Přírodopis 9
26. hodina
GEOLOGIE
Geologické děje
© Mgr. Jan Souček
Základní škola Meziměstí
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
vnější = exogenní geologické děje
Vnější geologické děje zemský povrch:
rozrušují
zarovnávají
modelují (tvořivá činnost - ukládání úlomků)
Mezi vnější geologické děje patří:
zvětrávání
působení gravitace
činnost sladké vody
činnost větru
činnost ledovců
činnost moře (slané vody)
činnost různých organismů a člověka
chemické
mechanické
biologické
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
ledovec
Podmínky vzniku:
oblasti s trvalým sněhem – vysoké hory, polární oblast
dostatek srážek a nízká teplota
Foto J. Alean
sníh – firn – led
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
Pokrývají velké oblasti
(Grónsko, Antarktida)
Velká mohutnost – 3-4 km
Odlamují se z nich
obrovské bloky – telení
ledovce
Sunou pod sebou velké
balvany - bludné balvany
pevninský ledovec
Foto www. flifepr .de
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
horské ledovce
Schema: www .geolinde.musin.de
Ledovce:
posunují se po svahu – vznik karu
obrušují podklad – údolí tvaru U
tlačí před sebou netříděný materiál
– vznik morény
po roztání vznik jezer – plesa, oka
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
pevninský ledovec
Foto: www.antarktis.info.com
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
pevninský ledovec Švýcarsko
Foto: www. elbanet.ethz.ch
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
čelo ledovce
Foto: www. field.io
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
ledovcový led
Foto: www. antarktis.info.cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
ledovcové seraky
Foto: Alfred Krzemieň www.fotofred.cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
čelní moréna s plesem
Foto http://www. geografickerevue.bloguje.cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
boční a středové morény
Foto http://www. kurz.geologie.sci.muni.cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
Bludné balvany Velká Kraš u Vidnavy
Foto http://www.lekarna-vidnava.cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost ledovců
Porubský bludný balvan
Foto http://www.geologie .vsb .cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost moře
tvořivá činnost: usazování materiálu
ŠELF - mělké moře (do 200 m hloubky)
šelfové moře při odlivu
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost moře
tvořivá činnost: usazování materiálu
ŠELF - mělké moře (do 200 m hloubky)
rušivá činnost: obrušování skal (příboj)
rozrušování skal příbojem
Foto www.privatsafaris .de
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost moře
slapové jevy
vyvolané gravitací Měsíce :
příliv
Saint Maló
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost moře
slapové jevy
vyvolané gravitací Měsíce :
odliv
Saint Maló
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
biologické zvětrávání
činnost organismů
 biochemické reakce
Lišejníky uvolňují kyselinu, která rozrušuje horniny. Tak vznikají půdy.
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost organismů
tvořivá činnost: rozklad bakteriemi – vznik půd, ropy,
zemního plynu, uhlí, rašeliny
vznik korálových útesů
karbonský prales na výstavě v Národním muzeu: planeta-zeme.cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost organismů
korálový útes v Rudém moři
Foto www.kek.cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost organismů
korálový útes
Foto www.bergoita.com
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost organismů
Jižní atol Ari je jeden z nejluxusnějších rezortů na Maledivách.
Foto www.novinky\.cz
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost organismů
Hawai – pobřeží korálového útesu
Foto http://www.travelalliancepartners.com
26. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost člověka
tvořivá činnost: utváří vzhled krajiny
zalesňování
ochrana rostlin, živočichů
rušivá činnost: těžba dřeva, uhlí
znečišťování ovzduší => kyselé deště
stavba měst, komunikací
Download

28. Vnější geologické děje