Wśród Prelegentów, mi.in.:
Tomasz Dzideczek
Starszy Inżynier Wsparcia
Sprzedaży, Motorola
Solutions
Adrian Furgalski
Dyrektor w Zespole
Doradców Gospodarczych
TOR
Marcin Hajdul
Instytut Logistyki
i Magazynowania,
21 – 22 września 2011 r.
Hotel Hyatt Regency
Warszawa
Radosław Jaskóła
Dyrektor Łańcucha Dostaw,
CEDC International
DOROCZNE SPOTKANIE NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW BRANŻY LOGISTYCZNEJ
Matthias John
UltraLogistik Operations
Centre Manager,
Unilever
Paweł Karczewski
Bussiness Development
Manager,
Wincor Nixdorf Sp. z o.o.
Anna
Kosmacz-Chodorowska
Instytut Logistyki
i Magazynowania
Rafał Milczarski
Prezes Niezależnych
Przewoźników
Transportowych
Michał Mikołajczyk
Dyrektor ds. Sprzedaży
i Marketingu, Rekopol
Organizacja Odzysku S.A.
Dariusz Olearczuk
Wiceprezes Zarządu
OPTIDATA Sp. z o.o.
Tomasz Olszewski
Dyrektor Działu Powierzchni
Magazynowych
i Przemysłowych CEE, Jones
Lang LaSalle
Adam Skubalski
Kierownik Działu
Zarządzania Łańcuchem
Dostaw, Makro Cash and
Carry Polska S.A.
Artur Turski
Dyrektor Logistyki Grupy
AMBRA, Dyrektor Logistyki
Centrum Wina Sp. z o. o.
Organizator
Patron merytoryczny
Partnerzy
Patroni
PROGRAM FORUM
21 września 2011 r., środa
9:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
9:30 Agile Supply Chain – jako odpowiedź na
zmieniające się środowisko biznesowe
• Jak zapewnić szybki przepływ materiałów,
informacji i decyzji
• Klient w centrum uwagi – jak w praktyce
dostosować procesy do wymogów
zmieniającego się otoczenia biznesowego
Iwona Nowakowska, Dyrektor Łańcucha Dostaw, Żywiec Zdrój S.A.
10.10 „Wszystko w jednym” – technologia jutra.
Rozwiązania mobilne w automatycznej
identyfikacji – najlepsze praktyki wdrożeniowe
• Kompaktowe rozwiązania mobilne zamknięte
w terminalu „all in one”
• Pidion BIP-1300 jako efektywne wsparcie
kurierów i pracowników w terenie
• case
Casestudies
studies Przykłady wdrożeń
Paweł Karczewski, Business Development Manager,
Wincor Nixdorf Sp. z o.o.
10:40 Central transport operations centre as competitive
advantage
casestudy
study Unilever - UltraLogistik in Poland
case
• Costs, customer service and carbon efficiency
benefits – one central transport operating model
for Europe
• Influence of UltraLogistik Operations Center
establishment on logistic management
improvement
• 35,000 transport movements across Europe
per month through one Operation Centre in
Katowice Poland
11:40 Logistyka leków – nowe rozwiązania na
wymagającym rynku
• Dystrybucja bezpośrednia jako sposób na
uproszczenie łańcucha dostaw
• Prawne aspekty DTP – jak zorganizować model
dystrybucji zgodny z wymogami prawa
• Bezpieczeństwo dostaw leków
Anna Kosmacz-Chodorowska, Instytut Logistyki i Magazynowania

Adres do korespondencji:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Piotr Borkowski, Operations and Development Director,
HAVI Logistics Sp. z o.o.
13:00 Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
– wyzwanie, które nabiera coraz poważniejszego
znaczenia (dyskusja
panelowa)
dyskusja panelowa
• Przewidzieć nieprzewidziane – czy można ustrzec
się przed negatywnymi skutkami wywołanymi
zdarzeniami typu trzęsienie ziemi w Japonii –
jaką lekcję powinniśmy wynieść z tej sytuacji
• Jak identyfikować potencjalne ryzyko w łańcuchu
i minimalizować konsekwencje jego wystąpienia
• Współpraca z jednym, czy kilkoma dostawcami
logistycznymi – czy udane relacje z kooperantami
mogą zredukować ryzyko w łańcuchu
Adam Skubalski, Kierownik Działu Zarządzania Łańcuchem
Dostaw, Makro Cash and Carry Polska S.A.
Marcin Wakuła, Dyrektor Łańcucha Dostaw, Lactalis
Polska Sp. z o.o.
Dorota Radulska, Kierownik Centrum Dystrybucji, Kompania
Piwowarska
Dariusz Korbut, Director Representative Office Poland, Timocom
Radosław Jaskóła, Dyrektor Łańcucha Dostaw, CEDC International
Moderator: Przedstawiciel Instytutu Logistyki i Magazynowania
13:40 Lunch
14:40 Outsourcing w logistyce – szansa czy zagrożenie
• Cele klienta operatora logistycznego
• Uwarunkowania ekonomiczne współpracy
• Jak formułować kontrakt z operatorem
logistycznym?
• Czy możliwy jest krok dalej? – koncepcja
smartsourcingu
Matthias John, UltraLogistik Operations Centre Manager, Unilever
11:20 Przerwa na kawę
12:20 Logistyka w sieci franczyzowej – nowe wyzwanie
dla rosnącego rynku
Casestudy
study McDonald's
case
• Jak zapewnić płynną obsługę logistyczną
dostosowaną do zmiennego popytu
• Efektywne planowanie dostaw – kluczowe
czynniki sukcesu
• Elastyczność działania = właściwa kooperacja
Artur Turski, Dyrektor Logistyki Grupy AMBRA, Dyrektor Logistyki
Centrum Wina Sp. z o. o.
TRANSPORT – OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
15:20 Metody optymalizacji kosztów w transporcie
• Organizacja transportu a pozostałe procesy
logistyczne w firmie
• Efektywne planowanie i kontrola kosztów
– wskaźniki, z których warto korzystać
• Pooling jako sposób na redukcję wydatków
transportowych
• Gdzie szukać oszczędności – możliwe obszary
optymalizacji
Marcin Hajdul, Instytut Logistyki i Magazynowania
16:00 Przerwa na kawę

Tel.
+48 22 333 99 99
PROGRAM FORUM
16:10 Rola informacji w procesie wyboru dostawców
usług transportowych
Szybko, pewnie, bezpiecznie
• W których regionach mieszczą się parki i jaką
pełnią funkcję
Dariusz Korbut, Director Representative Office Poland, Timocom
10:10
16:40 „Tiry na tory” – czy to się opłaca?
(dyskusja panelowa)
•dyskusja
Czy przewóz
kontenerów koleją ma ekonomiczne
panelowa
uzasadnienie
• Jakie są możliwości i perspektywy rozwoju
transportu kolejowego kontenerów
Przedstawiciel Instytutu Praw Obywatelskich
Maciej Wroński, Dyrektor Biura Prawnego, Ogólnopolski Związek
Pracodawców Transportu Drogowego
Rafał Milczarski, Prezes Niezależnych Przewoźników Transportowych
Adrian Furgalski, Dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych
TOR
17:20 Zakończenie pierwszego dnia Forum
20:00 Wieczorny bankiet w restauracji Halka, ul. Pańska 85,
Warszawa
Po zakończeniu pierwszego dnia Forum zapraszamy
Państwa na wieczorny bankiet, gdzie przy lampce
wina i w doborowym towarzystwie będą mieli
Państwo wyśmienitą okazję również nawiązać jak
i odświeżyć cenne kontakty biznesowe.
9:00
Poranna kawa, rejestracja
NOWOCZESNY MAGAZYN
9:30
Optymalizacja zarządzania powierzchnią
magazynową
• Nowoczesne rozwiązania mobilne przeznaczone
dla magazynu
• Korzyści z zastosowania nowoczesnych
rozwiązań w logistyce
Tomasz Dzideczek, Starszy Inżynier Wsparcia Sprzedaży,
Motorola Solutions
10:40 Optymalizacja procesów magazynowych przy
zastosowaniu automatycznego sortera w branży
KEP
case
Casestudy
study
• Procesy logistyczne w sortowniach KEP
• Optymalizacja procesów i struktury sortowni
• Korzyści wynikające ze zmian
Łukasz Wróbel, Dyrektor Logistyki, Opek Sp. z o.o.
11:10 Przerwa na kawę
LOGISTYKA JUTRA
11:30 Zielona logistyka – chwilowy trend, czy bliska
rzeczywistość
• Czym jest zrównoważony rozwój w logistyce
• Zarządzanie odpadami
• Zarządzanie transportem a ochrona środowiska
• Czy zielona logistyka może być opłacalna
22 września 2011 r., czwartek
Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni Magazynowych
i Przemysłowych, Jones Lang LaSalle Polska
Michał Mikołajczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu,
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
12:10 Zakupy on-line w przedsiębiorstwach
produkcyjnych
case
casestudy
study Pratt & Whitney
• Wirtualne zakupy realnych produktów – korzyści
versus ryzyka
• Jak opracować strategię zakupową w oparciu
o możliwości nowoczesnej technologii
• Czy zakupy online zastąpią klasyczne metody
zaopatrzenia
Rafał Juraszek, Logistic Manager, PWK Supply Chain,
Pratt & Whitney
Polska, jako centrum logistyczne Europy
12:50 Podsumowanie Forum
Centralnej– czy średni lokalny gracz?
• Mapa magazynowa Polski
13:00 Lunch
• Jaki jest popyt na magazyny w Polsce
• Jakie są największe transakcje w Polsce, w których
14:00 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów
regionach

Faks
+48 22 333 97 78

konferencje.pb.pl
polskalogistyka.pb.pl
[email protected]
Już po raz ósmy spotkamy się z Państwem podczas Forum Polska Logistyka,
które na stałe wpisało się w kalendarz
profesjonalistów działających w obszarze logistyki. W tym roku tematyka spotkania koncentruje się na prezentacji
rozwiązań, które pozwolą Państwu na:
•
•
•
•
zoptymalizowanie działań we wszystkich
ogniwach łańcucha dostaw, ze szczególnym
naciskiem na zorientowanie ich na potrzeby klienta
wdrożenie elastycznych rozwiązań, które pozwolą
Państwu reagować na zmienny popyt
zautomatyzowanie powierzchni magazynowych,
co przyniesie Państwu konkretne i wymierne
oszczędności
inwestycje w inteligentne rozwiązania, dzięki
którym będą mieć Państwo kontrolę nad
zarządzaniem w obszarze łańcucha
Jak co roku nie zabraknie dyskusji, w trakcie których
będą mogli Państwo zabrać głos w sprawie najważniejszych wyzwań z jakimi mierzą się Państwo w swojej codziennej praktyce:
jak przygotować organizację na zarządzanie ryzykiem
w obszarze SCM i czy (już) nadszedł czas na lepsze wykorzystanie infrastruktury kolejowej w przewozie towarów?
Udział w Forum będzie również doskonałą okazją do
poznania aktualnych trendów w obszarze tzw. „zielonej
logistyki” i rozwiązań, które wyznaczą kierunek rozwoju
logistyki jutra.
Serdecznie zapraszam do udziału w Forum!
Joanna Krusińska
Project Manager
P.S. Oprócz ciekawej merytoryki, chcemy zapewnić Państwu możliwość odnowienia/nawiązania ciekawych
kontaktów biznesowych – po zakończeniu pierwszego
dnia Forum zapraszamy serdecznie do udziału w wieczornym bankiecie, który najlepiej scharakteryzują następujące określenia: doborowe towarzystwo, wyśmienite jedzenie, doskonałe wino.

Adres do korespondencji:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Ponad 150 uczestników
poprzedniej edycji!
Profil uczestników:
dyrektorzy i kierownicy
ds. logistyki (32%)
32%
prezesi i członkowie
zarządu (28%)
dyrektorzy handlowi (9%)
28%
dyrektorzy łańcucha
dostaw (5%)
19%
9%
dyrektorzy zarządzający (7%)
5% 7%
menedżerowie (19%)
ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W FORUM
Joanna Krusińska – Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax: +48 22 333 97 78
[email protected]
O NAS
• „Puls Biznesu” wydawany jest przez spółkę Bonnier Business (Polska)
Sp. z o.o. należącą do szwedzkiego koncernu Bonnier Group. To jedyny
dziennik na polskim rynku poświęcony wyłącznie gospodarce. „Puls Biznesu” stara się być źródłem właściwych decyzji dla czytelników, rzecznikiem
biznesu i przedsiębiorczości. „Puls Biznesu” jest również organizatorem
licznych konferencji dla środowiska biznesowego. Umożliwiając polskim
biznesmenom spotkania ze światowymi autorytetami, wydawca nie zapomina o promocji rodzimych firm. Dla nich organizuje rankingi i plebiscyty
– Gazele Biznesu, Filary Polskiej Gospodarki czy Giełdowa Spółka Roku.
• „Puls Biznesu” jest częścią grupy Bonnier, koncernu medialnego łączącego od ponad 200 lat wiedzę i doświadczenie 175 firm w 16 krajach.
Wszystkie treści zawarte w programie Forum stanowią własność Bonnier
Business Polska Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator
nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność
Bonnier Business Polska Sp. z o.o. odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć
pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie, ani
też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w
jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody
Bonnier Business Polska Sp. z o.o.

Tel.
+48 22 333 99 99
KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W FORUM
Do udziału w Forum zapraszamy Prezesów, Członków
Zarządu, Dyrektorów i Wyższą Kadrę Zarządzającą,
odpowiedzialną za zarządzanie:
• łańcuchem dostaw
• logistyką
• magazynem i przepływem materiałów
• transportem i zaopatrzeniem
• strategią, rozwojem i operacjami
jak również przedstawicieli Operatorów Logistycznych,
firm kurierskich i spedycyjnych oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami, pozwalającymi na
optymalizację zarządzania w obszarze logistyki.
Tegoroczne Forum oparte będzie na 4 filarach
tematycznych, w których odpowiemy na najważniejsze pytania i wskażemy rozwiązania:
1. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw
– jak sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku, czy
i co warto outsourcować w obszarze logistyki, a także jak
korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
2. Transport – optymalizacja kosztów – gdzie
szukać oszczędności, jak wybierać dostawców usług
transportowych
3. Nowoczesny magazyn – jak wygląda mapa maga-
zynowa Polski, z jakich rozwiązań warto korzystać chcąc
zoptymalizować proces zarządzania
4. Logistyka jutra – jakie są trendy w logistyce i co
oznacza zrównoważony rozwój w tym obszarze
Patroni

Faks
+48 22 333 97 78

konferencje.pb.pl
polskalogistyka.pb.pl
[email protected]
PRELEGENCI FORUM
Piotr Borkowski – Dyrektor ds. Operacyjnych i Rozwoju Biznesu,
HAVI Logistics Sp. z o.o.
Z logistyką związany od ponad 10 lat, podczas których konsekwentnie
zdobywał różnorodne doświadczenia w branży. Pracował i realizował
projekty dla takich firm jak Servisco (DHL), Schenker AG, UNIVEG
Logistics, Kuehne+Nagel. Od 2009 r. związany jest z firmą HAVI
Logistics, należącej do międzynarodowej grupy, dostawcy usług
logistycznych w branży FMCG. Posiada doświadczenie w różnych
obszarach związanych z łańcuchem dostaw. Specjalizuje się
w logistyce z sektora food service chains (Convenience, HoReCa,
Catering). W firmie HAVI Logistics zarządza ponad 280 osobowym
zespołem w trzech lokalizacjach w Polsce.
Tomasz Dzideczek – Starszy Inżynier Wsparcia Sprzedaży,
Motorola Solutions
Odpowiada za wsparcie techniczne dla rozwiązań mobilnych, takich
jak komputery mobilne, czytniki kodów kreskowych, RFID oraz
sieci bezprzewodowe. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Automatyki Politechniki Opolskiej oraz studiów MBA
organizowanych przez Uniwersytet w Dublinie i warszawską Wyższą
Szkołę Menedżerską. W latach 2003-2005 pracował w IBM, gdzie
odpowiadał m.in. za sprzedaż rozwiązań mobilnych. Poprzednio
związany był z firmami: Avaya, Optimus, oraz TTI.
Adrian Furgalski – Dyrektor w Zespole Doradców
Gospodarczych TOR
Politolog. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1998-2000 Doradca Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej Tadeusza Syryjczyka. W latach
2004-2010 Dyrektor Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.
Obecnie Dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR oraz
Dyrektor Programowy w Railway Business Forum. 2000-2002 członek
Zarządu Krajowego UW, p.o. rzecznika prasowego. 2003-2005
Doradca Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Jana Rokity
ds. infrastruktury i transportu oraz współautor dokumentu „Państwo
dla Obywateli – plan rządzenia 2005-2009”. Autor licznych publikacji
prasowych. Od 2008 r. felietonista dziennika Rzeczpospolita.
Marcin Hajdul – Instytut Logistyki i Magazynowania
Zastępca Kierownika w Centrum Wiedzy Logistycznej przy
Instytucie Logistyki i Magazynowania. Członek Zarządu Polskiego
Towarzystwa Logistycznego – PTL. Wykładowca w Wyższej Szkole
Logistyki w Poznaniu. Jest kierownikiem i wykonawcą wielu
projektów konsultingowych z zakresu zarządzania transportem,
logistyki przedsiębiorstw i przebudowy procesów biznesowych
w oparciu o procesowy model funkcjonowania firmy. Realizował
wiele projektów konsultingowych. Współpracuje z europejskimi
konsorcjami badawczymi realizującymi tematy, dotyczące
zrównoważonego rozwoju, na zlecenie Komisji Europejskiej. Jest
niezależnym ekspertem oceniającym wnioski projektowe z zakresu
logistyki w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych przy Komisji
Europejskiej w Brukseli.
Radosław Jaskóła – Dyrektor Łańcucha Dostaw,
CEDC International
Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w logistyce, które zdobywał
pracując dla Wrigley Poland, Uniq Lisner, a od 2007 r. związany
z firmą Bols (obecnie CEDC International) należącej do grupy CEDC.
W swojej karierze zawodowej odpowiadał za różne obszary łańcucha
dostaw, systematycznie je optymalizował, reorganizował i rozwijał.
Specjalizuje się w prognozowaniu popytu, planowaniu produkcji
i zaopatrzenia, krajowej i międzynarodowej logistyce wyrobów
gotowych, towarów handlowych, surowców i opakowań, materiałów
POS, obsłudze magazynowej, współpracy z klientami krajowymi
i zagranicznymi, organizacji transportu i dystrybucji. Obecnie
z sukcesami zarządza ponad 50-osobowym zespołem.

Adres do korespondencji:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Matthias John – UltraLogistik Operations Centre Manager,
Unilever
He joined Unilever in 2003 at Unilever Germany, working in
different roles in the area of customer logistics and factory process
implementation. Early in 2008 he moved to Unilever Supply Chain
Company AG in Switzerland as Regional Transport Manager being
responsible for the DACH & Nordics region. In June 2010 he took
over the role of the Operations Centre Manager in Katowice Poland
leading Unilever’s European transport and logistics service centre.
Rafał Juraszek – Logistic Manager, Pratt & Whitney
W ciągu 11-letniej kariery w Pratt & Witney Kalisz, uzyskał
wysokiej klasy specjalizację w kreowaniu strategii w zakresie
zakupów i logistyki. Wdrożył globalne projekty w obszarze
General Procurement. Bierze udział w projektach naukowych
i konsultingowych w procesie benchmarkingu międzynarodowej
korporacji UTC obejmującej zarządzanie systemami logistycznymi.
Pasjonuje się zarządzaniem łańcuchem dostaw specjalizując się
w innowacyjnym rozwiązywaniu problemów z obszaru zakupów,
logistyki, wdrażania systemów informacyjnych, projektowania
magazynów, przepływów i controlingu.
Paweł Karczewski – Bussiness Development Manager,
Wincor Nixdorf Sp. z o.o.
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku
Telekomunikacja. Związany z branżą Auto ID od 1998 r. W latach
2005-2007 jako Dyrektor Zespołu Technologii Przemysłowych
w firmie Techmex SA tworzył kanał dystrybucji sprzętu Motorola,
Zebra Technologies oraz Xplore. Od 2008 związany z Wincor Nixdorf.
W zakres jego odpowiedzialności wchodzi rozwój biznesu w obszarze
integracji rozwiązań IT dla logistyki i gospodarki magazynowoprzemysłowej w Polsce.
Anna Kosmacz-Chodorowska – Instytut Logistyki
i Magazynowania
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Główny Specjalista
ds. systemów automatycznej (ADC) i elektronicznej wymiany danych
(EDI) wg standardów branżowych i globalnych w Instytucie Logistyki
i Magazynowania - organizacji krajowej GS1 oraz m. in. wykładowca
w WSL, członek Rady Polskiej Izby Opakowań – PIO, Prezes RN IGMag
Sp. z o.o. Zajmuje się tematyką usprawniania zarządzania w oparciu
o nowe technologie IT. Autor i współautor ponad 120 projektów
wdrożeniowych oraz ok. 100 opinii, ocen i audytów, ok. 40 prac
badawczych nt. gospodarki magazynowej oraz elektronicznej
gospodarki, w tym tematów realizowanych na zlecenie KBN;
współrealizator projektów finansowanych ze środków UE (PHARE,
PARP) i funduszy norweskich; konsultant, w tym - instytucji rządowych
(MZ, MON), współtwórca zasad funkcjonowania standardów
globalnych EC w poszczególnych sektorach gospodarczych.
Dariusz Korbut – Director Representative Office Poland,
Timocom
Absolwent Szkoły Handlowej o specjalności transport i spedycja przy
IHK w Duisburgu, następnie WSJO w Poznaniu o specjalności filologia
germańska. Dodatkowo ukończył także Podyplomowe Studium
Menadżerskie przy WSB w Bydgoszczy.

Tel.
+48 22 333 99 99
PRELEGENCI FORUM
Rafał Milczarski – Prezes Niezależnych Przewoźników
Transportowych
Magister nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Cambridge.
Założyciel spółki Kolej Bałtycka SA, jednego z pierwszych
niezależnych przewoźników kolejowych towarów w Polsce. Założyciel i Dyrektor zarządzający firmy Freightliner PL Sp. z o.o., będącej
częścią Freightliner Group, jednej z najbardziej dynamicznych
grup kolejowych w Europie. Prezes Zarządu Związku Niezależnych
Przewoźników Kolejowych.
Michał Mikołajczyk – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu,
Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
Wolontariusz i pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża i Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, autor i organizator wielu programów
i kampanii społecznych, rzecznik prasowy i koordynator programu
rozwoju organizacyjnego PCK. Od 2004 r. związany z Rekopolem.
Autor licznych projektów i akcji promujących segregację
odpadów i świadome zakupy, Członek Prezydium Koalicji Edukacji
Ekologicznej, pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii „Dzień bez
Śmiecenia”. Organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR-u”
prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców, samorząd lokalny,
organizacje pozarządowe. Od 2009 r. Dyrektor ds. Sprzedaży
i Marketingu Rekopolu.
Iwona Nowakowska – Dyrektor Łańcucha Dostaw,
Żywiec Zdrój S.A.
Dariusz Olearczuk – Wiceprezes Zarządu OPTIDATA Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny od 6 lat za rozwój i wdrożenia
systemów logistycznych w firmie OPTIDATA. Posiada doświadczenia
zdobyte w obszarach Logistyki i Detalu, zdobyte w takich firmach jak
OPTIMUS IC, DATAPROCESS, Forcom. Prowadził projekty w obszarze
wdrożenia systemów WMS dla takich firm jak Browar Żywiec,
ReckittBenckiser, Synthos, Warta Glass. Współautor koncepcji
logistycznych i projektów optymalizacji łańcucha dostaw, które były
wdrażane dla Klientów firmy OPTIDATA. Współtwórca koncepcji
systemów logistycznych Log One i WMS/MES OPTIpromag® w firmie
OPTIDATA. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Tomasz Olszewski – Dyrektor Działu Powierzchni
Magazynowych i Przemysłowych CEE, Jones Lang LaSalle
Posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w branży
nieruchomości przemysłowych i magazynowych. Do jego
obowiązków należy nadzór, koordynacja i wsparcie pracy zespołów
agentów oraz współpraca z kluczowymi klientami. Specjalizuje
się w prowadzeniu usług reprezentacji najemcy. Doradzał m.in
Antalis H&M, Procter & Gamble, FM Logistic, Orsay, ACP Pharma
i wielu innym. Był zaangażowany w liczne transakcje nabycia
gruntów przemysłowych pod inwestycje logistyczne i produkcyjne
o łącznej powierzchni ponad 200 ha. Jest głównym twórcą portalu
www,magazyny.pl i odpowiada za jej rozwój w Polsce, jak również
implementację platformy w innych krajach Europy Centralnej
i Wschodniej.
Dorota Radulska – Kierownik Centrum Dystrybucji, Kompania
Piwowarska

Faks
+48 22 333 97 78
Adam Skubalski – Kierownik Działu Zarządzania Łańcuchem
Dostaw, Makro Cash and Carry Polska S.A.
Od dziesięciu lat związany zawodowo z Makro Cash and Carry Polska.
Doświadczenie operacyjne zdobywał jednej z hal w Polsce, następnie
za ramienia Biura Zarządu brał udział w projekcie zmiany systemu
magazynowego w sieci. Wdrażał rozwiązania optymalizujące procesy
logistyczne, jeden z nich – Zarządzanie Paletami – nagrodzone zostało
wyróżnieniem przez Polskie Towarzystwo Logistyczne w 2010 r.
Obecnie odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw towarów
w temperaturze kontrolowanej w sieci Makro Cash and Carry Polska.
Artur Turski – Dyrektor Logistyki Grupy AMBRA, Dyrektor
Logistyki Centrum Wina Sp. z o. o.
Absolwent Politechniki Lubelskiej, posiada tytuł Master of Business
Administration programu University of Central Lancashire
oraz Lubelskiej Szkoły Biznesu. Całe życie zawodowe związany
z problematyką zarządzania łańcuchem dostaw. Pracę zawodową
rozpoczynał w Coca-Cola Poland Ltd. na stanowisku specjalisty ds.
planowania produkcji. Od 1995 r. karierę swoją związał z AMBRA S.A.
gdzie objął stanowisko Purchasing Managera, później pracował jako
Szef Produkcji w fabryce w Biłgoraju. Od 2001 r. koncentruje się na
problematyce magazynowania i dystrybucji, obejmując w 2002 r.
stanowisko Menadżera Logistyki a następnie od 2004 r. Dyrektora
Logistyki Grupy Ambra. Jednocześnie od 2004 r. odpowiada za zakupy
i dystrybucję w Centrum Wina – jednej ze spółek Grupy kapitałowej
AMBRA SA , pełniąc w tej firmie funkcję Dyrektora Logistyki.
Marcin Wakuła – Dyrektor Łańcucha Dostaw, Lactalis Polska
Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Posiada
ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze Łańcucha Dostaw
zdobyte w firmach logistycznych (m.in. Maersk Logistics) oraz firmach
produkcyjnych (Lu/Danone, Ciech, Lactalis). Zajmował się projektami
optymalizacji łańcuchów dostaw, również w skali międzynarodowej
na poziomie strefy Europy Centralnej. Obecnie od 3 lat zajmuje
stanowisko Dyrektora Łańcucha Dostaw w Lactalis Polska.
Maciej Wroński – Dyrektor Biura Prawnego, Ogólnopolski
Związek Transportu Drogowego
Pełni funkcje Prezesa Zarządu „e-wszechnica.pl” Sp. z o. o. Jednocześnie jest dyrektorem Biura Prawnego Ogólnopolskiego Związku
Pracodawców Transportu Drogowego i pełni funkcję doradcy
Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Jest
konsultantem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. W latach
2003-2007 kierował w Ministerstwie Infrastruktury Departamentem
Dróg i Transportu Drogowego. W latach 2000-2003 pracował
z ramienia Banku Światowego dla Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego w Polsce jako Krajowy Konsultant ds. BRD.
W latach 1991-1999 pracował w administracji rządowej.
Łukasz Wróbel – Dyrektor Logistyki, OPEK Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki Warszawskiej. W OPEK od 2002 r. Do końca
2007 r. zajmował się zarządzaniem projektami mającymi na celu
ciągłą poprawę funkcjonowania firmy i podnoszenie jakości usług.
Od 2008 r. Dyrektor Logistyki.

konferencje.pb.pl
polskalogistyka.pb.pl
[email protected]
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
21 – 22 września 2011 r.
Hotel Hyatt Regency
Warszawa
Warunki uczestnictwa:
Wypełnij poniższy formularz i wyślij na nr faksu 22 333 97 78
lub zarejestruj się online na stronie polskalogistyka.pb.pl
††
1.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum
wynosi 1 295 PLN + 23% VAT.
2.
Cena uczestnictwa w Forum obejmuje prelekcje,
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
oraz udział w bankiecie.
3.
Przesłanie do Bonnier Business (Polska)
Sp. z o.o. faxem lub pocztą elektroniczną,
wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego lub wypełnienie formularza
on-line na stronie http://polskalogistyka.pb.pl,
stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy
zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp.
z o.o.
4.
Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni
przed rozpoczęciem Forum.
5.
Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Svenska Handelsbanken (Polska) S.A.
PL 54 2250 0001 0000 0040 0005 1253
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Jako tytuł przelewu prosimy podać "VIII Forum
Polska Logistyka 2011".
6.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w
Forum do 26 sierpnia 2010 r. obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w wysokości
50% opłaty za udział
– 597,50 PLN + 23% VAT.
7.
W przypadku rezygnacji po 26 sierpnia 2011
r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
Rezygnację
z udziału należy przesyłać listem poleconym na
adres Organizatora.
8.
Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w
Forum powoduje obciążenie pełnymi kosztami
udziału.
9.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z
rezygnacją z udziału.
TAK, chcę wziąć udział w VIII Forum Polskich Menedżerów Logistyki
cena 1 295 PLN + 23% VAT za udział w VIII Forum Polskich Menedżerów Logistyki
††
TAK, chcę otrzymać więcej informacji o VIII Forum Polskich Menedżerów Logistyki
††
NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym Forum, jednak proszę o informowanie mnie
o planowanych wydarzeniach skierowanych do branży logistycznej
1. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
Stanowisko: ...........................................................................................................................................................
Departament: .........................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................
Stanowisko: ...........................................................................................................................................................
Departament: .........................................................................................................................................................
3. Firma: ...................................................................................................................................................................
Ulica: ......................................................................................................................................................................
Kod pocztowy: ......................................................Miasto: .....................................................................................
Tel: .......................................................................... Fax: .....................................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................................................
4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy: ..........................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................NIP:...................................................
Osoba kontaktowa: ................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... E-mail: ..................................................................................
Opcje przesłania faktury pro forma
 pocztą
 e-mailem
5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu:
Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................
Stanowisko: ..........................................................................................................................................................
Departament: ........................................................................................................................................................
Tel: .......................................................................... Fax: .....................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................
10. Zamiast zgłoszonej osoby w Forum może wziąć
udział inny pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie Forum oraz do odwołania Forum.
Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika
biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem
KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał
zakładowy: 2 000 000,00 PLN
pieczątka i podpis:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej
Bonnier), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej
przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną
ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz klientów Bonnier. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania
danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.
Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

Adres do korespondencji
Bonnier Business Polska Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

Tel.
+48 22 333 99 99

Faks
+48 22 333 97 78

konferencje.pb.pl
polskalogistyka.pb.pl
[email protected]
Download

KALENDARIUM - Akademia Muzyczna