2014 YGS SORU DAĞILIMLARI
YGS TÜRKÇE KONULARI
Paragraf (Yardımcı Düşünce)
Paragraf (Ana Düşünce)
D l B lg s – Karma D l B lg s
Paragrafta Yapı
Paragraf (Anlatım Tekn kler )
Cümle Anlamı (Kavramlar)
Sözcük Anlamı
Cümle Yorumu
Cümle Anlamı (Karma)
Anlatım Bozukluğu
Noktalama İşaretler
Ses B lg s
Yazım Kuralları – Noktalama İşaretler
Soru Sayıları
8
5
5
3
4
1
3
4
2
1
1
1
2
YGS TARİH KONULARI
İlk Çağ Meden yetler
İslam Önces Türk Tar h
İslam Tar h ve Uygarlığı
Türk ye Selçuklu Devlet
Beyl kten Devlete Osmanlı (1300-1453)
En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922)
20. yüzyılda Osmanlı Devlet
Yakınçağ'da Avrupa
Kurtuluş Savaşına hazırlık dönem
Kurtuluş Savaşı Muharebeler
İnk laplar
Jeopol t k Konum
Atatürk Devr mler
Türk Dış Pol t kası
Soru Sayıları
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
40
15
YGS COĞRAFYA KONULARI
Har ta B lg s
Rüzgarlar
Türk ye’n n İkl m
İç Kuvvetler
Toprak T pler
Dış Kuvvetler
Doğal Afetler
Nüfus
Ortak payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Çevre ve İnsan
Coğrafya’ nın Bölümler
Soru Sayıları
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
YGS FELSEFE KONULARI
Felsefen n Alanı
B lg Felsefes
B l m Felsefes
Varlık Felsefes
Ahlak Felsefes
S yaset Felsefes
Sanat Felsefes
Soru Sayıları
2
1
1
1
1
1
1
12
8
5
Soru Sayıları
YGS DİN BİLGİSİ KONULARI
Kur’an-ı Ker m' n Anlaşılması ve Kavranması
3
İnc l ve Kur’an-ı Ker m ayetler n n Ortak Noktaları 1
Alev l k ve Bektaş l k
1
MATEMATİK KONULARI
Sayılar
Basamak Kavramı
Taban Ar tmet ğ
Bölme-Bölüneb lme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Sıralama-Bas t Eş ts zl kler
Mutlak Değer
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Oran-Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Mantık
Kümeler
Bağıntı-Fonks yon
İşlem-Modüler Ar tmet k
Permütasyon-Komb nasyon-Olasılık
32
YGS GEOMETRİ KONULARI
Yamuk
Kare
D kdörtgen
Çokgenler
Çember-Da re
Katı C s mler
Anal t k Geometr
8
Soru Sayıları
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
YGS FİZİK KONULARI
F z ğ n Doğası
Basınç
Isı ve Sıcaklık
Doğrusal Hareket
D nam k
İş ve Enerj
Elektr k
Mıknatıslık
Opt k
Ses
Sıvıların kaldırma lkes
Soru Sayıları
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
YGS KİMYA KONULARI
Bağlar
B leş kler
K myasal Değ ş mler
Çözünürlük
Hayatımızdak K mya
Madde ve Özell kler
Atomun Yapısı
Per yod k Cetvel
Soru Sayıları
1
4
2
2
1
1
1
1
YGS BİYOLOJİ KONULARI
Canlıların Temel B leşenler
Hücren n Yapısı
Hücre Bölünmeler
Metabol zma
Bakter
Ekoloj
Duyu Organları
Kalıtım-Evr m
B tk F zyolaoj s
Endokr n S stem
Soru Sayıları
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
14
13
13
2015 YGS 15 MART 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAKTIR.
TOPLAM SORU SAYISI 160'DIR. SINAV 160DK. SÜRECEKTİR
Download

YGS