ÖĞRENCİNİN
ADI
:
SOYADI:
SINIFI :
A
EĞİTİMCİLER SPOR LİSESİ
NO:
9.SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI
A-Aşağıdaki
2013–2014
NOT:
1 ile 5’e kadar olan soruları uygun şekilde cevaplayınız. ( Her bir soru 1x5=5 Puan)
1-Tarihte Türklerin ilk kullandıkları takvim…………………………………………………………………………..……………dir.
2-Sümer tapınaklarına ……………..….………………………………………………..…..denir.
3-Yazıyı bulan uygarlık…………………………………………………………………….dir.
4-İlk kütüphaneyi kuran uygarlık………………………………………………………………….………...dir.
5-Miladi takvim ülkemizde………………………………………………………………..tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
B-AŞAĞIDAKİ
CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARIN
KARŞISINA (D); YANLIŞ OLANLARIN KARŞISINA
(Y) YAZINIZ. (1x5=5 Puan)
F-AŞAĞIDAKİ BULMACAYI UYGUN
SÖZCÜKLERLE TAMAMLAYINIZ( 2×5=10).
¹
Tarihte deney ve gözlem metodu
kullanılmaz.
Tarihi olaylarda mutlak bir gerçeklik
yoktur.
Tarih öncesi dönemler yazının bulunması
ile sona erer.
Tarihi olaylar günümüzün şartlarına göre
incelenmelidir.
Önasya tarihi Konuya göre sınıflandırmaya
girer.
C-Aşağıdaki
²
3
4
5
bilim dallarını ve anlamları
verilmiştir.Doğru şekilde eşleştiriniz?(1X5=5 Puan )
Coğrafya
R Yazı bilimi
Diplomasi
E Antlaşma bilimi
Filoloji
Kronoloji
Paleoğrafya
A Zaman bilimi
Z Dil bilimi
M Yer bilimi
D-Aşağıdaki
kavramları açıklayınız?(5 Puan)
a)Urgakina:
SORULAR
1-Tarihte kullanılmayan bir yöntem?
2-Tarih ne ile başlar?
3-Cilalı Taş devrinden sonra hangi dönem başlar?
4-Maden dönemlerinden biri?
5-Selçuklular döneminde kullanılan takvimin adı?
G-Cilalı
Taş devrinin beş tane özelliğini yazınız?(10
Puan)
b)I. elden kaynak:
c)Tarihi olay:
d)Mezopotamya:
E -Aşağıdaki
olayları Zamana, Mekâna ve Konuya
gören sınıflandırarak Tabloya yazınız.(1x5=5 Puan)
1-Kıbrıs tarihi
2-Dinler tarihi
3-Maden devri
4-I.Selim dönemi
5-Spor tarihi
H-Tarihi
-
tasnifin amacı nedir?(5 Puan)
I-Aşağıdakilerden
hangisi yazılı bir kaynak
değildir?Kutucuğu işaretleyiniz?(5 Puan)
N-Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en uzaktır?
Karşıdaki boş kutucuğu işaretleyiniz?(5 Puan)
M.Ö 2500
Ferman
M.Ö 3200
Kitabe
M.Ö 150
Destan
M.S 100
Papirüs
M.S 1566
İ-Tarihte
neden deney ve gözlem kullanılmaz?
Açıklayınız?(5 Puan)
O-İnsanlar hangi dönemde tarım yapmaya
başlamışlardır? Kutucuğa işaretleyiniz?(5 Puan)
*
Paleolitik
Mezolitik
K-Tarih
Neolitik
öncesi dönemleri aydınlatmada en çok hangi
bilimden faydalanılır? Yazınız?(5 Puan)
Bakır
*
L-Tarihte
Tunç
Ö-Yazı hangi dönemde bulunmuştur? Aşağıya
yazınız?(5 Puan)
objektifliği sağlamak için yapılması gereken
2 özellik yazınız?(5 Puan)
*
P-Aşağıdaki takvimlerden hangisi bir yönüyle
diğerlerinden farklıdır? Kutucuğa işaretleyerek Farkını
yazınız?(5 Puan)
Takvimin adı
farkı
*
M-“Türk
evladı ecdadını tanıdıkça daha büyük
işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır.”
M.Kemal
Yukarıdaki sözden anladıklarınızı yazınız?(5 puan)
12 hayvanlı
Hicri
Celali
Rumi
Miladi
M-Aşağıdakilerden
hangisi Tarihi olgu’dur?(2 Puan)
A)Anadolu’nun Türkleşmesi
B)Malazgirt savaşı
C)Çanakkale savaşı
D)I. İnönü muharebesi
R- Tarihi olayları araştırırken belli bir yol izlenmesi
gerekir. Aşağıdakilerden hangisinde bu yol doğru
olarak verilmiştir? ?(2 Puan)
A) Kaynak arama,Tasnif, Sentez,Tahlil,Tenkit
B)Kaynak arama,Tasnif,Tenkit,Tahlil,Sentez
C)Tasnif,Tenkit,Kaynak arama,Tahlil,Terkip
D)Tasnif,Kaynak arama,Tahlil,Tenkit,Sentez
NOT: : Kafanızdaki bütün engeller kafanızda
büyüttüğünüz kadar büyüktür. Başarılar
dilerim.
Bayram TOK
Tarih Öğretmeni
.
Download

F-AŞAĞIDAKİ BULMACAYI UYGUN SÖZCÜKLERLE