„Šta za tebe znači ujedinjena Evropa?“ - podeli svoje mišljenje o tome šta za
tebe znači ujedinjena Evropa putem jednominutnog video snimka!
Evropska komisija organizuje video takmičenje pod nazivom „Šta za tebe znači
ujedinjena Evropa?“ namenjeno mladima (uzrasta od 13 do 15 godina) iz zemalja
članica EU i zemalja kandidata i potencijalnih kandidata iz Jugoistočne Evrope.
Nacionalni žiriji će izabrati po jedan rad iz svake zemlje. Pobednici će biti pozvani u
Brisel, gde će imati priliku da obiđu grad i evropske institucije, i da upoznaju mlade iz
cele Evrope.
Radovi mogu da se pošalju do 10. aprila 2015. godine putem internet stranice
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm
Proširenje EU je srušilo barijere u Evropi, ujedinjujući kontinent oko zajedničkih
ciljeva i vrednosti njenih naroda. EU je osnovana kao projekat mira i stabilnosti za
evropski kontinent. Ti ciljevi su s vremenom uverili sve više zemalja da se pridruže
zemljama članicama, kojih je u početku bilo 6. EU sada ima 28 zemalja članica, a
njena vrata su otvorena i drugim evropskim zemljama koje žele da joj se pridruže i
koje su posvećene unapređivanju mira, demokratije, stabilnosti i napretka. U procesu
proširenja se trenutno nalaze Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska
Republika Makedonija, Island (pregovori sa Islandom su trenutno prekinuti na osnovu
odluke islandske vlade), Kosovo*, Crna Gora, Srbija i Turska.
Za više informacija o takmičenju, molimo da stupite u kontakt sa:
Rachel Harding
[email protected]
Tel.: +49 (0)30 65 000 476
Pitanja medija o politici proširenja EU:
Anca Paduraru
[email protected]
Tel: +32 2 296 64 30
*
Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova
Download

„Šta za tebe znači ujedinjena Evropa?“