ILICA Otel Çeşme
2015 yaz dönemi için
- Muhasebe ve Vergi uygulamaları
- Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği
- İnsan Kaynakları
- Gıda Mühendisliği
-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümlerinden yaz stajyeri aranmaktadır. Okul kapanışından açılacağı sürenin tamamında
staj yapmak isteyen stajyerler alınacaktır. 4 haftalık stajyer statüsünde çalışacak arkadaşlar
daha sonrasında kadrolu statüde çalışacaklar.
Stajyer için = A.Ü%60 + Yemek + Lojman + Sosyal Haklar. (Deneyim söz konusu var ise Kadro
maaşı da verilebilir.)
Kadrolu için =Maaş + Sigorta + Yemek + Lojman olarak standart özlük hakları ile çalışacaklar.
Nisan ayında aşağıdaki mail adresine özgeçmiş ve ön yazınızı mail atınız.
[email protected]
ILICA Otel Çeşme
We are looking for interns from Departments of:
- Accounting and Tax Applications
- Tourism and Hotel Management
- Human Resources
- Food Engineering
-Public Relation and Adv.
to work at summer break (staring from when the school ends until it opens). After a 4 week
internship, you will get a chance to become a permanent staff.
For interns = 60% of minimum wage + Meal + Housing + Social benefits. (Experienced
candidates may receive regular pay.)
For permanent staff =Salary + Insurance + Meal + Housing.
Please e-mail your CV’s to the following address in April:
[email protected]
Download

ILICA Otel Çeşme 2015 yaz dönemi için