MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O
OKVIRU KVALIFIKACIJA KAO SREDSTVU POLITIKE ZA
CJELOŽIVOTNO UČENJE
PODGORICA, CRNA GORA
6-7. maj 2014. godine
6. maj 2014.
PRVI DAN
09.30 – 10.00
Registrcija
DOBRODOŠLICA I UVODNE NAPOMENE
10.00 – 10.30
10.30 – 10.45
G-din Slavoljub STIJEPOVIĆ, ministar prosvjete Crne Gore
G-din Andre LYS, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori
Prof. dr Sreten SAVIĆEVIĆ, predsjednik Radne grupe za referenciranje
Pauza za kafu
PLENARNA SESIJA
Moderator: G-đa Mubera KURPEJOVIĆ, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje,
predsjednica Savjeta za kvalifikacije
 RAZVOJ I SPROVOĐENJE OKVIRA KVALIFIKACIJA U EVROPI
G-din Michael GRAHAM, ETF
10.45 – 13.00
 PREZENTACIJA IZVJEŠTAJA O REFERENCIRANJU CKO – EKO
Prof. dr Mira VUKCEVIC
 NOK ESTONIJA
G-đa Katrin Kerem, ESTONIJA
Pitanja i odgovori, Diskusija
13.00 – 14.00
Ručak
PLENARNA SESIJA (NASTAVAK)
Moderator: G-đa Mubera KURPEJOVIĆ, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje,
predsjednica Savjeta za kvalifikacije
14.00 -15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.45
 MIŠLJENJE MEĐUNARODNIH EKSPERATA O IZVJEŠTAJU O
REFERENCIRANJU COK – EOK
mr Elido BANDELJ, SLOVENIJA
mr Eduard STAUDECKER, AUSTRIJA
prof. dr Mile DŽELALIJA, HRVATSKA
Pitanja i odgovori, Diskusija
Pauza za kafu
PARALELNE RADIONICE
1. OKVIRI KVALIFIKACIJA I ZAJEDNIČKI PRINCIPI ZA OBEZBJEĐENJE
KVALITETA, prof. dr Moderator M. DŽELALIJA, HRVATSKA
2. SPROVOĐENJE ISHODA UČENJA I KREDITNOG SISTEMA (ECVET),
Moderator mr E. STAUDECKER, AUSTRIJA
3. ULOGA SOCIJALNIH PARTNERA U RAZVOJU I REALIZACIJI
NACIONALNIH OKVIRA KVALIFIKACIJA, mr Moderator E. BANDELJ,
SLOVENIJA
16.45 – 17.00
Kratak pregled prvog dana Konferencije
Mubera KURPEJOVIĆ, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje, predsjednica Savjeta za
kvalifikacije
7. maj 2014.
09.30 – 11.00
DRUGI DAN
PLENARNA SJEDNICA
Moderator: Duško RAJKOVIĆ, direktor Centra za stručno obrazovanje
OKVIRI KVALIFIKACIJA U ZEMALJAMA UČESNICAMA – PREZENTACIJE (po
abecednom redu):
 ALBANIJA
 BOSNA I HERCEGOVINA
 KOSOVO*
 BJR MAKEDONIJA
 SRBIJA
11.00 - 11.30
11.30 – 12.15
Pitanja i odgovori, Diskusija
Pauza za kafu
PLENARNA SESIJA (NASTAVAK)
PREZENTACIJA ZAKLJUČAKA SA PARALELNIH RADIONICA
12.15 – 13.00
Diskusija
ZAVRŠNA SESIJA
Moderator: Prof. dr Sreten SAVIĆEVIĆ, predsjednik Radne grupe za referenciranje
 GLAVNI IZAZOVI RAZVOJA OKVIRA KVALIFIKACIJA –
PREVAZILAŽENJE IZAZOVA, MEĐUNARODNA ISKUSTVA PRIMJENE
NOK-A
ms Elido BANDELJ, SLOVENIJA
ms Eduard STAUDECKER, AUSTRIJA
prof. dr Mile DŽELALIJA, HRVATSKA
G-đa Katrin Kerem, ESTONIJA
Michael GRAHAM, ETF
 ZAVRŠNI GOVOR, Mubera KURPEJOVIĆ, pomoćnica ministra za visoko
obrazovanje, predsjednica Savjeta za kvalifikacije
13.00 – 14.00
*
Ručak
Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i
mišljenjem Medunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti
Download

INTERNATIONAL CONFERENCE ON