BİLGİ NOTU
TARİH:
TİM 2014 Temmuz İhracat Verileri Işığında Türk Tekstil ve Hazır Giyim
Sektörünün İhracat Konumu
04.08.2014
HAZIRLAYAN:
Araştırma – İstatistik Birimi
KONU:
Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii Temmuz Ayı İhracat Şampiyonu
Ham maddeden kumaşa, kumaştan giysi imalatına kadar tam entegre yapısı ile 2014 Temmuz
ayında toplamda 2,6 milyar dolarlık ihracatıyla Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii ihracat
şampiyonu oldu.
I.
Temmuz İhracatına Bayram Etkisi
Türkiye İhracatçılar Merkezi (TİM) tarafından, 2014 Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı.
Açıklamada, bayram tatilinin geçen seneden farklı olarak Temmuz ayına kaymasının etkisi
ve 3 işgücünün eksik olması sebebiyle temmuz ayında Türkiye'nin ihracatının geçen senenin
temmuz ayı ile aynı seviyede kaldığı belirtildi. Verilere göre:
i.
ii.
iii.
II.
2014 Temmuz ihracatı 12 milyar 539 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İlk 7 aylık ihracat ise yüzde 5,7 artışla 92 milyar 711 milyon dolara çıktı.
Son 12 aylık ihracatın ise yüzde 2,2 artarak 156 milyar 319 milyon dolara yükseldi.
Bölgemizdeki Jeopolitik Riskler
Rapordaki veriler arasında, Orta Doğu ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkileri de kendini
gösterdi:
i.
ii.
iii.
iv.
III.
2013 Temmuz ayında Rusya’ya gerçekleştirilen 613 milyon dolarlık ihracat, %12,6’lık
bir düşüşle 2014 yılının aynı ayında 535 milyon dolara geriledi.
2013 Temmuz ayında Irak’a gerçekleştirilen 1 milyar 62 milyon dolarlık ihracat,
%46,4’lük bir düşüşle 2014 yılının aynı ayında 569 milyon dolara geriledi.
Bu ülkeler dışında, Libya, Mısır ve Ukrayna’ya olan ihracatımızda belirgin düşüşler
gözlemlendiği açıklamaya yansıdı.
En fazla ihracat yaptığımız 30 ülke arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 64 ile
Suriye'ye gerçekleşti.
İhracat Yapılan İlk 5 Ülke
Rapora göre; temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere,
İtalya, Fransa ve Irak oldu. Irak, yukarıda bahsedilen büyük düşüşle aylık ihracat
sıralamasında 5. ülke konumuna geriledi. Almanya'ya ihracatımız %14 artarken, İngiltere'ye
ihracatımız %16, İtalya'ya ihracatımız %2, Fransa'ya ihracatımız %7 arttı. Avrupa en büyük
ticaret ortağımız olma statüsünü epey belirgin bir şekilde muhafaza ediyor.
En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke
ÜLKE (Bin$)
ALMANYA
İNGİLTERE
İTALYA
FRANSA
IRAK
RUSYA FEDERASYONU
BİRLEŞİK DEVLETLER
İSPANYA
İRAN (İSLAM CUM.)
HOLLANDA
IV.
2013 - TEMMUZ
1.171.810
766.453
576.304
531.184
1.062.305
613.343
480.464
325.931
243.049
245.908
2014 - TEMMUZ
1.330.780
892.243
586.913
569.943
569.542
535.981
510.147
436.807
305.994
285.731
Değ. %
13,6%
16,4%
1,8%
7,3%
-46,4%
-12,6%
6,2%
34,0%
25,9%
16,2%
Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii 2014 Temmuz Ayı İhracat Şampiyonu
Türk tekstil ve hazır giyim sanayii; ham maddeden nihai ürüne uzanan imalat kabiliyeti ile diğer
sektörlerle karşılaştırıldığında, 2014 Temmuz ayında açık ara ihracat şampiyonu oldu.
En fazla ihracat yapan ilk 5 sektör
SEKTÖR (Bin$)
Tekstil ve Hazır Giyim
Otomotiv Endüstrisi
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Çelik
Elektrik Elektronik ve Hizmet
2013 - TEMMUZ
2.474.502
1.952.619
1.529.671
1.092.640
1.038.658
2014 - TEMMUZ
2.613.303
1.994.291
1.581.091
1.060.143
987.843
Değ. %
5,6%
2,1%
3,4%
-3,0%
-4,9%
2014 Temmuz ayına bayramın denk gelmesinden kaynaklanan kayıp iş günleri sebebiyle Türkiye
ihracatı geçen yıla kıyasla seviyesini korurken; Tekstil ve Hazır Giyim sektörü 2,6 milyar dolarlık
ihracatıyla şampiyon olması ve cari katkı sağlamasının yanında geçtiğimiz yıla kıyasla %5,6’lık bir
büyüme sergiledi.
Bilgilerinize saygılarımızla arz olunur,
Download

Tekstil ve Hazır Giyim Sanayii Temmuz Ayı İhracat Şampiyonu