Deklinace substantiv cizího původu
Mužský rod
sg.
N. génius
G. génia
D. géniovi
A. génia
L. (o) géniovi
I. géniem
pl.
géniové
géniů
géniům
génie
(o) géniích
génii
nonius, notárius, nuncius, patricius,
primárius; Amadeus, Julius,
Kolumbus, Ovidius, Pythagoras
sg.
N. Harry
G. Harryho
D. Harrymu
A. Harryho
L. (o) Harrym
I. Harrym
sg.
René
Reného
Renému
Reného
(o) Reném
Reném
N.
G.
D.
A.
L.
I.
sg.
cyklus
cyklu
cyklu
cyklus
(o) cyklu
cyklem
pl.
cykly
cyklů
cyklům
cykly
(o) cyklech
cykly
sg.
N. humanismus
G. humanismu
D. humanismu
A. humanismus
L. (o) humanismu
I. humanismem
diabetes, eponymos, exodus, hymnus,
chiliasmus, logaritmus, marasmus,
mechanismus, meniskus, modus, mýtus,
papyros, parasympatikus, rytmus,
sarkasmus, spasmus, sylabus, úzus
fašismus, feudalismus,
individualismus, kubismus,
optimismus, romantismus,
pesimismus, realismus,
egoismus
ALE: atlas, bonus, citrus, cirkus, epos, étos,
glóbus, humus, hubertus, chaos, kaktus,
klonus, kolos, korpus, krokus, lakmus,
luxus, opus, patos, rébus, status, turnus
cirk (antický) // cirkus (moderní)
fík (plod) // fíkus (rostlina)
Střední rod
sg.
N. muzeum
G. muzea
D. muzeu
A. muzeum
L. (o) muzeu
I. muzeem
pl.
muzea
muzeí
muzeím
muzea
muzeích
muzei
akvárium, baryum, delirium, evangelium,
gymnázium, individuum, jubileum,
koloseum, kontinuum, krematorium,
kritérium, linoleum, lyceum, mauzoleum,
morfium, pódium, prezidium,
privilegium, sanatorium, stipendium,
studium, sympozium, vakuum, rádium
sg.
N. centrum
G. centra
D. centru
A. centrum
L. (o) centru
I. centrem
pl.
centra
center
centrům
centra
centrech
centry
adjektivum, album,
analgetikum, antibiotikum,
datum, kvantum, maximum,
minimum, narkotikum, plénum,
publikum, sérium, specifikum,
spektrum, substantivum, vízum
sg.
N. téma
G. tématu
D. tématu
A. téma
L. (o) tématu
I. tématem
pl.
témata
témat
tématům
témata
tématech
tématy
aróma (také neskl.), astma, dilema,
dogma, drama, klima, kóma,
panoráma (také ž.r.), paradigma,
plazma, réma, schéma, schizma,
trauma, zeugma
Ženský rod
sg.
N. Idea
G. idey / ideje
D. Ideji
A. ideu
L. (o) ideji
I. ideou / idejí
pl.
idey / ideje
idejí
ideám / idejím
idey / ideje
(o) ideách / idejích
ideami / idejemi
sg.
pl.
N. bronchitis
bronchitidy
G. bronchitidy
bronchitid
D. bronchitidě
bronchitidám
A. bronchitidu
bronchitidy
L. (o) brinchitidě bronchitidách
I. bronchitidou
bronchitidami
hepatitis, gastritis, laryngitis,
tonsilitis; Antlantis, Antarktis
sg.
N. Nikaragua
G. Nikaraguy
D. Nikaragui
A. Nikaraguu
L. (o) Nikaragui
I. Nikaraguou
ALE: z Koreje, z Guineje
© 2009 все права на данные материалы принадлежат Кристине Шиенок
Взято с www.bohemistika.info
Download

Substantiv cizího původu | Склонение заимствованных