HUKUKUMUZDA SÜRELER
Av. Mehmet KAPLAN
Cevap /
Cevaba Cevap /
İkinci Cevap
MAHKEMESİ
ASLİYE
(Ticaret, Tüketici, Aile, Fikri
Hukuk)
SULH
Basit Yargılama
Usulüne tabi davalar
İŞ
Bilirkişi Raporu
İtiraz
Tesbit,
İht.Ted. ve
YD Kararı
İtiraz
2
2
1
Hafta
Hafta
Hafta
2
2
1
Hafta (*)
Hafta
Hafta
2
2
1
Hafta (*)
Hafta
Hafta
2
2
1
Hafta (*)
Hafta
Hafta
İCRA - Ceza
Duruşma
Duruşma
----
CEZA
Duruşma
Duruşma
İCRA - Hukuk
(Sulh, Asliye, Ağır, Fikri Ceza)
İDARE
30
VERGİ
30
2
Hafta
2
Hafta
Tebliğ
Cevap
Karar
Düzeltme
Cevap
Temyiz,
Kar.Düz.
Dilekçe Red
Kar. Temyizi
15
10
15
15
7
8
10
15
(**)
15
8
8
10
10
10
10
7
7
10
1
1
Hafta
Hafta
10
1 Ay
(C.Sav.)
Temyiz (****)
Tefhim
Karar Düzeltme (****)
7
7
10
10
7
1
Hafta
7
30
30
15
7
30
30
15
1
Hafta
30
(***)
30
(***)
7
7
(*) Basit yargılama usulüne tabi davalarda cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi yoktur, sadece cevap dilekçesi vardır.
(**) Eski HUMK 440/III-2 maddesi hükmüne dikkat edilmeli. (Karar düzeltme yolu açık olanlarda 15 gün)
(***) İYUK’na göre Karar düzeltmeye karşı da cevap süresi 30 gündür.
(****) Bölge Adliye Mahkemeleri çalışmaya başlayınca, yeni HMK’nun ve İİK’nun 5311 sayılı Kanunla değişik hükümleri gereği istinaf ve temyize ilişkin süreleri geçerli olacaktır.
HUKUKUMUZDA PARASAL SINIRLAR
YILI 
Senetle / Tanıkla İspat Sınırı (HUMK m.288)
(_01.10.11’den itibaren HMK 200_)
Görev Sınırı - Sulh / Asliye (HUMK m.8)
2010 (TL)
550,00
7.230,00
Temyiz / Kesinlik Sınırı (HUMK m.427) (*) HMK 362
1.430,00
Temyiz Sınırı - İcra Hukuk Mahkemeleri (İ.İ.K. m.363)
(*) İ.İ.K. m.364 (5311/25 ile 10.000,00 TL’den başlamıştır)
Karar Düzeltme Sınırı (HUMK m.440)
4.110,00
(*) 14.510,00
8.690,00
Temyizde Duruşma Sınırı (HUMK m.427)
14.510,00
Tam Yargı ve Vergi Davalarında Duruşma Talep Sınırı
(2577 m.17) (_Vergi Mahkemelerinde Duruşma Talep Sınırı Yoktur._)
İdari Yargı Tek Hakimle Çözülecek Davalarla İlgili Üst veya
Kurul Halinde Çözümlenecek Davalarla İlgili Alt Sınır (2576 m.7)
2011 (TL)
590,00
2.500,00
7.780,00
1.540,00
(*) 25.000,00
4.420,00
15.620,00
9.350,00
15.620,00
(*) 60.000,00
Av. Mehmet KAPLAN
2014 (TL)
2013 (TL)
2012 (TL)
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Yok
1.690,00
25.000,00
4.870,00
17.220,00
10.300,00
17.220,00
60.000,00
9.230,00
Yok
1.820,00
25.000,00
5.240,00
18.560,00
11.100,00
18.560,00
60.000,00
Yok
1.890,00
25.000,00
5.440,00
19.280,00
11.530,00
19.280,00
60.000,00
26.950,00
28.000,00
26.950,00
28.000,00
7.790,00
8.380,00
7.790,00
8.380,00
B.Şehirlerde Tüketici İl Hakem Heyetlerinin Görevli Olmasıyla İlgili Alt veya İlçe
Hakem Heyetlerinin Görevli Olmasıyla İlgili Üst Sınır (Tük. Sor. Hak. Yön. m.5)
2.450,67
2.693,78
3.032,65
3.110,58
Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının Bağlayıcı Olacağına Dair Üst veya
Delil Olmasına Dair Alt Parasal Sınır (Tük. Kan. m.22)
938,75
1.031,87
1.161,67
1.191,52
-
-
-
-
2.000,00
-
-
-
-
3.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
Sınır yok
14.04.2011 - 3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Görev Üst Sınırı (6502 m.68)
28.05.2014 ten itibaren
İl Tüketici Hakem Heyetleri Görev Üst Sınırı (6502 m.68)
(B.Şehir statüsündeki illerde, il ve ilçe tük.hak.hey. görev sınırları arasındaki miktarlar)
28.05.2014 ten itibaren
Ceza Mahkemeleri Para Cezaları Temyiz / Kesinlik Sınırı (Beraat)
(1412 m.305, 5320 m.8, 5320 Geç.m.2)
Ceza Mahkemeleri Para Cezaları Temyiz / Kesinlik Sınırı
(1412 m.305, 5320 m.8, 5320 Geç.m.2) (Mahkûmiyet)
İdari Para Cezalarına Karşı Başvuru Üzerine Sulh Ceza Mahkemesi
İtiraz / Kesinlik Sınırı (5326 m.28/10, 6217 m.27)
07.10.2010 Sınır yok
2.000,00
2.000,00
14.04.2011 - 3.000,00
(**) 25.000,00
9.230,00
(**) 25.000,00
3.321,17
28.05.2014’e kadar
1.272,19
28.05.2014’e kadar
(*) Bölge Adliye Mahkemeleri çalışmaya başlayınca, yeni HMK’nun ve İİK’nun 5311 sayılı Kanunla değişik hükümleri gereği istinaf ve temyize ilişkin sınırlar geçerli olacaktır.
Ayrıca HMK’nda parasal sınırların arttırılacağı yönünde bir düzenleme olmadığından 01.10.2011 tarihinden sonrası için de HMK’ndaki sınırlar uygulanacaktır.
(**) 6352 sayılı Kanun uyarınca 05.07.2012 tarihinden itibaren
Download

HUKUKUMUZDA SÜRELER HUKUKUMUZDA PARASAL SINIRLAR