TC.
SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : Teklif İstenmesi Sayın: .........
İdaremizce hizmeti alımı işine ait aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen malın aşağıda belirtilen
esaslara göre temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica ederiz.
İsa Çavuşoğlu
Satınalma Birim Sorumlusu
NOT:
1. Fiyatlar KDV Hariç Olacaktır.
2. Değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.
3. Sözleşme Yapılacak mı :Hayır
4. Şartname Varmı : Yok
5. Teminat Alınacak mı : Hayır
6. Fiyat Farkı Ödenecek mi : Hayır
7- kurumlardan görüş istenmeyecektir.
8- Ödeme işin bitime mütakip 15 gün içerisinde yapılacaktır.
9- Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yayınlanan korunan alanlarda yapılacak planlara dair
yönetmelik kapsamında olacaktır.
TEKLİF MEKTUBUDUR
İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı malı yukarıda belirtilen şartlara göre hizalarında gösterdiğimiz
fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederiz. _________________________________________________
Malın/Hizmetin Adı/Cinsi
Birim
Miktarı
Birim
Tutarı
Fiyatı
1 Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesinde
ADET
1
bulunan ve hastane yapılması düşünülen 4548
ada 14 parsel numarasında kayıtlı 129.485,83
m2 yerle ilgili Ekolojik Temelli Bilimsel
Araştırma Raporunun yaptırılması işi
TOPLAM
BEDEL
Tel:0(224) 2446161 Fax:2334461
FİRMA ADI(Tarih -Kaşe-İmza)
Tarih-Kaşe-İmza
Not: Varsa işle ilgili görüşleriniz teklife ek düşünceleriniz.
Teklif İsteme Yazısı
Download

Teklif