••
SERBEST
SÜTUN
BIR Y A R ı Ş M A Y A
N A S ı L OI RITIIR?
Sedat Aytür
— önce şartname satın almak lâzımdır.
dip alın.
ki bedava temin edebilirsiniz.
zin girdiğinizi.
— Çalışma yeriniz hazır mı ?
Önce emniyet tedbirleri almak lâzım-
Unutmayın ki şu anda bu yarışmaya giren bütün mimarlar
sizin ne yapacağınızı merak ediyor ve bekliyorlardır.
nizi sıkı sıkı kapatın.
Perdeleri-
Gecenin alâkasız bir saatinde aniden ev-
den çıkıp teftiş edin etrafı, bir şey göremezseniz bile ümitsizliğe kapılmayın.
Belki siz çıkmadan terketmişlerdir.
siniz.
Bu sırada telâşlı olun ve vakti kıt adam pozu takınmayı
ihmal etmeyin. Kütüphanelere gidebilir, arkadaşlarınızın mecmualarını bir karıştırayım diye rahatça yürütebilirsiniz.
şündüğünüz sayfaların arasına kâğıt koyun.
Göçürmeyi dü-
Bu arası kâğıtlı mec-
mualar ne kadar çok birikirse o kadar çok çalışmışsınızdır. Gönlünüz rahat olsun, vicdan huzuru ile uyuyun.
fayda
vermez.
Jüri
tamamen
«konsept» lerini gözden geçirin.
dikkatle hesaplayın.
değişebilir.)
aklınızdan çıkarmamalısınız.
— Çalışırken
(Bazen bu
Beğenilerini
Jüride çıkması muhtemel klikleri
Yanlış hesaplarsanız, Bağdat'tan değil ama
gene de geri döner projeniz.
kaleminiz
çok olmalıdır.
Yoksa, temin
edin.
eskisten çıkar.
— Projenize havuz koymayı ihmal etmemelisiniz.
de bulmalısınız.
Hattâ her boş ka-
Kendinize bununla ilgili bir felsefe
Meselâ şöyle :
«Su, doğanın insana katkısın-
dan çok, insan-doğa ortak yaşanımının bilinçli olarak somutlaşmasıdır.»
— Eserinizde kendinize özgü bir buluş muhakkak bulunmalıdır. Bu
buluş hele eski Türk yaşantısının bir görüntüsü olursa romantik
ve rejyonalist jüri üyeleri «kafeste keklikdir».
Dahiyane buluşu-
gal, bir avize, bir cumba v.s. olabilir.
— Projenizi teslim edin.
Bugüne kadar
Yetişmiyorsa postaneyi ayarlayın, ne yapın
yapın teslim edin.
Geçmiş olsun başarılar.
Not
— Teslime bir hafta kala etütlere başlayabilirsiniz.
renkli
Unutmayın kl iyi bir bina ancak bol renkli kalemle çalışılmış bir
nuz; bir şadırvan, bir sedirll şark köşesi, bir hayat, bir bakır man-
— Şartnamedeki jüri üyelerini dikkatle tetkik etmelisiniz.
bile
selâ banda alınmış bir şelâle sesi dinleyebilirsiniz veya boynunuza bir sigara tablası asabilirsiniz. Bir sanatçı olduğunuzu bir an
lan yere havuz diyebilirsiniz.
— Şöyle böyle 1-2 ay doküman arıyorum diye kendinizi oyalayabilir-
biraz değişik görünmelisi-
niz ki kendinizden başkaları da sizin dehanızı anlayabilsinler. Me-
Kimseler bilmesin si-
Jüri çok zaman olduğu gibi aleyhinize çalışabilir.
Artık «Beyin eser vermeye
hazırdır.»
— Etüt çalışmalarınızda çevrenizdekilere
— Şartname alırken isminizi sakın vermeyin.
dır.
kâfi derecede zihnî çalışma yaptınız,
Eğer gücünüz yetiyorsa gi-
Yoksa yarışmayı çıkaran kurumda bir tanıdık arayın, bel-
Kazara birinci olursanız, idareyle temas etmeden önce bir
berbere giderek ensenizdeki kümeyi ortadan kaldırtmalısınız.
MOBİLYADA TEK İSİM
NURMETAL
N A M İ K K E M A L C O N K E R VE O R T A K L A R I
ADİ KOMANDİT
ŞİRKETİ
Adres : Cumhuriyet Caddesi No. 337 - 339
Harbiye - İstanbul
Tel.
: 48 72 55
Download

mobilyada tek isim nurmetal namik kemal conker