T.C.
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı: 93462660Konu:Meclis Toplantısı
./02/2015
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 02, 03 ve 04 MART 2015
meclisinde Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.
Toplantıya ait gündem maddeleri aşağıya çıkartılmıştır.
Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.
Mahmut ÇELİKCAN
Belediye Başkanı
02.03.2015 PAZARTESİ ;
1- İptal İhdas ile ilgili Kanunlar-İnsan Hakları ile Halkla İlişkiler komisyonları raporu,
03.03.2015 SALI ;
2-Belediye Teşkilat Yönetmeliği ile ilgili Kanunlar-Çevre ve Sağlık-Eğitim Kültür Spor-Deprem ve
Doğal Afetler-AB ve Dış İlişkiler-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Plan Bütçe komisyonları raporu,
04.03.2015 ÇARŞAMBA ;
3-Adana Kışla 3.Bölge 1.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili Bayındırlık İmar, Tarife,
Ulaşım, Mesken ve Gecekondu, Altyapı Hizmetleri ve Kentsel Dönüşüm Komisyonları raporu,
Download

TUTANAK ÖZETİ