ED5-EKO-MOD
2013
EKO MOD
EKO MOD ve ENERJİ TASARRUFU
EKO-MOD; Minimum enerji harcayarak, belirlenen gerilim toleransları arasında şebekenin
bypass hattı üzerinden yüklere aktarılması olarak açıklanabilir. Bypass gerilim aralığı değiştirilerek
yüklerin hassasiyetine göre tolerans aralığı belirlenmektedir. Eko-mod uygulamasında evirici kısmı
hazırda beklemektedir. Evirici üzerinde harcanan kayıp enerji, Eko-mod uygulamasıyla kazanılmış
olur. Çok yüksek %98 ‘e varan verim değeri ile Eko-mod uygulaması, kullanıcı dostu olma özelliğine
sahiptir. Çıkışında %98’lik yüksek verim eğrisiyle doğaya ve ekonomiye katkıda bulunmaktadır.
Kayıp enerjiyi minimum seviyeye düşürerek enerji tüketimini ve işletmelerin elektrik faturasını
doğrudan azaltmaktadır.
Farklı çalışma modlarının grafiksel olarak gösterimi
Enel A.Ş. ‘de üretilen Kesintisiz Güç Kaynaklarının Eko MOD aralığı şekilde gösterildiği gibi
±%10 aralığında değişmektedir. Esnek bir kullanıma sahip olan ENEL kesintisiz güç kaynakları,
istenildiğinde ön panelden EKO-MOD çalışma gerilim Aralığı değiştirilerek
‘198-242VAC’
kullanılabilmektedir.
Farklı alanlarda, kullanıcının ihtiyacına göre tasarlanmış toplam 4 adet Eko Mod özelliği
bulunmaktadır.
©2013 Enel Enerji-Elektronik. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve
çoğaltılamaz.
Sayfa 2
Bunlar sırasıyla;
1.
EM-1 Normal MOD (Sürekli Eko MOD)
2.
EM-2 programlanabilir tarih/zaman’a göre Eko MOD
3.
EM-3 Yüklenme oranına göre Eko MOD
4.
EM-4 Yüklenme oranına ve tarih/zaman’a göre Eko MOD
1. EM-1: Sürekli Eko MOD
Şebeke gerilimi ±%10 Aralığında ise sistem %98 gibi çok yüksek verim değerine sahip Eko
Mod özelliği ile çalışmasını sürdürecektir.
Herhangi bir nedenden dolayı şebeke gerilimi ±%10
toleransın dışına çıkması ya da tamamen kesilmesi durumunda sistem kesintisiz bir şekilde evirici
üzerinden çalışmasına devam edecektir. C, D, E1, E2, E3, E4 serisi Kesintisiz Güç kaynaklarında EM-1
özelliği bulunmaktadır.
2. EM-2: Programlanabilir tarih/zamana göre
Belirlenen tarih saatte şebeke geriliminin ±%10 aralığında olduğu durumda, Kesintisiz Güç
Kaynağı %98 gibi çok yüksek verim değerinde çalışacaktır, belirlenen süre sonunda Kesintisiz Güç
Kaynağı Normal Mod’da çalışmasına devam edecektir. E2, E3, E4 serisi Kesintisiz Güç Kaynaklarında
EM-2 özelliği bulunmaktadır.
3. EM-3: Yüklenme oranına göre
Şebeke gerilimi ±%10 aralığında ve yük oranı %10’in altında (değiştirilebilir) ise sistem %98
gibi çok yüksek verim değerine sahip Eko Mod özelliği ile çalışmasını sürdürecektir. Düşük yük
oranında sistem Eko Mod’da çalışırken, yük oranı %5’un üzerine çıktığında evirici devreye girecektir
ve tekrardan yük oranı azaldığında Eko Mod’dan çalışmaya devam edecektir.
E2, E3, E4 serisi
Kesintisiz Güç Kaynaklarında EM-3 özelliği bulunmaktadır.
4. EM-4: Yüklenme oranı ve tarih zamana göre
Belirlenen tarih saatte, şebeke geriliminin ±%10 aralığında olduğu durumda, kesintisiz güç
kaynağının hangi modda çalışacağını yük oranı belirlemektedir. Yük oranı %10’un (değişebilir)
altında olduğu durumlarda kesintisiz güç kaynağı %98 gibi çok yüksek verim değeriyle Eko Mod’da
çalışacaktır. Yük oranı arttığında sistem, kritik yük olarak algılayacak ve Normal çalışma modundan
devam edecektir. E2, E3, E4 serisi Kesintisiz Güç Kaynaklarında EM-4 özelliği bulunmaktadır.
©2013 Enel Enerji-Elektronik. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve
çoğaltılamaz.
Sayfa 3
EKO-MOD özelliği neden kullanılmalıdır?
EKO-MOD, Kullanılan malzemelerin ömrünü uzatır.
Eko-Mod uygulaması ile birlikte evirici bloğunun yaşlanma süresi uzatılmış olur. Evirici
bloğu, Eko-Mod uygulaması devrede iken hazırda bekleyecektir ve üzerinde bulunan komponentlerin
çalışma ömrü doğrudan uzayacaktır. Malzeme kullanımına da olumlu katkıları bulunan Eko-Mod
uygulaması bu anlamda ülke ekonomisine ve doğaya katkıda bulunmaktadır.
EKO-MOD, Soğutma maliyetini en aza indirir.
Bütün elektronik cihazlarda olduğu gibi Kesintisiz güç kaynaklarının da çalışması için belli
bir enerji ihtiyacı ve sıcaklık aralığı bulunmaktadır. Sistem kaybı olarak adlandırılan bu güç değeri, ısı
enerjisi olarak açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan bu enerjinin değeri ne kadar büyük ise, ortamdan
uzaklaştırmak için harcanan enerjide (klima, havalandırma vs..) bir o kadar büyük olacaktır.
Kesintisiz güç kaynaklarının yüksek verimde ve sorunsuz bir şekilde çalışması için ideal sıcaklık
koşullarının oluşturulması gerekmektedir. İdeal ortam koşulu, kesinti anında sistemin sürekliliğini,
çalışırlığını devam ettirmesi için kullanılan aküler içinde geçerlidir.
Eko-Mod uygulaması ile birlikte ısı olarak ortaya çıkan kayıp enerji minimum düzeyde
olmaktadır.
Soğutma amaçlı kullanılan klimalar düşük devirde çalışacak ve güç tüketimini büyük
ölçüde azaltacaktır.
©2013 Enel Enerji-Elektronik. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve
çoğaltılamaz.
Sayfa 4
Yukarıdaki tabloda farklı güç değeri için karşılaştırma yapılmıştır.
Eko-mod özelliği
kullanılarak 1 yıl içerisinde soğutma giderlerinin büyük ölçüde azaldığı görülmektedir. Güç değeri
büyüdükçe soğutma giderleri için yapılan tasarruf miktarı da büyümektedir.
EKO-MOD, Atmosfere salınan sera gazı oranını büyük ölçüde azaltır.
Hidroelektrik santrallerinde üretilen her birim enerji için atmosfere belli oranda sera gazı
salınımı gerçekleşmektedir. Kişi başına düşen enerji ihtiyacının artması, atmosfere salınınan Co2
miktarı artırmakta ve canlıların yaşamını tehdit eden küresel ısınmayı hızlandırmaktadır. Eko-mod
uygulaması, enerjiyi etkin ve verimli şekilde kullanmamıza olanak tanımaktadır.
Kayıp olarak harcanan her birim enerji için elektrik santralleri fazladan çalışacak ve atmosfere
fazladan Co2 gazı yayacaktır. Eko-mod özelliği ile birlikte atmosfere yayılan Co2 gazının oranı büyük
ölçüde azaltılmış olur.
Yukarıda ki tabloda atmosfere yayılan sera gazı oranının 2L ve Eko-mod için karşılaştırılması
gösterilmiştir. 2L yerine %98 gibi çok yüksek verim değerine sahip eko-mod özelliği kullanıldığında 1
yılda kazanılan Co2 miktarı 3 farklı güç değeri için hesaplanmıştır. Tablodan da anlaşılacağı gibi Co2
salınımının da yarı yarıya bir azalış görülmektedir.
Bu yünüyle de Eko-Mod özelliği, çevreci ve doğa
dostu bir uygulamadır.
©2013 Enel Enerji-Elektronik. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve
çoğaltılamaz.
Sayfa 5
Eko MOD Enerji tasarrufu sağlar.
Enerji maliyetlerinin ve enerjiye olan talebin artması, enerji tasarrufunu zorunlu hale
getirmiştir. Küçük ve büyük ölçekli bütün işletmeler enerji tüketimini azaltmak için çeşitli çözümler
geliştirmişlerdir. Kaliteden ödün vermeden daha az enerji tüketerek daha fazla iş gücü oluşturma,
gün ışığından yararlanma, tasarruflu ampul kullanımı gibi uygulamalar enerji tasarrufunun önemini
ortaya koymaktadır.
Eko-Mod uygulaması ile birlikte KGK’ler üzerinde harcanan kayıp enerji minimum seviyede
olmaktadır. Bu sayede; İşletmelerin enerji ihtiyacı ve tüketilen güç için ödenen fatura bedeli doğrudan
azalmaktadır.
Sistemde kullandığımız kritik yükler, genellikle mesai saatleri dışında kapatılmaktadır.
Geceleri KGK’nin yüklenme oranı çok düşük ya da yüksüz olmaktadır. KGK’nin üzerinde harcanan
kayıp enerjiyi en aza indirmek için ENEL Enerji tarafından geliştirilen farklı çalışma modları,
kullanıcılara enerji tasarrufu sağlamakta, doğrudan elektrik faturasını azaltmaktadır.
Farklı güç değerleri için 1 yılda yapılan tasarruf miktarı tabloda gösterilmiştir. Kritik yüklerin
kullanılmadığı dönemlerde, sistemi çok yüksek verimde Eko Mod’da kullanmanız tasarruf miktarınızı
artıracaktır.
Sonuç olarak %98 verim değeriyle EKO-MOD uygulaması kullanıldığında,

Kayıp enerji minimum düzeyde olacaktır.

Soğutma maliyetleri azalacaktır.

Atmosfere salınan sera gazı oranı azalacaktır.

Kullanılan komponentlerin ömrü doğrudan uzayacaktır.

Enerji için ödenen maddi miktar azalacaktır.
©2013 Enel Enerji-Elektronik. Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü izinsiz kopyalanamaz, dağıtılamaz ve
çoğaltılamaz.
Sayfa 6
Download

Muhtelif Bilişim Malzemeleri alımı