P 500
25 m/rol
8,50 €
10,20 €
m
406613 Sikadur-Combiflex SG-10 P 1000
25 m/rol
19,90 €
23,88 €
m
406612 Sikadur-Combiflex SG-10 P 2000
25 m/rol
34,50 €
41,40 €
m
406611 Sikadur-Combiflex SG-20 P 150
25 m/rol
4,70 €
5,64 €
m
406610 Sikadur-Combiflex SG-20 P 200
25 m/rol
6,30 €
7,56 €
m
406609 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 250
25 m/rol
7,60 €
9,12 €
m
406622 Sikadur-Combiflex SG-20 P 300
25 m/rol
9,20 €
11,04 €
m
406621 Sikadur-Combiflex SG-20 P 400
25 m/rol
12,20 €
14,64 €
m
406620 Sikadur-Combiflex SG-20 P 500
25 m/rol
15,40 €
18,48 €
m
406608 Sikadur-Combiflex® SG-20 P 1000
25 m/rol
29,60 €
35,52 €
m
406607 Sikadur-Combiflex SG-20 P 2000
25 m/rol
59,20 €
71,04 €
m
bal. 105,50 € 126,60 €
bal.
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
408008 Sikadur-Combiflex CombiPack (6m SG-10 M150 + 6kg CF + 1l Colma)
®
7.4.2
Sika Dilatec systém
128579 Sika® Dilatec® typ BE-300 /bitúmen-betón/ (30m/Rol)
30 m/rol
13,60 €
16,32 €
m
128583 Sika Dilatec typ ER-350 /PVC-betón/ (20m/Rol)
20 m/rol
27,30 €
32,76 €
m
128581 Sika Dilatec typ BR-500 /bitúmen-PVC/ (30m/Rol)
30 m/rol
30,20 €
36,24 €
m
128582 Sika Dilatec typ E-220 /betón a kov/ (30m/Rol)
30 m/rol
16,30 €
19,56 €
m
128580 Sika® Dilatec® typ B-500 /bitúmen-bitúmen/ (30m/Rol)
30 m/rol
27,90 €
33,48 €
m
300 ml
11,00 €
13,20 €
ks
®
®
®
®
®
7.4.3
®
Napučiavacie tmely a profily
69319 SikaSwell® S-2 (300ml)
69318 SikaSwell S-2 (600ml)
600 ml
19,00 €
22,80 €
ks
10 m/rol
7,75 €
9,30 €
m
2 m2
6,60 €
7,92 €
m2
5559 Sika® tesniaci pás V 15 vnútorný
30 m
3,30 €
3,96 €
m
5557 Sika® tesniaci pás V 20 vnútorný
30 m
4,50 €
5,40 €
m
5556 Sika tesniaci pás V 24 vnútorný
30 m
4,80 €
5,76 €
m
8287 Sika tesniaci pás V 32 vnútorný
30 m
6,80 €
8,16 €
m
®
54816 SikaSwell® P 2507 H (10m)
7.4.4
Sika tesniace pásy
175307 Sika tesniaci plech ST-15 (200x15cm, 30ks/box)
®
®
artikel
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
53283 Sika® tesniaci pás AK 19 vnútorný
30 m
3,70 €
4,44 €
m
53284 Sika tesniaci pás AK 24 vnútorný
30 m
4,50 €
5,40 €
m
53337 Sika tesniaci pás Forte 19 vnútorný vystužený
30 m
6,30 €
7,56 €
m
8750 Sika® tesniaci pás Forte 24 vnútorný vystužený
30 m
7,10 €
8,52 €
m
53335 Sika tesniaci pás Forte 32 vnútorný vystužený
30 m
9,90 €
11,88 €
m
5561 Sika tesniaci pás AR 20 vonkajší
15 m
5,50 €
6,60 €
m
5560 Sika tesniaci pás AR 25 vonkajší
15 m
6,70 €
8,04 €
m
5563 Sika tesniaci pás AR 28 vonkajší
15 m
7,10 €
8,52 €
m
5562 Sika® tesniaci pás AR 31 vonkajší
15 m
8,30 €
9,96 €
m
53319 Sika tesniaci pás DK 19 dilatačný vnútorný
15 m
5,00 €
6,00 €
m
53501 Sika tesniaci pás DK 24 dilatačný vnútorný
15 m
6,20 €
7,44 €
m
53502 Sika tesniaci pás DK 32 dilatačný vnútorný
15 m
8,90 €
10,68 €
m
5553 Sika® tesniaci pás O 15 dilatačný vnútorný
15 m
3,70 €
4,44 €
m
5546 Sika tesniaci pás O 20 dilatačný vnútorný
15 m
5,40 €
6,48 €
m
5554 Sika tesniaci pás O 20 L dilatačný vnútorný
15 m
5,00 €
6,00 €
m
5705 Sika tesniaci pás O 22 dilatačný vnútorný
30 m
6,50 €
7,80 €
m
5545 Sika tesniaci pás O 25 dilatačný vnútorný
15 m
7,40 €
8,88 €
m
5548 Sika® tesniaci pás O 25 L dilatačný vnútorný
15 m
5,20 €
6,24 €
m
5542 Sika tesniaci pás O 32 dilatačný vnútorný
15 m
9,90 €
11,88 €
m
5702 Sika tesniaci pás M 25 dilatačný vnútorný
15 m
7,90 €
9,48 €
m
5703 Sika tesniaci pás M 35 dilatačný vnútorný
15 m
12,20 €
14,64 €
m
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
5549 Sika tesniaci pás DR 21 dilatačný vonkajší
15 m
6,20 €
7,44 €
m
3661 Sika® tesniaci pás DR 26 dilatačný vonkajší
15 m
7,00 €
8,40 €
m
5544 Sika tesniaci pás DR 32 dilatačný vonkajší
15 m
9,60 €
11,52 €
m
175939 Sika tesniaci pás FF 5/3 prekrytie škár
10 m
5,40 €
6,48 €
m
175944 Sika tesniaci pás FF 10/3 prekrytie škár
10 m
10,20 €
12,24 €
m
175918 Tricosal tesniaci pás AF 24 roh A
25 m
9,00 €
10,80 €
m
175919 Tricosal tesniaci pás AF 24 roh W
25 m
9,00 €
10,80 €
m
175924 Tricosal tesniaci pás AF 32 roh A
25 m
13,00 €
15,60 €
m
175925 Tricosal tesniaci pás AF 32 roh W
25 m
13,00 €
15,60 €
m
176002 Tricomer® tesniaci pás A240 vnútorný
25 m
9,10 €
10,92 €
m
176003 Tricomer tesniaci pás A320 vnútorný
25 m
14,10 €
16,92 €
m
176005 Tricomer tesniaci pás A500 vnútorný
25 m
25,00 €
30,00 €
m
176048 Tricomer tesniaci pás AA240 vonkajší
25 m
13,60 €
16,32 €
m
176049 Tricomer® tesniaci pás AA240/2 vonkajší
25 m
14,30 €
17,16 €
m
176050 Tricomer tesniaci pás AA240/3 vonkajší
25 m
17,00 €
20,40 €
m
176051 Tricomer tesniaci pás AA320 vonkajší
25 m
16,75 €
20,10 €
m
176052 Tricomer tesniaci pás AA320/2 vonkajší
25 m
18,95 €
22,74 €
m
176052 Tricomer tesniaci pás AA320/3 vonkajší
25 m
27,15 €
32,58 €
m
176052 Tricomer® tesniaci pás AA500 vonkajší
25 m
21,50 €
25,80 €
m
176052 Tricomer tesniaci pás AA500/2 vonkajší
25 m
25,45 €
30,54 €
m
176052 Tricomer tesniaci pás AA500/3 vonkajší
25 m
31,05 €
37,26 €
m
176058 Tricomer tesniaci pás AA240 roh A
25 m
12,85 €
15,42 €
m
176059 Tricomer® tesniaci pás AA240 roh W
25 m
12,85 €
15,42 €
m
176061 Tricomer tesniaci pás AA320 roh A
25 m
18,42 €
22,10 €
m
176062 Tricomer tesniaci pás AA320 roh W
25 m
18,42 €
22,10 €
m
®
®
®
®
7.4.5
Tricosal Tricomer tesniace pásy
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
artikel
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
175988 Tricomer® tesniaci pás D240 dilatačný vnútorný
25 m
12,00 €
14,40 €
m
175989 Tricomer tesniaci pás D320 dilatačný vnútorný
25 m
18,00 €
21,60 €
m
175990 Tricomer tesniaci pás D500 dilatačný vnútorný
25 m
34,45 €
41,34 €
m
175997 Tricomer® tesniaci pás D260TS dilatačný vnútorný
25 m
26,95 €
32,34 €
m
175998 Tricomer tesniaci pás D350TS dilatačný vnútorný
25 m
38,55 €
46,26 €
m
175999 Tricomer tesniaci pás D400TS dilatačný vnútorný
25 m
46,55 €
55,86 €
m
176024 Tricomer tesniaci pás DA240 dilatačný vonkajší
25 m
15,30 €
18,36 €
m
176025 Tricomer tesniaci pás DA240/2 dilatačný vonkajší
25 m
15,55 €
18,66 €
m
176027 Tricomer® tesniaci pás DA320 dilatačný vonkajší
25 m
17,95 €
21,54 €
m
176028 Tricomer tesniaci pás DA320/2 dilatačný vonkajší
25 m
20,40 €
24,48 €
m
176030 Tricomer tesniaci pás DA500 dilatačný vonkajší
25 m
29,35 €
35,22 €
m
176032 Tricomer tesniaci pás DA500/3 dilatačný vonkajší
25 m
40,00 €
48,00 €
m
176034 Tricomer® tesniaci pás DA240 roh A
25 m
15,80 €
18,96 €
m
176035 Tricomer tesniaci pás DA240 roh W
25 m
15,80 €
18,96 €
m
176037 Tricomer tesniaci pás DA320 roh A
25 m
23,05 €
27,66 €
m
176038 Tricomer tesniaci pás DA320 roh W
25 m
23,05 €
27,66 €
m
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
176073 Tricomer tesniaci pás FA 50/3/2 prekrytie škár
25 m
9,60 €
11,52 €
m
176077 Tricomer® tesniaci pás FA 90/3/2 prekrytie škár
25 m
15,30 €
18,36 €
m
176079 Tricomer tesniaci pás FA 130/3/2 prekrytie škár
25 m
24,75 €
29,70 €
m
175755 Elastomer® tesniaci pás F250 vnútorný
25 m
21,70 €
26,04 €
m
175756 Elastomer tesniaci pás F300 vnútorný
25 m
27,30 €
32,76 €
m
175788 Elastomer® tesniaci pás FS310 vnútorný plech
50 m
38,35 €
46,02 €
m
175739 Elastomer tesniaci pás A250 vonkajší
25 m
25,25 €
30,30 €
m
175741 Elastomer tesniaci pás A350 vonkajší
25 m
38,35 €
46,02 €
m
175743 Elastomer tesniaci pás A500 vonkajší
20 m
63,55 €
76,26 €
m
175766 Elastomer tesniaci pás FM200 dilatačný vnútorný
25 m
31,05 €
37,26 €
m
175767 Elastomer® tesniaci pás FM250 dilatačný vnútorný
25 m
29,00 €
34,80 €
m
175768 Elastomer tesniaci pás FM300 dilatačný vnútorný
25 m
33,75 €
40,50 €
m
175769 Elastomer tesniaci pás FM350 dilatačný vnútorný
25 m
44,80 €
53,76 €
m
175770 Elastomer tesniaci pás FM400 dilatačný vnútorný
25 m
59,00 €
70,80 €
m
175771 Elastomer® tesniaci pás FM500 dilatačný vnútorný
25 m
82,30 €
98,76 €
m
175798 Elastomer tesniaci pás FMS350 dilat.vnút.plech
35 m
46,70 €
56,04 €
m
175772 Elastomer tesniaci pás FMS400 dilat.vnút.plech
35 m
53,15 €
63,78 €
m
175773 Elastomer tesniaci pás FMS500 dilat.vnút.plech
25 m
75,45 €
90,54 €
m
175776 Elastomer tesniaci pás FMS400HS dilat.vnút.plech
20 m
77,50 €
93,00 €
m
175816 Elastomer® tesniaci pás FMS500HS dilat.vnút.plech
20 m 108,15 € 129,78 €
m
175817 Elastomer® tesniaci pás FMS450S dilat.vnút.plech
35 m
85,25 € 102,30 €
m
175744 Elastomer tesniaci pás AM250 dilatačný vonkajší
25 m
28,55 €
34,26 €
m
175746 Elastomer tesniaci pás AM350 dilatačný vonkajší
25 m
39,20 €
47,04 €
m
175750 Elastomer tesniaci pás AM500 dilatačný vonkajší
20 m
65,65 €
78,78 €
m
175759 Elastomer® tesniaci pás FAE50 prekrytie škár
40 m
14,80 €
17,76 €
m
175758 Elastomer tesniaci pás FAE100 prekrytie škár
40 m
31,05 €
37,26 €
m
®
®
7.4.6
Tricosal Elastomer tesniace pásy
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
artikel
7.4.7
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Tricosal profily na riadené trhliny (slniečko)
175953 Tricosal crack inducer SR 6 (2,15m)
1 ks
29,00 €
34,80 €
ks
175954 Tricosal crack inducer SR 6 (2,55m)
1 ks
34,40 €
41,28 €
ks
175955 Tricosal crack inducer SR 6 (2,75m)
1 ks
37,00 €
44,40 €
ks
174373 Tricosal crack inducer SR 9 (2,5m)
1 ks
45,00 €
54,00 €
ks
174372 Tricosal crack inducer SR 9 (3,0m)
1 ks
54,00 €
64,80 €
ks
175957 Tricosal crack inducer SR 9 (4,0m)
1 ks
72,00 €
86,40 €
ks
175958 Tricosal crack inducer SR 9 (5,0m)
1 ks
90,00 € 108,00 €
ks
175960 Tricosal crack inducer SR 18 (3,0m)
1 ks 151,50 € 181,80 €
ks
175961 Tricosal crack inducer SR 18 (4,0m)
1 ks 161,80 € 194,16 €
ks
175962 Tricosal crack inducer SR 18 (5,0m)
1 ks 202,60 € 243,12 €
ks
7.4.8
Systémy do injektovateľných hadičiek
402291 SikaFuko® Swell 1 (40m/box)
176429 SikaFuko VT 1 (200m/rol)
176431 SikaFuko VT 1 Combi-pack (200m/box)
176432 SikaFuko Eco 1 (200m/Rol)
®
176434 SikaFuko Eco 1 Combi-pack (200m/box)
®
1 box 507,50 €
609,00 €
box
5,28 €
m
1 box 947,60 € 1 137,12 €
box
200 m/rol
200 m/rol
4,40 €
2,10 €
2,52 €
m
1 box 459,00 € 550,80 €
box
Príslušenstvo
174036 PVC Hadička - F 1 - 6 x 3 - transparentná
50 m/rol
0,90 €
1,08 €
m
174037 PVC Hadička - F 1 - 6 x 3 - zelená
50 m/rol
1,10 €
1,32 €
m
176438 PVC Hadička - F 1 - 6 x 3 - červená
50 m/rol
1,10 €
1,32 €
m
176440 PVC Hadička - F 1 - 6 x 3 - transparentná
10 m/rol
1,25 €
1,50 €
m
176441 PVC Hadička - F 1 - 6 x 3 - zelená
10 m/rol
1,50 €
1,80 €
m
176442 PVC Hadička - F 1 - 6 x 3 - červená
10 m/rol
1,50 €
1,80 €
m
100 m/rol
0,70 €
0,84 €
m
174038 Connecting nozzles Type 1
50 m/rol
2,20 €
2,64 €
m
50 ks/box
8,90 €
10,68 €
box
176476 Metal Clip - Clip 12 - with nail
100 ks/box
61,50 €
73,80 €
box
415307 Fixing clip 40/12 (100ST/BAG)
100 ks/box
4,60 €
5,52 €
box
1 ks
4,60 €
5,52 €
ks
174039 Shrink-on sleeves - Type 1
176452 Closure plugs - Type 1
167690 Junction box
1 ks
13,80 €
16,56 €
ks
176999 Rapid glue
20 g/bal
3,60 €
4,32 €
bal.
176437 Isolating tape
20 m/rol
2,70 €
3,24 €
rol.
1 ks
70,00 €
84,00 €
ks
176456 Junction box with metal bracket
176436 Schrumpfgerät
1 ks
40,90 €
49,08 €
ks
100 ks/box
2,90 €
3,48 €
bal.
176486 Nail packer universal
1 ks
2,90 €
3,48 €
ks
176484 SikaFuko hose packer VT 1 without nipple
1 ks
6,20 €
7,44 €
ks
176488 Flat head nipple for hose packer
1 ks
0,90 €
1,08 €
ks
176490 Round head (zerk) nipple for hose packer
1 ks
0,45 €
0,54 €
ks
176482 Packer tong Type 1 without nipple
1 ks 115,60 € 138,72 €
ks
176487 Flat head nipple for packer tong
1 ks
1,15 €
1,38 €
ks
176489 Round head (zerk) nipple for packer tong
1 ks
0,45 €
0,54 €
ks
160952 Clipper
176454 Hose binder
artikel
7.4.9
popis
cena bez
DPH
balenie
cena s
DPH
m.j.
predaj
KAB Kombinovaný pás pre utesnenie pracovných škár s napučaním a riadené trhliny
175981 Kombinovaný pás KAB 125 horizontal (25m)
25 m/rol
7,29 €
176223 Kombinovaný pás KAB 125 horizontal SET (25m+50ks)
25 m/rol
7,50 €
9,00 €
m
175979 Kombinovaný pás KAB 150 horizontal (25m)
25 m/rol
8,33 €
10,00 €
m
176225 Kombinovaný pás KAB 150 horizontal SET (25m+50ks)
25 m/rol
8,75 €
10,50 €
m
175978 Kombinovaný pás KAB 175 S vertikal (25m)
25 m/rol
8,96 €
10,75 €
m
175977 KAB 175 SR vertikal riadené trhliny (2,75m)
2,75 m/ks
38,13 €
45,75 €
ks
1 ks
0,94 €
1,13 €
ks
55833 Sikaplan® WP Floor Sheet 05H (2x30m/Rol)
60 m2
1,70 €
2,04 €
m2
55834 Sikaplan® WP Floor Sheet 08H (2x20m/Rol)
40 m2
2,30 €
2,76 €
m2
55817 Sikaplan® WP Floor Sheet 10H (2x20m/Rol)
40 m2
2,90 €
3,48 €
m2
55818 Sikaplan WP Floor Sheet 12H (2x20m/Rol)
40 m
2
3,10 €
3,72 €
m2
57390 Sikaplan® WP 1100-15HL (2,2x20m/Rol)
44 m2
5,65 €
6,78 €
m2
57291 Sikaplan® WP 1100-20HL (2,2x20m/Rol)
44 m2
7,55 €
9,06 €
m2
56679 Sikaplan® WP 1100-30HL (2,2x20m/Rol)
44 m2
11,80 €
14,16 €
m2
71293 Sikaplan® WP 2110-15HL (2,2xNS/Rol)
1 m2
7,35 €
8,82 €
m2
68506 Sikaplan® WP 2110-20HL (2,2xNS/Rol)
1 m2
8,95 €
10,74 €
m2
118973 Sikaplan WP 2110-21HL (2,2xNS/Rol)
1m
2
9,30 €
11,16 €
m2
53648 Sikaplan® WP 2110-30HL (2,2xNS/Rol)
1 m2
13,50 €
16,20 €
m2
150938 Sikaplan® WP 2110-30HL2 (2xNSm/Rol)
1 m2
15,30 €
18,36 €
m2
29,7 m2
9,35 €
11,22 €
m2
74575 Sikaplan® WP 3100-15R RAL5098 (1,65x25m/Rol)
41,25 m2
11,30 €
13,56 €
m2
56507 Sikaplan® WP 3100-15RE RAL5098 (1,65x10m/Rol)
16,5 m2
15,50 €
18,60 €
m2
12,5 m2
8,85 €
10,62 €
m2
10 l
10,65 €
12,78 €
l
164272 Sikaplan® WT 4220-15C svetlo modrá (2x20m)
40 m2
7,50 €
9,00 €
m2
164278 Sikaplan® WT 4220-18H svetlo modrá (0,54x5m/Rol)
2,7 m2
15,50 €
18,60 €
m2
165790 Sikaplan WT ext. roh PE light Modrá
10 ks
2,20 €
2,64 €
ks
165789 Sikaplan WT Int. roh PE light Modrá
10 ks
2,10 €
2,52 €
ks
176222 KAB 175 SR spona
7.5
Fólie
7.5.1
Fólie - hydroizolácia spodnej stavby a základov
®
7.5.2
Fólie - hydroizolácia bazénov
56457 Sikaplan® WP 3100-15H Modrá 5098 (1,8x16,5m/Rol)
164271 Sikaplan WP 3100-14C vyznačovací pás čierny 2903 (0,25x50m)
76303 Sikagard® PoolCoat (10l)
7.5.4
7.5.4b
m
Fólie - hydroizolácia podzemných stavieb a tunelov
®
7.5.3
8,75 €
Fólie - hydroizolácia zásobníkov pitnej vody
Fólie - hydroizolácia zásobníkov pitnej vody - príslušenstvo
165791 Sikaplan WT vypúšťací ventil PE light Modrá
1 ks
11,20 €
13,44 €
ks
165792 Sikaplan WT fixačný profil PE lig.Modrá
2m
13,80 €
16,56 €
m
110720 Sikaplan nerez. profil V4A 30/4mm
2m
19,80 €
23,76 €
m
111187 Velcro Upevňovací Profil 80/120
1 ks
0,75 €
0,90 €
ks
1m
1,70 €
2,04 €
m
200 ks
0,30 €
0,36 €
ks
111186 Velcrorip 50mm
110846 Hasko rivet rozperný natĺkací nit 4,8x25,4mm
artikel
7.5.5
popis
cena bez
DPH
balenie
cena s
DPH
m.j.
predaj
Fólie - hydroizolácia jazierok a rybníkov
57270 Sikaplan® WP 5100 12RE (2x20m/Rol)
40 m2
7,85 €
9,42 €
m2
57330 Sikaplan® WP 5100 15RE (2x15m/Rol)
30 m2
9,42 €
11,30 €
m2
76902 Sikaplan WP 5100 15R jasná zelená (2x20m/Rol)
40 m
2
8,64 €
10,37 €
m2
56272 Sikaplan® WP 5130 15 H olivová (2x15m/Rol)
30 m2
6,78 €
8,14 €
m2
56407 Sikaplan® WP 5130 15 R olivová (2x20m/Rol)
40 m2
7,70 €
9,24 €
m2
56313 Sikaplan® WP 5140 H čierna (2x15m/Rol)
30 m2
5,85 €
7,02 €
m2
55923 Sikaplan® WP 6100-08H Strieborno modrá 2943 (1,65x33m/Rol)
54,45 m2
7,40 €
8,88 €
m2
55927 Sikaplan® WP 6100-15H Strieborno modrá (1,65x33m/Rol)
54,45 m2
13,25 €
15,90 €
m2
70157 Sikaplan® WP 6110-15H čierna (2x15m/Rol)
30 m2
9,95 €
11,94 €
m2
70158 Sikaplan® WP 6110-20H čierna čierna (2x15m/Rol)
30 m2
14,10 €
16,92 €
m2
110155 Sikaplan® WT 6200-20C žlto/čierna (2x20m/Rol)
40 m2
14,30 €
17,16 €
m2
165770 Sikaplan WT 6210-15H čierna (2x20m/Rol)
40 m
9,66 €
11,59 €
m2
®
7.5.6
Fólie - hydroizolácia priemyselných nádrží, ČOV a ochrana podzemných vôd
®
7.5.7
Fólie - príslušenstvo a pomocný materiál
- viď príslušenstvo strechy
2
8. Podlahy
8
Podlahy
artikel
8.3
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Podkladné nátery na báze živíc
100784 Sikafloor-156 (AB)
6 kg
22,65 €
27,18 €
kg
1458 Sikafloor-156 (AB)
10 kg
15,95 €
19,14 €
kg
Sikafloor-156 (AB)
25 kg
11,75 €
14,10 €
kg
82669 Sikafloor-156 (A)
18,75 kg
11,12 €
13,34 €
kg
82621 Sikafloor-156 (B)
6,25 kg
13,65 €
16,38 €
kg
240 kg
10,55 €
12,66 €
kg
64947 Sikafloor-156 (A)
180 kg
10,04 €
12,05 €
kg
64948 Sikafloor-156 (B)
60 kg
12,07 €
14,48 €
kg
25 kg
11,75 €
14,10 €
kg
130108 Sikafloor-159 (A)
16 kg
9,77 €
11,72 €
kg
130109 Sikafloor-159 (B)
9 kg
15,27 €
18,32 €
kg
10 kg
16,35 €
19,62 €
kg
Sikafloor-156 (AB)
Sikafloor-159 (AB)
1458 Sikafloor-159 (AB)
Sikafloor-161 (AB)
30 kg
9,45 €
11,34 €
kg
23,7 kg
8,13 €
9,76 €
kg
6,3 kg
14,41 €
17,29 €
kg
279 kg
8,45 €
10,14 €
kg
220 kg
6,85 €
8,22 €
kg
127064 Sikafloor-161/263SL/264 (B)
59 kg
14,42 €
17,30 €
kg
Sikafloor-161 (AB)
837 kg
8,45 €
10,14 €
kg
127070 Sikafloor-161 (A) x3
660 kg
6,81 €
8,17 €
kg
127065 Sikafloor-161/236SL/264 (B)
177 kg
14,56 €
17,47 €
kg
10 kg
14,85 €
17,82 €
kg
5 kg
14,42 €
17,30 €
kg
5 kg
15,28 €
18,34 €
kg
15 l
13,35 €
16,02 €
l
150633 Sikafloor-161 (A)
183004 Sikafloor-161/264/264THIXO (B)
Sikafloor-161 (AB)
127070 Sikafloor-161 (A)
67931 Sikafloor-2420 (AB)
Sikafloor-2420 (A)
Sikafloor-2420 (B)
8.4
Náterové systémy na báze živíc
8.4.1
Náterové systémy na báze akrylátových živíc
89534 Sikafloor Multicryl Plus RAL7032
8.4.2
Náterové systémy na báze epoxidových živíc
Sikafloor-2530W (AB) RAL7032/7035
6 kg
13,70 €
16,44 €
kg
Sikafloor-2530W (AB) Pastelové odtiene
6 kg
15,05 €
18,06 €
kg
Sikafloor-2530W (AB) Sýte odtiene
6 kg
16,55 €
19,86 €
kg
18 kg
11,25 €
13,50 €
kg
12,6 kg
10,35 €
12,43 €
kg
5,4 kg
13,34 €
16,01 €
kg
18 kg
12,40 €
14,88 €
kg
12,6 kg
12,00 €
14,40 €
kg
5,4 kg
13,34 €
16,01 €
kg
Sikafloor-2530W (AB) RAL7032/7035
F2530wAF1 Sikafloor-2530W (A) RAL7032/7035
82468 Sikafloor-2530W (B)
Sikafloor-2530W (AB) Pastelové odtiene
F2530wAF2 Sikafloor-2530W (A) Pastelové odtiene
82468 Sikafloor-2530W (B)
Sikafloor-2530W (AB) Sýte odtiene
F2530wAF3 Sikafloor-2530W (A) Sýte odtiene
82468 Sikafloor-2530W (B)
Sikafloor-264 (AB) RAL7032/7035
F264A220F1 Sikafloor-264 (A) RAL7032/7035 x3
127065 Sikafloor-161/236SL/264 (B)
Sikafloor-264 (AB) RAL7032/7035
18 kg
14,75 €
17,70 €
kg
12,6 kg
15,35 €
18,43 €
kg
5,4 kg
13,34 €
16,01 €
kg
837 kg
8,95 €
10,74 €
kg
660 kg
7,48 €
8,98 €
kg
177 kg
14,42 €
17,30 €
kg
279 kg
8,95 €
10,74 €
kg
artikel
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
F264A220F1 Sikafloor-264 (A) RAL7032/7035
220 kg
7,48 €
8,98 €
kg
127064 Sikafloor-161/263SL/264 (B)
59 kg
14,42 €
17,30 €
kg
30 kg
9,80 €
11,76 €
kg
Sikafloor-264 (AB) RAL7032/7035
F264A23F1 Sikafloor-264 (A) RAL7032/7035
23,7 kg
8,57 €
10,29 €
kg
183004 Sikafloor-161/264/264THIXO (B)
6,3 kg
14,41 €
17,29 €
kg
279 kg
9,85 €
11,82 €
kg
220 kg
8,63 €
10,35 €
kg
59 kg
14,42 €
17,30 €
kg
Sikafloor-264 (AB)Pastelové odtiene
F264A220F2 Sikafloor-264 (A) Pastelové odtiene
127064 Sikafloor-161/263SL/264 (B)
30 kg
10,80 €
12,96 €
kg
F264A23F2 Sikafloor-264 (A) Pastelové odtiene
Sikafloor-264 (AB) Pastelové odtiene
23,7 kg
9,84 €
11,81 €
kg
183004 Sikafloor-161/264/264THIXO (B)
6,3 kg
14,41 €
17,29 €
kg
Sikafloor-264 (AB) Sýte odtiene
279 kg
10,75 €
12,90 €
kg
220 kg
9,77 €
11,72 €
kg
59 kg
14,42 €
17,30 €
kg
30 kg
11,75 €
14,10 €
kg
23,7 kg
11,04 €
13,25 €
kg
6,3 kg
14,41 €
17,29 €
kg
F264A220F3 Sikafloor-264 (A) Sýte odtiene
127064 Sikafloor-161/263SL/264 (B)
Sikafloor-264 (AB) Sýte odtiene
F264A23F3 Sikafloor-264 (A) Sýte odtiene
183004 Sikafloor-161/264/264THIXO (B)
30 kg
12,05 €
14,46 €
kg
163936 Sikafloor-264 THIXO (A) RAL7032
Sikafloor-264 THIXO (AB) RAL7032
23,7 kg
11,42 €
13,71 €
kg
183004 Sikafloor-161/264/264THIXO (B)
6,3 kg
14,41 €
17,29 €
kg
30 kg
13,25 €
15,90 €
kg
23,7 kg
12,94 €
15,53 €
kg
6,3 kg
14,41 €
17,29 €
kg
30 kg
14,45 €
17,34 €
kg
F264tA23F3 Sikafloor-264 THIXO (A) Sýte odtiene
23,7 kg
14,46 €
17,35 €
kg
183004 Sikafloor-161/264/264THIXO (B)
6,3 kg
14,41 €
17,29 €
kg
78785 Sikafloor-400 N Elastic + RAL7032
6 kg
12,50 €
15,00 €
kg
78786 Sikafloor-400 N Elastic + RAL1001
6 kg
12,50 €
15,00 €
kg
837 kg
8,80 €
10,56 €
kg
Sikafloor-264 THIXO (AB) Pastelové odtiene
F264tA23F2 Sikafloor-264 THIXO (A) Pastelové odtiene
183004 Sikafloor-161/264/264THIXO (B)
Sikafloor-264 THIXO (AB) Sýte odtiene
8.4.3
8.5
8.5.1
Náterové systémy na báze polyuretánových živíc
Stierkové systémy na báze živíc
Stierkové systémy na báze epoxidových živíc
Sikafloor-263SL (AB) RAL7032/7035
F263slA220F1 Sikafloor-263SL (A) RAL7032/7035 x3
660 kg
7,29 €
8,75 €
kg
177 kg
14,42 €
17,30 €
kg
279 kg
8,80 €
10,56 €
kg
F263slA220F1 Sikafloor-263SL (A) RAL7032/7035
220 kg
7,29 €
8,75 €
kg
127064 Sikafloor-161/263SL/264(B)
59 kg
14,42 €
17,30 €
kg
127065 Sikafloor-161/236SL/264(B)
Sikafloor-263SL (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-263SL (AB) RAL7032/7035
F263slA15F1 Sikafloor-263SL (A) RAL7032/7035
157371 Sikafloor-263SL(B)
Sikafloor-263SL (AB) Pastelové odtiene
F263slA220F2 Sikafloor-263SL (A) Pastelové odtiene
127064 Sikafloor-161/263SL/264(B)
Sikafloor-263SL (AB) Pastelové odtiene
F263slA15F2 Sikafloor-263SL (A) Pastelové odtiene
157371 Sikafloor-263SL(B)
20 kg
9,80 €
11,76 €
kg
15,8 kg
8,34 €
10,01 €
kg
4,2 kg
15,28 €
18,33 €
kg
279 kg
9,65 €
11,58 €
kg
220 kg
8,37 €
10,05 €
kg
59 kg
14,42 €
17,30 €
kg
20 kg
10,80 €
12,96 €
kg
15,8 kg
9,61 €
11,53 €
kg
4,2 kg
15,28 €
18,33 €
kg
artikel
popis
Sikafloor-263SL (AB) Sýte odtiene
F263slA220F3 Sikafloor-263SL (A) Sýte odtiene
127064 Sikafloor-161/263SL/264(B)
Sikafloor-263SL (AB) Sýte odtiene
F263slA15F3 Sikafloor-263SL (A) Sýte odtiene
157371 Sikafloor-263SL(B)
Sikafloor-381 (AB) RAL7032/7035
F381A21F1 Sikafloor-381 (A) RAL7032/7035
66042 Sikafloor-381/AS (B)
Sikafloor-381 (AB) Pastelové odtiene
F381A21F2 Sikafloor-381 (A) Pastelové odtiene
66042 Sikafloor-381/AS (B)
Sikafloor-381 (AB) Sýte odtiene
F381A21F3 Sikafloor-381 (A) Sýte odtiene
66042 Sikafloor-381/AS (B)
Sikafloor-390 (AB) RAL7032/7035
F390A21F1 Sikafloor-390 (A) RAL7032/7035
5139 Sikafloor-390/AS (B)
Sikafloor-390 (AB) Pastelové odtiene
F390A21F2 Sikafloor-390 (A) Pastelové odtiene
5139 Sikafloor-390/AS (B)
Sikafloor-390 (AB) Sýte odtiene
F390A21F3 Sikafloor-390 (A) Sýte odtiene
5139 Sikafloor-390/AS (B)
8.5.2
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
279 kg
10,55 €
12,66 €
kg
220 kg
9,51 €
11,42 €
kg
59 kg
14,42 €
17,30 €
kg
20 kg
11,75 €
14,10 €
kg
15,8 kg
10,81 €
12,98 €
kg
4,2 kg
15,28 €
18,33 €
kg
25 kg
11,70 €
14,04 €
kg
21,25 kg
10,08 €
12,09 €
kg
3,75 kg
20,88 €
25,06 €
kg
25 kg
12,85 €
15,42 €
kg
21,25 kg
11,43 €
13,72 €
kg
3,75 kg
20,88 €
25,06 €
kg
25 kg
14,00 €
16,80 €
kg
21,25 kg
12,79 €
15,34 €
kg
3,75 kg
20,88 €
25,06 €
kg
25 kg
14,00 €
16,80 €
kg
21,25 kg
10,96 €
13,15 €
kg
3,75 kg
31,25 €
37,50 €
kg
25 kg
15,40 €
18,48 €
kg
21,25 kg
12,60 €
15,12 €
kg
3,75 kg
31,25 €
37,50 €
kg
25 kg
16,80 €
20,16 €
kg
21,25 kg
14,25 €
17,10 €
kg
3,75 kg
31,25 €
37,50 €
kg
25 kg
11,05 €
13,26 €
kg
18,3 kg
10,78 €
12,94 €
kg
6,7 kg
11,78 €
14,13 €
kg
25 kg
11,35 €
13,62 €
kg
18,3 kg
11,19 €
13,43 €
kg
6,7 kg
11,78 €
14,13 €
kg
25 kg
11,05 €
13,26 €
kg
18,3 kg
10,78 €
12,94 €
kg
6,7 kg
11,78 €
14,13 €
kg
25 kg
12,35 €
14,82 €
kg
18,3 kg
12,56 €
15,07 €
kg
6,7 kg
11,78 €
14,13 €
kg
30 kg
9,70 €
11,64 €
kg
Stierkové systémy na báze polyuretánových živíc
Sikafloor-325 (AB) RAL7032/7035
F325A18F1 Sikafloor-325 (A) RAL7032/7035
3599 Sikafloor-325 (B)
Sikafloor-325 (AB) RAL7030/7037
F325A18F2 Sikafloor-325 (A) RAL7030/7037
3599 Sikafloor-325 (B)
Sikafloor-325 (AB) RAL1001/1002/3009/7011/7016/7023/7038/7040/7042
F325A18F3 Sikafloor-325 (A) RAL1001/1002/3009/7011/7016/7023/7038/7040/7042
3599 Sikafloor-325 (B)
Sikafloor-325 (AB) RAL6002
F325A18F4 Sikafloor-325 (A) RAL6002
3599 Sikafloor-325 (B)
Sikafloor-350N ELASTIC (AB)
114963 Sikafloor-350N (A)
9 kg
10,92 €
13,10 €
kg
114964 Sikafloor-350N (B)
21 kg
9,18 €
11,01 €
kg
Sikafloor-375 (AB)
30 kg
11,55 €
13,86 €
kg
175714 Sikafloor-375 (A)
24 kg
10,22 €
12,26 €
kg
175715 Sikafloor-375 (B)
6 kg
16,87 €
20,24 €
kg
artikel
8.6
8.6.1
popis
m.j.
predaj
174989 Sikafloor-169 (AB)
10 kg
16,70 €
20,04 €
kg
Sikafloor-169 (AB)
760 kg
13,60 €
16,32 €
kg
405705 Sikafloor-169(A) x3
570 kg
12,26 €
14,71 €
kg
405706 Sikafloor-169(B)
190 kg
17,62 €
21,15 €
kg
32,5 kg
12,50 €
15,00 €
kg
26 kg
11,17 €
13,40 €
kg
6,5 kg
17,83 €
21,39 €
kg
32,5 kg
13,75 €
16,50 €
kg
26 kg
12,73 €
15,28 €
kg
107787 Sikafloor-358 (B)
Sikafloor-358 (AB) Pastelové odtiene
F358A26F2 Sikafloor-358 (A) Pastelové odtiene
107787 Sikafloor-358 (B)
6,5 kg
17,83 €
21,39 €
kg
32,5 kg
15,00 €
18,00 €
kg
26 kg
14,29 €
17,15 €
kg
6,5 kg
17,83 €
21,39 €
kg
10 kg
30,25 €
36,30 €
kg
F357F1 Sikafloor-357 (AB) RAL7032/7035
10 kg
22,65 €
27,18 €
kg
F357F2 Sikafloor-357 (AB) Pastelové odtiene
10 kg
23,80 €
28,56 €
kg
Sikafloor-358 (AB) Sýte odtiene
F358A26F3 Sikafloor-358 (A) Sýte odtiene
107787 Sikafloor-358 (B)
Uzatváracie / pečatiace systémy na báze polyuretánových živíc
8395 Sikafloor-356N
F357F3 Sikafloor-357 (AB) Sýte odtiene
Sikafloor-359N (AB) RAL7032/7035
F359nA25F1 Sikafloor-359N (A) RAL7032/7035
119197 Sikafloor-359N (B)
Sikafloor-359N (AB) Pastelové odtiene
F359nA25F2 Sikafloor-359N (A) Pastelové odtiene
119197 Sikafloor-359N (B)
Sikafloor-359N (AB) Sýte odtiene
F359nA25F3 Sikafloor-359N (A) Sýte odtiene
119197 Sikafloor-359N (B)
8.7.1
cena s
DPH
Uzatváracie / pečatiace systémy na báze epoxidových živíc
Sikafloor-358 (AB) RAL7032/7035
8.7
cena bez
DPH
Uzatváracie / pečatiace systémy
F358A26F1 Sikafloor-358 (A) RAL7032/7035
8.6.2
balenie
10 kg
24,90 €
29,88 €
kg
32,5 kg
14,35 €
17,22 €
kg
25,35 kg
9,52 €
11,42 €
kg
7,15 kg
31,49 €
37,79 €
kg
32,5 kg
15,80 €
18,96 €
kg
25,35 kg
11,37 €
13,65 €
kg
7,15 kg
31,49 €
37,79 €
kg
32,5 kg
17,25 €
20,70 €
kg
25,35 kg
13,23 €
15,88 €
kg
7,15 kg
31,49 €
37,79 €
kg
117698 Sikafloor-450
7 kg
7,55 €
9,06 €
kg
156271 Sikafloor-490
5 kg
18,25 €
21,90 €
kg
156269 Sikafloor-490 T
1 kg
10,95 €
13,14 €
kg
7377 Sikafloor 81 EpoCem (ABC)
23 kg
3,50 €
4,20 €
kg
68452 Sikafloor 81 EpoCem Comp..C
19 kg
2,17 €
2,60 €
kg
4 kg
9,85 €
11,82 €
kg
1340 SikaRepair/floor EC Modul (A)
1,14 kg
14,95 €
17,93 €
kg
1341 SikaRepair/floor EC Modul (B)
2,86 kg
7,82 €
9,38 €
kg
40 kg
8,70 €
10,44 €
kg
5499 SikaRepair/Floor EC Modul (A)
11,4 kg
13,02 €
15,63 €
kg
5500 SikaRepair/Floor EC Modul (B)
Systémy pre špeciálne použitia
Dočasné vlhkostné bariéry / EpoCem
7378 SikaRepair/floor EpoCem Modul (AB)
5498 SikaRepair/floor EpoCem Modul (AB)
28,6 kg
6,98 €
8,37 €
kg
5491 Sikafloor 82 EpoCem (ABC)
31 kg
2,25 €
2,70 €
kg
68653 Sikafloor 82 EpoCem Comp.C
27 kg
2,54 €
3,04 €
kg
55521 Sikafloor 83 EpoCem (ABC)
56 kg
1,90 €
2,28 €
kg
68454 Sikafloor 83 EpoCem Comp.C x2
52 kg
1,01 €
1,21 €
kg
artikel
popis
8.7.2
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Vysoko odolné povlaky / PurCem
Sikafloor-20 N Purcem (ABC)
31 kg
4,20 €
5,04 €
kg
3,22 kg
16,69 €
20,03 €
kg
2,78 kg
13,33 €
16,00 €
kg
25 kg
1,58 €
1,89 €
kg
31 kg
4,45 €
5,34 €
kg
132039 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (A) RAL6010
3,22 kg
19,10 €
22,92 €
kg
132058 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (B)
2,78 kg
13,33 €
16,00 €
kg
25 kg
1,58 €
1,89 €
kg
20 kg
5,50 €
6,60 €
kg
3,22 kg
16,94 €
20,33 €
kg
2,78 kg
13,33 €
16,00 €
kg
14 kg
1,31 €
1,58 €
kg
20 kg
5,75 €
6,90 €
kg
132039 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (A) RAL6010
3,22 kg
18,49 €
22,19 €
kg
132058 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (B)
2,78 kg
13,33 €
16,00 €
kg
14 kg
1,31 €
1,58 €
kg
22 kg
5,50 €
6,60 €
kg
3,22 kg
16,97 €
20,36 €
kg
2,78 kg
13,33 €
16,00 €
kg
16 kg
1,83 €
2,20 €
kg
22 kg
5,75 €
6,90 €
kg
132039 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (A) RAL6010
3,22 kg
18,67 €
22,41 €
kg
132058 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (B)
2,78 kg
13,33 €
16,00 €
kg
16 kg
1,83 €
2,20 €
kg
Fpc20aF1 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (A) RAL1001/1006/3009/5015/7032/7035/7037/7038
132058 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (B)
132070 Sikafloor-20 N Purcem (C)
Sikafloor-20 N Purcem (ABC) RAL6010
132070 Sikafloor-20 N Purcem (C)
Sikafloor-21 N Purcem (ABC)
Fpc20aF1 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (A) RAL1001/1006/3009/5015/7032/7035/7037/7038
132058 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (B)
132071 Sikafloor-21 N Purcem (C)
Sikafloor-21 N Purcem (ABC) RAL6010
132071 Sikafloor-21 N Purcem (C)
Sikafloor-22 N Purcem (ABC)
Fpc20aF1 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (A) RAL1001/1006/3009/5015/7032/7035/7037/7038
132058 Sikafloor-20/21/22 N Purcem (B)
173962 Sikafloor-22 N Purcem (C)
Sikafloor-22 N Purcem (ABC) RAL6010
173962 Sikafloor-22 N Purcem (C)
22 kg
3,95 €
4,74 €
kg
1,6 kg
18,58 €
22,30 €
kg
1,4 kg
15,61 €
18,73 €
kg
19 kg
1,86 €
2,23 €
kg
22 kg
4,15 €
4,98 €
kg
1,6 kg
21,33 €
25,60 €
kg
1,4 kg
15,61 €
18,73 €
kg
19 kg
1,86 €
2,23 €
kg
4,7 kg
12,60 €
15,12 €
kg
1,6 kg
18,44 €
22,13 €
kg
1,4 kg
15,61 €
18,73 €
kg
1,7 kg
4,62 €
5,55 €
kg
4,7 kg
13,25 €
15,90 €
kg
1,6 kg
20,35 €
24,42 €
kg
1,4 kg
15,61 €
18,73 €
kg
1,7 kg
4,62 €
5,55 €
kg
21891 Sikafloor Leitset (zemniaca sada)
1 ks 157,50 € 189,00 €
ks
62566 Sikafloor-220W (AB) Conductive
6 kg
17,00 €
20,40 €
kg
4,98 kg
16,80 €
20,16 €
kg
1,02 kg
17,99 €
21,58 €
kg
6 kg
32,00 €
38,40 €
kg
132069
169493
132052
132069
169493
Fpc29aF1
132069
132073
132052
132069
132073
Sikafloor-29 N Purcem (ABC)
Sikafloor-29/31 N Purcem (A) RAL1001/1006/3009/5015/7032/7035/7037/7038
Sikafloor-29/31 N Purcem (B)
Sikafloor-29 N Purcem (C)
Sikafloor-29 N Purcem (ABC) RAL6010
Sikafloor-29/31 N Purcem (A) RAL6010
Sikafloor-29/31 N Purcem (B)
Sikafloor-29 N Purcem (C)
Sikafloor-31 N Purcem (ABC)
Sikafloor-29/31 N Purcem (A) RAL1001/1006/3009/5015/7032/7035/7037/7038
Sikafloor-29/31 N Purcem (B)
Sikafloor-31 N Purcem (C)
Sikafloor-31 N Purcem (ABC) RAL6010
Sikafloor-29/31 N Purcem (A) RAL6010
Sikafloor-29/31 N Purcem (B)
Sikafloor-31 N Purcem (C)
8.7.3 Elektrostaticky vodivé systémy, ESD systémy
Sikafloor-220W Cond. (A)
Sikafloor-220W Cond. (B)
F230tc6 Sikafloor-230ESD TOPCOAT
artikel
popis
Sikafloor-235ESD (AB) RAL7032/7035
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
25 kg
17,20 €
20,64 €
kg
19,5 kg
13,86 €
16,64 €
kg
5,5 kg
29,03 €
34,83 €
kg
25 kg
18,90 €
22,68 €
kg
19,5 kg
16,04 €
19,25 €
kg
5,5 kg
29,03 €
34,83 €
kg
25 kg
20,60 €
24,72 €
kg
19,5 kg
18,22 €
21,87 €
kg
5,5 kg
29,03 €
34,83 €
kg
2520 kg
9,85 €
11,82 €
kg
F262asnA180F1 Sikafloor-262 AS N (A) RAL7032/7035 x3
540 kg
7,27 €
8,72 €
kg
135407 Sikafloor-262ASN/Thixo (B) x11
1980 kg
10,55 €
12,67 €
kg
F235A19F1 Sikafloor-235ESD (A) RAL7032/7035
116193 Sikafloor-235ESD (B)
Sikafloor-235ESD (AB) Pastelové odtiene
F235A19F2 Sikafloor-235ESD (A) Pastelové odtiene
116193 Sikafloor-235ESD (B)
Sikafloor-235ESD (AB) Sýte odtiene
F235A19F3 Sikafloor-235ESD (A) Sýte odtiene
116193 Sikafloor-235ESD (B)
Sikafloor-262 AS N (AB) RAL7032/7035
Sikafloor-262 AS N (AB) RAL7032/7035
F262asnA21F1 Sikafloor-262 AS N (A) RAL7032/7035
127633 Sikafloor-262ASN/Thixo/265 (B)
Sikafloor-262 AS N (AB) Pastelové odtiene
F262asnA180F2 Sikafloor-262 AS N (A) Pastelové odtiene x21
135407 Sikafloor-262ASN/Thixo (B) x11
Sikafloor-262 AS N (AB) Pastelové odtiene
F262asnA21F2 Sikafloor-262 AS N (A) Pastelové odtiene x21
127633 Sikafloor-262ASN/Thixo/265 (B)
Sikafloor-262 AS N (AB) Sýte odtiene
25 kg
11,00 €
13,20 €
kg
21 kg
9,92 €
11,91 €
kg
4 kg
16,66 €
19,99 €
kg
2520 kg
10,85 €
13,02 €
kg
540 kg
11,93 €
14,32 €
kg
1980 kg
10,55 €
12,67 €
kg
25 kg
12,10 €
14,52 €
kg
21 kg
11,23 €
13,48 €
kg
4 kg
16,66 €
19,99 €
kg
2520 kg
11,85 €
14,22 €
kg
F262asnA180F3 Sikafloor-262 AS N (A) Sýte odtiene x21
540 kg
16,60 €
19,92 €
kg
135407 Sikafloor-262ASN/Thixo (B) x11
1980 kg
10,55 €
12,67 €
kg
25 kg
13,20 €
15,84 €
kg
21 kg
12,54 €
15,05 €
kg
Sikafloor-262 AS N (AB) Sýte odtiene
F262asnA21F3 Sikafloor-262 AS N (A) Sýte odtiene x21
127633 Sikafloor-262ASN/Thixo/265 (B)
Sikafloor-262 AS N THIXO (AB) RAL7032
117511 Sikafloor-262 AS N THIXO (A) RAL7032
127633 Sikafloor-262ASN/Thixo/265 (B)
Sikafloor-262 AS N THIXO (AB) Pastelové odtiene
F381asA21F2 Sikafloor-262 AS N THIXO (A) Pastelové odtiene
127633 Sikafloor-262ASN/Thixo/265 (B)
Sikafloor-262 AS N THIXO (AB) Sýte odtiene
F381asA21F3 Sikafloor-262 AS N THIXO (A) Sýte odtiene
127633 Sikafloor-262ASN/Thixo/265 (B)
Sikafloor-381 AS (AB) RAL7032/7035
F381asA21F1 Sikafloor-381 AS (A) RAL7032/7035
66042 Sikafloor-381/AS (B)
Sikafloor-381 AS (AB) Pastelové odtiene
F381asA21F2 Sikafloor-381 AS (A) Pastelové odtiene
66042 Sikafloor-381/AS (B)
Sikafloor-381 AS (AB) Sýte odtiene
F381asA21F3 Sikafloor-381 AS (A) Sýte odtiene
66042 Sikafloor-381/AS (B)
Sikafloor-390 AS (AB) RAL7032/7035
F390asA21F1 Sikafloor-390 AS (A) RAL7032/7035
5139 Sikafloor-390/AS (B)
4 kg
16,66 €
19,99 €
kg
26 kg
10,60 €
12,72 €
kg
22 kg
9,75 €
11,70 €
kg
4 kg
15,28 €
18,33 €
kg
26 kg
11,65 €
13,98 €
kg
22 kg
10,99 €
13,19 €
kg
4 kg
15,28 €
18,33 €
kg
26 kg
12,80 €
15,36 €
kg
22 kg
12,35 €
14,82 €
kg
4 kg
15,28 €
18,33 €
kg
25 kg
15,35 €
18,42 €
kg
21,25 kg
14,37 €
17,25 €
kg
3,75 kg
20,88 €
25,06 €
kg
25 kg
16,90 €
20,28 €
kg
21,25 kg
16,20 €
19,44 €
kg
3,75 kg
20,88 €
25,06 €
kg
25 kg
18,45 €
22,14 €
kg
21,25 kg
18,02 €
21,62 €
kg
3,75 kg
20,88 €
25,06 €
kg
25 kg
16,70 €
20,04 €
kg
21,25 kg
14,13 €
16,96 €
kg
3,75 kg
31,25 €
37,50 €
kg
artikel
popis
Sikafloor-390 AS (AB) Pastelové odtiene
F390asA21F2 Sikafloor-390 AS (A) Pastelové odtiene
5139 Sikafloor-390/AS (B)
Sikafloor-390 AS (AB) Sýte odtiene
F390asA21F3 Sikafloor-390 AS (A) Sýte odtiene
5139 Sikafloor-390/AS (B)
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
25 kg
18,35 €
22,02 €
kg
21,25 kg
16,07 €
19,29 €
kg
3,75 kg
31,25 €
37,50 €
kg
25 kg
20,00 €
24,00 €
kg
21,25 kg
18,01 €
21,62 €
kg
3,75 kg
31,25 €
37,50 €
kg
8.7.4 Rýchlo vytvrdzujúce systémy
- na vyžiadanie
8.7.5 Systémy do čistých prevádzok
- na vyžiadanie
8.7.6 Dekoratívne systémy pre polyfunkčné budovy - Comfort Floor
- na vyžiadanie
8.7.7 Dplnkové produkty
5457 Stellmittel T (Extender)
1 kg
56,00 € 67,20 €
kg
64881 Stellmittel T (Extender)
10 kg
46,75 € 56,10 €
kg
122239 Sika Primer-3 N 1L
28630 Sikaflex PRO-3 WF betónová sivá
6728 Sikagard-63 N Ral7032
Sika Farebné čipsy
45114 Sika Filler 1
8.1
Pancierové podlahy
8.1.1
Vsypové zmesy nanášané za sucha
1l
29,50 € 35,40 €
l
600 ml
9,95 € 11,94 €
monop
10 kg
23,35 € 28,02 €
kg
400 g
11,70 € 14,04 €
bal.
25 kg
10,00 € 12,00 €
bal.
Stredné zaťaženie, kremičité plnivo
404625 Sikafloor®-3 QuartzTop Prírodná
25 kg
0,35 €
0,42 €
kg
406379 Sikafloor -3 QuartzTop Svetlo šedá
25 kg
0,58 €
0,69 €
kg
406378 Sikafloor -3 QuartzTop Čierna
25 kg
0,58 €
0,69 €
kg
406381 Sikafloor -3 QuartzTop Tehlová červená
25 kg
0,58 €
0,69 €
kg
404627 Sikafloor®-3 QuartzTop Slivková
25 kg
0,58 €
0,69 €
kg
409635 Sikafloor -3 QuartzTop Zelená
25 kg
0,88 €
1,05 €
kg
406380 Sikafloor -3 QuartzTop Žltá
25 kg
0,88 €
1,05 €
kg
409370 Sikafloor -3 QuartzTop Modrá
25 kg
0,88 €
1,05 €
kg
409636 Sikafloor -3 QuartzTop Hnedožltá
25 kg
0,88 €
1,05 €
kg
405027 Sikafloor®-2 SynTop Prírodná
25 kg
0,38 €
0,45 €
kg
404641 Sikafloor -2 SynTop Svetlo šedá
25 kg
0,60 €
0,72 €
kg
404629 Sikafloor -2 SynTop Čierna
25 kg
0,60 €
0,72 €
kg
®
404645 Sikafloor -2 SynTop Tehlová červená
25 kg
0,60 €
0,72 €
kg
404643 Sikafloor®-2 SynTop Slivková
25 kg
0,60 €
0,72 €
kg
404640 Sikafloor -2 SynTop Zelená
25 kg
0,88 €
1,05 €
kg
404646 Sikafloor -2 SynTop Žltá
25 kg
0,88 €
1,05 €
kg
404630 Sikafloor -2 SynTop Modrá
25 kg
0,88 €
1,05 €
kg
405114 Sikafloor®-2 SynTop Hnedožltá
25 kg
0,88 €
1,05 €
kg
®
®
®
®
®
®
®
Vysoké zaťaženie, syntetické plnivo
®
®
®
®
®
artikel
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Veľmi vysoké zaťaženie, metalické plnivo
405044 Sikafloor® -ArmorTop Prírodná
25 kg
0,68 €
0,81 €
kg
®
404648 Sikafloor -ArmorTop Svetlo šedá
25 kg
0,98 €
1,17 €
kg
404647 Sikafloor® -ArmorTop Čierna
25 kg
0,98 €
1,17 €
kg
409629 Sikafloor -ArmorTop Tehlová červená
25 kg
0,98 €
1,17 €
kg
®
409630 Sikafloor -ArmorTop Slivková
25 kg
0,98 €
1,17 €
kg
406398 Sikafloor -ArmorTop Zelená
25 kg
1,15 €
1,38 €
kg
409632 Sikafloor® -ArmorTop Žltá
25 kg
1,15 €
1,38 €
kg
409631 Sikafloor -ArmorTop Modrá
25 kg
1,15 €
1,38 €
kg
409633 Sikafloor -ArmorTop Hnedožltá
25 kg
1,15 €
1,38 €
kg
405043 Sikafloor® -1 MetalTop Prírodná
25 kg
1,13 €
1,35 €
kg
409665 Sikafloor -1 MetalTop Svetlo šedá
25 kg
1,35 €
1,62 €
kg
409664 Sikafloor -1 MetalTop Čierna
25 kg
1,35 €
1,62 €
kg
409663 Sikafloor® -1 MetalTop Tehlová červená
25 kg
1,35 €
1,62 €
kg
409662 Sikafloor -1 MetalTop Slivková
25 kg
1,35 €
1,62 €
kg
406399 Sikafloor -1 MetalTop Zelená
25 kg
1,55 €
1,86 €
kg
409660 Sikafloor -1 MetalTop Žltá
25 kg
1,55 €
1,86 €
kg
409661 Sikafloor® -1 MetalTop Modrá
25 kg
1,55 €
1,86 €
kg
409659 Sikafloor -1 MetalTop Hnedožltá
25 kg
1,55 €
1,86 €
kg
120065 Sikafloor® DryShake 10 Plus Prírodná
25 kg
0,48 €
0,57 €
kg
415486 Sika Chapdur Premix Prírodná
25 kg
0,48 €
0,57 €
kg
25 kg
0,58 €
0,69 €
kg
Sikafloor -3+ CorCrete Svetlo šedá
25 kg
0,68 €
0,81 €
kg
Sikafloor -3+ CorCrete Čierna
25 kg
0,68 €
0,81 €
kg
Sikafloor®-3+ CorCrete Tehlová červená
25 kg
0,68 €
0,81 €
kg
Sikafloor -3+ CorCrete Slivková
25 kg
0,68 €
0,81 €
kg
Sikafloor -3+ CorCrete Zelená
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
Sikafloor -3+ CorCrete Žltá
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
Sikafloor®-3+ CorCrete Modrá
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
Sikafloor -3+ CorCrete Hnedožltá
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
405037 Sikafloor®-2+ CorCrete Prírodná
25 kg
0,53 €
0,63 €
kg
406389 Sikafloor -2+ CorCrete Svetlo šedá
25 kg
0,80 €
0,96 €
kg
425807 Sikafloor®-2+ CorCrete Čierna
25 kg
0,80 €
0,96 €
kg
406390 Sikafloor -2+ CorCrete Tehlová červená
25 kg
0,80 €
0,96 €
kg
425808 Sikafloor -2+ CorCrete Slivková
25 kg
0,80 €
0,96 €
kg
406387 Sikafloor -2+ CorCrete Zelená
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
425809 Sikafloor -2+ CorCrete Žltá
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
406385 Sikafloor®-2+ CorCrete Modrá
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
405036 Sikafloor -2+ CorCrete Hnedožltá
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
®
®
®
®
Extrémne zaťaženie, metalické plnivo
®
®
®
®
®
®
Dry shake for armour concrete floors with aesthetic effect
®
8.1.2
Vsypové zmesy nanášané za mokra
Stredné zaťaženie, kremičité plnivo
409390 Sikafloor®-3+ CorCrete Prírodná
®
®
®
®
®
®
Vysoké zaťaženie, syntetické plnivo
®
®
®
®
®
®
artikel
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Veľmi vysoké zaťaženie, metalické plnivo
405045 Sikafloor®-1+ CorCrete Prírodná
25 kg
0,93 €
1,11 €
kg
Sikafloor -1+ CorCrete Svetlo šedá
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
Sikafloor -1+ CorCrete Čierna
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
Sikafloor -1+ CorCrete Tehlová červená
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
Sikafloor®-1+ CorCrete Slivková
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
Sikafloor -1+ CorCrete Zelená
25 kg
1,25 €
1,50 €
kg
Sikafloor -1+ CorCrete Žltá
25 kg
1,25 €
1,50 €
kg
Sikafloor -1+ CorCrete Modrá
25 kg
1,25 €
1,50 €
kg
Sikafloor -1+ CorCrete Hnedožltá
25 kg
1,25 €
1,50 €
kg
404608 Sikafloor® -ProSeal -10 W
15 l
4,10 €
4,92 €
kg
406360 Sikafloor -ProSeal -10 W
®
®
®
®
®
®
®
8.1.3
Ošetrenie betónu, podláh a vsypov
Ekologická rada; spevnenie, uzavretie a ošetrenie povrchu
200 l
4,00 €
4,80 €
kg
404609 Antisol® AQ
15 l
3,50 €
4,20 €
kg
406362 Antisol AQ
200 l
3,38 €
4,05 €
kg
404664 Sikafloor -ProSeal LO
15 l
5,67 €
6,80 €
kg
404665 Sikafloor -ProSeal LO
200 l
5,05 €
6,06 €
kg
422871 Sikafloor® -ProSeal -12
5l
6,50 €
7,80 €
kg
405149 Sikafloor -ProSeal -12
15 l
5,90 €
7,08 €
kg
405151 Sikafloor -ProSeal -12
200 l
5,30 €
6,36 €
kg
78158 Sikafloor -ProSeal -22
25 l
8,40 €
10,08 €
kg
®
®
®
®
Štandardná rada; spevnenie, uzavretie a ošetrenie povrchu
®
®
®
85212 Sikafloor -ProSeal -22
200 l
7,40 €
8,88 €
kg
10 kg
49,53 €
59,43 €
kg
8367 Sikafloor® 302 W A Transparent
8 kg
41,69 €
50,03 €
kg
8368 Sikafloor 302 W B Transparent
2 kg
80,91 €
97,09 €
kg
405126 Sikafloor® -CureHard® -18
15 l
2,63 €
3,15 €
kg
406482 Sikafloor -CureHard -18
200 l
1,93 €
2,31 €
kg
404673 Sikafloor® -CureHard® -LI
15 l
6,25 €
7,50 €
kg
406376 Sikafloor -CureHard -LI
200 l
5,75 €
6,90 €
kg
404671 Sikafloor -CureHard -GL
15 l
7,70 €
9,24 €
kg
422030 Sikafloor -CureHard -GL
200 l
7,50 €
9,00 €
kg
404616 Sikafloor® Level -T1 Prírodná
25 kg
1,22 €
1,46 €
kg
404615 Sikafloor Level -T1 Svetlo šedá
25 kg
1,47 €
1,76 €
kg
404611 Sikafloor® Level -T1 Čierna
25 kg
1,47 €
1,76 €
kg
406363 Sikafloor Level -T1 Tehlová červená
25 kg
1,47 €
1,76 €
kg
Sikafloor Level -T1 Slivková
25 kg
1,47 €
1,76 €
kg
Sikafloor Level -T1 Zelená
25 kg
1,58 €
1,90 €
kg
Sikafloor Level -T1 Žltá
25 kg
1,58 €
1,90 €
kg
Sikafloor® Level -T1 Modrá
25 kg
1,58 €
1,90 €
kg
Sikafloor Level -T1 Hnedožltá
25 kg
1,58 €
1,90 €
kg
®
Sikafloor® 302 W Transparent 10 kg (A+B)
®
Kryštalické uzatváracie nátery
®
®
®
®
8.2
®
®
®
®
Cementové samonivelizačné vyrovnávacie potery
Finálna vrstva pochôdzna, stredné zaťaženie, kremičité plnivo
®
®
®
®
®
®
artikel
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Finálna vrstva pojazdná, vysoké zaťaženie, syntetické plnivo
404620 Sikafloor® Level -T2 Prírodná
25 kg
1,30 €
1,56 €
kg
404618 Sikafloor Level -T2 Svetlo šedá
25 kg
1,55 €
1,86 €
kg
Sikafloor Level -T2 Čierna
25 kg
1,55 €
1,86 €
kg
Sikafloor® Level -T2 Tehlová červená
25 kg
1,55 €
1,86 €
kg
Sikafloor Level -T2 Slivková
25 kg
1,55 €
1,86 €
kg
25 kg
1,72 €
2,06 €
kg
Sikafloor Level -T2 Žltá
25 kg
1,72 €
2,06 €
kg
Sikafloor Level -T2 Modrá
25 kg
1,72 €
2,06 €
kg
25 kg
1,72 €
2,06 €
kg
421157 Sika® Level -100 AT
25 kg
0,90 €
1,08 €
kg
106809 Sika Level - 200
25 kg
1,00 €
1,20 €
kg
106811 Sika Level - 300
25 kg
1,20 €
1,44 €
kg
404622 Sika Level -U1
25 kg
0,67 €
0,80 €
kg
404623 Sika® Level -U2
25 kg
0,83 €
1,00 €
kg
404624 Sika Level -U3
25 kg
1,03 €
1,24 €
kg
123311 Sika® Level -01 Primer
5 kg
4,84 €
5,81 €
kg
123312 Sika Level -01 Primer
25 kg
3,89 €
4,67 €
kg
®
®
®
406368 Sikafloor Level -T2 Zelená
®
®
®
421407 Sikafloor® Level -T2 Hnedožltá
Cementové samonivelačky ako podkladné vrstvy
®
®
®
®
Penetračný náter - primer a spojovací mostík
®
9. Strechy
9
Strechy
artikel
popis
9.1
PVC fólie
9.1.1
Kotvený PVC systém
162860 Sikaplan 12G-03 rozmery 1.54 x 20.0 m
cena bez
DPH
balenie
cena s
DPH
m.j.
predaj
21/646 m2
6,55 €
7,86 €
m2
21/646 m2
7,22 €
8,66 €
m2
23/920 m2
6,29 €
7,55 €
m2
23/920 m2
6,69 €
8,03 €
m2
21/646 m2
6,72 €
8,07 €
m2
svetlošedá
57257 Sikaplan 12 G rozmery 1.54 x 20.0 m
tmavošedá
162861 Sikaplan 12 G-03 rozmery 2.00 x 20.0 m
svetlošedá
57258 Sikaplan 12 G rozmery 2.00 x 20.0 m
tmavošedá
162843 Sikaplan 15G-03 rozmery 1.54 x 20.0 m
svetlošedá
Sikaplan 15 G rozmery 1.54 x 20.0 m
21/646 m2
57318 tmavošedá
21/646 m2
7,88 €
9,45 €
m2
57324 tehlovočervený
21/646 m2
7,69 €
9,23 €
m2
21/646 m2
8,09 €
9,71 €
m2
svetlošedá
21/840 m2
6,65 €
7,98 €
m2
Sikaplan 15 G rozmery 2.00 x 20.0 m
21/840 m2
21/840 m2
7,71 €
9,25 €
m2
21/840 m
2
8,02 €
9,62 €
21/646 m2
7,91 €
9,49 €
m2
21/630 m2
7,94 €
9,53 €
m2
21/630 m2
8,77 €
10,52 €
m2
403222 svetlošedá, Nr 9525
26/1040 m2
7,51 €
9,01 €
m2
402731 tmavošedá Nr. 9500
26/1040 m2
7,62 €
9,14 €
m2
RAL štandart, 5009, 6011, 8004, 9001
26/1040 m
2
8,37 €
10,04 €
m2
RAL špeciál (min. odber 800 m2)
26/1040 m2
9,51 €
11,41 €
m2
21/840 m2
8,89 €
10,67 €
m2
8,98 €
10,78 €
m2
178600 biela
162844 Sikaplan 15 G-03 rozmery 2.00 x 20.0 m
57319 tmavošedá
178761 biela
Sikaplan 18G-03 rozmer 1,54 x 20 m
162845 svetlošedá
Sikaplan 18 G-03 rozmery 2.00 x 15.00 m
162866 svetlošedá
Sikaplan 18 G rozmery 2.00 x 15.0 m
59868 tmavošedá
Sarnafil S 327-12 EL 1.2 mm rozmery 2.00 x 20.0 m
Sarnafil S 327-15 EL 1.5 mm rozmery 2.00 x 20.0 m
402741 svetlošedá, Nr. 9525
402739 tmavošedá Nr. 9500
9.1.2
RAL štandart
21/840 m2
9,88 €
11,85 €
m2
RAL špeciál (min. odber 800 m2
21/840 m2
10,77 €
12,92 €
m2
15/600 m2
6,94 €
8,33 €
m2
20/600 m2
8,40 €
10,08 €
m2
15/450 m2
10,75 €
12,90 €
m2
Zaťažený PVC systém - štrk, zelené a obrátené strechy
Sikaplan SGmA 1.5 mm, rozm. 2.00 x 20.0 m
56130 (Trocal SGmA 1.5 mm) béžová
Sikaplan SGmA 1.8 mm, rozm. 2.00 x 15.0 m
56134 (Trocal SGmA 1.8 mm) béžová
Sikaplan SGmA 2.0 mm, rozm. 2.00 x 15.0 m
56141 (Trocal SGmA 2.0 mm) béžová
artikel
9.1.3
popis
cena bez
DPH
balenie
cena s
DPH
m.j.
predaj
Lepený PVC systém
Sikaplan SGK 1,2, rozm. 2.00 x 20.0 m
12/480 m2
8,85 €
10,62 €
m2
12/360 m2
9,95 €
11,94 €
m2
15/225 m2
18,02 €
21,62 €
m2
0,5/25 m2
15,54 €
18,65 €
m2
0,25/25 m2
14,49 €
17,39 €
m2
12/198 m2
9,48 €
11,37 €
m2
114907 svetlošedá RAL 7047
15/525 m2
14,26 €
17,11 €
m2
114907 tmavošedá RAL 7015
15/525 m2
15,25 €
18,30 €
m2
57443 tmavošedý RAL 7015
20/200 m2
12,51 €
15,01 €
m2
57444 tehlovočervený
20/200 m2
12,51 €
15,01 €
m2
8/320 m2
4,48 €
5,37 €
m2
18/540 m2
5,22 €
6,26 €
m2
20 ks
12,92 €
15,51 €
ks
57757 svetlošedý RAL 7047
30/60 m2
17,69 €
21,23 €
m2
57761 tmavošedý RAL 7015
30/60 m
2
20,31 €
24,37 €
m2
57763 tehlovočervený
30/60 m2
18,62 €
22,34 €
m2
89184 svetlošedý RAL 7047
Sikaplan SGK 1,5, rozm. 2.00 x 15.0 m
85452 svetlošedý RAL 7047
Sikaplan RV-s, rozm. 1.00 x 15.0 m
57740 čierny
Sikaplan RV 1.5, rozm. 0.50 x 25.0 m
171637 čierny
Sikaplan R 1.5, rozm. 0.250 x 25.0 m
171650 čierny
9.1.4
Detailová PVC fólia
Sikaplan S 1.5 mm, rozmery 2.0 x 15.0 m
62074 svetlošedá RAL 7047
Sikaplan 18D 1,75 x 20m
9.1.5
Doplnkové PVC fólie
Sikaplan Walkway rozmery 1.00 x 10.0 m
Sikaplan SBV, rozm. 2.00 x 20.0 m
85569 antracitová
Sikaplan Protective Layer DIA, rozm. 2.00 x 15.0 m
57327 tmavošedý hr.1,5mm
Sarnafil G Pad pochôdzne rohože, 600 x 600 mm
401593 tmavošedý
9.2
PVC pofóliovaný plech
9.2.1
Kotvený PVC systém
Sika Trocal pofóliovaný plech typ S rozmery 1.00 x 2.00 m
PROFILY Sika Trocal pofóliovaný plech typ S
SK111 A-pásik
R.š.= 50 mm
2m x 50mm ks
2,92 €
3,51 €
ks
SK222 B-vnútorný L
R.š.= 100 mm
2m x 100mm ks
5,62 €
6,74 €
ks
SK333 C-vonkajší L
R.š.= 100 mm
2m x 100mm ks
5,62 €
6,74 €
ks
SK444 D-stenová lišta
R.š.= 71,4 mm
2m x 71mm ks
4,38 €
5,26 €
ks
SK555 E-odkvapová lišta
R.š.= 150 mm
2m x 150mm ks
8,00 €
9,60 €
ks
SK666 F-odkvapová lišta
R.š.= 200 mm
2m x 200mm ks
11,08 €
13,29 €
ks
SK777 G-odkvapová lišta
R.š.= 250 mm
2m x 250mm ks
13,69 €
16,43 €
ks
SK888 H-odkvapová lišta
R.š.= 250 mm
2m x 250mm ks
13,85 €
16,62 €
ks
artikel
9.3
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Doplnkové PVC materiály
Sika Corner PVC 90 / I-vnútorný
183648 svetlošedý
10 ks
0,98 €
1,18 €
ks
183698 tmavošedý
10 ks
0,98 €
1,18 €
ks
183694 biely
10 ks
0,94 €
1,13 €
ks
400514 bežový (SGmA)
10 ks
1,02 €
1,22 €
ks
183669 kužel svetlošedý CI
10 ks
1,09 €
1,31 €
ks
Sika Corner PVC 90/A-vonkajší
183646 svetlošedý
10 ks
1,15 €
1,38 €
ks
183700 tmavošedý
10 ks
1,22 €
1,46 €
ks
183701 biely
10 ks
1,15 €
1,38 €
ks
400518 bežový (SGmA)
10 ks
1,28 €
1,53 €
ks
183670 vlnovec WA svetlošedý
10 ks
0,98 €
1,18 €
ks
111030 priemer 75 mm
1 ks
14,71 €
17,65 €
ks
111031 priemer 90 mm
1 ks
15,74 €
18,89 €
ks
111032 priemer 95 mm
1 ks
15,91 €
19,09 €
ks
Vtok Sarnafil S Drain svetlošedý
111033 priemer 110 mm
1 ks
20,46 €
24,55 €
ks
111034 priemer 125 mm
1 ks
22,03 €
26,44 €
ks
127419 priame DN 100 nevyhr.
1 ks
34,80 €
41,76 €
ks
127376 priame DN 100 vyhriev.
1 ks
76,54 €
91,85 €
ks
Strešné guličky PVC nevyhrievané/vyhrievané
127436 priame DN 125 nevyhr
1 ks
34,80 €
41,76 €
ks
127375 prieme DN 125 vyhriev.
1 ks
79,52 €
95,43 €
ks
127378 priama DN 150 nevyhr.
1 ks
34,80 €
41,76 €
ks
127435 priama DN 150 vyhriev.
1 ks
79,52 €
95,43 €
ks
183149 priame DN 100
1 ks
60,48 €
72,57 €
ks
183152 priame DN 100 vyhrievana
1 ks 106,03 € 127,24 €
ks
183118 priama DN 125
1 ks
72,57 €
ks
183151 priama DN 125 vyhrievana
1 ks 106,03 € 127,24 €
ks
Strešné guličky -set PVC nevyhriev/vyhrievané
60,48 €
183117 priama DN 150
1 ks
72,57 €
ks
183105 priama DN 150 vyhriev.
1 ks 106,03 € 127,24 €
60,48 €
ks
111965 priemer 40 mm
1 ks
8,78 €
10,54 €
ks
111968 priemer 75 mm
1 ks
22,37 €
26,84 €
ks
111969 priemer 90 mm
1 ks
23,20 €
27,84 €
ks
1 ks
20,31 €
24,37 €
ks
57804 svetlošedý
1 ks = 3 m
2,94 €
3,53 €
m
57805 tmavošedý
1 ks = 3 m
3,17 €
3,80 €
m
85782 tehlovočervený
1 ks = 3 m
2,98 €
3,58 €
m
1 ks
8,38 €
10,06 €
ks
1 ks
13,37 €
16,04 €
ks
Chrlič Sarnafil S Scupper, svetlošedý
Poistný prepad Sarnafil S, svetlošedý
110908 priemer 63 mm
Dekoračný profil PVC
Záchytný kôš -na strešný vtok
111185 S- zachytny kôš 56-160mm
Prestup pre bleskozvod
110434 S-prestup F pre bleskozvod
artikel
9.4
popis
cena bez
DPH
balenie
cena s
DPH
m.j.
predaj
Pomocné produkty pre PVC systémy
166134 Lepidlo Sika Trocal C 733
5 kg bal
49,23 €
59,08 €
bal
165912 Lepidlo Sika Trocal C 300
6 kg bal
61,48 €
73,77 €
bal
65698 Čistič Sika Trocal Cleaner 2000
5 kg bal
47,69 €
57,23 €
bal
65697 Čistič Sika Trocal Cleaner L 100
4 kg bal
21,54 €
25,85 €
bal
173794 Sarnafil S zvarovacia šnúra PVC
100m bal
29,91 €
35,89 €
bal
72552 Sika Trocal PVC roztok, tehlovočervený
2 l bal
24,11 €
28,93 €
bal
68682 Sika Trocal PVC roztok, šedý
2 l bal
21,25 €
25,50 €
bal
109855 TS 77-12 šedá RAL 7040
21/1050 m2
8,26 €
9,91 €
m2
153696 TS 77-12 biela RAL 9016
21/1050 m2
9,09 €
10,91 €
m2
109884 TS 77-15 šedá RAL 7040
21/840 m2
8,77 €
10,52 €
m2
177478 TS 77-15 biela RAL 9016
2
21/840 m
9,58 €
11,50 €
m2
21/630 m2
11,30 €
13,56 €
m2
21/630 m2
12,60 €
15,12 €
m2
109765 bežová
21/1050 m2
6,45 €
7,74 €
m2
109763 šedá RAL 7040
2
21/1050 m
6,45 €
7,74 €
m2
109788 bežová
23/920 m2
7,28 €
8,73 €
m2
109786 šedá RAL 7040
21/840 m2
7,34 €
8,81 €
m2
109742 bežová, šedá
20/200 m2
17,40 €
20,88 €
m2
173073 biela RAL 9016
20/200 m2
17,06 €
20,47 €
m2
20 ks
13,48 €
16,17 €
ks
110596 bežový
100/200 m2
25,28 €
30,33 €
m2
173072 biely RAL 9016
2
100/200 m
24,03 €
28,84 €
m2
110599 šedý RAL 7040
100/200 m2
25,22 €
30,26 €
m2
9.5
FPO fólie
9.5.1
Kotvený FPO systém
Sarnafil TS 77-12 1,2 mm rozmer 2.00x25.0m
Sarnafil TS 77-15 1,5 mm rozmer 2.00x25.0m
Sarnafil TS 77-18 1,8 mm rozmer 2.00x15.0m
109423 TS 77-18 šedá RAL 7040
Sarnafil TS 77-20 2,0 mm rozmer 2.00x15.0m
109942 TS 77-20 šedá RAL 7040
9.5.2
Zaťažený FPO systém
Sarnafil TG 66-12 1.2 mm rozmery 2.00 x 25.0 m
Sarnafil TG 66-15 1.5 mm rozmery 2.00 x 20.0 m
9.5.3
Detailová FPO fólia
Sarnafil TG 66-15 D 1.5 mm rozmery 0.50 x 20.0 m
9.5.4
Doplnkové FPO fólie
401596 Sarnafil T Pad pochôdzne rohože, 600 x 600 mm
9.5.5
FPO pofóliovaný plech
Sarnafil pofóliovaný plech typ T rozmery 1.00 x 2.00 m
artikel
9.5.6
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Pomocné produkty pre FPO systémy
155187 Lepidlo Sarnacol T 660
5 kg
71,74 €
86,09 €
bal
155297 Riedidlo Solvent T 660
5l
42,18 €
50,62 €
bal
155157 Aktivátor Sarnafil T Prep.
5l
41,91 €
50,29 €
bal
155189 Čistič Sarnafil T Clean
2l
21,94 €
26,33 €
bal
110837 Primer Sarnafil T 501
250 ml
23,48 €
28,17 €
ks
111249 Sarnaplast 2235 (tmel pre FPO)
310 ml
4,12 €
4,95 €
ks
100m
32,18 €
38,62 €
bal
183611 béžový
10 ks
1,06 €
1,27 €
ks
183612 šedý RAL 7040
10 ks
1,09 €
1,31 €
ks
1,05 €
1,26 €
0
169444 Sarnafil T zvarovacia šnúra
9.5.7
Doplnkové FPO produkty
Sarnafil T Corner I-vnútorný
183697 biely RAL 9016
Sarnafil T Corner A vonkajší
183613 béžový
10 ks
1,32 €
1,59 €
ks
183614 šedý RAL 7040
10 ks
1,34 €
1,61 €
ks
183702 biely
10 ks
1,31 €
1,57 €
ks
183618 béžový
10 ks
1,14 €
1,37 €
ks
183639 šedý RAL 7040
10 ks
1,14 €
1,37 €
ks
183615 béžový
10 ks
1,06 €
1,27 €
ks
183616 šedý RAL 7040
10 ks
1,06 €
1,27 €
ks
111049 priemer 75 mm
1 ks
10,89 €
13,07 €
ks
111050 priemer 90 mm
1 ks
11,17 €
13,40 €
ks
111051 priemer 95 mm
1 ks
11,12 €
13,35 €
ks
Sarnafil T Corner CI kužel
Sarnafil T Corner WA vlnovec
Vtok Sarnafil T Drain bežový
111052 priemer 110 mm
1 ks
14,23 €
17,08 €
ks
111053 priemer 125 mm
1 ks
14,72 €
17,67 €
ks
1 ks
29,75 €
35,70 €
ks
Strešné guličky FPO nevyhrievané/vyhrievané
127369 priame DN 100 nevyhr.
127433 priame DN 100 vyhriev.
1 ks
77,45 €
92,94 €
ks
127198 priame DN 125 nevyhr
1 ks
29,75 €
35,70 €
ks
127432 prieme DN 125 vyhriev.
1 ks
77,45 €
92,94 €
ks
1 ks
47,00 €
56,40 €
ks
Strešné guličky -set FPO
183156 priame DN 100
183159 priame DN 100 vyhrievana
1 ks
94,68 € 113,61 €
ks
183155 priama DN 125
1 ks
47,00 €
56,40 €
ks
183158 priama DN 125 vyhrievana
1 ks
94,68 € 113,61 €
ks
Chrlič Sarnafil T Scupper, bežový
111972 priemer 40 mm
1 ks
9,28 €
11,13 €
ks
111977 priemer 75 mm
1 ks
15,08 €
18,09 €
ks
111979 priemer 90 mm
1 ks
15,08 €
18,09 €
ks
1 ks
13,92 €
16,71 €
ks
1 ks
14,42 €
17,30 €
ks
Poistný prepad Sarnafil T, svetlošedý
110909 priemer 63 mm
Prestup pre bleskozvod
110436 Sarnafil T prestup pre bleskozvod
artikel
9.5.8
popis
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
Kotviace profily
110654 Sarnabar 6/10
2,250 m
2,28 €
2,73 €
m
111284 Sarnavap 500E, rozmery 5.0 x 25.0 m
36/4500 m2
0,63 €
0,76 €
m2
111277 Sarnavap 1000E, rozmery 5.0 x 25.0 m
36/4500 m2
1,00 €
1,20 €
m2
111280 Sarnavap 2000E, rozmery 4.0 x 25.0 m
49/4900 m2
1,66 €
1,99 €
m2
20/600 m2
6,22 €
7,46 €
m2
152517 Sarnatape 20, rozmery 20 mm x 20.0 m
10 ks kartón
10,46 €
12,55 €
ks
111285 Sarnavap Tape F, 15 mm x 40.0 m
3 ks kartón
0,29 €
0,35 €
m
1/200 m2
0,62 €
0,74 €
m2
1/100 m2
0,66 €
0,79 €
m2
1/100 m2
1,08 €
1,29 €
m2
1/100 m2
0,62 €
0,74 €
m2
1/100 m2
0,92 €
1,11 €
m2
1/100 m2
1,85 €
2,22 €
m2
1/100 m2
2,15 €
2,58 €
m2
1/50 m2
4,54 €
5,45 €
m2
110881 V2A 60 60 x 30 x 1 mm
3m
11,69 €
14,03 €
m
110880 V2A 100 100 x 30 x 1 mm
3m
16,31 €
19,57 €
m
9.7
Parozábrany
9.7.1
Parozábrany
180402 Sarnavap 5000E SA, rozmery 1.0 x 30.0 m
9.7.2
Lepiace pásky
9.8
Deliace a ochranné vrstvy
9.8.1
Geotextílie
110786 Sika Trocal sklená rohož 120 g/m2 rozmery 2.00 x 100.0 m
S-Felt P 200 g/m2 geotextília (polyester)
SK200 rozmer 2.00 x 50.0 m
S- Felt P 300 g/m2 geotextília
SK300 rozmer 2.00 x 50.0 m
S-Felt 200 g/m geotextília (polyester)
2
M_200 rozmer 2.00 x 50.0 m
S- Felt 300 g/m2 geotextília
M_300 rozmery 2.00 x 50.0 m
S- Felt P 500 g/m2 geotextília
SK500 rozmery 2.00 x 50.0 m
S- Felt GK 400 geotextília / PE
111163 rozmery 2.00 x 50.0 m
9.8.2
Drenážna, akumulačná a ochranná rohož
Sarnavert Aquadrain 550
110630 rozmery 2.00 x 25.0 m, hr. 6 mm
9.9
Doplnkové príslušenstvo a odvodnenie
9.9.1
Zachytávače
Štrková lišta z ušlachtilej ocele
Držiak pre štrkovú lištu z PVC
110500 S-PVC-držiak 140 x 150 mm vonk.
1 ks
7,85 €
9,42 €
ks
110501 S-PVC-držiak 140 x 120 mm vnút.
1 ks
5,69 €
6,83 €
ks
110502 140 x 150 mm vonk.
1 ks
8,37 €
10,04 €
ks
110503 140 x 120 mm vnút.
1 ks
5,69 €
6,83 €
ks
Držiak pre štrkovú lištu z FPO
artikel
popis
9.10
Tekuté hydroizolácie- Sikalastic MTC system
9.10.1
Tekuté hydroizolácie
balenie
cena bez
DPH
cena s
DPH
m.j.
predaj
426457 Sikalastic-618 RAL 7045 15L
15l / 21,3 kg
9,62 €
11,54 €
L
426456 Sikalastic-618 RAL 7009 15L
15l / 21,3kg
9,62 €
11,54 €
L
426458 Sikalastic -612 biela 15L
15l / 21,3kg
7,23 €
8,68 €
L
5l / 7,1kg
7,62 €
9,14 €
L
15l / 21,3kg
7,23 €
8,68 €
L
5l / 7,1kg
7,69 €
9,23 €
L
426459 Sikalastic -612 biela 5L
426431 Sikalastic -612 šedá 15L
426653 Sikalastic -612 šedá 5L
406268 Sikalastic - 601 BC RAL 3011 15L
15l / 20,4kg
10,92 €
13,11 €
L
406274 Sikalastic - 601 BC RAL 3011 5L
5l /6,8kg
11,08 €
13,29 €
L
403046 Sikalastic 621 TC RAL 7015 15L
15l / 21,6kg
14,77 €
17,72 €
L
403044 Sikalastic-621TC - SR 15L
15l / 21,6kg
14,85 €
17,82 €
L
403047 Sikalastic-621 rôzne farby 15L
15l / 21,6kg
14,69 €
17,63 €
L
180518 Sikalastic -621 RAL 7015 5L
5l / 7,2kg
14,85 €
17,82 €
L
180516 Sikalastic -621 RAL 9016 5L
5l /7,2kg
15,08 €
18,09 €
L
1,3 x 90 m
1,42 €
1,70 €
m2
9.10.2
Sklenná vystuž
402237 Sika Reemat Premium ( 1,3mx90m)
9.10.3
Lepidlo vystuž
174119 Sikalastic Goldstik (AB) HT 12L
12l /12,5kg
7,86 € 9,43 €
kg
15cmx50m
2,55 €
3,06 €
ks
5l / 7,17kg
9,29 €
11,15 €
kg
184047 Sika Concrete Primer 11,5L
11,5l / 11,78kg
11,48 €
13,77 €
L
405541 Sika Bonding Primer ( AB) 15L
15l / 15,46kg
6,03 €
7,24 €
L
1l
46,15 €
55,38 €
ks
9.10.4
Flexibilna vystužna páska
174148 Sika Flexitape Heavy 15cm
9.10.5
Primery
174127 Sikalastic Metal Primer (AB) 5L
404870 Sikalastic 600 PVC Primer 1L
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Sika Slovensko, spol. s r.o
1. Rozsah platnosti
•Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky naše dodávky a
služby. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok môžu byť dohodnuté
len písomne.
•Obchodné podmienky odberateľov sú, nezávisle od toho, či boli s nami
prejednávané pre náš obchodný vzťah, kde vystupujeme ako predávajúci,
vylúčené.
•Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť najneskôr
prevzatím našich dodávok, alebo služieb.
•Prípadné ďalšie dohody s odberateľmi-kupujúcimi sú platné, len ak boli nami
písomne potvrdené.
2. Objednávky
•Všetky objednávky a dohody s odberateľmi-kupujúcimi sú pre nás záväzné
len vtedy, ak boli nami písomne potvrdené a zaväzujú nás len v rozsahu
potvrdenej objednávky. Naše predchádzajúce ponuky a vyhlásenia účinné
pred potvrdením objednávky sú nezáväzné a platia výlučne, ako výzvy k
odovzdaniu objednávok.
3. Ceny
•Všetky ceny sú uvedené v eurách bez DPH a platia iba pre danú objednávku.
•Predaj našich dodávok a služieb uskutočňujeme za denné ceny nášho
práve platného cenníka. Ceny dohodnuté pri preberaní objednávok, ako
aj ceny pre menšie množstvá ktoré nie sú uvedené v cenníku, platia za
výhradného predpokladu obstarávania surovín za ceny zodpovedajúce ich
kalkulácií v čase preberania objednávky.
•Ceny sa rozumejú zo skladu, okrem DPH, bez prepravných nákladov a
vrátane balenia (pokiaľ nie je dohodnuté inak).
•Vždy najnovší cenník nahrádza všetky predchádzajúce. Prípadné zvláštne
cenové dohody (rabaty, netto ceny, atď.) sú prepočítavané z jednotkových
cien uvedených v cenníku.
•Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien kedykoľvek.
•Všetky nami odporúčané ceny pre ďalší predaj sú nezáväzné.
4. Dodávky
•Dodávky sú prepravované na nebezpečenstvo kupujúceho, pokiaľ kupujúci
nezaplatí zvlášť fakturovaný poistný príplatok. Nebezpečenstvo náhodilej
škody na dodávke spôsobené vonkajšími vplyvmi, pokiaľ ich nespôsobil
predávajúci alebo osoby, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok,
prechádza na kupujúceho odoslaním dodávky do miesta určenia podľa
objednávky.
•Predávajúci si vyhradzuje možnosť čiastkových dodávok.
•Reklamácie vyplývajúce z poškodenia dodávky prepravou je kupujúci povinný predložiť okamžite po prijatí dodávky predávajúcemu, ako aj dopravnej
spoločnosti.
•Skladové opatrenia, potrebné z dôvodov na strane kupujúceho a na jeho
požiadavku, uskutoční predávajúci na náklady kupujúceho a platia ako
odovzdanie.
•Povinnosť dodať predávajúcemu nevzniká, pokiaľ kupujúci je v omeškaní s
platením za predchádzajúce dodávky predávajúceho.
•Objednaná a správne dodaná dodávka nebude zo strany predávajúceho
spätne prevzatá, najmä pokiaľ by bolo balenie otvorené.
5. Balenie
•Všetky malé balenia a vrecia sú účtované brutto=netto. Pri dodávkach v
sudoch je účtované len netto. Naše balenia sú spravidla jednorázové a nie
sú vratnými. Výnimky musia byť dohodnuté oddelene.
•Všetky balenia uvedené v cenníku sú štandardnej veľkosti a kedykoľvek si
vyhradzujeme ich prípadnú zmenu.
6. Dodacie lehoty
•Snažíme sa uvedené a dohodnuté dodacie lehoty čo možno najpresnejšie
dodržiavať a to bez vyzvania kupujúceho.
•Dodacie lehoty sú záväzné, len ak boli nami v jednotlivých prípadoch
výslovne a záväzne -písomne potvrdené.
•Pokiaľ je v objednávke uvedený, alebo dohodnutý termín dodávky
prekročený zo strany predávajúceho o viac ako 30 dní, je kupujúci
oprávnený, po stanovení najmenej 14 dňovej lehoty prostredníctvom
doporučeného listu, od zmluvy odstúpiť. Aj predávajúci môže odstúpiť od
zmluvy a to bez nárokov kupujúceho z omeškania alebo odstúpenia, v prípade, že dodávka z dôvodu vyššej moci, alebo iných nami neovplyvniteľných
prekážok , nie je možná, ako napríklad prerušenie prepravy dodávok, alebo
zastavenie výroby.
7. Platenie
•Naše faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu fakturácie.
•Ako predávajúci sme oprávnení fakturovať po dodaní každej jednotlivej aj
čiastočnej dodávky uskutočnenej na objednávku kupujúceho, obsahujúcej
viac jednotiek, alebo väčšie množstvo, prípadne viac výkonov.
•Nie sme povinní prijímať zmenky.
•Kupujúci nie je oprávnený zadržiavať platby z dôvodov svojho práva zo
zodpovednosti za prípadné vady dodávky, alebo iné nedostatky.
•Jednostranné započítanie pohľadávky kupujúceho proti našim splatným faktúram je možné len v tom prípade, že sme splatnú pohľadávku kupujúceho
písomne uznali, alebo bola súdne priznaná. Pri úhrade oneskorených
platieb započítavame najprv úroky z oneskorene uhrádzanej faktúry a
následne faktúru vždy s najstaršou splatnosťou.
•Pokiaľ kupujúci napriek písomnej upomienke neuhradí faktúru v splatnosti
viac ako 5 dní, alebo nesplní iné povinnosti, sme oprávnení skrátiť 14 dňovú
splatnosť neskorších platieb kupujúceho, alebo od kupujúceho požadovať
platbu vopred, prípadne iné poskytnutie záruk.
•Naše faktúry sú splatné ihneď, pokiaľ by boli ohrozené, alebo obmedzené
naše práva na úhradu našich pohľadávok pre okolnosti na strane kupujúceho.
•Miestom plnenia všetkých našich platieb je účet našej spoločnosti vedený v
banke.
8. Podmienky vlastníctva
•Každý tovar zostáva až do úplného zaplatenia jeho fakturovanej ceny
vrátane úrokov našim vlastníctvom.
•Kupujúci je oprávnený tovar v riadnej prevádzke svojej obchodnej činnosti
ďalej predať. Toto oprávnenie neplatí, pokiaľ je kupujúci v meškaní s
úhradou faktúry za tovar, alebo existuje predpoklad, že nebude môcť našu
faktúru v čase jej splatnosti uhradiť.
•Kupujúci sa zaväzuje svojho zákazníka s výhradou vlastníctva oboznámiť.
•Pri spracovaní prevzatého tovaru prislúcha nám z dôvodu výhrady vlastníctva, spoluvlastníctvo na novej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou
vlastníctva k hodnote novej veci.
•Pri omeškaní kupujúceho s platením, alebo v prípade začatia vyrovnávacieho konania proti nemu sme oprávnení prevzatý tovar s výhradou nášho
vlastníctva voľne odpredať a výťažok z odpredaja použiť na uspokojenie
našich práv. Kupujúci pritom nemá nárok na odstupné.
•Kupujúci je povinný nám okamžite oznámiť zastavenie úhrad, ako aj
prípadné začatie konania o konkurze a vyrovnaní proti nemu a zároveň nám
zaslať zoznam existujúceho tovaru s výhradou nášho vlastníctva. Súčasne
je povinný umožniť nám prístup do svojej prevádzky a k nášmu tovaru.
9. Záruka a ručenia
•Keďže spracovanie našich výrobkov leží mimo možnosť nášho vplyvu,
preberáme záruku len za pretrvávajúcu kvalitu našich tovarov.
•Nedostatky, alebo reklamácie nám musia byť písomne oznámené ihneď
po ich zistení, najneskôr do 8 dní po obdržaní zásielky, alebo od prevzatia
zásielky, pod hrozbou straty práv zo zodpovednosti.
•Zároveň s písomnou reklamáciou je povinný kupujúci odovzdať aj vzorky
reklamovaného tovaru.
•V prípade oprávnenej a včasnej reklamácie obdrží kupujúci podľa vlastného
výberu bezplatne náhradný tovar v rozsahu reklamovaného tovaru, alebo
dobropis v hodnote reklamovaného tovaru.
•Záruka na nedostatky z dôvodov na strane kupujúceho je v každom prípade
, teda aj pri poradenstve alebo omeškaní, vylúčená.
•Záruka použiteľnosti tovaru na predpokladaný účel použitia zákazníkom,
najmä pri sériovom použití v priemysle, bude poskytnutá, len ak bola doplnkovo a písomne záväzne potvrdená. Zmeny a názvy výrobkov na základe
najnovších výsledkov výskumu, zostávajú vyhradené.
•Naša záruka je v každom jednotlivom prípade čo do základu a výšky
obmedzená obsahom a rozsahom našej poistky zo záručného plnenia.
Poznámky
Poznámky
Kompletný sortiment riešení Sika pre stavby
Výroba betónu
Zalievanie a kotvenie
Oprava a ochrana betónu
Zosilovanie konštrukcií
Tesnenie škár
Ochrana voči korózii
a protipožiarna ochrana
Ochrana proti vode
Podlahové systémy
Strešné systémy
Sídlo spoločnosti:
Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava - Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 00
Fax: 02 / 49 20 04 44
e-mail: [email protected]
Logistika, objednávky, sklad
Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava
Tel: 02 / 49 20 04 12 – 13
Fax: 02 / 49 20 04 43
Mob: 0903 776 204, 0903 777 568
e-mail: [email protected]
Divízia Contractors
Divízia Distribution
Technická kancelária Bratislava:
Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava - Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 41, - 42
Fax: 02 / 49 20 04 44
Mob: 0903 407 545
Región Západné Slovensko
Tel: 02 / 49 20 04 21
Mob: 0903 566 138
Technická kancelária Košice:
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Tel + Fax: 055 / 678 91 47
Mob: 0903 782 816
Technická kancelária Žilina:
Závodská cesta 10, 012 36 Žilina
Tel + Fax: 041 / 72 33 516
Mob: 0903 249 243
Región Stredné Slovensko
Mob: 0905 892 256
Región Východné Slovensko
Tel: 055 / 6789 149
Mob: 0903 407 544
Región Južné Slovensko
Mob: 0903 203 243
© 03/2012
Sika Slovensko, spol. s r.o.
Download

Sika - Spojovací materiál