“GENİŞLEYEN BİR AB SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR?”
KOMPOZİSYON YARIŞMASI
KOŞULLAR
Kimler katılabilir?
1. Yarışmaya AB üyesi 28 ülke vatandaşlarının yanı sıra aday veya potansiyel aday
ülke statüsündeki Güneydoğu Avrupa ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Eski
Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya, Kosova ∗, Karadağ, Sırbistan, Türkiye)
vatandaşları da katılabilecektir.
2. Son katılım tarihi itibariyle katılımcıların yaşı 15 -25 arasında olmalıdır.
3. Yazınızı Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden (bkz.: http://europa.eu/about-eu/factsfigures/administration/index_en.htm) veya aday veya potansiyel aday
statüsündeki Güneydoğu Avrupa ülkelerinin resmi dillerinden herhangi birinde
gönderebilirsiniz.
4. Tüm metinler yarışmanın konusuyla doğrudan bağlantılı olmalıdır.
Katılım kuralları
5. Yarışmada 15–18 ve 19–25 olmak üzere iki yaş grubu bulunmaktadır. Yazılar bu
kategoriler çerçevesinde değerlendirilecektir.
6. Her katılımcı yalnızca bir yazı gönderebilir. Yalnızca özgün çalışmalar kabul
edilecektir. Gönderildikten sonra yazı üzerinde değişiklik yapılamaz.
7. Yazılar aşağıdaki formatlardan biri kullanılarak gönderilebilir:
a. Azami 700 kelimelik bir makale (ana başlık, başlık ve alt başlıklar dâhil)
VEYA
b. Toplamda azami 700 kelimelik en fazla üç blog yazısı/makalesi (ana
başlık, başlık ve alt başlıklar dâhil)
8. Tüm yazıların şu bilgileri içeren bir kapağı bulunmalıdır: Katılımcının adı ve soyadı,
yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresinin yanı sıra yazının ana başlığı
∗
Bu adlandırma, statüye halel getirmeksizin 1244/1999 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
Kararı ve Kosova Bağımsızlık Bildirgesi hakkındaki Uluslararası Adalet Divanı Görüşü ile uyumludur.
ve kelime sayısı. Kapak bölümünde yer alan kelimeler, yazının kelime sayımında
dikkate alınmayacaktır.
Çıktı olarak gönderilecek yazılar, daktilo veya bilgisayarda yazılmış olmalıdır. Tüm
sayfalarda ana başlık ve sayfa numarası yer almalıdır. Elektronik versiyonlarda da
(Microsoft Word Belgesi veya OpenOffice Writer Dosyası) tüm sayfalar ana başlığı
ve sayfa numaralarını göstermelidir.
Teslim tarihi ve şekli
9. Son katılım tarihi 11 Mayıs 2014'tür (elektronik posta veya taahhütlü posta
yoluyla).
10. Yazılar aşağıdaki yollardan biri izlenerek gönderilmelidir:
E-posta: Yazınızı e-posta eki olarak (Word Belgesi veya OpenOffice Writer
Dosyası) [email protected] adresine veya
Posta: Aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz:
media consulta International Holding AG
Attn: Rachel Harding
Wassergasse 3
10197 Berlin
Germany
Facebook:
Yazınızı
Facebook'ta
yer
alan
EU
Enlargement
sayfasının
(https://www.facebook.com/EUenlargement) üst kısmındaki “writing competitionkompozisyon yarışması” düğmesine tıklayarak yükleyebilirsiniz. Tıkladığınızda
yarışma kayıt sayfasına yönlendirileceksiniz. Lütfen daha sonra yazınızı Word
Belgesi veya OpenOffice Writer Dosyası olarak yüklemeniz için verilen talimatları
izleyin.
11. Yarışmaya katılanlara sunmuş oldukları makaleler/yazılar iade edilmeyecektir.
Yazınızı posta ile gönderecekseniz, bir nüshasının sizde kalmasına dikkat edin.
Telif Hakkı
12. Katılımcı, yarışmaya katıldığı metnin esas yazarı olmalı ve yazının telif hakkı ile
manevi haklarını elinde bulundurmalıdır. Yetki dışı dil kullanımı ve bir başka
yazarın düşüncelerini kendi düşüncesi gibi göstermeyi kapsayan intihal
durumunda katılımcı yarışmadan elenecektir.
13. Tüm yazıların telif hakları yazarına ait olacaktır; fakat ödüllü yazıların sahipleri,
Avrupa Birliği'nin yazılarını telif hakkı ücreti ödemeksizin herhangi bir amaçla
yayımlamasına ve kullanmasına izin vermeyi kabul etmelidir. Ödül sahiplerinden,
bahsedilen hakların resmen devri için imza istenecektir.
Değerlendirme
14. Tüm yazılar öncelikle ülke düzeyinde değerlendirilecektir.
15. Ülke jürileri, Avrupa düzeyinde değerlendirilmek üzere her yaş kategorisinden bir
yazı seçecektir.
16. Avrupa jürisi ise ülkelerden gelen bu yazılar arasından her yaş kategorisinin en iyi
yazısını seçecektir. Ödüller verilmeden önce jüri, vatandaşlık ve yaş onayı (geçerli
pasaport veya kimlik nüshası) talep edecektir.
17. Jürinin yaptığı çalışma ve gerçekleştirdiği görüşmeler gizlidir ve kararları sonradan
değişmeyecektir.
18. Yalnızca ödül kazanan yarışmacılarla iletişim kurulacaktır.
Ödüller
19. Her yaş kategorisi için Avrupa düzeyinde birinci gelenlere yanlarında bir konuk
bulundurma hakkıyla birlikte Belçika'nın Brüksel şehrine 2014'ün Haziran ayı
sonunda iki günlük bir seyahat hakkı ve 1 adet (renkli) e-okuyucu hediye
edilecektir.
20. Seyahatin kesin tarihleri, kazananlar belirlendikten sonra teyit edilecektir.
21. Brüksel'e seyahat sırasında, 18 yaşın altındaki ödül sahiplerine bir yetişkin (ör.
ebeveyn/veli) eşlik etmelidir.
Brüksel'de ödül sahibi ve konuğu ödül törenine katılacak, AB kurumlarını ziyaret
edecek ve şehir turu yapacaktır.
22. Ödül sahipleri ve konuklarının Brüksel seyahati sırasında aşağıdaki masraflar
karşılanacaktır:
Ödül sahibinin veya konuğunun 28 AB Üye Ülkesi, aday veya potansiyel aday
statüsündeki Güneydoğu Avrupa ülkesindeki ikamet yerinden Brüksel'e ekonomi
sınıfı gidiş-dönüş uçak veya birinci sınıf gidiş-dönüş tren bileti, yemek ve
konaklama, Brüksel içerisindeki ulaşım masrafları ve düzenlenen etkinliklere giriş
ücretleri.
23. Ödül sahipleri, Brüksel seyahatleri
harcamalarından kendileri sorumludur.
boyunca
yapacakları
diğer
tüm
Veri koruma
24. Kayıt sırasında alınan tüm kişisel bilgiler Avrupa Komisyonu Genişleme Genel
Müdürlüğü tarafından tutulacak ve yalnızca yarışmanın amaçlarına yönelik
kullanılacaktır.
Avrupa Komisyonu, kullanıcı gizliliği esasına bağlıdır. “Kişisel bilgilerin Topluluk
kurumları tarafından işlenmesi bağlamında bireylerin korunması”na ilişkin politika,
18 Aralık 2000 tarihli ve (AT) 45/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Tüzüğü'ne dayanmaktadır.
Ödül sahiplerinin isimleri ve yazıları yayımlanacaktır ve Brüksel seyahati sırasında
düzenlenecek ödül törenine medyanın ilgi göstermesi beklenmektedir.
Yazının gönderilmesi, tüm koşulların kabul edildiğini gösterir.
Koşulların ihlali, katılımcının elenmesine sebep olabilir.
Download

“GENİŞLEYEN BİR AB SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR