Sayı: TÜREB 2014
Konu: TÜREK 2014 Oturumda Konuşma daveti
09.10.2014
Sayın Mustafa Engin KÜLAHOĞLU
İple Erişim Program Müdürü
Mira Endüstriyel Eğitim
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulmuş, rüzgar enerjisi konusunda Türkiye’deki en güçlü sivil toplum
kuruluşudur. TÜREB aynı zamanda Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA)’nin ve Küresel Rüzgar Enerjisi
Konseyi (GWEC)'in resmi olarak üyesidir ve amacı Türkiye rüzgar enerjisi potansiyelini ülke
ekonomisine kazandırmaktır.
Ülkemizdeki stratejik planlar doğrultusunda Türkiye’deki rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine katkı
sağlayacağına inandığımız Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin birincisini (TÜREK 2012) 7-8 Kasım
2012'de, ikincisini (TÜREK 2013) 6-7 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirdik. Bu sene Türkiye Rüzgar
Enerjisi Kongresi (TÜREK 2014), 5-6 Kasım 2014 tarihinde İstanbul WOW Convention Center’da
gerçekleştirilecektir.
TÜREK 2014’e Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere ve Orta oğu’dan davetli ülkelerin heyetleri,
sektörde önde gelen liderler, ithalatçı-ihracatçı kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları,
yatırımcılar, kamu ve özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslar arası platformlarda konusunda tecrübeli
uzmanlar gerek konuşmacı gerekse ziyaretçi olarak katılacaklardır. İki gün sürecek olan bu üst düzey
kongre süresince, interaktif panel ve çeşitli oturumlar gerçekleştirilecektir.
Açılış konuşmaları için; Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) Başkanı Sayın Andrew GARRAR , Küresel
Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) Başkanı Klaus RAVE, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)
Genel irektörü Sayın Adnan AMİN, Enerji Piyasası üzenleme Kurumu (EP K) Başkanı Sayın Mustafa
YILMAZ, TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Sayın Halil MAZICIOĞU, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı
Sayın Erol KAYA, animarka İklim Enerji ve Yapı Bakanı Sayın Rasmus Helveg PETERSEN ve T.C. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YIL IZ'ın katılımları beklenmektedir.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) olarak, 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul WOW
Convention Center’da gerçekleşecek olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2014’de
yer alacak olan "Rüzgar Enerjisi Sektöründe Güvenlik, Eğitim ve Sertifika Programları"
konulu oturumda konuşmacı olarak katkılarınızı ve teşriflerinizi diler, saygılarımızı arz ederiz.
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ (TÜREB)
Mustafa Serdar ATASEVEN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ek: TÜREK 2014 Taslak Program
Download

BIST günlük bülten - ALB Menkul Değerler