SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Radyo Funky
Kullanım kılavuzu
Funky
Radyo turecky 11.2013
S00.5615.04.77
1ST 012 777 CF
Bu kullanma kılavuzunun yapısı
(açıklamalar)
Elinizdeki bu kılavuz, gerekli bilgileri bulmanızı ve okuyarak anlamanızı kolaylaştırmak için, tamamen sistematik olarak düzenlenmiştir.
Bu kılavuzun başlangıcında, tanımlanan bütün konuların birbiri ardına sıralanmış olduğu bir İçindekiler bölümü bulabilirsiniz.
Yön bilgileri
Tüm yön bilgileri, „sol“, „sağ“, „ön“, „arka“ gibi aracın sürüş yönü ile ilgilidir.
Sembol açıklaması

Bu işaret bir paragrafın sonunu ifade eder.

Bu işaret paragrafın sonraki sayfada devam ettiğini ifade eder.
®
Bu işaret kayıtlı ticari markayı ifade eder.
Uyarılar
DİKKAT
En önemli uyarılar UYARI başlığı ile işaretlenmiştir. Bu UYARI bilgileri, ciddi kaza
veya yaralanma tehlikesi konusunda dikkatinizi çeker.
ÖNEMLİ
Bir Dikkat uyarısı, aracınızla ilgili olası hasarlar bakımından dikkatinizi çeker (örn.
şanzıman hasarları) veya genel kaza tehlikeleri konusunda uyarır.
Not
Normal bir Bilgi aracınızın kullanımı ile ilgili önemli bilgiler hakkında dikkatinizi çekmek içindir.
İçindekiler dizini
Genel Bilgiler
Önemli Bilgiler
2
Cihaz tanımı ve kullanımı
3
MENU modu
4
Radyo
Kullanım
6
CD çalar
Kullanım
7
Harici ses kaynakları
Kullanım
9
İçindekiler dizini
1
DİKKAT
Genel Bilgiler
Lütfen bütün dikkatinizi öncelikle araç kullanmaya ayırınız! Sürücü olarak
aracın çalıştırılmasının tüm sorumluluğu sizdedir.
■ Cihazı sadece, araç her türlü trafik durumunda kontrolünüz altında olacak
şekilde kullanınız - Kaza tehlikesi söz konusu!
■ Ses seviyesi, dıştan gelen sesli sinyaller, örn. polis, kurtarma ve itfaiye araçları gibi geçiş hakkı olan araçların uyarı sirenleri, daima duyulabilecek şekilde
ayarlanmalıdır.
■ Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir!
■
Önemli Bilgiler
Giriş bilgileri
Bu kılavuza uygun hareket edilmesi cihazın doğru kullanılmasının ön koşulu olduğundan bu Funky (bundan sonra sadece cihaz olarak adlandırılacaktır) radyosunun kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.
Bu kullanım kılavuzunda mümkün olan tüm donanım varyantları yer almaktadır,
fakat özel donanım, model varyantı veya pazara bağlı donanım olarak tarif edilmemiştir.
Ekran Bakımı
ÖNEMLİ
Bu nedenle, bu kullanım kılavuzunda tarif edilen tüm donanım bileşenlerinin aracınızda olması gerekmiyor.
Ekran yüzeyine zarar vereceği için benzin veya terebentin gibi çözücü maddeler
kullanmayınız.
■ Ekranı dikkatli kullanınız, zira sivri uçlu nesnelerle temas veya parmak baskısı ile
çizikler meydana gelebilir.
■
Aracınızın donanım kapsamının temelini, aracın satış sözleşmesi oluşturur. Daha
ayrıntılı bilgileri aracınızı satın aldığınız ŠKODA bayisinden1) alabilirsiniz.
Lütfen bu kılavuzun sadece aracınızın kullanma kılavuzunda yer alan bilgileri tamamlayıcı bir unsur olarak anlaşılması gerektiğini dikkate alınız. Bu nedenle bu kılavuz sadece aracın güncel kullanma talimatları ile bağlantılı olarak kullanılabilmektedir. Bu kılavuzda yer alan fonksiyonların detaylı bir açıklamasını aracınızın
kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
Not
Ekrandaki parmak izleri yumuşak bir bez ile gerekirse saf alkol ile temizlenebilir.
Radyo navigasyon sisteminiz ile ilgili sorularınız varsa yetkili ŠKODA bayisine danışınız.
Resimler önemsiz ayrıntılarda radyo navigasyon sisteminizden farklı olabilir; bunlar sadece genel bilgi olarak anlaşılmalıdır.
Cihaz kullanımı
Cihaz, sadece trafik durumu gerçekten izin verdiğinde kullanılmalıdır.
1)
2
Terim açıklamaları » Kullanma kılavuzu, bölüm Önsöz.
Genel Bilgiler


Hırsızlığa Karşı Güvenlik Sistemi

Cihazın hırsızlığa karşı şifre özelliği, bir güç kesilmesinden, örn. araç tamiri sırasında, veya hırsızlıktan sonra sistemin çalıştırılmasını engeller. Akü başları çıkartıldıktan sonra, cihazdan araç geriliminin kesilmesinden sonra ve bir sigorta arızasından
sonra şifrenin girilmesi gerekir.
Şifrenin Girilmesi
› Cihazı, kontak açıkken çalıştırın. Önce SAFE ve ardından 1000 gösterilir.
› Fonksiyon tuşları 1 - 4 11 yardımıyla güvenlik şifresini girin.
› Fonksiyon tuşuna 6 11 uzun basarak güvenlik şifresini onaylayın.

Kod numarası
Hırsızlığa karşı daha etkili bir koruma sağlamak için, kod numarası ŠKODA Sistemi
üzerinden sadece „online“ olarak sorulabilir. Böyle bir durumda yetkili bir servise1)
başvurun.
Cihaz tanımı ve kullanımı
Cihaza genel bakış
Yanlış kod numarası
Şifrenin girilmesi sırasında yanlış bir şifre onaylanırsa, işlem bir kere daha tekrar
edilebilir. Deneme sayısı, ikinci ekran satırında gösterilir.
Kod numarası ikinci kez yanlış girilirse, cihaz yaklaşık bir saat süre ile kilitlenir. Cihazın devrede ve kontağın açık olması şartıyla bir saat sonra güvenlik şifresi tekrar girilebilir.
İki başarısız deneme sonucunda cihaz bir saat boyunca daha kilitli kalır.
"İki deneme, bir saat kilitlenme" çevrimi devamlı olarak geçerlidir.
Not
Şifre normalde gösterge panelindeki hafızada bulunur. Bu şekilde şifre otomatik
olarak çözülür (konfor şifrelemesi). Bu yüzden normal durumlarda bir şifre girilmesi gerekli değildir.

Şek. 1 Cihaza genel bakış
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1)
- Ayar düğmesi
Cihazı açmak ve kapatmak için (basma)
Güncel olarak çalınan ses kaynağının ses seviyesi ayarı için (çevirme)
Menü düğmesi
› Scan fonksiyonunu etkinleştirmek için
› Münferit çalışma modlarındaki ayarlar için
› Bir önceki/sonraki parçaya geçiş
RADIO - Radyo modu
MEDIA - Araçlar modu
TP - Trafik yayını alışını açma/kapatma
MENU - Özel fonksiyonların ayarı
 ve  - İleri ve geri gitme tuşları
› RADIO modu - Verici listesinden verici seçimi için
› MEDIA modu - Önceki veya sonraki parçanın seçimi için
› MENU modu - Özel fonksiyonların istenen değerlerini ayarlamak için
CD yuvası
 - CD'nin çıkartılması

›
›

Terim açıklamaları » Kullanma kılavuzu, bölüm Önsöz.
Genel Bilgiler
3
10
11
12
 - Ses tonu ayarları
Fonksiyon tuşları
› Radyo istasyonu kaydetme ve seçme
› Şifrenin Girilmesi
AUX girişi - harici bir ses kaynağı bağlayın
MENU modu
SCN (Scan) fonksiyonu

2 numaralı menü düğmesine veya
şuna basın.
Cihazı devreye sokma ve devreden çıkarma
› Cihazı açmak ve kapatmak için
tuşuna ve ardından SCN fonksiyon tu-
Güncel frekans aralığında sinyali alınabilen tüm istasyonlar beşer saniye için otomatik olarak çalınır.
1 ayar düğmesine basın.
Çalma otomatiğinin güncel olarak duyulan radyo istasyonunda sona erdirmek için,
2 numaralı menü düğmesine veya SCN fonksiyon tuşuna yeniden basın.
Cihazı açtıktan sonra kapatılmadan önceki en son aktif olan ses kaynağı tekrar verilir.
Cihaz devredeyse ve kontak anahtarı kontaktan çıkartılırsa, cihaz otomatik kapanır.
Kontak kapalıyken sistem yakl. yarım saat sonra otomatik olarak kapanır (akünün
boşalmaya karşı korunması).
MENU

AS fonksiyonu
MENU

tuşuna ve ardından AS fonksiyon tuşuna basın.
FM1 veya AM1 hafıza düzlemindeki en kuvvetli sinyale sahip 6 istasyonun kaydedildiği bir otomatik kanal arama başlatılır. AM1 nebo DA1.

Ses seviyesini ayarlama
UPD fonksiyonu
› Ses seviyesini arttırmak için 1 numaralı ayar düğmesini sağa çevirin.
› Ses seviyesini düşürmek için 1 numaralı ayar düğmesini sola çevirin.
MENU
Ses seviyesi değişikliği cihazın ekranında gösterilir.
Ses seviyesi 0'a düşürülürse, hoparlörler sessize alınır ve ekranda  sembolü görünür.
ÖNEMLİ
Çok yüksek ayarlanan bir ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir!
MENU
Ton ayarı
■
■
■
■
4
tuşuna yeniden basarak istediğiniz parametreyi seçin.
TRE - Tiz seslerin ayarı
BAS - Bas seslerin ayarı
BAL - Sağ-sol hoparlör arasında ses seviyesi farkının ayarı
FAD - Ön-arka hoparlör arasında ses seviyesi farkının ayarı
Genel Bilgiler

Özel fonksiyonların ayarlanması

■

tuşuna ve ardından UPD fonksiyon tuşuna basın.
Bu radyo istasyonu ve bellek FM1, AM1 veya DA1 yeniden saklanacak en güçlü sinyali ile istasyonların bir otomatik güncelleme başlar.
■
■

■
■
■
tuşuna ve ardından SET fonksiyon tuşuna basın.
SKM (SEEK MODE) - Otomatik istasyon arama
■ ALL - istasyon aramayı kullanılabilir tüm istasyonlarda durdurur
■ PRESET - istasyon aramayı sadece kaydedilmiş istasyonlarda durdurur
VOL - Cihazın devreye alınması sırasındaki ses seviyesi ayarı
GALA - Hıza bağlı ses seviyesi uyarlaması
DIS - Ekran aydınlatması ayarı
PHONE - Telefon görüşmeleri araç hoperlörü üzerinden yapılır
PDC - Park mesafesi kontrolü etkin iken ses kaynağı ses şiddetini düşürme ayarı
■ PDC VOL ATTENU 0 - Ses seviyesi sınırlaması yok
■ PDC VOL ATTENU 1 - Ses seviyesini orta bir seviyeye sınırlandırır

PDC VOL ATTENU 2 - Ses seviyesini alçak bir seviyeye sınırlandırır
PDC VOL ATTENU 3 – Ses kapatma modu (Mute)
AUX - Bir dış kaynağın giriş hassasiyet ayarı
■ OFF - Kapalı
■ AUX VOL LEVEL 1 - yüksek seviye, özellikle taşınabilir bilgisayarın kullanımı için
■ AUX VOL LEVEL 2 - orta seviye, kaset veya CD çalarların kullanımı için
■ AUX VOL LEVEL 3 - düşük seviye, MP3 çalarların kullanımı için
SFO - Başka bir program Ensemble içinde çalmakta olan DAB verici için otomatik
arama etkinleştirme veya devre dışı bırakma
DTP - DAB-TP Trafik Haberler geçiş
FML - Verici FM frekans aralığı üzerinden alınan iken, FM frekans aralığında ilgili
vericiye yetersiz sinyal ile şu anda oynadığı DAB istasyonları otomatik değiştirme etkinleştirme veya devre dışı bırakma olduğu  istasyon adı sonra görüntülenen
■
■
■
■
■
■
Not
Ayarda yapılan herhangi bir değişiklik diğer bir menü adımına geçildiğinde hafızaya alınır.

Genel Bilgiler
5
Trafik Yayın Fonksiyonu TP
Radyo
Etkin trafik duyuruları fonksiyonu (bundan sonra sadece duyuru olarak anılacaktır)
FM veya DAB frekans aralığında bir trafik istasyonu tanımlar.
Kullanım
Duyuruların etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
› TP tuşuna basınız.
Radyo modu
İstasyon arama
Güncel ayarlı verici bir trafik istasyonu ise TP düğmesine basıldıktan sonra cihaz
ekranında istasyon adının arkasında „TP FM“ veya „TP DAB“ gösterilir.
Cihaz, FM ve AM frekans aralıkları için analog radyo alımı ve ayrıca digital DAB radyo alımı olanağı sağlar.
Alanları DA1/DA2 ve AM1/AM2 FM1/FM2 her 6 bellek yuvası mevcuttur vardır.
Değiştirmek için RADYO tuşuna kısaca basınız.
Güncel ayarlı istasyon bir trafik istasyonu değilse TP düğmesine basıldıktan sonra
bir trafik istasyonu aranır. Arama sırasında, cihaz ekranında „TP SEEK“ görüntülenir. Bir istasyon bulunduktan sonra cihaz bu istasyonu ayarlar.
Manuel Arama
2 numaralı menü düğmesini çevirerek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlayın.
TP fonksiyonu medya oynatma sırasında etkinleştirildiğinde, arka planda bir trafik
istasyonu aranır.
Otomatik istasyon arama
 /  düğmesine kısa süre basarak cihaz seçilen dalga alanında önceki/sonraki
radyo istasyonunu arar veya , ayarlanmış SKM fonksiyonuna bağlı olarak kayıtlı
önceki/sonraki radyo istasyonuna geçer.
Cihaz ekranında görüntülenen metinler
TP FM - Bir trafik istasyonu veya medya oynatma sırasında arka planda FM frekans aralığında bir trafik istasyonu ayarlanmaktadır.
TP DAB - Bir trafik istasyonu veya medya oynatma sırasında arka planda DAB frekans aralığında bir trafik istasyonu ayarlanmaktadır.
NO TP - Ttrafik istasyonu yok veya FM veya DAB frekans aralığında bir trafik istasyonu bulunmadı.
Radyo Vericisi Kaydetme
İstediğiniz radyo istasyonunu ayarlayın ve bir sinyal sesi duyulana kadar fonksiyon
tuşunu 11 basılı tutun.
Güncel ayarlı radyo istasyonu bu şekilde basılı işlev tuşunun konumuna kaydedilir.
Duyuruları duymak/kesmek
Medya oynatma sırasında ve TP işlevi ayarlanmışsa cihaz arka planda otomatik
olarak bir trafik duyurusunun yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Bir trafik duyurusu gönderildiğinde medya oynatma kesilir. Duyuru sonrasında medya oynatmaya
devam edilir.
Not
DAB - Digital Audio Broadcasting, DAB, DAB+ veya DMB aktarım standartlarındaki radyo programlarının dijital aktarımıdır. Bir frekans kanalındaki bir grupta yer
alan birden fazla istasyonun aktarılmasını mümkün kılar. Topluluk adı DAB istasyonunun adı ile ekranda görüntülenir. Bunun dışında ek veriler ve bilgiler aktarılabilir (örn. haberler, spor, hava durumu, uyarılar vs.).
■ „R adio D ata S ystem“ program tanımlarının ve ek hizmetlerin aktarılmasını
sağlar ve böylece her şeyden önce bir vericinin otomatik olarak takibini gerçekleştirir. RDS'ye uygun radyo istasyonlarında, yeterli ve iyi alış durumunda istasyon
frekansı yerine istasyon adı gösterilir.
■
6
Radyo
Trafik duyurusu sırasında cihaz ekranında trafik istasyonun adı veya frekansıyla
birlikte bir „BİLGİ“ görüntülenir.
Duyuru 2 » Şek. 1 için bkz. Sayfa 3 menü düğmesine basılarak kesilebilir.


DİKKAT
CD çalar
CD çalar bir lazer ürünüdür. Bu lazer ürünü üretim tarihinde ulusal/uluslararası
standartlar DIN EN 60825-1 : 2008-05 ve DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J ile
uyum içerisinde 1. sınıf lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Sınıf 1 lazer ürünündeki lazer ışını o kadar zayıf ki, amacına uygun işletimde tehlike teşkil etmemektedir. Ürün, lazer ışını cihazın iç tarafı ile sınırlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Fakat bu gövdeye entegre edilen lazer, gövdesi olmadan daha yüksek
sınıflı bir lazer ürün olarak sınıflandırılmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle
cihazın gövdesi kesinlikle açılmamalıdır.
Kullanım
CD kullanımına yönelik uyarılar
Dahili sürücüde, ses CD'leri (CD-A) ve MP3 CD'leri çalınabilir.
CD'nin yerleştirilmesi
Bir CD'yi yazılı kısmı yukarı bakacak şekilde, CD yuvasına 8 sadece otomatik olarak içeri çekilinceye kadar sürün.
Çalma/oynatma otomatik olarak başlar.
Yerleştirilen bir CD cihaz ekranındaki „CD-IN“ metni ile gösterilir.
CD'nin Çıkartılması
 tuşuna basın - CD çıkartılır.
Eğer çıkarılan „CD“ 10 saniye içinde alınmazsa, güvenlik nedenlerinden dolayı tekrar içeri çekilir.
Cihazdaki Güncel Ses Kaynaklarının Kumandası ile ilgili Tuşlar
Cihazdaki ok tuşları  veya  , hangi menüde bulunulduğu fark etmeden daima o
anda duyulan ses kaynağına etki eder.
 - Önceki parçanın veya bölümün başına dönmek için çalmaya başladığında 2 saniye içinde kısaca basın, 2 saniyeden daha geç basılırsa o anda çalınan parçanın
veya bölümün başına gidilir.

- Basıldığında bir sonraki parçanın veya bölümün başına gidilir.
Önceki veya sonraki parçanın çalınması 2 » Şek. 1 için bkz. Sayfa 3 menü düğmesinin çevrilmesiye seçilebilir.
Ses kaynakları arasında geçiş yapma
Ses kaynağını seçmek için MEDIA tuşuna basın: CD (Dahili CD sürücüsü), NAV (çok
fonksiyonlu cihaz bağlı) veya AUX.
ÖNEMLİ
■ Dahili sürücüye asla „Çekmecesiz sürücülere yerleştirmeyin“ veya Eco Disc tanımlı CD'ler koymayınız.
■  tuşuna basıldıktan sonra CD'nin çıkması birkaç saniye sürebilir. Bu süre içinde
CD yuvasının önündeki kilit açılır.
■ Yeni bir CD'yi yerleştirmeye kalkışmadan önce, CD'nin çıkarılışını bekleyin. Aksi
takdirde birim sürücüye zarar verebilir.
■ Kirli, mekanik hasarlı, okunamaz durumda olan veya yanlış takılmış CD çalma sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, CD çalınamayabilir ya da CD'de atlamaya neden olabilir. CD'yi kontrol ediniz ve cihaza doğru yerleştiriniz. Sorun devam ederse
başka bir CD deneyiniz ve gerekirse yetkili bir servise başvurunuz.
■ Cihazın iç sıcaklığı çok yüksek ise, cihaz tarafından hiçbir CD kabul edilmez. Cihaz, en son aktif olduğu işletme durumunda devrede kalır.
■ CD yüzeyini asla benzin, tiner veya plak temizleyicisi ile temizlemeyiniz - zarar
görebilir.
■ CD'leri asla doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız!
■ CD'nin üzerine sadece uygun kalemlerle yazınız.
■ CD'nin üzerine etiket yapıştırmayınız!
Not
Bozuk veya tam oturmamış yollarda ve yoğun titreşimlerde, çalarken atlama
meydana gelebilir.
■ Soğukta veya yağmurlu havalarda cihaz içinde nem (kondans) yoğunlaşabilir. Bu
çalmayı etkileyebilir veya engelleyebilir. Bu tip durumlarda, nem buharlaşıncaya
kadar bekleyiniz.
■ Eğer CD kirlenmişse, asla dairesel hareketler ile değil, içeriden dışarıya doğru silin. Yumuşak bir bez kullanın. Eğer CD çok kirlenmişse, piyasada bulunan CD te
mizleyiciler ile temizlemenizi ve kurumasını beklemenizi öneririz.
■
CD çalar
7
Kopyalanamaz CD'ler ve kendi kopyaladığınız CD-R ve CD-RW'ler çalınamaz veya
duruma göre sınırlı olarak çalınır.
■ MP3 işletmesi ile ilgili diğer uyarılara da lütfen dikkat ediniz .
■ Bulunduğunuz ülkede geçerli olan ulusal yasal üretici koruma yükümlülüklerine
dikkat ediniz.
■ CD çalarda bakımını yapmanız veya onarmanız gereken herhangi bir parça yoktur. CD çalar arızalı ise yetkili bir servise başvurunuz.
■
■
Player kullanımı
MEDIA tuşuna ve ardından CD (dahili CD sürücüsü), NAV (çok fonksiyonlu cihaz
bağlı) veya AUX işlev tuşuna basın » Sayfa 9, Bilgi ve harici kaynaklar ile ilgili.
■
CD - Yerleştirilen bir CD'ye geçer
SCN - Güncel ses kaynağının tüm parçaları, 10 saniye boyunca oynatılır, tarama
fonksiyonu 2 menü düğmesine kısaca basılarak da başlatılabilir veya durdurulabilir.
■ SCAN CD - Bir CD'deki parçaların çalınması
■ SCAN FOLDER - Bir klasördeki parçaların çalınması
■ SCAN PLAYLIST - Çalma listesini (CD saklanan her klasörden seçilen parçaların klasörü) çalma, sadece çalınan CD üzerinde bir çalma listesi kayıtlıysa
gösterilir
■ MIX - Güncel ses kaynağının tüm parçaları rastgele bir sırayla çalınır
■ MIX fonksiyonunun açık olduğu alt çizgi ile vurgulanır.
■ MIX CD - Bir CD'nin rasgele sıra ile çalınması
■ MIX FOLDER - Bir klasördeki parçaların rasgele sıra ile çalınması
■ MIX PLAYLIST - Çalma listesinin (CD saklanan her klasörden seçilen parçaların klasörü) rastgele sırada oynatma, sadece çalınan CD üzerinde bir çalma
listesi kayıtlıysa gösterilir
■  - Klasörlerde yukarı doğru arama yapmak
■  - Klasörlerde aşağı doğru arama yapmak
■ INF - INF işlev tuşuna tekrar basıldığında ekranda MP3 dosyaları hakkında ek
bilgiler görüntüleyebilirsiniz
■ TITLE - Parçanın adı
■ ARTIST - Yorumcunun adı
■ ALBUM - Albümün adı
■ FILE - Dosya
■ FOLDER - Klasör
■ SCR - Uzunluğu ekran yüzeyini aşan MP3 dosyaları hakkında bilgiler, basıldığında tüm bilgi metni adım adım gösterilir
■
8
CD çalar
■
NAV - Bağlı çok fonksiyonlu cihaza geçiş
AUX - AUX multimedya girişine bağlı olan harici bir kaynağa geçiş » Sayfa 9,
Bilgi ve harici kaynaklar ile ilgili

MP3 İşletmesi için Genel Uyarılar

MP3 Dosyaları ve Veri Taşıyıcıları ile ilgili İstenenler
› Kapasiteleri 650 MB ve 700 MB arası olan CD-ROM, CD-R, CD-RW uygundur.
› CD'ler, mutlaka ISO 9660-Level 2 standardına ve ayrıca Joliet dosya sistemine
(tek oturumlu ve çoklu oturumlu) uymalıdır.
› Dosya isimleri 64 işaretten daha uzun olmamalıdır.
› Dizin yapısının derinliği, 8 dizin düzeyi ile sınırlıdır.
› Çalınan MP3 dosyalarının sanatçı, albüm ve parça adları ID3 etiketinde mevcut
ise, gösterilir » Sayfa 8, Player kullanımı. ID3 etiketi yok ise, dizin veya dosya ismi gösterilir.
› WMA dosyaları (Windows Media Audio), ek olarak DRM yöntemi (Digital Rights
Management) tarafından telif hakları açısından korunmadıkları zaman çalınabilirler. Bu tür WMA dosyaları cihaz tarafından desteklenmez.
Veri Hızı (Birim zaman içindeki veri akışı)
› Bu cihaz, veri hızı 32 ile 320 kbit/s arası olan MP3 dosyalarını ve ayrıca değişken
veri hızı olan MP3 dosyalarını destekler.
› Değişken veri hızları olan dosyalar durumunda, çalma süresinin göstergesi tam
doğru olmayabilir.

Harici ses kaynakları
Çıkış ses seviyesi, devrede olan ses kaynağına bağlı olarak dış ses kaynağında
değiştirilebilir.
Kullanım
Bunun dışında, harici ses kaynağının çalma ses seviyesini diğer ses kaynaklarına
uyarlamak veya bozulmaları önlemek için, harici ses kaynağının giriş hassasiyetini
değiştirebilirsiniz » Sayfa 4, Özel fonksiyonların ayarlanması.
Bilgi ve harici kaynaklar ile ilgili
DİKKAT
Harici kaynakları kesinlikle kumanda panelinin üzerine koymayınız. Bu cihazlar, aracın ani bir manevrası durumunda aracın içinde uçar ve araç içindekiler
yaralanabilir.
■ Harici kaynakları hiç bir zaman hava yastıklarının yakınına koymayınız. Hava
yastığının açılması durumunda araç içinde geriye doğru fırlar ve araç içindekiler
yaralanabilir.
■ Harici kaynakları sürüş sırasında elinizde veya dizlerinizin üzerinde tutmamalısınız. Bu cihazlar, aracın ani bir manevrası durumunda aracın içinde uçar ve
araç içindekiler yaralanabilir.
■ Harici kaynağın bağlantı kablosunu, sürüş sırasında engel olmayacak şekilde
yerleştiriniz.
■
AUX girişi üzerinden bağlanan harici bir ses kaynağının sesi araç içerisinde cihaz
üzerinden verilebilir.
Harici ses kaynakları cihaz üzerinden kontrol edilemez.
İstendiği zaman cihaz üzerinden farklı bir ses kaynağı seçilebilir. Harici ses kaynağını devreden çıkarmadığınız sürece, bu kaynak arka planda daima aktif olarak
kalır.
Harici ses kaynağının kullanımı bilgilerini, ilgili üreticinin kullanma kılavuzundan
alınız.
Başarılı bir bağlantı için koşullar
AUX girişi üzerinden harici ses kaynaklarını bağlamak için standart jak fişi 3,5 mm
kullanılmaktadır. Harici ses kaynağı bu jak fişine sahip değilse adaptör (örn. USB
girişli harici bir kaynak) kullanılmalıdır.
› Sadece 2.0 özelliğindeki USB cihazları bağlanabilir.
› Bağlı olan cihazın dosya düzenleme tablosu versiyonu FAT (File Allocation Table)
ÖNEMLİ
AUX girişi sadece ses kaynakları için kullanılabilir!
Not
mutlaka FAT16 (< 2 GB) veya FAT32 (> 2 GB) olmalıdır.
› Üzerinden çok büyük veri hacmi bulunan bir hard diski (HDD) olan bir cihazdan
çalma sırasında, müzik dosyalarının genel bakışının okunması sırasında bir gecikme olabilir.
› Üzerinde karmaşık bir klasör yapısı olan bir cihazdan çalma durumunda, müzik
dosyalarının genel bakışının okunması sırasında bir gecikme olabilir.
› Bağlı olan cihazdaki klasör yapısı sekiz düzeylik bir derinliği aşmamalıdır. Bir klasörde 1000 dosyadan fazla bulunmamalıdır.
› Cihazın bağlanması için, hiç bir USB uzatma kablosu veya USB dağıtıcı (HUB) kullanılmamalıdır.
Adaptör
USB cihazlarını, Mini-USB çıkışlı cihazları veya bir iPod cihazını bağlamak üzere gerekli olan adaptörü ŠKODA orijinal aksesuarı olarak satın almanızı öneririz.
Dış Ses Kaynağının Çalma Ses Seviyesinin Uyarlanması
Harici ses kaynağının çalma ses seviyesi, radyodaki 1 » Şek. 1 için bkz. Sayfa 3
ses seviyesi ayarlayıcısından değiştirilebilir.
Harici kaynağın kullanım bilgilerini, ilgili üreticinin kullanma kılavuzundan alınız.
AUX üzerinden harici akım beslemeye bir adaptörle donatılmış olan bir harici ses
kaynağı bağlı ise, ses sinyali bozulabilir. Bu husus kullanılan adaptörün kalitesine
bağlıdır.
■
■

AUX girişi
Harici bir AUX ses kaynağı için giriş
› AUX girişi,
MEDIA
12
cihazında bulunur.
tuşuna ve ardından
AUX
fonksiyon tuşuna basılarak etkinleşti-
rilir.
Kaynak bağlandıktan sonra otomatik olarak çalmaya başlar.
AUX girişi üzerinden bağlanmış olan harici ses kaynakları, cihazınız üzerinden kullanılamazlar.
Harici ses kaynakları
9

ŠKODA AUTO a.s. tüm tiplerin ve modellerin sürekli olarak geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu nedenle sevkıyat kapsamında şekil, donanım ve teknik olarak daima
değişiklikler olabileceğini anlayışla karşılayacağınızı umarız. Dış görünüş, güçler,
ölçüler, ağırlıklar, normlar ve aracın fonksiyonları ile ilgili bilgiler, bu kılavuzun baskısı sırasındaki bilgi durumunu yansıtmaktadır. Bazı donanımlar ancak daha sonra
kullanılabilir veya sadece belirli pazarlar için sunulur, konuya ilişkin bilgileri ŠKODA
bayilerinden alabilirsiniz. Bu talimattaki verilerden, resimlerden ve tanımlamalardan herhangi bir talep söz konusu olamaz.
Bu kılavuzun tekrar basılması, çogaltılması, tercüme edilmesi veya başka bir şekilde kullanılması, özet şeklinde dahi, ŠKODA AUTO a.s.'nin yazılı izni olmadan müsaade edilmez.
Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları kesin olarak ŠKODA AUTO a.s.'de
saklıdır.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yayınlayan: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Radyo Funky
Kullanım kılavuzu
Funky
Radyo turecky 11.2013
S00.5615.04.77
1ST 012 777 CF
Download

Radyo Funky Kullanım kılavuzu