www.sunumerkezi.com
KAZANIM: Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak
Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine
verdiği önemi fark eder.
www.sunumerkezi.com
“El
emeği yeterli değildir. Makinelerden
yararlanmak gerekir. Yüzyıllardan beri kullanmakta
olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın
ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve
araçlarını memlekete getireceğiz.”
(Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri,
s.401.)
? Atatürk’ün tarımda modernleşmeyi
istemesinin sebepleri nelerdir?
www.sunumerkezi.com
Afet inan Atatürk’ün doğa ve ağaç sevgisi ile ilgili olarak şöyle diyordu:
“ 1919 yılında Atatürk Ankara’yı pek az ağaçlı bulmuştu . O eski adı
Orman çiftliği olan yerde, orman yetiştirmeyi kendisine ideal edinmişti.
Onun için her ağaç yeni, kıymetli birer varlıktı. Bunların yetiştiğini
büyüdüğünü görmek bir idealin tahakkuk edişindeki zevki kendisine
veriyordu. Gazi orman çiftliği , insanların irade ve çalışmalarıyla , tabiatı
güzelleştirme ve verimli kılma kuvvetinin bir örneğidir.”
(www.erzincan-cevreorman.gov.tr)
www.sunumerkezi.com
“ Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını
öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında
olduğunu fark etsin. “
(www.erzincan-cevreorman.gov.tr)
M.K.ATATÜRK
? Atatürk doğa sevgisini nasıl ortaya koymuştur?
Doğayı korumak ve güzelleştirmek konusunda bize düşen görevler nelerdir?
www.sunumerkezi.com
Mustafa Kemal paşa , 7 haziran 1925 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği açılış töreninde
“Ben buraya tarım uzmanlarıyla geldim. Baktılar, araştırdılar. Onlar da ‘burada orman olmaz.’
dediler. Sonra ben köylülere sordum. ‘ Paşam bize bir-iki gün müsaade et, biz sana söyleriz.’ dediler.
Ben bir-iki gün bekledim. sonra köylülerle tekrar görüştüm. ‘Burada orman olur dediler.’ Nereden
anladıklarını sordum. Adamlar ,bir testi suyu , kazdıkları çukura toprağın içine gömmüşler. Bir-iki
gün bekledikten sonra testiyi topraktan çıkarmışlar ve bakmışlar ki , testinin içinde su kalmamış
.’Demek ki bu toprak su emiyor.’ kanısına varmışlar. O zaman olabileceğine karar verdiler, ben de
onların kararına katıldım.”
M.K.ATATÜRK
www.sunumerkezi.com
(Hamdi Ülkümen, Hümanist Atatürk,s.60-61.)
?
Atatürk orman Çiftliği’nin
kuruluş amacını hangi başlıklar
altında toplayabilirsiniz?
www.sunumerkezi.com
Atatürk Orman Çiftliğinin Kuruluş
Amaçları:
• Örnek çiftlik kurarak tarımı geliştirmek.
• Bazı bitkileri yetiştirip çiftçilere örnek olarak
göstermek.
• Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak
• Ankara Yüksek Ziraat Okuluna girecek lise
mezunu gençlerin çiftlikte bir yıl fiilen
çalışarak staj yapmalarını sağlamak.
• Eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak.
www.sunumerkezi.com
?Çiftliğin kuruluş amaçlarının
çok yönlü olmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
www.sunumerkezi.com
?Atatürk orman Çiftliği’nin
kurulması, modern tarımı nasıl
etkilemiştir?
www.sunumerkezi.com
Bunları biliyor musunuz?
• Atatürk 11 haziran 1937 tarihli bir bir
tezkere ile orman çiftliği ile birlikte diğer
çiftliklerini hazineye bağışlamıştır.
• Osmanlı döneminde köylünün ürettiği
tarımsal ürünün yüzde onu, devlet
tarafından alınıyordu. Bu verginin adı
“aşar”dı.
www.sunumerkezi.com
Tarım Alanında Yapılan Diğer
Çalışmalar Şöyleydi:
• 1923 yılında tarımı desteklemek amacıyla
çiftçilere kredi verilmiştir.
• 1925 yılında “Aşar vergisi” kaldırılarak
köylünün üzerindeki vergi yükü azaltılmıştır.
• 1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun ile
köylüye toprak mülkiyeti hakkı tanınmıştır.
• Devlet , gübre, ilaç, pulluk, traktör gibi
girdilerin sağlanıp uygun koşullarda üreticiye
ulaştırılmasına yardımcı olmuştur.
www.sunumerkezi.com
? Sizce, bu uygulamalar tarımı
nasıl etkilemiştir? Devletin
tarım sektörüne destek olmasını
nasıl değerlendiriyorsunuz?
www.sunumerkezi.com
S-1
1. Ziraat Bankasının açılması
2. Aşar vergisinin kaldırılması
3. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması
Cumhuriyet döneminde görülen
yukarıdaki uygulamalardan hangileri, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme
amacıyla yapılmıştır?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3
www.sunumerkezi.com
S-1
1. Ziraat Bankasının açılması
2. Aşar vergisinin kaldırılması
3. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması
Cumhuriyet döneminde görülen
yukarıdaki uygulamalardan hangileri, köylünün ekonomik koşullarını
iyileştirme amacıyla yapılmıştır?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 2 ve 3
www.sunumerkezi.com
S-2
• Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
• Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
• Saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
• Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi
geliştirme amacıyla yapılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
www.sunumerkezi.com
D) 4
S-2
• Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
• Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
• Saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
• Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi
geliştirme amacıyla yapılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
www.sunumerkezi.com
D) 4
S-3 Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de
ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır.
Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?
A) Türk Dil Kurumu’nun açılması
B) Üniversitelerin kurulması
C) Millet mekteplerinin açılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
www.sunumerkezi.com
S-3 Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden
biri de ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus
oranını artırmaktır.
Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu
amaca yöneliktir?
A) Türk Dil Kurumu’nun açılması
B) Üniversitelerin kurulması
C) Millet mekteplerinin açılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
www.sunumerkezi.com
• S-4 Mustafa Kemal, ülke insanının farklı kültürlerde
eğitilmesini istemiyordu. Bu nedenle eğitimde
birliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmıştır.
• Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan
yeniliklerden biri OLAMAZ?
• A)Medreselerin kapatılması
• B)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
• C) Okullarda okutulacak derslerle ilgili ortak
müfredat hazırlanması
• D) Bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlanması
www.sunumerkezi.com
• S-4 Mustafa Kemal, ülke insanının farklı kültürlerde
eğitilmesini istemiyordu. Bu nedenle eğitimde
birliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmıştır.
• Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan
yeniliklerden biri OLAMAZ?
• A)Medreselerin kapatılması
• B)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
• C) Okullarda okutulacak derslerle ilgili ortak
müfredat hazırlanması
• D) Bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlanması
www.sunumerkezi.com
YILLAR
TOPLAM
NÜFUS*000
TARIM
SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞAN
NÜFUS*000
1927
13.648
10.342
1935
16.158
12.355
1940
17.820
13.474
1945
18.790
14.103
2000
67.420
7.103
2002
69.626
7.618
2003
70.363
7.165
2004
71.152
7.400
2005
72.065
6.493
2006
72.974
5.932
Yandaki“ Nüfus ve istihdam istatistiği” tablosunu
inceleyiniz. Tablo 1’deki verileri de dikkate alarak soruları
cevaplayınız.
1. Toplam nüfus ile tarım sektöründe çalışan nüfus 2006
yılına kadar nasıl bir değişim
göstermiştir?………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…....
2. Toplam nüfus artarken tarım sektöründe çalışan
nüfusun azalmasının sebepleri neler
olabilir?...................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
....
3. Sizce ,toplam istihdamda tarımın payının azalması
tarımda üretimi nasıl etkilemiş
olabilir?...................................................................................
..................................................................................................
....
Kaynak: TÜİK,DPT
*2006 Yılı kasım ayına kadar
*Yukarıdaki sayılara (000)ekleyiniz
www.sunumerkezi.com
Download

2-modern tarımın-dogusu