ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık mücadelesini kazandıktan sonra yeni Türkiye’nin
inşası için çalışmalar başlatmıştır. Şüphesiz bu çalışmaların en sistemlisi ve halk tarafından da
büyük bir memnuniyetle karşılanan inkılâplardan birisi de Atatürk tarafından kurulan
halkevleridir.
19 Şubat 1932 tarihinde, başlangıçta 14 vilayette açılan, büyük bir hızla yayılarak 478
Halkevi ve 4322 Halkodasına ulaşan halkevleri ülkenin kültürel kalkınmasında, Cumhuriyetin
getirdiği değerlerin geniş halk kitlelerine ulaşmasında çok önemli bir işlev yerine getirmiştir.
Halkevleri ve Halkodaları sayesinde, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri Anadolu’nun en ücra
köşelerine kadar yayılmıştır.
Siyasi iradenin de desteğini alan Halkevleri, dokuz farklı şube olarak; (Dil, Edebiyat
ve Tarih, Güzel Sanatlar, Temsil, Spor, Sosyal Yardım, Halk Dershaneleri ve Kurslar,
Kütüphane ve Yayın, Köycülük, Müze ve Sergi) teşkilatlanmıştır. Türk inkılâbını halka
benimsetmek ve modern Türkiye’nin kurulması için çalışmak görevini üstlenmiştir.
Bu Halkevlerinden birisi de Niğde Halkevi’dir. Yaptığı yayınlarla, açtığı kurslarla,
verdiği konferanslarla halka ulaşan Niğde Halkevi, halkın bilgi ve kültürünün artmasında
önemli görevler üstlenmiştir. Aynı zamanda köylü kentli vatandaşın kaynaşmasını da
sağlayan bu halkevi, ulus devleti ve milli birliği sağlamada devletin öncü kolu olmuştur.
Halkevleri Demokrat Parti’nin TBMM’ye girmesiyle zayıflamaya başlamış; DP iktidar
olduktan sonra çeşitli nedenlerden dolayı 8 Ağustos 1951 tarihinde kapatılmıştır. Halkevleri
kapatıldığında biri yurt dışında olmak üzere 478 Halkevi ve 4322 Halkodası mevcuttu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ne kadar büyük bir mücadeleyse, bu Cumhuriyetin
yaşatılması için yapılanlar da en az o kadar büyük ve önemli bir mücadeledir. Okuma yazma
oranının % 5’lerde olduğu bir ülkeden modern bir Cumhuriyet meydana getirmek Türk
Milleti gibi büyük milletlerin başarabileceği bir mucizedir.
Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Halkodaları, Modernleşme, Niğde
Download

Niğde Halkevi 1933-1951