T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/180 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: İzmir İl, Karabağlar İlçe, 38497 Ada No, 7 Parsel No, KARABAĞLAR MAH
Mahalle/Mevkii, 1/2 hisse
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: 4957. Sok. 42 numaraya isabet eden taşınmaz 216 m2 alanlı arsa
üzerinde yer alan tek katlı meskendir. Taşınmaz tapu kaydında "avlulu kargir ev" vasıflı
görülmekte olup tapuda kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış, arsa payı ve bağımsız bölüm
numarası belirlenmemiştir. 2003 yılında İBŞB tarafından üretilen yasal sayısal fotoğrametrik
harita üzerinde yapılan ölçümlemede; parsel üzerindeki taşınmazın dıştan dışa brüt 117 m2 alanlı
olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz b.a tarzda inşa edilmiş olup dış cephesi sıvalı ve badanalıdır.
Mesken pencerelerinin kısmen kırık halde olduğu görülmüştür. Parsel etrafında biriketten
örülmüş bahçe duvarı mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle; Süleymaniye Camiine 43
m. Abdi İpekçi Mahalle Muhtarlığına 224 m. Akkuş Camiine 202 m. Direkt (kuş uçuşu) ve yürüme
mesafesinde yer almıştır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım
kolaydır. Taşınmazın 1/2 hissesi 49.072,50 TL muhammen bedelle satılacaktır.
Adresi: 4957. Sok. No: 42 İhsan Alyanak Mahallesi KARABAĞLAR-İZMİR
Yüzölçümü: 216,00 m2
İmar Durumu: İzmir İli Karabağlar İlçesi 38497 ada 7 parsel ve 38497 ada, 8 parsel sayılı
taşınmazlar; Abdi İpekçi - İhsan Alyanak Mahalleleri (ıslah planlarının bulunduğu) ve çevresini
kapsayan bölgeye isabet ettiği, ilgi (a) sayılı yazıda da "söz konusu ıslah planlı alanlar ve
çevresi üst ölçekli palanlarda, Jeolojik Sakıncası nedeniyle korunması gerekli alan olarak
görülmektedir. Bu nedenle 1/1000 ölçekli uygulama imar durumu verilmemesi gerekmektedir"
denildiği belirlenmiştir. Yukarıda açıklanan hususlardan dolayı "imar durumu, kısıtlılık, yer seçim,
inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planı sureti" v.b. belgelerin verilememektedir.
Kıymeti: 49.072,50 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 07/04/2014 günü 09:15 - 09:25 arası
2. Satış Günü: 02/05/2014 günü 09:15 - 09:25 arası
Satış Yeri: İZMİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MÜZAYEDE SALONU 2 NO'LU TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI: İzmir İl, Karabağlar İlçe, 38497 Ada No, 8 Parsel No, KARABAĞLAR MAH
Mahalle/Mevkii, 1/2 hissesi
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: 4957. Sok. 44 numaraya isabet eden taşınmaz 159 m2 alanlı arsa
üzerinde yer alan 5 katlı meskendir. Taşınmaz tapu kaydında "avlulu kargir ev" vasıflı görülmekte
olup tapuda kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış, arsa payı ve bağımsız bölüm numarası
belirlenmemiştir. 2003 yılında İBŞB tarafından üretilen yasal sayısal fotoğrametrik harita
üzerinde yapılan ölçümlemede; parsel üzerindeki taşınmazın dıştan dışa brüt 163 m2 alanlı olup
5 katın tamamında toplam inşaat alanının 815 m2 olduğu tespit edilmiştir. Keşif esnasında zemin
kattaki iş yerinin EMİN AVM adı altında Alışveriş Merkezi olarak kullanılmakta olup, diğer 4 katın
mesken olarak bitmiş kullanılır halde olduğu görülmüştür. Binada elektrik ve su mevcut olup
belediye hizmetlerinden yararlanılmaktadır. Bina b.a karkas yapı tarzında, yığma tuğla duvarlı
inşa edilmiş olup dış cephesi sıvalı ve badanalı, çatısı düz teras çatılıdır. Taşınmaz bulunduğu
konum itibariyle; Süleymaniye Camiine 43 m. Abdi İpekçi Mahalle Muhtarlığına 224 m. Akkuş
Camiine 202 m. Direkt (kuş uçuşu) ve yürüme mesafesinde yer almıştır. Belediye hizmetlerinden
yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır. Taşınmazın 1/2 hissesi 139.987,50 TL
muhammen bedelle satılacaktır.
Adresi: 4957. Sok. No: 44 İhsan Alyanak Mahallesi KARABAĞLAR-İZMİR
Yüzölçümü: 159,00 m2
İmar Durumu: İzmir İli Karabağlar İlçesi 38497 ada 7 parsel ve 38497 ada, 8 parsel sayılı
taşınmazlar; Abdi İpekçi - İhsan Alyanak Mahalleleri (ıslah planlarının bulunduğu) ve çevresini
kapsayan bölgeye isabet ettiği, ilgi (a) sayılı yazıda da "söz konusu ıslah planlı alanlar ve
çevresi üst ölçekli palanlarda, Jeolojik Sakıncası nedeniyle korunması gerekli alan olarak
görülmektedir. Bu nedenle 1/1000 ölçekli uygulama imar durumu verilmemesi
gerekmektedir" denildiği belirlenmiştir. Yukarıda açıklanan hususlardan dolayı "imar durumu,
kısıtlılık, yer seçim, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planı sureti" v.b. belgelerin
verilememektedir.
Kıymeti: 139.987,50 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 07/04/2014 günü 09:35 - 09:45 arası
2. Satış Günü: 02/05/2014 günü 09:35 - 09:45 arası
Satış Yeri: İZMİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MÜZAYEDE SALONU -
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/180 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 05/02/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 9489- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
T.C. İZMİR 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/20 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir il, konak ilçe, 223 ada no, 19 parsel no, Ahmetağa mahallesin de tapuya
kayıtlı taşınmaz, 853 sokak no 46 Kemeraltı İzmir adresinde bulunmaktadır. Satışa konu
taşınmaz: Asansör ve kalorifersiz 3 katlı betonarme karkas tarzda inşa edilmiş binanın 861
sokaktan 65 kapı numarasını alan 52 m2 brüt alanlı kıraathane olarak kullanılan zemin katın
3 cephesinde camekanlıdır. Arkada bir wc ile bir de çay ocağı bulunan bu katın zemini karo
plaka içi sıva ve boyalı badanalıdır.
Orta (bina 1. Katında) katta ikisi birleştirilmiş ve tek bir ofis gibi kullanılan Erotic Shop
işinde kullanılan kiracı kullanımındadır. Hemen yanında 861 sokağa cepheli olan küçük alanlı
birde mühürcü vardır.
Bina en üst 2. Katında da yine 3 ofisin yer aldığı 3 ününde boş yani kiracı beklediği tespit
edilmiştir.
Mozaik kaplamalı merdiven basamaklı binanın çatısı kiremit örtülü olup oldukça
yıpranmış haldedir. Bina 60 yıllıktır yıpranması %50’dir. Taşınmaz ticari aktivitenin yoğun
olduğu Kemeraltı ve Cumhuriyet bulvarına yakın bir konumdadır.
Yüzölçümü: 52,00 m2
İmar Durumu: Taşınmaz 17.11.2005 onay tarihli Kemeraltı kentsel sit alanı ve çevresi
koruma amaçlı Revizyon imar planında T-C2 Turizme Yönelik Ticaret (2 kat) alanı içinde
kalmaktadır. Eski eser karşısı, Kentsel sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit alanında kalmakta olup
her türlü işlem için İ.K.T.V.K.K’dan izin alınacaktır.
Kıymeti: 480.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: 6785 sayılı imar kanunun 11. Maddesine istinaden Muvakkat inşaat
şerhi 15.09.1991 tarih ve 4102 yevmiye ile konulmuştur. Taşınmaz bu şerhle yükümlü olarak
ihale edilecektir.
1. Satış Günü: 05/05/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 30/05/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİ
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
teminatı Satış memurluğumuzdan alacakları yazı ile İzmir Adliyesi Vakıflar Bankası
şubesine yatırıp dekontunu ibraz etmeleri veya bu miktar kadar banka teminat mektubu
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi içip dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/20 Satış sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/02/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 9749- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
2013/32 SATIŞ
Mahkememizce verilen izale-i şuuyu satış kararı ve satışın umum arasında açık
artıma sureti ile yapılmasına karar verilen, taşınmazın TAPU KAYDINA GÖRE: İzmir
İl, Konak İlçe, Alsancak Mahallesi, 7753 Ada No, 28 Parsel No, -/3/(Bağımsızbölüm no. 6) Bağımsız Bölüm Beyan kısmında Y.Planı: 11/02/1980 yazılıdır.
Adresi: Kültür Mahallesi 1438 sok. No:15 Konak İZMİR,
Yüzölçümü: 226,32 m2,
Arsa Payı: 51/510
SATIŞA KONU TAŞINMAZ: İzmir İl, Konak İlçe, Alsancak Mahallesi, 7753 Ada No,
28 Parsel No, -/3/-(Bağımsızbölüm no. 6) Bağımsız Bölüm olup, taşınmazın arsa
üzerinde tesis edilen kat irtifakına göre 51/510 arsa paylı 3. kat 6 nolu meskenin
tamamının Zayfa Gözek adına kayıtlı olduğu görülmüştür.
İMAR DURUMUNA GÖRE: Taşınmazın TM-1 Seçenekli konut bölgesinde kalmakta
olduğu, bitişik nizamda 5 kat olduğu, daire 5 katlı binanın 3. Katında
bulunmaktadır. Apartman asansörsüzdür ve betonarme tarzda inşa edilmiştir.
Dairenin giriş kapısı çelik olup kalorifersizdir. 3 oda, salon, mutfak, banyo 2 balkon
ve koridordan oluşmaktadır. Mutfakta tezgah altında ve üstünde dolaplar
bulunmaktadır. Banyoda duşa kabin alafranga tuvalet ve lavabo bulunmaktadır. Net
130 m2 alana sahiptir. Daire oldukça yıpranmış ve bakımsız durumdadır. Mevcut
konumu ile ulaşım ve taşıma imkanları çok iyi olarak değerlendirilmektedir. Yoğun
şekilde sağlık poliklinik laboratuvar eczane, hastane spor hizmetlerinin yapıldığı
bir bölgede bulunmaktadır.
Kıymeti: 200.000,00 TL
Kaydındaki Şerhler: 1-Alaşehir İcra ve İflas Müdürlüğü'nün 07/03/2008 tarih,
2007/2470 sayılı haciz yazısı. 2-Alaşehir Manisa İcra Müdürlüğü'nün 14/03/2008
tarih, 2008/517 sayılı haciz yazısı. 3-Alaşehir İcra Müdürlüğü'nün 22/05/2008 tarih,
2008/1260 sayılı haciz yazısı. 4-Alaşehir İcra Müdürlüğü'nün 07/05/2009 tarih,
2009/189 sayılı haciz yazısı. 5- Manisa Alaşehir İcra Müdürlüğü'nün 12/03/2010
tarih, 2008/517 sayılı haciz yazısı. 6-Alaşehir İcra ve İflas Müdürlüğü'nün 19/03/2010
tarih, 2007/2470 sayılı haciz yazısı. 7-Alaşehir İcra Müdürlüğü'nün 16/06/2011 tarih,
2009/189 sayılı haciz yazısı. 8-Manisa Alaşehir İcra Müdürlüğü'nün 16/06/2011
tarih, 2011/1843 sayılı haciz yazısı. 9-Alaşehir İcra ve İflas Müdürlüğü'nün
25/11/2011 tarih, 2007/2470 sayılı haciz yazısı. 10-Manisa Alaşehir İcra
Müdürlüğü'nün 16/11/2012 tarih, 2012/3265 sayılı haciz yazısı. 11-Alaşehir İcra ve
İflas Müdürlüğü'nün 13/12/2012 tarih, 2007/2470 sayılı haciz yazısı. 12-Konak
Belediyesinin 29/03/2013 tarih 6561-8311 yevmiye numarasına göre belediye
gelirleri kanuna göre kısıtlıdır. 13-Alaşehir icra dairesinin 28/06/2013 tarih, 2009/189
sayılı haciz yazısı. 14-Alaşehir İcra Müdürlüğü'nün 21/08/2013 tarih, 2011/1843
sayılı haciz yazısı. 15-Alaşehir İcra Dairesinin 07/11/2013 tarih, 2012/3265 sayılı
haciz yazısı.
1. Satış Günü: 27/03/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 28/04/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Bu artırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu
alacakların toplamını ve kıymetinin %50’sını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olacaktır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup elektronik
ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayıp ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. İkinci ihalede ise elektronik
ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. Elektronik ortamda verilecek
teklifler muhammen bedelin yüzde ellisinden az olamaz. Teklif vermeden önce
muhammen bedelin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca
yazılacak bir yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi'nde açılacak bir satış hesabına
yatırmak zorundadırlar. İhale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli ve
katma değer vergisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde
ödenmez ise ihale fesih edilir ve iki ihale arasındaki fark ila yeni ihale masrafları alıcı
ile kefillerinden hiçbir hükme gerek kalmaksızın tahsil olunur. İhaleye girmek
isteyenler satış şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılırlar,
işbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan ilgililer için de tebliğ yerine geçer. Daha
fazla malumat almak isteyenlerin Mahkememiz Satış Memurluğuna başvurmaları,
satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacağı İLAN
(Bas›n: 9753- www.bik.gov.tr)
OLUNUR. 11/02/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI,
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR
DOSYA NO: 2013/25 İFLAS
Örnek No.: 35
MÜFLİS: WESTİNG HİZMET TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. Tic. Sic.
No: 815523
ADRESİ: Eski Büyükdere Cad. Oltek Plaza No: 65/A Kat:3
Levent-Kağıthane/İSTANBUL
İFLAS KARARI: İstanbul 3. Asliye Tic. Mah. 2012/260 Es.
1. ALACAKLILAR TOPLANTI GÜN ve SAATİ: 06/03/2014 saat: 10.00
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md.
göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ: Yukarda belirtilen gün ve saatte İstanbul Adliye
sarayı (Çağlayan) 3. İflas Dairesi kaleminde ilk toplantı yapılacağı, alacaklıların bu toplantıya
gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri,
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya
gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri, müflis ile müşterek borçlu olanların (Md.
203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıda bulanmaya
haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu
edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında
bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 219) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı
olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter
hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192),
aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336’ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu
gerektireceği.
e- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar
üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine
tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa
uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur 12/02/2014
(Bas›n: 9626- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ADANA 9. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/183 TLMT.
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda
belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/02/2014
1. İhale Tarihi: 13/03/2014 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2. İhale Tarihi: 28/03/2014 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri: SONBEY SEYHAN YEDİEMİN DEPOSU DÖŞEME MAHALLESİ ERDAL ACET CADDESİ NO: 20/A
SEYHAN ADANA - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
170.000,00
1
%1 34DC9397 Plakalı, 2011 Model, MERCEDES Marka,
212-E 250CGI Tipli, 250 CGI TİPİNDE 2011 MODEL BEYAZ
RENK 27186030084183 MOTOR NOLU WDD2120471A249071
ŞASE NO ÇALIŞIR DURUMDA VE YÜRÜR DURUMDA KAPI
KOLLAR VE ÇEVRESİNDE MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT
ARAÇTA CANTSIZ LASTİK MEVCUT 76631 KM’DE
(İİK m.114/1, 114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 9413- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

9489-9749-9753-9413-9626