BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORİDNATÖRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Teklif Sahibinin
:
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
:
Açık Tebligat Adresi
:
Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
:
Telefon ve Faks Numarası
:
E-Mail Adresi ( Varsa)
:
İdarenizce İstenen fiyatlar aşağıda belirtilmiştir.
S.No
Cinsi ve Özellikleri
Miktarı
Ölçü Birimi
1
CNMG 12 04 04-QM H13A tornalama ucu (kaplamasız karbür)
60
Adet
2
CNMG 12 04 04-QM 4225 tornalama ucu (kaplamalı karbür)
30
Adet
3
CNGA 120404S01030A 7015 tornalama ucu (Kübik Bor Nitrat-CBN)
2
Adet
4
DCLNR 2525 M12 Dış çap tornalama kateri
1
Adet
5
DCLNR 2020 K12 Dış çap tornalama kateri
1
Adet
6
Inconel 718 nikel alaşımı Ø60x300mm
8
Adet
7
Ti6Al4V titanyum alaşımı Ø60x300mm
8
Adet
8
AISI 4340 çeliği Ø60x300mm
12
Adet
9
AISI 420 paslanmaz çeliği Ø60x300mm
12
Adet
Birim Fiyat
Toplam Fiyat
10
TOPLAM
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Yukarıda belirtilen malzemelerin en az …... yıl garanti kapsamında olması gerekir
1- Teklifimiz ……….…/…..…..../ 20…….... tarihine kadar geçerlidir
2- Malı / hizmeti idarenin istediği tarihte teslim etmeyi taahüt ediyoruz.
3- Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum
4- içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
5- Yukarıda belirttiğimiz Malzemelerin beyan edilenden farklı bir malzeme çıkması halinde yenisi ile değiştirileceğini taahhüt ederiz.
Resmi makamlarca yapılacak sorgulama sonrasında çıkacak olan vergi borcu, SSK prim borcu vb. türden borçlarımın hakedişimiden kesilmesini
6- kabul ediyorum.
7- İhale konusu işin tamamı için teklifimiz götürü bedel KDV hariç (Rakamla)
{(Yazıyla)
-TL
} dir.
Firma-Kaşe
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Beytullah ÇITIR
Tel: 0380 542 11 00 / 1500
Fax: 0 380 542 11 15
Download

AISI 420 paslanmaz çeliği Ø60x300mm AISI 4340 çeliği