Rozloha a počty obyvatel kontinentů
rozloha
obyvatel
obyvatel
(mil. km2)
(mil.)
na km2
Evropa
10 527
687
65,26
Asie
44 413
2691
60,59
Afrika
30 319
484
15,96
Antarktis
13 209
0
0,00
Severní Amerika
21 515
250
11,62
Jižní Amerika
20 566
373
18,14
Austrálie a Oceánie
8 511
24
2,82
Celkem
149 060
4509
30,25
Kontinent
Rozloha kontinentů
Asie 30%
Afrika 20%
Evropa 7%
Austrálie a Oceánie 6%
Antarktis 9%
Jižní Amerika 14%
Severní Amerika 14%
Počet obyvatelstva
Evropa 15%
Austrálie a Oceánie 1%
Jižní Amerika 8%
Severní Amerika 6%
Antarktis 0%
Afrika 11%
Asie 60%
Obyvatelstvo a rozloha kontinentů
50 000
3000
45 000
2500
40 000
Rozloha v mil. km2
35 000
2000
30 000
25 000
1500
20 000
1000
15 000
10 000
500
5 000
0
Asie
Evropa
Antarktis
Afrika
Kontinent
0
Jižní Amerika
Severní Amerika
Austrálie a Oceánie
rozloha
obyvatel
Download

Rozloha a počty obyvatel kontinentů