T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı: 93462660Konu:Meclis Toplantısı
../12/2015
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 04-05-06-07 ve 08
OCAK 2016 meclisinde Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.
Toplantıya ait gündem maddeleri aşağıya çıkartılmıştır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.
Mahmut ÇELİKCAN
Belediye Başkanı
04.01.2016 PAZARTESİ:
1- Meclis ve Komisyon Huzur Hakkı
2- Denetim Komisyonu Seçimi
05.01.2016 SALI ;
1- Çevre Temizlik Vergisi
2- Yetki Verilmesi
06.01.2016 ÇARŞAMBA ;
1- Sözleşmeli Personel Ücreti
2- Özgür Mah'de 2350 ve 2351 nolu sokaklara Şehit Jandarma Er İsa TALAŞ Caddesi İsminin
Verilmesi,
3-Köprülü(Kışla) Mahallesi 10209 ada 1 nolu parselde Yüreğir Belediyesine ait hissenin Adana
Büyükşehir Belediyesine tahsisi,
07.01.2016 PERŞEMBE ;
1- İsim Verilmesi ile ilgili Bayındırlık İmar-Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-Deprem ve
Doğal Afetler-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği-Plan Bütçe Komisyonları Raporu,
2-Karacaoğlan mahallesi 1588 Ada'da 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği
08.01.2016 CUMA ;
1- İptal İhdas ile ilgili Plan Bütçe-Tarife-Halkla İlişkiler-Ulaşım-İnsan Hakları Komisyonları Raporu,
2- Derece Değişikliği ile ilgili Plan Bütçe-Kanunlar-Mesken ve Gecekondu-Altyapı Hizmetleri-Kentsel
Dönüşüm Komisyonları Raporu,
Download

Ocak 2016 Meclis Gündemleri