REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
BÖLÜM 4:FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM
Ayşe BULDUK
Anıl AKMAN
Kemal AYBATAN
Yetkinlikler
Proaktif
Davranış
Farklılaştırılmış
Öğretim
Yaşam Koçluğu
Öğretimsel
Koçluk
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Farklılaştırılmış Öğretim=Duyarlı
Öğretim
Eğitimin başarısı, öğrenenler arasında var olan
bireysel farklara adapte etmeye bağlıdır.
Yueheng, M.Ö. 444
Etkinlik: Kağıt Yırtma
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Farklılaştırılmış öğretim
• Daha yüksek standartlarda eğitim
gerçekleştirmek için öğrencilerin öğrenme
profili ve bireysel farklılıklarını göz önünde
bulundurarak bilgi, beceri, tutum ve eylemleri
en yüksek seviyeye çıkarırken dengeli ve
duyarlı bir çeşitlendirme yapmaktır.
Farklılaştırılmış öğretim
• Aktifliği savunur.
• Nicelden çok niteldir.
• Farklılık içerik, süreç ve ürünü değiştirerek
oluşur.
• Öğrenci merkezlidir.
• Tüm sınıf, grup çalışması ve bireysel öğretimin
karışımıdır.
• Öğrenci ve öğretmen birlikte öğrenir.
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Farklılaştırma Nedir?
• Farklılaştırılmış eğitim proaktif olarak planlanmış,
aşağıdakilerle belirlenmiş birbirinden bağımsız bir sistemdir.
Olumlu
Öğrenenler
Topluluğu
Devamlı
Değerlendirme
Bireysel
Farklılıklar
Esnek Eğitim
Düzenlemeleri
Odaklanılmış,
Kaliteli Ders
Program
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Farklılaştırma
Öğretmenin
karşılığıdır
to
Öğrenen Farklılıkları
Hazır Bulunuşluk
İlgi
Öğrenen Profili
yönlendirilir
Etkin Farklılaştırmanın İlerleme Zihniyeti ve Prensipleri
Devamlı
Değerlendirme
Esnek Gruplama
Stratejileri
Bireysel
Farklılıkların
Gözetildiği ve
Zorlayıcı Görevler
Olumlu Sınıf
Topluluğu
uygulanır
Kaliteli Ders
Programı
Ders Programının ve Eğitimin Unsurları
İçerik
Süreç
Ürünler
Eğitim stratejilerinin kullanımı ile…
Jarvis & Tomlinson, 2008
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Olumlu Öğrenenler Topluluğu
•
•
•
•
Ben Grafikleri
Ben tişörtleri
Harika Bir Fikir
Takım tişörtleri
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Ben Tişörtleri
• Öğrenciler kendi tişörtlerini
(gerçek ya da kağıt) kim
olduklarını,
güçlü,
zayıf
yanlarını,
hoşlandıkları,
hoşlanmadıkları
şeyleri
gösteren kelimeler ve şekiller
kullanarak süslerler. Tişörtler
odanın
yada
koridorun
duvarlarına asılır ve aynı
“ben-grafiklerinde”
olduğu
gibi tartışılır.
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Düşün – Eşleş – Paylaş
• Düşün
• Eşleş
Bu stratejiler ile bir topluluk nasıl oluşturulur?
• Paylaş
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Bireysel Farklılıklar Gözetilerek Verildiği Zorlayıcı
Görevler
• MÜCADELE EDEREK
ÖĞRENENLER:
• Kuvvet ve hareket
konusu ile ilgili çalışma
kağıtlarını tamamlayın.
Eğer isterseniz bir eşle
çalışabilirsiniz.
Çalışmanızı
tamamladıktan sonra
odanın arka tarafındaki
cevap kağıdından
cevaplarınızı kontrol
edin.
İLERİ SEVİYEDE
ÖĞRENENLER:
• Kuvvet ve hareket
konusunda
anladıklarınızı,
motorlu aletleri ve
parlak zekanızı
kullanarak, teneffüste
sınıfça
oynayabileceğiniz
yeni bir salıncak seti
yapın.
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Odaklanmış, Kaliteli Ders Programı
BİLGİ
- Gerçekler
- Terimler
- Tanımlar
- Tarihler
-Algoritmalar
KAVRAMA
- Prensipler
- Genellemeler
- Bir disiplinle ilgili
önemli fikirler
- Kavramsal fikirler
BECERİ
-Süreçler
-Bir disipline dair
beceriler, temel
beceriler, üretim
becerileri, özgürlük
becerileri
-Zihnin alışkanlıkları
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Kaliteli Öğretim
Kime?
Nasıl?
Nerede?
Ne Öğretiyoruz?
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Esnek Eğitim Düzenlemeleri
• Hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profiline
dayandırılarak yapılır.
• Hazır Bulunuşluğu öğrenmek için
yapılabilecekler
 Giriş-Çıkış Kartları
 Akıl Haritaları
 KWL tabloları
• Gruplama Düzenlemeleri: tek, eşli, küçük
grup, tüm sınıf
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
EsnekÖnemli
Eğitim olan
Düzenlemeleri
ne?
Hazır
Öğrenme
İlgi
Bulunuşluk Profili
Büyüme
/İlerleme
Etkinlik Motivasyon
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Devamlı Değerlendirme
Ön Değerlendirme (Bulma)
Ön Sınama
Anket Kwl
Kontrol Listesi
Gözlem
Kendini Değerlendirme ve Sorgulama
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Devamlı Değerlendirme
İzleme Amaçlı Değerlendirme
Konferans Düzenleme
Akran Değerlendirme
Gözlemle İlgili Günlük Giriş
Tartışma
Çıkış Kartları
Labarutuvar
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Devamlı Değerlendirme
Düzey Belirleme Amaçlı Değerlendirme
Ünite Sınavı
Performans Görevi
Gösterim,Portfolyo inceleme, Yazı
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Farklılaştırmada 5 Prensip
1. Davetkar ve güvenilir bir sınıf ortamı
2. Öğretilen ders programının en üstün nitelikte
olduğundan emin olmak
3. Hazırbulunuşluk, derse ilgi ve öğrenme
profilini sürekli değerlendirme
4. Farklılaştırılmış Eğitim çalışmaları tasarlamak
5. Esnek grup çalışmalarını uygulamak
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Etkili Bir Farklılaştırma İçin;
 Tüm eğitimciler öğretimin farklılaştırılması konusunda
açıklık ve netliği oluşturmalı,
 Öğrenci ve velileri farklılaştırılmış sınıflar için
hazırlamalı,
 Sınıf yapısını ve sınıf yönetimini öğrenci merkezli
öğrenmeye doğru yöneltmeli,
 Hem öğretmen hem de öğrenci farklılığı işin bir parçası
ve zevki olarak görme konusunda ortak görüşün
oluşmasına yönelik çalışılmalı.
 Öğretmen takım üyeleri ve farklılaştırma konusunda
ilgisi ve bilgisi olan diğer meslektaşları ile birlikte plan
yapmalı. (Tomlinson, 1995b)
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
• Anahtar Kelimeler
Öğrenme profili
Bireysel Farklılık
Yüksek Standartlarda Eğitim
Motivasyon
Çoklu Zeka
Seviye Grupları
Aile ile İşbirliği
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
• Örnek Olmayan Uygulamalar
Geri Bildirimin Olmaması
Yanlış Mekan Seçimi
Belli Öğrencilere Odaklanma
Belli Yöntemlerin Dışına Çıkmama
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
BÖLÜM 5:HAREKET MODELİ
Ayşe BULDUK
Anıl AKMAN
Kemal AYBATAN
REHBER ÖĞRETMENLERİN KOÇLUK VE METORLUK YETKİNLİKLERİ
Takip Edin
Geliştirin
Hazırlık Yapın
Kaynakları
Tespit Edin
Eylem Planı
Oluşturun
Etkin Hedefi
Belirleyin
Ajandayı
(Gündemi)
Oluşturun
Realiteyi
Analiz Edin
Download

farklılaştırılmış öğretim ve hareket modeli