www.tureb.com.tr
TÜRKİYE DELEGASYONU
TURKISH DELEGATION
10-13 Mart
March 2014
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Değerli Sektör Paydaşları,
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği olarak, her yıl farklı bir Avrupa
Ülkesinde gerçekleştirilen EWEA 2014 Europe’s Premier Wind Energy
Event Rüzgar Enerjisi Fuarı’na -10-13 Mart tarihleri arasında İspanya
Barselona’da katılıyoruz ve bu sene de yapılacak olan EWEA 2014’e
Türkiye Pavilyonu olarak katılmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.
Ayrıca EWEA 2014, 2015 yılında İstanbul’da düzenleyeceğimiz
uluslararası etkinliğimiz olan “Intercontinental Wind Power Congress” uluslararası yatırımcılar
için de davet niteliği taşımaktadır. Türkiye’nin kıtaları bağlayan ve kendi bölgesinde bir enerji
üssü haline gelmiş olması, Türkiye’deki yatırım fırsatlarının şekillenmesinde önemli bir rol
oynayacaktır. Bu nedenle, yatırımcıları bu canlı piyasa içerisinde yer almaya davet ediyoruz.
Bu amaçla ülkemizi “6E70” numaralı pavilyonumuzda, TÜREB Yönetim ve Denetim Kurulu,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, T.C. Başbakanlık
Yatırım Destekleme ve Tanıtım Ajansı temsilcilerinin de katıldığı uzman delege ile temsil
edeceğiz. Bizler bu sayede ziyaretçilerimizin Türkiye rüzgar sektörünü tanımalarını, yatırım
fırsatlarını görmelerini ve konu ile ilgili sorularına ilk elden cevap bulmalarını amaçlıyoruz.
EWEA 2014 Rüzgar Enerjisi Fuarı’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Mustafa Serdar ATASEVEN
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Başkan
1
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Dear Colleagues,
As the board of TWEA (Turkish Wind Energy Association), we are
attending EWEA 2014 Europe’s Premier Wind Energy Event on 10-13
March in Barcelona, Spain, which takes place in a different Europe country
every year, we are glad and proud of attending EWEA 2014 as Turkish
Pavillion.
Additionally, EWEA 2014 has qualification of invitation to our international
event, “Intercontinental Wind Power Congress” which be held in Istanbul in 2015 for international
investors. Turkey’s becomming a connecting the continents and an energy base in its own area will
play an important role at shaping the investment chances. For this reason we are inviting the investors
for taking part in this buoyant market.
For this purpose we will represent our country at our “6E70” booth with TWEA Board, Republic of
Turkiye Ministry of Energy and Natural Resources, General Directorate of Energy Affairs, Turkish
Electricity Transmission Company, General Directorate of Renewable Energy, Republic of Turkey
Energy Market Regulatory Authority, Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency
of Turkey. Thus, our purpose is to introduce Turkey’s wind market to our visitors, to show them
investment opportunities and to response their questions from first hand.
Mustafa Serdar ATASEVEN
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
President
2
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), kar gayesi gütmeden, rüzgar enerjisi ile ilgili
bilimsel, teknik ve uygulamalı araştırmaları takip etmek, Rüzgar enerji kaynağının kullanımını
yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.
TÜREB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Eski EİE), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ),
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordineli çalışmalarıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi
potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması doğrultusunda önemli çalışmalarda
bulunmaktadır.
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA)’nın üyesi olan TÜREB, rüzgar enerjisi konusunda
Türkiye’deki en güçlü sivil toplum kuruluşudur.
Turkish Wind Energy Association (TWEA) established at 10 February 1992 with 92/2752 council of
ministers decision is a non-profit organisation, follows scientific, technical and practical studies about
wind energy and operates in extanding the usage of wind energy resources.
TWEA operates at important trainings coordinately with General Directorate of Energy Affairs, Turkish
Electricity Transmission Company, General Directorate of Energy Affairs, Republic of Turkey Energy
Market Regulatory Authority and Republic of Turkiye Ministry of Energy and Natural Resources for
gaining Turkey’s wind energy potential to economy.
TWEA, member of The European Wind Energy Association, is the most powerful non-governmental
organization in Turkey.
3
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
EWEA 2014 Yılı Etkinliği, Avrupa’nın önde gelen rüzgar enerjisi etkinliğidir, rüzgar enerjisi
endüstrisinin en son ürün ve hizmetlerini sergilemek ve göstermek için, uluslararası bir
platform sunuyor. Geniş bir serginin yanı sıra, etkinlik, geniş bir konferans programı ve
rakipsiz ağ fırsatları da sunmaktadır.
EWEA Etkinliği’ne Avrupa’nın endüstri liderleri ve politika yapıcıları da katılıyor, etkinlik, rüzgar
enerji sektörü karar-vericileri ile tanışma ve Avrupa’da rüzgar enerjisi faaliyetleri için stratejik
yönünü tanımlamak için periyodik bir fırsat da sağlar.
Her yıl, EWEA Etkinliği, yaklaşık 60 milleti bir araya getiriyor, tam anlamıyla uluslar arası bir
etkinlik. Bu etkinlik yeni üreticiler bulabilmek, yeni gelişmelerden haberdar olmak ve yeni
ortaklıklar kurmak için harika bir adrestir.
EWEA 2014 Annual Event, Europe’s premier wind energy event, presents an international platform
for the wind energy industry to showcase and demonstrate its latest products and services. As well as
an extensive exhibition, the event features a broad conference programme and unrivalled networking
opportunities.
With Europe’s industry leaders and policy-makers attending, the event provides a periodic opportunity
for the wind energy sector to meet with decision-makers and define the strategic direction for wind
energy activities in Europe.
Every year, EWEA brings together over 60 nationalities from across the world, making the event
truly international and a great place to find new suppliers, check out new developments and build
partnerships.
4
TUREB / TWEA
EWEA 2014
TÜRKİYE DELEGASYONU
TURKISH DELEGATION
5
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve
politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi
doğrultusunda tespitine yardımcı olmak; enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara
uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır.
The purpose of the Ministry of Energy and Natural Resources is to help define targets and policies
related to energy and natural resources in a way that serves and guarantees the defense of our
country, security, welfare, and strengthening of our national economy; and to ensure that energy and
natural resources are researched, developed, generated and consumed in a way that is compatible
with said targets and policies.
6
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Doç. Dr. Murat MERCAN
Kurumu / Organization
: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ministry of Energy and Natural Resources
Ünvanı / Job Title
:Bakan Yardımcısı / Deputy Minister
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 212 64 20
:[email protected]
:www.enerji.gov.tr
Bekir FENDOĞLU
Kurumu / Organization
: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ministry of Energy and Natural Resources
Ünvanı / Job Title
:Daire Başkan Vekili / Deputy Head of Department
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 212 64 20 / 7089
:[email protected]
:www.enerji.gov.tr
7
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Osman KÜRTÜL
Kurumu / Organization
: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ministry of Energy and Natural Resources
Ünvanı / Job Title
:Uzman Yardımcısı / Assistant Specialist
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 212 64 20
:[email protected]
:www.enerji.gov.tr
Gökçen KASAPOĞLU
Kurumu / Organization
: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ministry of Energy and Natural Resources
Ünvanı / Job Title
:Uzman Yardımcısı / Assistant Specialist
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 212 64 20 / 7557
:[email protected]
:www.enerji.gov.tr
8
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Cem DOĞAN
Kurumu / Organization
: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ministry of Energy and Natural Resources
Ünvanı / Job Title
:Uzman Yardımcısı / Assistant Specialist
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 212 64 20 / 7561
:[email protected]
:www.enerji.gov.tr
9
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
YEGM / General Directorate of Renewable Energy
2 Kasım 2011’de 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle
ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti
ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri
hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak
pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, yenilenebilir enerji
kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar
ve öneriler geliştirmek.
November 2nd 2011, established by Decree Law No. 662 of Renewable Energy Directorate General
of the following tasks: the country’s hydro, wind, geothermal, solar, biomass and other renewable
energy resources, giving priority to the identification and evaluation of all energy sources to make
measurements, feasibility and sample applications to prepare projects, research institutions, local
governments and non-governmental organizations in collaboration with the pilot system to develop,
carry out publicity and consultation activities, renewable energy sources and to increase energy
efficiency in developing projections and recommendations.
10
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Yusuf YAZAR
Kurumu / Organization
:ETKB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
General Directorate of Renewable Energy
Ünvanı / Job Title
:Genel Müdür / General Manager
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 295 50 10
:[email protected]
:www.yegm.gov.tr
Yüksel MALKOÇ
Kurumu / Organization
:ETKB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
General Directorate of Renewable Energy
Ünvanı / Job Title
:Meteoroloji Yüksek Mühendisi
Senior Meteorology Engineer
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 295 51 10 / +90 (312) 295 50 05
:[email protected]
:www.yegm.gov.tr
11
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu / Energy Market Regulatory Authority
Elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG’nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle
uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk
hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji
piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması
To establish a financially viable, stable and transparent energy market, which will function as per the
provisions of private law and within a competitive environment to ensure the independent regulation
and supervision of the market in order to provide sufficient electricity, natural gas, petroleum and LPG
of good quality to consumers, at low cost, in a reliable and environment friendly manner
12
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Ahmet OCAK
Kurumu / Organization
:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Energy Market Regulatory Authority
Ünvanı / Job Title
:Elektrik Piyasası Daire Başkanı
Head of Electrcity Department
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 201 45 40
:[email protected]
:www.epdk.org.tr
Mert Şaban DEMİR
Kurumu / Organization
:Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Energy Market Regulatory Authority
Ünvanı / Job Title
:Enerji Uzmanı / Energy Expert
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 201 41 48 / +90 (312) 201 41 50
:[email protected]
:www.epdk.org.tr
13
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü / General Directorate of Energy Affairs
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün amacı enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak,
memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak, enerji
kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye
en uygun şekilde kurulmaları ve isletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak, enerji
konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini
hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek.
The aim of the General Directorate of Energy Affairs is keeping inventory of energy resources and
facilities of the country and to meet the needs of all kinds of energy for the necessary planning, to
procure generation, transmission and distribution of energy sources facilities in accordance with
national interests and the most modern technology, to research and develop in the field of new energy
technologies and to monitor, evaluate, and communicate the relevant authorities about the results.
14
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Dr. Ozan SOYDAŞ
Kurumu / Organization
:ETKB - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
General Directorate of Energy Affairs
Ünvanı / Job Title
:Uzman Yardımcısı/ Assistant Specialist
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 212 64 20 - 7360
:[email protected]
:www.enerji.gov.tr
15
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
TEİAŞ / Turkish Electricity Transmission Company
TEİAŞ’ın amacı güçlü bir iletim sistemi oluşturarak elektriğin kaliteli, sürekli, güvenilir ve
ekonomik bir şekilde iletimini sağlayacak şekilde elektrik sistemini ve piyasasını işletmek.
Türkiye Elektrik İletim Sistemini güçlendirmek, kaliteli, sürekli ve ekonomik olarak elektriği
iletmek, komşu elektrik sistemleri ile bağlantıları geliştirmek, rekabetçi ve saydam bir enerji
piyasası oluşumuna katkıda bulunarak, sektörde güvenilir ve yönlendirici bir kuruluş olmak.
Aim of TETC is electricity transmission system by creating a powerful high-quality, consistent, reliable
and economical way to ensure that the transmission of the electrical system and the market operate. Turkey Electricity Transmission System to strengthen the quality, continuous and economically
transmit power, improve connections with neighboring power systems, contributing to the formation
of a competitive and transparent energy market, the industry organization to be a reliable and router.
16
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Deniz NALÇACIOĞLU
Kurumu / Organization
:Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Turkish Electricity Transmission Company
Ünvanı / Job Title
:Müdür Yardımcısı / Deputy Manager
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
: +90 (312) 203 82 37 / +90 (312) 203 80 62
: [email protected]
: www.teias.gov.tr
Gülden SAMANCIOĞLU
Kurumu / Organization
:Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Turkish Electricity Transmission Company
Ünvanı / Job Title
:Teknik Şef / Chief Techician
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 203 83 00
:[email protected]
:www.teias.gov.tr
17
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Gökhan ATABEY
Kurumu / Organization
:Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Turkish Electricity Transmission Company
Ünvanı / Job Title
:Elektrik – Elektronik Mühendisi
Electrical & Electronics Engineer
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 203 82 51 / +90 (312) 203 82 64
:[email protected]
:www.teias.gov.tr
18
TUREB / TWEA
EWEA 2014
19
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
T.C. Başbakanlık Yatırım Destekleme ve Tanıtım Ajansı
Investment Support and Promotion Agency of Turkey
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), Türkiye’nin sunduğu yatırım
olanaklarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye’ye yapacakları yatırımların
her safhasında destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluştur. TYDTA, ulusal, bölgesel
ve yerel ölçekte yatırım fırsatlarını tanıtma ve değerlendirme süreçlerinde ilgili tüm resmi
kurumları koordine ederek uluslararası yatırımcılara yönelik bir referans noktası olarak hizmet
vermektedir.
ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Güney
Kore, Kanada, Körfez ülkeleri (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman),
Lüksemburg, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan danışmanlarıyla faaliyet gösteren TYDTA,
yabancı yatırımcıları “tek-durak-hizmet” anlayışı ile karşılamakta, geniş hizmet çerçevesi
içinde yatırımcıların Türkiye’deki ticari faaliyetlerinden en yüksek düzeyde yarar sağlamalarını
kolaylaştırmaktadır. Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Japonca, Rusça, Arapça, Korece ve Çince iletişim kurabileceğiniz uzman kadrosu ile TYDTA,
Türkiye’nin sağladığı imkânlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların ilk adresi konumundadır.
The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency (ISPAT) is the
official organization for promoting Turkey’s investment opportunities to the global business community
and providing assistance to investors before, during and after their entry into Turkey.
ISPAT serves as a reference point for international investors and as a point of contact for all institutions
engaged in promoting and attracting investments at national, regional and local levels.
Active on a global scale, ISPAT operates with a network of local consultants in Belgium, Canada,
China, France, Germany, India, Italy, Japan, Luxembourg, Saudi Arabia, Spain, the Gulf states
(Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, and the United Arab Emirates), the Russian Federation, the UK, the
USA, and South Korea offering an extensive range of services to investors through a one-stop-shop
approach, and assists them in obtaining optimum results from Turkey. ISPAT’s team of professionals
can assist investors in Arabic, Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Russian,
or Spanish as well as Turkish, and is dedicated to helping investors successfully develop their
business operations in Turkey.
20
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Yasemen KORUKÇU
Kurumu / Organization
:T.C. Başbakanlık Yatırım Destekleme ve Tanıtım Ajansı
Investment Support and Promotion Agency of Turkey
Ünvanı / Job Title
:İspanya Ülke Danışmanı
Senior Country Advisor for Spain
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+34 910 107 645
:[email protected]
:www.invest.gov.tr
21
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) / Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), kar gayesi gütmeden, rüzgar enerjisi ile ilgili
bilimsel, teknik ve uygulamalı araştırmaları takip etmek, Rüzgar enerji kaynağının kullanımını
yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunmak amacıyla, 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.
TÜREB, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (Eski EİE), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ),
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordineli çalışmalarıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi
potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması doğrultusunda önemli çalışmalarda
bulunmaktadır.
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA)’nın üyesi olan TÜREB, rüzgar enerjisi konusunda
Türkiye’deki en güçlü sivil toplum kuruluşudur.
Turkish Wind Energy Association (TWEA) established at 10 February 1992 with 92/2752 council of
ministers decision is a non-profit organisation, follows scientific, technical and practical studies about
wind energy and operates in extanding the usage of wind energy resources.
TWEA operates at important trainings coordinately with General Directorate of Energy Affairs, Turkish
Electricity Transmission Company, General Directorate of Energy Affairs, Republic of Turkey Energy
Market Regulatory Authority and Republic of Turkiye Ministry of Energy and Natural Resources for
gaining Turkey’s wind energy potential to economy.
TWEA, member of The European Wind Energy Association, is the most powerful non-governmental
organization in Turkey.
22
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Mustafa Serdar ATASEVEN
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Yönetim Kurulu Başkanı / President
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
Ünal TERZİ
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Yönetim Kurulu Üyesi / Member Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
23
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Ömer Faruk ÖZGÜL
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Yönetim Kurulu Üyesi / Member Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
İbrahim ERDEN
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Yönetim Kurulu Üyesi / Member Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
24
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Hakan YILDIRIM
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Yönetim Kurulu Üyesi / Member Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
Mustafa AÇIKKAYA
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Yönetim Kurulu Üyesi / Member Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
25
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Tuna GÜVEN
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Yönetim Kurulu Üyesi / Member Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
Ali SARIGÖZ
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Yönetim Kurulu Üyesi / Member Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
26
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Kenan HAYFAVİ
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Denetim Kurulu Üyesi / Member of Audit Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
Ayhan GÖK
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Denetim Kurulu Üyesi / Member of Audit Board
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
27
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Esin KOMİTOĞLU
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:İdari İşler Müdürü / Administrative Affairs Manager
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
Mehmet KONURAY
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:İdari İşler Sorumlusu / Administrative Affairs Assistant
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
28
TUREB / TWEA
EWEA 2014
Merve EKŞİ
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:İdari İşler Sorumlusu / Administrative Affairs Assistant
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
Ceyda TİRYAKİ
Kurumu / Organization
:Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
Turkish Wind Energy Association (TWEA)
Ünvanı / Job Title
:Dış İlişkiler Sorumlusu / Foreign Relations Assistant
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
WEB
:+90 (312) 474 02 74 / +90 (312) 474 02 75
:[email protected]
:www.tureb.com.tr
29
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
Ayşen AVCI ÇAVDAR
Kurumu / Organization
:Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ministry of Culture and Tourism
Ünvanı / Job Title
:Ebru Sanatçısı / Artist
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
:+90 (554) 993 34 88
:[email protected]
Oğuz KIZIKLI
Kurumu / Organization
:Turgut Özal Üniversitesi
Turgut Özal University
Ünvanı / Job Title
:Hat ve Kaligrafi Sanatçısı / Calligraphy Artist
İş Telefonu / Phone , Faks / Fax
E-Posta / E-Mail
:+90 (532) 100 75 02
:[email protected]
30
TUREB / TWEA
EWEA 2014
31
TÜRKİYE DELEGASYONU / TURKISH DELEGATION
NOT/NOTE
32
www.tureb.com.tr
TÜRKİYE DELEGASYONU
TURKISH DELEGATION
10-13 Mart
March 2014
Download

Delegasyon Kitabı