4-462-381-11 (1) (TR)
Kontrollerin Yeri
MP3 diskleri çalma hakkında notlar
İşlemler
Cihaz (Üst)
Uzaktan Kumanda
Bir CD'nin/MP3 diskin çalınması
1 CD işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki CD FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
Kişisel Ses Sistemi
TR
2 CD kapağını açın.
Birimdeki  (Aç/Kapat)  düğmesine basın.
 (Aç/Kapat) 
Kullanım Talimatları
 Gösterge paneli
* Bu, MP3 veya diğer dosyalar bulunmayan klasörleri içerir. Sistemin
tanıyabileceği klasör sayısı, klasör yapısına bağlı olarak gerçek
klasör sayısından daha az olabilir.
Sisteme güç verildiğinde, ayar durumu gösterge panelinde görünür.
Sistem Bekleme moduna geçtiğinde, gösterge panelindeki ayar durumu kaybolur.
Kendi programınızı oluşturma
(Program Çalma)
Cihaz (Ön)
Uzaktan kumanda sensörü
©2013 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur
1 CD işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki CD FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
Uzaktan kumanda göstergesi
CMT-V11iP
düğmesine art arda basın.
3 Bir disk takın.
CD kapağı
(CD bölmesi)
Yalnızca
Avrupa
Atık pillerin bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
UYARI
Yangın tehlikesini önlemek için, cihazın havalandırma
deliklerini gazete, masa örtüsü, perde vb. nesnelerle
örtmeyin. Yanan mum gibi açık alev kaynaklarını cihazın
üzerine yerleştirmeyin.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için,
bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz
bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu
eşyaları yerleştirmeyin.
Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere
kurmayın.
AC adaptörün ana fişi AC adaptörü şebekeden ayırmak
için kullanıldığından, fişi kolay erişilebilir nitelikte bir
AC prize bağlayın. Fişte bir anormallik olduğunu fark
ederseniz, derhal AC prizden çıkarın.
Pilleri veya cihazı pilleri takılıyken güneş ışığı, ateş vb.
aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Ana birim kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu
sürece AC adaptörün şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.
İsim plakası ana birimin alt tarafında, dış kısımda ve AC
adaptörün yüzeyinde bulunmaktadır.
DİKKAT
Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin
maruz kalacağı tehlikeyi artırır.
Bu cihaz bir SINIF 1
LAZER ürünü olarak
sınıflandırılmıştır.
Bu işaret ana birimin
alt tarafında, dış kısımda
bulunmaktadır.
Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler
yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı
ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.
Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi
tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa
Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili
soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony
Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya
garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca
verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen
adreslere bakın.
Avrupa ve Avustralya'daki müşteriler için
Eski Elektrikli ve Elektronik
Cihazların Bertaraf Edilmesi
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne
evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.
Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama
noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde
bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan
bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği,
çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz
sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili
daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle,
evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız
mağazayla iletişime geçin.
İlgili aksesuar: Uzaktan kumanda
Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle
birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması
gerektiğini gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte
kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten
fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya
simgeleri eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak,
pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının
neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından
potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle
yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde,
bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından
değiştirilmelidir. Pile uygun biçimde işlem yapıldığından
emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir
toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde
çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına
teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesi hakkında daha
ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel
atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza
ile iletişime geçin.
Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak
yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler
cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip
düğmelerle de yapılabilir.
Disk takıldığı konuma oturuncaya kadar diskin orta
kısmına iki parmağınızla bastırın.
Etiketli tarafı öne bakacak
şekilde bir disk takın.
Uzaktan kumandadan sinyal alındığında kehribar renginde yanar.
Birimdeki  (Aç/Kapat)  düğmesine basın.
“READING” ifadesi görünür.
5 Çalma işlemini başlatın.
Uzaktan kumandadaki   düğmesine veya
birimdeki   düğmesine basın.
iPod/iPhone'u, iPod/iPhone'unuzla birlikte verilen USB
(USB) bağlantı noktasına 
kablosunu kullanarak
bağlayın.
DualDisc'ler hakkında not
Saatin ayarlanması
DualDisc, bir tarafındaki DVD biçiminde kayıtlı
materyali, diğer tarafındaki dijital ses materyaliyle
eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses
materyali tarafı Kompakt Disk (CD) standardına
uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründe
çalınacağı garanti edilemez.
1 Sistemi açmak için   düğmesine basın.
2 Saat ayar modunu seçmek için TIMER MENU 
düğmesine basın.
Telif hakkı koruma teknolojileriyle
kodlanan müzik diskleri
3
Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri
çalmak için tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bazı kayıt
şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle
kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler
arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler
olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle çalınamama
olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.
“PLAY SET” ifadesi yanıp sönüyorsa,
/  düğmesine art arda basıp “CLOCK”u seçin,
(gir)  düğmesine basın.
ardından
Saati ayarlamak için art arda /  düğmesine,
(gir)  düğmesine basın.
ardından
4 Dakikayı ayarlamak için aynı işlemleri yapın.
Not
Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arızası meydana gelirse
saat ayarları sıfırlanır.
Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi
DISPLAY  düğmesine basın. Saat yaklaşık 8 saniye
süreyle görüntülenir.
Lisans ve Ticari Marka Uyarısı
 Antenler
1 AC adaptörü birime bağlayın.
2 AC adaptörün fişini bir prize takın.
İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun,
ardından AM antenini ayarlayın.
Paraziti önlemek için anteni güç kablosundan uzak tutun.
 AUDIO IN jakı
Harici bir ses bileşeni bağlayın.
Seçtiğiniz parçayı veya dosyayı girmek için
 düğmesine basın.
Bir CD için toplam çalma süresi 100 dakikaya
ulaştığında veya MP3 dosyalarını programladığınızda
“--.--” işareti görünür.
veya dosya programlamak için 3-5. adımları
tekrarlayın.
7 Parça veya dosya programınızı çalmak için,
CD kapağı açıkken hiçbir işlem yapılmadan birkaç dakika geçerse,
sistem CD kapağını  otomatik olarak kapatır.
Standart olmayan şekillere (ör. kalp, kare, yıldız) sahip bir disk
takmayın. Disk sistemin içine düşebilir ve onarılamaz hasara neden
olabilir.
CD kapağı açıkken /  düğmesine basarsanız, sistem CD
kapağını otomatik olarak kapatır.
Bir arızaya neden olabileceğinden üzerinde bant, mühür veya tutkal
bulunan bir diski kullanmayın.
Bir diski çıkardığınızda kenarından tutun. Yüzeyine dokunmayın.
Diğer işlemler
Yapılacak İşlem
Çalma işlemini
duraklatma
Çalma işlemini
durdurma
MP3 diskte bir
klasör seçme
Parça veya dosya
seçme
Parçada veya
dosyada bir
noktayı bulma
Basın
  (veya birimdeki  )
düğmesine basın. Çalma işlemine
devam etmek için, düğmeye
yeniden basın.
 .
+/ .
/ // .
Çalma işlemi sırasında / 
(veya birimdeki / 
düğmesini) basılı tutun ve istediğiniz
noktada bırakın.
“ ” veya “ 1” ifadesi
görününceye kadar REPEAT 
düğmesine art arda basın.
Cihazın üzerindeki  
düğmesine basın.
Çalma modunun değiştirilmesi
 Güç (DC IN 9,5 V)
5 Seçtiğiniz parçayı veya dosyayı programlayın.
6 Toplam 25 parçaya veya dosyaya kadar ek parça
Diski çıkarma
™ ®
Seçilen parça veya
Toplam çalma süresi
dosya numarası
Seçilen parça veya dosya dahil programlanan tüm
parçaların veya dosyaların toplam çalma süresi
panelin sağ tarafında görüntülenir.
bir parmağınızı milin karşısında tutarken kenarından
çekerek çıkarın.
Tekrar Çalmayı
seçme
 AC Adaptöre
 AM döngü anteni
 FM kablo anteni (Yatay biçimde açın.)
1 İstediğiniz istasyonu bulun.
2 Tuner bellek modunu seçmek için
TUNER MEMORY  düğmesine basın.
Kayıt numarası
3 İstediğiniz kayıt numarasını seçmek için +/ 
veya ///  düğmesine art arda basın.
Seçilen kayıt numarasına daha önce başka bir istasyon
atandıysa, istasyon yeni istasyonla değiştirilir.
 düğmesine basarak istasyonu kaydedin.
4
5 Başka istasyon kaydetmek için 1-4. adımları
tekrarlayın.
En fazla 20 adet FM ve 10 adet AM istasyonu
kaydedebilirsiniz.
Kayıtlı bir radyo istasyonunun dinlenmesi
Bir radyo istasyonunu 1-6 arasındaki bir kayıt
numarasına kaydederseniz radyo istasyonu, sistem işlevi
AM veya FM olarak ayarlandığında yalnızca TUNER
MEMORY NUMBER (1-6)  düğmesine basılarak
bulunabilir.
Bir radyo istasyonunu 7 veya üzerindeki bir kayıt
numarasına kaydederseniz “PRESET” ifadesi
görününceye kadar art arda TUNING MODE 
düğmesine ve ardından istediğiniz kayıt numarasını
seçmek için art arda +/  düğmesine basın.
+/  düğmesine
Birimdeki  (Aç/Kapat)  düğmesine basın ve diski,
Notlar
iPod/iPhone'un bağlanması
Radyo istasyonlarının kaydedilmesi
USB cihazındaki bir dosyanın
çalınması
Bu sistemde çalınabilen ses biçimi MP3/WMA*'dır.
* DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi)
Bir diskin çıkarılması
Başlarken
3 Bir klasör (yalnızca MP3 diski) seçin.
İstediğiniz parça veya dosya numarası görününceye
kadar /  düğmesine art arda basın.
4 CD kapağını kapatın.
Normal kullanımda, pillerin yaklaşık 6 ay gitmesi gerekir.
Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki pilleri birlikte
kullanmayın.
Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pillerin sızıntı
yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek
için pilleri çıkarın.
Ses çalar durdurulmuşken, “PGM” ifadesi
görününceye kadar PLAY MODE  düğmesine art
arda basın.
4 İstediğiniz parçayı veya dosyayı seçin.
Pil yuvasının kapağını çıkarın ve iki adet R6 (AA boyutu)
pili, öncelikle  tarafını yerleştirip kutupları aşağıda
gösterildiği gibi eşleyerek takın.
Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar
2 Çalma modunu seçin.
İstediğiniz klasörü seçmek için
art arda basın.
Uzaktan kumandanın kullanılması
 Uzaktan kumanda göstergesi
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch,
ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc.'in ticari
markalarıdır.
MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin
lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde
Microsoft Corporation'ın ticari markası ya da tescilli
ticari markasıdır.
Bu ürün, Microsoft Corporation'un belirli fikri
mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu teknolojinin,
Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft alt
kuruluşundan lisans alınmadan bu ürün dışında
kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerine aittir. Bu kılavuzda, ve işaretleri
kullanılmamıştır.
MP3 dosyaları içeren bir diske başka parça veya dosya türlerini
ya da gereksiz klasörleri kaydetmeyin.
MP3 dosyası içermeyen klasörler atlanır.
Sistem yalnızca “.mp3” dosya uzantısına sahip MP3 dosyalarını
çalabilir.
Dosya adının uzantısı “.mp3” olsa bile, gerçek dosya farklı olursa,
bu dosyanın çalınması sisteme zarar dahi verebilecek nitelikte
şiddetli bir parazit üretebilir.
Maksimum:
klasör sayısı 255* (kök klasör dahil).
MP3 dosyası sayısı 512.
tek bir klasörde 512 MP3 dosyası.
9 klasör düzeyi (dosyaların ağaç yapısında).
Tüm MP3 kodlama/yazma yazılımlarıyla, kayıt cihazlarıyla ve kayıt
ortamlarıyla uyumluluk garanti edilemez. Uyumsuz MP3 diskleri
parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç çalınamayabilir.
Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE  düğmesine
art arda basın. Normal Çalma modunu (diskteki klasörde
bulunan tüm MP3 dosyaları için “Normal” veya “FLDR”),
Karışık Çalma modunu (“SHUF” veya klasör karıştırma
için “FLDR SHUF*”) ya da Program Çalma modunu
(“PGM”) seçebilirsiniz.
* CD-DA (ses) disk çalarken, FLDR (SHUF) Çalma, normal (SHUF)
Çalmayla aynı işlemi yapar.
Karışık Çalma modu hakkında notlar
Karışık Çalma modu “SHUF” olarak ayarlandığında, sistem diskteki
tüm parçaları veya dosyaları karışık şekilde çalar. Karışık Çalma
modu “FLDR SHUF” olarak ayarlandığında ise, sistem seçilen
klasördeki tüm parçaları veya dosyaları karışık şekilde çalar.
Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu (“SHUF” veya
“FLDR SHUF”) silinir ve çalma modu Normal Çalma moduna
(“FLDR”) geri döner.
Tekrar Çalma hakkında notlar
“ ” simgesi, çalma işlemi durduruluncaya kadar tüm parçaların
veya dosyaların tekrar çalınacağını gösterir.
“ 1” simgesi, çalma işlemi durduruluncaya kadar tek bir parçanın
veya dosyanın tekrar çalınacağını gösterir.
  düğmesine (veya birimdeki
  düğmesine) basın.
Disk, disk bölmesinden  çıkarılıncaya veya
güç kablosunun fişi çekilinceye kadar program
kullanılabilir durumda kalır.
Aynı programı yeniden çalmak için,  
düğmesine (veya birimdeki   düğmesine) basın.
telif hakkı korumasına sahip olan veya çevrimiçi bir müzik
mağazasından indirilen dosyalar bu sistemde çalınamaz. Bu
dosyalardan birini çalmaya çalışırsanız sistem sonraki korumasız
ses dosyasını çalar.
Uyumlu USB cihazları hakkında bilgi için aşağıdaki web
sitelerini inceleyin.
Avrupa'daki müşteriler için:
<http://support.sony-europe.com/>
Latin Amerika'daki müşteriler için:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
Asya ve diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 USB işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki USB FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
2 USB cihazını (USB) bağlantı noktasına  takın.
3 Çalma işlemini başlatın.
Uzaktan kumandadaki   düğmesine veya
birimdeki   düğmesine basın.
Diğer işlemler
Yapılacak İşlem
Çalma işlemini
duraklatma
Program Çalmanın iptal edilmesi
Ses çalar durdurulmuşken “PGM” ifadesi kayboluncaya
kadar PLAY MODE  düğmesine art arda basın.
Çalma işlemini
durdurma
Programın son parçasının veya dosyasının
silinmesi
Ses çalar durdurulmuşken CLEAR  düğmesine basın.
Klasör seçme
Radyonun dinlenmesi
1 TUNER işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki TUNER FM/
AM FUNCTION  düğmesine veya birimdeki
FUNCTION  düğmesine art arda basın.
2 Ayar yapın.
Otomatik tarama için
“AUTO” ifadesi görününceye kadar art arda TUNING
MODE  düğmesine ve ardından +/  düğmesine
basın. Bir istasyon bulunduğunda tarama otomatik
olarak durur ve göstergede “TUNED” ile “STEREO”
(yalnızca stereo programlar için) ifadelerinin
ışığı yanar.
“TUNED” ifadesinin ışığı yanmazsa ve tarama
durmazsa, taramayı durdurmak için   düğmesine
basın, ardından manuel ayar yapın (aşağıda
gösterilmiştir).
RDS hizmetleri (yalnızca Avrupa modeli) sunan bir
istasyon bulduğunuzda, hizmet adı veya istasyon adı
gibi bilgiler yayınlar tarafından sağlanır.
Dosya seçme
Dosyada bir
noktayı bulma
Tekrar Çalmayı
seçme
Basın
  (veya birimdeki  )
düğmesine basın. Çalma işlemine
devam etmek için, düğmeye yeniden
basın.
 . Çalma işlemine devam
etmek için,  * (veya birimdeki
 ) düğmesine basın. Çalma
işlemine devam etmeyi iptal
etmek için,   düğmesine
yeniden basın.
+/  düğmesine art
arda basın.
/ // .
Çalma işlemi sırasında /
 veya /  (veya birimdeki
/ ) düğmesini basılı
tutun ve istediğiniz noktada bırakın.
“ ” veya “ 1” ifadesi
görününceye kadar REPEAT 
düğmesine art arda basın.
* Sistem, bir VBR MP3/WMA dosyası çalarken, çalmaya farklı bir
noktadan itibaren devam edebilir.
Çalma modunun değiştirilmesi
Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE  düğmesine
art arda basın. Normal Çalma modunu (USB cihazındaki
tüm dosyaların sırayla çalınması), Klasör Çalma modunu
(USB cihazındaki belirtilen klasörde bulunan tüm
dosyalar için “FLDR”) veya Karışık Çalma modunu
(“SHUF” veya klasör karıştırma için “FLDR SHUF”)
ya da Program Çalma modunu (“PGM”) seçebilirsiniz.
Karışık Çalma modu hakkında notlar
Karışık Çalma modu “SHUF” olarak ayarlandığında, sistem USB
cihazındaki tüm ses dosyalarını karışık şekilde çalar. Karışık Çalma
modu “FLDR SHUF” olarak ayarlandığında ise, sistem seçilen
klasördeki tüm ses dosyalarını karışık şekilde çalar.
Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu (“SHUF” veya
“FLDR SHUF”) silinir ve çalma modu Normal Çalma moduna
(“FLDR”) geri döner.
Manuel ayar için
Tekrar çalma hakkında notlar
“MANUAL” ifadesi görününceye kadar art arda
TUNING MODE  düğmesine, ardından istediğiniz
istasyonu bulmak için art arda +/  düğmesine
basın.
Sistem Normal Çalma modundayken “ ” simgesini seçerseniz,
sistem, çalma işlemi durdurulana kadar USB cihazındaki tüm ses
dosyalarını tekrar çalar. Sistem Klasör Çalma modundayken “ ”
simgesini seçerseniz, sistem, çalma işlemi durdurulana kadar seçilen
klasördeki tüm ses dosyalarını tekrar çalar.
“ 1” simgesini seçerseniz sistem, çalma işlemi durdurulana kadar
seçilen dosyayı sürekli olarak tekrar çalar.
İpucu
Zayıf bir stereo FM istasyonunda statik paraziti azaltmak amacıyla,
stereo sinyal alışını kapatmak için “MONO” ifadesi görününceye
kadar FM MODE  düğmesine art arda basın.
Notlar
Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik çaların çalma sırasından
farklı olabilir.
USB cihazını çıkarmadan önce sistemi mutlaka kapatın. Sistem
açık durumdayken USB cihazı çıkarılırsa, USB cihazındaki veriler
bozulabilir.
USB kablo bağlantısı gerekli olduğunda, bağlayacağınız USB
cihazıyla birlikte verilen USB kablosunu takın. Kullanım yöntemiyle
ilgili ayrıntılar için, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen
kullanım kılavuzuna bakın.
Bağlanan USB cihazının türüne göre “READING” ifadesinin
görünmesi zaman alabilir.
Sistem USB hub'ları desteklemez. USB cihazını bir USB hub
aracılığıyla bağlamayın.
USB cihazı takıldığında, sistem USB cihazındaki tüm dosyaları okur.
USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya varsa, USB cihazının
okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
Bağlanan bazı USB cihazlarında, bir işlem yapıldıktan sonra,
bu işlemin sistem tarafından gerçekleştirilmesinden önce gecikme
yaşanabilir.
Tüm kodlama/yazma yazılımlarıyla uyumluluk garanti edilemez.
USB cihazındaki ses dosyaları orijinal olarak uyumsuz yazılımla
kodlandıysa, söz konusu dosyalar parazit veya kesik kesik ses
üretebilir ya da hiç çalınamayabilir.
Bu sistem aşağıdaki durumlarda USB cihazındaki ses dosyalarını
çalamaz:
Bir klasördeki toplam ses dosyası sayısı 999'ü aştığında
Bir USB cihazındaki toplam ses dosyası sayısı 3.000'i aştığında
Bir USB cihazındaki toplam klasör sayısı 1.000'i aştığında
(“ROOT” klasörü ve boş klasörler dahil)
Bu sayılar dosya ve klasör yapısına bağlı olarak değişebilir. Ses
dosyaları içeren bir USB cihazına başka dosya türlerini veya gereksiz
klasörleri kaydetmeyin.
Sistem en fazla iç içe 9 klasörü (“ROOT” klasörü dahil) çalabilir.
Bu sistem, bağlı bir USB cihazında sunulan tüm işlevleri
desteklemeyebilir.
Ses dosyası içermeyen klasörler atlanır.
Bu sistemle dinleyebileceğiniz ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
MP3: dosya uzantısı “.mp3”
WMA: dosya uzantısı “.wma”
Dosya adının uzantısı doğru olduğunda bile, gerçek dosya farklı
olursa, sistemin parazit üretebileceğini veya arızalanabileceğini
unutmayın.
İsteğe bağlı ses bileşenlerinin
kullanılması
1 Ses kaynağını hazırlayın.
Ek ses bileşenini, bir analog ses kablosu (cihazla
birlikte verilmemiştir) kullanarak cihazın üzerindeki
AUDIO IN jakına  bağlayın.
2 Sesi kısın.
VOLUME   düğmesine basın.
3 AUDIO IN işlevini seçin.
Uzaktan kumandadaki AUDIO IN FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION  düğmesine
art arda basın.
4 Çalma işlemini başlatın.
Bağlı bileşeni çalmaya başlayın ve ses düzeyini
ayarlayın.
Not
Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak
Bekleme moduna geçebilir. Bileşenin ses düzeyini buna göre ayarlayın.
Bkz. “Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması.”
Sesin ayarlanması
Sistemi, sistem açıkken şarj edilebilme özelliğine sahip
USB cihazları için pil şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz.
(USB) bağlantı noktasına
Şarj işlemi, USB cihazı, bir
 bağlandığında başlar. Şarj durumu USB cihazının
ekranında görünür. Ayrıntılar için, USB cihazınızın
kullanım kılavuzuna bakın.
USB cihazını çıkarın.
USB cihazının şarj edilmesi hakkında not
Sistem kapalıyken bir USB cihazını şarj edemezsiniz.
iPod/iPhone'un çalınması
1 iPod/iPhone'unuzla birlikte verilen USB kablosunu,
birimdeki
(USB) bağlantı noktasına  bağlayın.
Yapılacak İşlem
Göstergedeki
bilgileri
değiştirme1)
Gösterge modunu
değiştirme
(aşağıya bakın.)
1)
BASS BOOST  düğmesine basın.
İstenen ses efekti görüntülenene
kadar art arda SOUND EFFECT 
düğmesine basın.
Bu düğmeye her bastığınızda,
ses efektleri “ROCK”  “POP” 
“JAZZ”  “FLAT” sırasıyla
görüntülenir.
Basın
Sistem açıkken DISPLAY 
düğmesine art arda basın.
Sistem kapalıyken DISPLAY 
düğmesine art arda basın.
Örneğin, aşağıdakiler gibi CD/MP3 diski bilgilerini veya USB cihazı
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz:
CD-DA disk
çalma sırasında bir parçanın kalan çalma süresi
toplam kalan çalma süresi
Uzaktan kumandadaki USB FUNCTION 
düğmesine veya birimdeki FUNCTION 
düğmesine art arda basın.
MP3 diski/USB cihazı
parça veya dosya adı (“
sanatçı adı (“ ”)
albüm adı (“
”)
3 Göstergede “iPod” ifadesinin göründüğünü
iPod/iPhone'un kontrol edilmesi
Yapılacak İşlem
Çalma işlemini
duraklatma
Duraklatma
Sesli kitap/
podcast'teki
parçayı veya
bölümü seçme
Sesli kitap/
podcast'teki
parçada veya
bölümde bir
noktayı bulma
Seçili öğeyi
belirtme
iPod menülerinde
aşağıya/yukarıya
doğru ilerleme
Önceki menüye
dönme
Basın
VOLUME +/  düğmesine basın.
Göstergenin değiştirilmesi
2 USB işlevini seçin.
doğruladıktan sonra çalma işlemini başlatın.
Uzaktan kumandadaki   düğmesine veya
birimdeki   düğmesine basın.
Basın
 / 
(veya birimdeki  ).

/ . Hızlı ileri veya
hızlı geri sardırmak için, düğmeyi
basılı tutun.
Çalma sırasında / 
düğmesini basılı tutun ve düğmeyi
istediğiniz noktada bırakın.
/  .
/ .
RETURN /  .
Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması
Sistemi, açık durumdayken, iPod/iPhone için pil şarj
cihazı olarak kullanabilirsiniz.
Şarj işleminin yapılıp yapılmadığını görmek için, iPod/
iPhone'un ekranındaki pil simgesine bakın. Bu sistemle
uyumlu iPod/iPhone modellerinin listesi için “Teknik
Özellikler” bölümünün “iPod/iPhone” kısmına bakın.
iPod/iPhone'un şarj edilmesinin durdurulması
Bağlanan iPod/iPhone'u cihazdan çıkarın.
Notlar
Sistemin performansı iPod/iPhone'unuzun teknik özelliklerine bağlı
olarak değişebilir.
iPod/iPhone bir USB bağlantı noktası üzerinden cihaza bağlanıyorsa,
önce “CONNECT” ve ardından “iPod” ifadesi görüntülenir.
Sisteme bir iPod/iPhone takılıyken sistemi taşımayın. Taşırsanız
cihaz arızalanabilir.
iPod/iPhone'u takarken veya çıkarırken, sistemi tek elinizle
destekleyin ve yanlışlıkla iPod/iPhone'un kontrollerine basmamaya
dikkat edin.
iPod/iPhone kullanmak için, iPod/iPhone'unuzun kullanım
kılavuzuna bakın.
Sony, bu sistemle birlikte bir iPod/iPhone kullanıldığında,
iPod/iPhone'da kayıtlı verilerin kaybolması veya zarar görmesi
durumunda sorumluluk kabul etmez.
Sistem 2 zamanlayıcı işlevi sunar. İki zamanlayıcıyı
da kullanıyorsanız, Uyku Zamanlayıcısı önceliklidir.
”)
Sistem aşağıdaki gösterge modlarını sunar.
Gösterge modu
Güç Tasarrufu
modu1)
Saat2)
Sistem kapalıyken
Gösterge, gücü korumak için
kapatılır. Zamanlayıcı ve saat
çalışmaya devam eder.
Saat görüntülenir.
1)
Güç Tasarrufu modunda saati ayarlayamazsınız.
2)
Saat ekranı 8 saniye sonra otomatik olarak Güç Tasarrufu moduna
geçer.
Gösterge bilgileri hakkında notlar
Bilgiler çift baytlı karakterleri içerdiğinde, her çift baytlı karakter
2 bayt yer kaplar
Görüntülenemeyen karakterler “_” şeklinde görünür
Aşağıdakiler görüntülenmez:
bir MP3 diskinin veya USB cihazının toplam çalma süresi
bir MP3 diskinin veya USB cihazının toplam kalan çalma süresi
MP3 diskindeki bir MP3 dosyasının veya USB cihazındaki MP3/
WMA dosyasının kalan çalma süresi
Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
VBR (değişken bit hızı) kullanılarak kodlanan bir MP3 dosyasının
geçen çalma süresi
genişletme biçiminde ISO9660 Düzey 1, Düzey 2'ye veya Joliet'e
uymayan klasör veya dosya adları
Aşağıdakiler görüntülenir:
bir CD-DA diskin toplam çalma süresi (PGM modunun seçildiği
ve ses çaların durdurulduğu durum hariç)
CD-DA diskteki bir parçanın kalan çalma süresi
bir CD-DA diskin kalan çalma süresi (yalnızca çalma sırasında
Normal Çalma modu seçildiğinde)
ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında, MP3
dosyalarının ID3 etiket bilgileri (tek bir MP3 dosyası için ID3
sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında ID3 sürüm 2 etiket
bilgileri öncelikli olarak görüntülenir)
izin verilen karakterlerin büyük harfler (A - Z), küçük
harfler (a - z) (küçük harfler büyük harf olarak görüntülenir),
rakamlar (0 - 9) ve (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > ? @ [ \ ] `)
Sorun Giderme
1 Güç kablosunun sıkı bir şekilde bağlandığından
emin olun.
Uyku Zamanlayıcısı:
Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Bu işlev saat
ayarlanmadıysa bile çalışır.
SLEEP  düğmesine art arda basın.
SLEEP  düğmesine her basıldığında, ayar süresi
en fazla 90 dakikadan en az 10 dakikaya kadar 10 dakika
azalır.
Uyku Zamanlayıcısını iptal etmek için, “OFF”u seçin.
2 Sorununuzu aşağıdaki kontrol listesinde bulun
ve belirtilen düzeltici işlemi yapın.
Sorun devam ederse, size en yakın Sony satıcısıyla
iletişime geçin.
Genel
Sistem açılmıyor.
Çalma Zamanlayıcısı:
 Güç kablosunun fişi prize doğru şekilde takılmış mı?
Önceden ayarladığınız bir zamanda CD, FM/AM yayını,
USB cihazı veya iPod/iPhone ile uyanabilirsiniz. Saati
ayarladığınızdan emin olun.
Sistem, beklenmedik bir şekilde Bekleme
moduna geçti.
1 Ses kaynağını hazırlayın.
Ses kaynağını hazırladıktan sonra ses düzeyini
ayarlamak için VOLUME +/  düğmesine basın.
Ses kaynağı olarak CD, USB (iPod/iPhone dahil) FM
veya AM işlevini ayarlayabilirsiniz.
Belirli bir CD parçası, ses dosyası ve radyo
istasyonundan başlamak için kendi programınızı
oluşturun.
2 Zamanlayıcı ayar modunu seçin.
Yapılacak İşlem
Ses düzeyini
ayarlama
Daha dinamik ses
üretme
Ses efektini
ayarlama
Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması
USB cihazının şarj edilmesinin durdurulması
Zamanlayıcıların kullanılması
TIMER MENU  düğmesine basın.
3 Çalma zamanlayıcısını ayarlayın.
“PLAY SET”i seçmek için art arda /  düğmesine,
 düğmesine basın.
ardından
4 Çalma işleminin başlatılacağı zamanı ayarlayın.
Saati ayarlamak için art arda /  düğmesine,
 düğmesine basın. Dakikayı ayarlamak
ardından
için yukarıdaki işlemleri yapın.
5 Çalma işleminin durdurulacağı zamanı ayarlamak
üzere 4. adımdaki işlemin aynısını yapın.
6 Ses kaynağını seçin.
İstediğiniz ses kaynağı görününceye kadar art arda
 düğmesine basın.
/  düğmesine, ardından
7 Sistemi kapatın.
  düğmesine basın. Sistem ayarlanan zamandan
önce otomatik olarak açılır.
Sistem ayarlanan zamanda açıksa, Çalma
Zamanlayıcısı çalma işlemini başlatmaz. Sistemin
açıldığı zamandan çalmanın başlayacağı zamana kadar
sistemi çalıştırmayın.
Ses kaynağı bir zamanlayıcı için bir FM/AM
istasyonuna ayarlanırsa, sistem kayıtlı zamandan
15 saniye önce otomatik olarak açılır. Ses kaynağı
CD/USB olarak ayarlanırsa, sistem kayıtlı zamandan
30 saniye önce otomatik olarak açılır.
Ayarın kontrol edilmesi
1 TIMER MENU  düğmesine basın.
2 “SELECT”i seçmek için art arda /  düğmesine,
ardından
 düğmesine basın.
3 “PLAY SEL”i seçmek için art arda /  düğmesine,
ardından
 düğmesine basın.
Zamanlayıcının iptal edilmesi
3. adımda “OFF” ifadesi görününceye kadar
yukarıdaki işlemlerin aynısını tekrarlayın,
 düğmesine basın.
ardından
Ayarın değiştirilmesi
1. adımdan itibaren yeniden başlayın.
Notlar
Zamanlayıcı olarak bir USB cihazını seçerseniz ve söz konusu
cihazda birçok dosya veya klasör bulunuyorsa, okuma işlemi biraz
zaman alır. Bu da zamanlayıcıya yanıt olarak çalma işleminin
başlamasından önce biraz gecikmeye neden olur.
Bir Çalma Zamanlayıcısının ses kaynağı otomatik taramayı veya
manuel taramayı kullanarak bulduğunuz bir FM/AM istasyonuna
ayarlanırsa, radyo istasyonunu Çalma Zamanlayıcısını ayarladıktan
sonra değiştirdiğinizde, Çalma Zamanlayıcısının radyo istasyonu
ayarı da değiştirilir.
Bir Çalma Zamanlayıcısının ses kaynağı kayıt numarasına sahip bir
FM/AM istasyonuna ayarlanırsa, Çalma Zamanlayıcısının radyo
istasyonu ayarı onun için ayarladığınız değerde sabitlenir. Radyo
istasyonunu Çalma Zamanlayıcısını ayarladıktan sonra değiştirseniz
bile Çalma Zamanlayıcısının radyo istasyonu ayarı değişmez.
iPod/iPhone kullanıcısı için notlar
Çalma Zamanlayıcısını kullanırken iPod/iPhone'un çalmadığından
emin olun.
Bağlanan iPod/iPhone'un durumuna bağlı olarak Çalma
Zamanlayıcısı etkinleştirilmeyebilir.
İpucu
Çalma Zamanlayıcısı ayarı manuel olarak iptal edilmediği ve saat ayarı
tamamlanmış olduğu sürece geçerli kalır.
 Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses
sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika
içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer.
Bkz. “Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması.”
Saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısının
çalışması beklenmedik bir şekilde iptal edildi.
 Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse, saat
ayarı veya Çalma Zamanlayıcısı ayarı otomatik olarak
iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.
Ses yok.
 Sesi açmak için VOLUME +  düğmesine basın.
 Ek ses bileşenlerinin doğru şekilde bağlandığından
emin olun.
 İşlevin AUDIO IN olarak ayarlandığından emin olun.
 Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne
var mı?
 Belirtilen istasyon geçici olarak yayınını durdurmuş
olabilir.
Şiddetli uğultu veya parazit var.
 Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
 Sistemin fişini farklı bir prize takın.
 Güç kablosuna bir parazit filtresi (cihazla birlikte
verilmemiştir) takın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
 Uzaktan kumandayla cihazın üzerindeki uzaktan
kumanda sensörü  arasındaki her türlü engeli
kaldırın ve cihazı floresan lambalardan uzakta bir yere
yerleştirin.
 Uzaktan kumandayı sistemin sensörüne  doğrultun.
 Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.
iPod/iPhone
Ses yok.
 iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin
olun.
 iPod/iPhone'un müzik çaldığından emin olun.
 iPod/iPhone'un en son yazılımla güncellendiğinden
emin olun. Güncellenmediyse, iPod/iPhone'u sistemle
birlikte kullanmadan önce güncelleyin.
 Ses düzeyini ayarlayın.
Ses bozuk.
 iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin
olun.
 Sesi kısın.
 iPod/iPhone'un “EQ” ayarını “Off ” veya “Flat” olarak
ayarlayın.
iPod/iPhone çalışmıyor.
 iPod/iPhone'da çalışan diğer tüm iOS uygulamalarını
kapatın. Ayrıntılar için iPod/iPhone ile birlikte verilen
kullanım kılavuzuna bakın.
 iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin
olun.
 iPod/iPhone'un en son yazılımla güncellendiğinden
emin olun. Güncellenmediyse, iPod/iPhone'u sistemle
birlikte kullanmadan önce güncelleyin.
 Sistem ve iPod/iPhone'un çalışması birbirinden farklı
olduğundan, iPod/iPhone'u uzaktan kumandanın
veya cihazın üzerindeki düğmeleri kullanarak
çalıştıramayabilirsiniz. Böyle bir durumda, iPod/
iPhone'un üzerindeki kontrol düğmelerini kullanın.
iPod/iPhone şarj edilemiyor.
 iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin
olun.
 Sistemin açık olduğundan emin olun.
 iPod/iPhone'u tam olarak şarj edemiyorsanız, Otomatik
Bekleme işlevini kapattıktan sonra tekrar şarj edin.
Radyo Alıcısı
Şiddetli uğultu veya parazit var ya da
istasyonlar alınamıyor. (Göstergede “TUNED”
veya “STEREO” ifadesinin ışığı yanıp sönüyor.)
 Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
 İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun,
ardından anteni yeniden ayarlayın.
 Parazitten etkilenmeyi önlemek için anteni güç
kablosundan uzak tutun.
 Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.
Aynı anda birkaç radyo istasyonu duyulabiliyor.
 İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun,
ardından anteni yeniden ayarlayın.
 Anten kablolarını örneğin piyasada bulunabilen kablo
klipsleriyle toplayın ve kablo uzunluklarını ayarlayın.
Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi
Hala düzgün çalışmıyorsa, sistemi fabrika ayarlarına
döndürün.
Sistemi fabrika ayarlarına döndürmek için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
1 Güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın, ardından
sistemi açın.
2 Birimin üzerindeki   ve /  düğmelerine
basın ve göstergede “RESET” ifadesi görününceye
kadar bu düğmeleri basılı tutun.
Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo
istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların tümü
silinir.
Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması
Bu sistem bir Otomatik Bekleme işleviyle donatılmıştır.
Bu işlev sayesinde, işlem yapılmadığında veya ses sinyali
çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde
otomatik olarak Bekleme moduna geçer.
Varsayılan olarak, Otomatik Bekleme işlevi açıktır.
Otomatik Bekleme işlevini kapatmak için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
Sistem açıkken   düğmesini “AUTO. STBY OFF”
ifadesi görününceye kadar basılı tutun.
İşlevi açmak için, işlemi “AUTO. STBY ON” ifadesi
görününceye kadar tekrarlayın.
Notlar
“AUTO. STBY” ifadesi sistem Bekleme moduna geçmeden önce
2 dakika boyunca göstergede görünür.
Otomatik Bekleme işlevi, etkinleştirmiş olsanız bile, tuner işlevi
için (FM/AM) geçersizdir.
Sistem aşağıdaki durumlarda Bekleme moduna otomatik olarak
geçemeyebilir:
bir ses sinyali algılanıyorken
ses parçalarının veya dosyalarının çalınması sırasında
önceden ayarlanan Uyku Zamanlayıcısı veya Çalma Zamanlayıcısı
devredeyken
Sistem, Otomatik Bekleme işlevi aşağıdaki durumlarda
etkinleştirilmiş olsa bile, Bekleme moduna geçene kadar süreyi
yeniden geriye doğru sayar:
USB cihazı veya iPod/iPhone bağlandığında
Uzaktan kumandadaki veya birimdeki bir düğmeye basıldığında
Uyku veya Çalma Zamanlayıcısında kayıtlı bir zaman başladığında
Mesajlar
Önlemler
Bu sistemin ÇALABİLECEĞİ diskler
 Ses CD'si
 CD-R/CD-RW (ses verileri/MP3 dosyaları)
Bu sistemin ÇALAMAYACAĞI diskler
Amplifikatör bölümü
Güç çıkışı (ölçülen): 4 watt + 4 watt (1 kHz'de 8 ohm, %1 THD)
Sürekli RMS güç çıkışı (referans): 5 watt + 5 watt (1 kHz'de 8 ohm,
%10 THD)
Giriş
AUDIO IN (stereo mini jak): Hassasiyet 900 mV, empedans 47 kilohm
 CD-ROM
 ISO9660 Düzey 1/Düzey 2, Joliet'le uyumlu müzik
CD'si veya MP3 biçiminde kaydedilenler dışındaki
CD-R/CD-RW'ler
 Düşük kayıt kalitesine sahip CD-R/CD-RW'ler,
üzerinde çizikler bulunan veya kirli CD-R/CD-RW'ler
veya uyumsuz bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-R/
CD-RW'ler
 Yanlış bir şekilde son haline getirilen CD-R/CD-RW'ler
 MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) dosyalarından başka
dosyalar içeren diskler
 Standart olmayan şekildeki (örneğin, kalp, kare, yıldız
şeklindeki) diskler
 Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket
yapıştırılmış diskler
 Tutkalın mührün dışına taştığı mühür takılı kiralık veya
kullanılmış diskler
 Dokunulduğunda yapışkanlı bir his veren mürekkep
kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler
CD çalar bölümü
Diskler hakkında notlar
USB bölümü
 Diski çalmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından
dışına doğru silin.
 Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik
maddeleri ya da vinil plaklar için üretilmiş anti-statik
sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.
 Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava
kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya
doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.
Güvenlik hakkında
 Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunun
fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen
çıkarın. Sistemin fişini çekerken her zaman fişten tutun.
Asla kablonun kendisini çekmeyin.
 Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı
dökülürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden
çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
 AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi
tarafından değiştirilebilir.
Yerleştirme hakkında
 Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu,
kirli veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan
veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir
ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.
 Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana
gelebileceğinden, sistemi özel işlem görmüş (örneğin,
balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken
dikkatli olun.
 Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere
taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem,
CD oynatıcının içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak
sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda,
diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık
bir saat boyunca çalışır durumda bırakın.
Isı yükselmesi hakkında
COMPLETE: Kaydetme işlemi normal bir şekilde sona
ermiştir.
CONNECT: Bağlanan iPod/iPhone'un kimlik
doğrulaması yapılıyordur.
DEVICE ERROR: Öngörülemeyen durum
(veya bilinmeyen bir cihaz bağlanmıştır).
FULL: 25'ten fazla parçayı veya dosyayı (adımı)
programlamaya çalışmışsınızdır.
NO DEVICE: Bir USB cihazı veya iPod/iPhone bağlı
değildir.
NO DISC: Ses çalarda disk yoktur veya çalınamayacak
nitelikte bir disk koymuşsunuzdur.
NO STEP: Programlanan parçaların tümü silinmiştir.
NO SUPPORT: Desteklenmeyen bir USB cihazı takılıdır.
NO TRACK: USB cihazında veya CD diskte çalınabilecek
dosyalar yoktur.
NOT USED: Belirli bir işlemi, yapılmasının yasak olduğu
koşullar altında yapmaya çalışmışsınızdır.
OVER CURRENT: Sistem bağlı USB cihazında veya iPod/
iPhone'da bir güç arızası algılamıştır. USB cihazını veya
iPod/iPhone'u sistemden çıkararak sistemi kapatıp
açın. Sorun devam ederse, size en yakın Sony satıcısıyla
iletişime geçin.
PROTECT: Sistem bir güç arızası algılamıştır.
AC adaptörün fişini çıkarın. Sorun devam ederse,
size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
PUSH STOP: CD veya USB işlevinde çalma işlemi
sırasında PLAY MODE  düğmesine basmışsınızdır.
READING: Sistem diskteki, USB cihazındaki veya iPod/
iPhone'daki bilgileri okuyordur. Bazı düğmeler okuma
işlemi sırasında çalışmaz.
REMOVED: Bağlanan USB cihazı veya iPod/iPhone
çıkarılmıştır.
TIME NG: Çalma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş
zamanları aynı saate ayarlanmıştır.
Teknik Özellikler
 Çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi normaldir
ve alarm nedeni değildir.
 Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde
kullanılıyorsa, sıcak olabileceğinden, kabine
dokunmayın.
 Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Hoparlör sistemi hakkında
Bu hoparlör sistemi manyetik açıdan korumalı değildir,
yakında bulunan TV setlerindeki görüntü manyetik
olarak bozulabilir. Bu durumda, TV'yi kapatın,
15-30 dakika bekleyin ve yeniden açın.
Kabinin temizlenmesi
Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı
bez, toz deterjan ya da tiner, benzin veya alkol gibi
çözücüler kullanmayın.
Sistem: Kompakt disk ve dijital ses sistemi
Lazer Diyot Özellikleri
Emisyon Süresi: Sürekli
Lazer Çıkışı*: 44.6 μW'tan az
* Bu çıkış, Optik Alma Bloğu üzerinde 7 mm apertürle objektif lensi
yüzeyinden 200 mm uzaklıktaki değer ölçümüdür.
Frekans yanıtı: 20 Hz  20 kHz
Sinyal/parazit oranı: 80 dB'den fazla
Dinamik aralık: 80 dB'den fazla
Radyo alıcısı bölümü
Anten: FM kablo anteni
AM döngü anteni
FM tuner bölümü
Ayar aralığı:
87,5 MHz  108,0 MHz (50 kHz'lik adımlarla)
AM tuner bölümü
Ayar aralığı:
Avrupa modeli:
531 kHz  1.602 kHz (9 kHz'lik adımlarla)
Latin Amerika ve Avustralya modelleri:
530 kHz  1.710 kHz (10 kHz'lik adımlarla)
531 kHz  1.710 kHz (9 kHz'lik adımlarla)
Diğer modeller:
531 kHz  1.602 kHz (9 kHz'lik adımlarla)
530 kHz  1.610 kHz (10 kHz'lik adımlarla)
Desteklenen bit hızı:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
Örnekleme frekansları:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
(USB) bağlantı noktası: Tip A, maksimum akım 500 mA
iPod/iPhone bölümü
Uyumlu iPod/iPhone modelleri:
 iPod touch (5. nesil)
 iPod touch (4. nesil)
 iPod touch (3. nesil)
 iPod nano (7. nesil)*
 iPod nano (6. nesil)
 iPod nano (5. nesil)
 iPod nano (4. nesil)
 iPod classic
 iPhone 5
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
* “TOOL MENU” komutu, “”, “”, “”, “”, “
” ve “RETURN”e basıldığında
iPod nano (7. nesil) uzaktan kumandayla kontrol edilemez.
“Made for iPod” ve “Made for iPhone”, elektronik bir aksesuarın özellikle,
sırasıyla iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere tasarlandığı ve Apple performans
standartlarını karşıladığının geliştiricisi tarafından onaylandığı anlamına gelir.
Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlikle ilgili ve yasal standartlara
uygunluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile birlikte
kullanılması kablosuz bağlantı performansını etkileyebilir.
Hoparlör bölümü
Tam aralıklı hoparlör: 80 mm, koni tipi
Ölçülen empedans: 8 ohm
Genel
Güç gereklilikleri:
Avustralya modeli:
AC adaptör
Giriş: 120 V  240 V AC, 50/60 Hz
Çıkış: DC 9,5 V 1,8 A
Diğer modeller:
AC adaptör
Giriş: 110 V  240 V AC, 50/60 Hz
Çıkış: DC 9,5 V 1,8 A
Güç tüketimi: 13 watt
Boyutlar (G/Y/D):
Yaklaşık 400 mm × 197 mm × 114 mm
Ağırlık: Yaklaşık 2,4 kg
Ana birim sayısı: 1 adet
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda (1), AC adaptör (1),
AM döngü anteni (1), R6 (AA Boyutu) piller (2), Fiş dönüştürme adaptörü
(Yalnızca Latin Amerika modeli) (1)
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
Download

Kişisel Ses Sistemi