PRESERVING AN ICON
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Sydney Limanı Köprüsü döşeme yalıtımı
• Genel bilgi
• Yapının analizi
• Su yalıtım sistemi gereklilikleri
• Müteahhidin ihtiyaçları
• Su yalıtım sisteminin seçimi
• Yapı işlerinin başlaması
• Özet
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Genel Bilgi
• Dünyanın en geniş açıklıklı kemer
köprüsü
8 şeritli araç geçişi
1 tren yolu
1 yaya yolu
1 bisiklet yolu
•
•
•
•
•
Uzunluk yaklaşık 1150m
Ana açıklık yaklaşık 503m
Deniz seviyesinden yüksekliği 134m
Ağırlık 52.800 ton
Günlük 160.000 araç
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Yapının analizi
•
•
•
•
•
Ana rampa yapısı kısmen tuğla ve çelik yapılı
Betonarme ve çelikten oluşan hibrit tabliye
Çelik yapı bölümünde 3 boyutlu yer değiştirme
Mevcut su yalıtımı bu yer değiştirmeleri karşılayamıyor
Su etkisi ve sızıntı nedeni ile 80 yıllık betonarme ve
çelikte korozyon meydana gelmesi
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Yapının Analizi
Tarihi Fotoğraflar
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Su yalıtım sistemi gereklilikleri
• Oluşan yer değiştirmeleri karşılayabilmeli
• Su geçirimsizlik
• Uzun süreli servis ömrü
• Bekleme süresini kısaltmak için hız kür alabilme
• Geniş alanlarda bile hafta sonu çalışmasıyla işin
bitirilebilir olması
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Su yalıtım uygulamacısı için gereklilikler
•
•
•
•
Sahada çalışacak yeterli sayıda tecrübeli eleman
Sahada kullanılacak yeterli sayıda ekipman
Detaylı iş planı
Ekipmanların mükemmel olarak organize edilmesi
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Su yalıtım sistemi seçimi
• Yetkililer tarafından yapılan 10 aylık laboratuvar
testi
• 2 sistemin ön seçimi
• 300 m² lik saha denemesi ve 6 aylık gözlem
• Değerlendirme ve karar
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Sistem yapısı:
Asfalt beton
T> 140°C
Yapışma tabakası: Sikafloor-161(hızlandırılmış)
altern. Sika Concrete Primer + 1.5 % Extender T
Hot melt Yapıştırıcı: Sikalastic-827 HT
Püskürtme su yalıtım membranı:
Sikalastic-841 ST
Astar: Sika Concrete Primer
köreltme (QS 0.4-0.7mm)
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Çalışmaların yürütülmesi
Betona kadar aşındırma
Yüzeyin temizlenmesi
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Yüzeyin kuruması
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Çalışmaların yürütülmesi
Astar uygulaması
Su yalıtım membranının uygulanması
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Yapıştırma tabakasının uygulanması
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Uygulama aşamaları :
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
PRESERVING AN ICON
Özet:
• Süre hedefi başarılı;
hafta sonunda 5500 m²
• 2 hafta sonunda işin
tamamlanması
• Karayolları yetkililerinin
mükemmel desteği
PDA Europe 2012 Annual Conference –Istanbul, 12-14 November
Dirk Uebelhoer, Sika Services AG
Download

preservıng an ıcon