REKABET HUKUKU
İLE İLGİLİ
KURUL VE YARGI KARARLARI
SEMPOZYUMU - V
11 Aralık 2014
(Perşembe)
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mahmut Esat Bozkurt Salonu
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Sabih ARKAN
ve
Rekabet Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI
11 Aralık 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mahmut Esat Bozkurt Salonu’nda yapılacak bilimsel toplantıya
katılmanızı saygılarıyla rica ederler.
BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Adres: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
06590 Cebeci - Ankara
Tel
: (312) 319 11 41 - 562 16 01
Fax
: (312) 319 86 65
Web (url)
: http://bthae.ankara.edu.tr
E - Mail
: [email protected]
L.C.V. (312) 319 11 41 - (312) 562 16 01
11 Aralık 2014 Perşembe
13:00-13:30
Kayıt
13:30 -14:00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Sabih ARKAN
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI
Rekabet Kurumu Başkanı
I. OTURUM
“Rekabet Hukuku Açısından Yargı Kararlarının
Yerine Getirilmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
Moderatör:
Doç. Dr. Tahir SARAÇ
Rekabet Kurulu Üyesi
14:00-15:15
Yrd. Doç. Dr. Gamze ÖZ
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hüseyin COŞGUN
Rekabet Kurumu Uzmanı
Tartışmalar
15:15-15:30
Çay-Kahve Arası
II. OTURUM
“Tebliğ Sunumları”
Moderatör:
Doç. Dr. Nurkut İNAN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
15:30-17:00
Mehmet ÖZDEN
Rekabet Kurumu Hukuk Müşaviri
“Rekabet Kurulu Kararları Tek Hakimle Görülecek İşlerden midir?”
Şahin ARDIYOK/
Barış YÜKSEL
“Rakipler Arası Anlaşma ve Uyumlu Eylemlerde
İspatın Ekonomik Analizi ve Normatif Değer
Olarak Etkinlik”
Av. Gönenç GÜRKAYNAK/
Av. K. Korhan YILDIRIM/
Av. Elif Açelya BALKI
“Biletix Kararı Işığında Dikey Anlaşma Ağları
Yoluyla Pazar Kapama: 4. Madde Kapsamında İhlal
mi, Değil mi?”
Tartışmalar
Download

rekabet hukuku ile ilgili kurul ve yargı kararları