MILAS
gazete
Bağımsız Günlük Siyasi Gazete
Yıl: 11
Sayı: 3320 “Su kesintileri eski
şebeke kaynaklı”
Satılmış Ortakçı
Altyapı çalışmasını yürüten Yertaş/
Kayaoğlu ortaklığının temsilcisi Satılmış
Ortakçı, vatandaşlardan gelen eleştiriler
üzerine düzenlediği basın toplantısında
çeşitli konulara açıklık getirdi. Ortakçı, en
çok şikayet alan su kesintilerinin şebeke
altyapısından kaynaklandığını kaydetti.
18 Temmuz 2014 Cuma
www.gunaydinmilas.com
Milas’ın gündemini
gunaydinmilas.com’dan
takip edin... farkı hissedin...
Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)
Tarihe
ağır hasar!
Altyapı çalışmalarının Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde yürütülen bölümünde
yerin 50 santim altında Roma dönemine ait taban mozaiği bulundu. Üzerinde
mitolojik motiflerin yer aldığı 5 metre uzunluğundaki yapının, önceki yıllarda
yürütülen altyapı çalışmaları sırasında ağır biçimde tahrip edildiği ve yüzde
40’ının yok edildiği ortaya çıktı.
sayfa 2’de
Su sıkıntısı
Muğla
Müftülüğü yok ancak
iftar verdi tasarruf şart
Muğla Müftülüğü tarafından
Diyanet işleri Başkanlığı’nın
bu yılki Ramazan ayı
teması olan “Hiç Kimse
Kimsesiz Kalmasın, Bu
Ramazan ve Her Zaman”
sloganı çerçevesinde Muğla
Müftülüğü tarafından iftar
düzenlendi.
sayfa 8’de
“Belediyeler Plajları
Halka Açılsın”
Özcan Özgür
sayfa 04
Herkes elini taşın
altına koyması lazım
Sercan Ergin
sayfa 07
www.gazetemilas.com
Aydın, Muğla
ve Denizli’deki
barajlarda ihtiyaçtan
fazla su mevcut.
İlbank’ın desteğiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi
adına özel bir firma tarafından yürütülen altyapı
çalışmalarının Ahmet
Taner Kışlalı Caddesi’nde devam edilen
bölümünde, yerin 50
santimetre altında tarihi
kalıntılara rastlandı.
3. derece arkeolojik sit
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Kaya
Yıldız “2014 yılı sulama mevsiminde herhangi bir su sıkıntısı
yaşanmayacağı öngörülmektedir.
Gelecek yıllarda yağışı az dönemin devam edebileceği ihtimali
göz önünde bulundurularak depolamalardaki su çok daha tasarruflu kullandırılmaktadır”
Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge
Müdürlüğü Kaya Yıldız, Aydın,
Muğla ve Denizli illerinde su sıkıntısının bulunmadığını ancak
gelecek için tasarrufun şart olduğunu belirtti.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü; Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki barajların doluluk oranlarını
açıkladı. 16 Temmuz 2014 tarihi
itibariyle Aydın’daki Kemer Barajı’ndaki...
SAYFA 3
www.milasmedya.com
alanı olan bölgede yapılan çalışmalarda, tarihi kalıntılara
rastlanması üzerine görevli arkeolog kazının durdurulmasını istedi. Milas
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekipleri, alanda
kurtarma kazısı başlattı.
Temizleme ve kurtarma
çalışmalarının ilk bölümünde tarihi
devamı 3’te
AK Parti’den Genç’e ziyaret Gezi Davası'nda
AK Parti Milas İlçe Teşkilatı ve AK Parti belediye
meclis üyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü görevine
yeni atanan İradet Genç’i ziyaret etti.
sayfa 3’te
10 watt'lık
megafon
savunması
Bodrum'da, Gezi Parkı eylemlerine destek için düzenlenen
olaylı protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında
3 yıla kadar hapis istemiyle
dava açılan 55 sanıktan 22'si
ikinci duruşmada beraat etti,
diğerlerinin dosyası ayrıldı.
haberi 5’te
www.gazetemilas.com
www.milasmedya.com
www.gazetemilas.com
2
18 Temmuz 2014 Cuma
“Su kesintileri eski şebeke kaynaklı”
Milas’ta 2013 Kasım ayında başlatılan ve 65 milyon lira ihale bedelli altyapı çalışmalarını yürüten Yertaş/Kayaoğlu ortaklığı firması, basında yer alan
haberler ve vatandaşların eleştirilerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Firma temsilcisi Satılmış Ortakçı,
gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ortakçı, eleştirilerin başında gelen
su kesintilerinin, şebekede kullanılan
ve sağlığa zararlı olduğu bilinen asbestli boruların, çalışmalar sırasında zarar
görmesinin ardından yedek parçalarının temin edilmesindeki zorluk nedeniyle yaşandığını kaydetti. Çelik ve
poliüretan borularla ilgili bir arıza yaşandığında, kesintilerin kısa tutulduğunu, soruna hazır ekipler tarafından
derhal müdahale edildiğini anlatan
Ortakçı; “Ancak bazı bölgelerde asbestli
borulara rastlıyoruz. Bu boruların altyapı çalışması sırasında zarar görmesinin ardından eski sistemler olduğu
için parçalarını bulmak çok zor oluyor.
Kendi imkanlarımızla sözleşmemizin dışında olmasına rağmen bir depo
oluşturduk ama yine de bazı parçalar
çok geç bulunabiliyor” diye konuştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesine,
su
kesintilerini
minimum sürede
MİLAS VE MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
engellemek için
ayrı bir ekip kuSINIRLARINDAKİ TOTEM TABELALARA BASKI-ASKI
rulması yönünde
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MİLAS DİĞER ÖZEL talep ilettiklerini
aşırı maliBÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ancak
yet nedeniyle bunun henüz oluşMilas ve Muğla Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki totem tabelalara baskı-askı hizmet alımı 4734
tur ulamadığını
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkaydeden Ortakçı,
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
“Arızalara anında
İhale Kayıt Numarası
: 2014/84914
müdahale
ede1-İdarenin
bilmek
için
6
ekia) Adresi
: ISMETPASA ATATÜRK BULVARI 48200 MİLAS/MUĞLA
bimiz
çalışıyor”
b) Telefon ve faks numarası
: 2525122001 - 2525125023
dedi.
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
Trafik işaretleç) İhale dokümanının
meleri
konusungörülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
daki
eleştirilerin
2-İhale konusu hizmetin
haklı yönleri bua) Niteliği, türü ve miktarı
: Toplam 4 adet totem tabela(1 adedi çift taraflı)
lunduğunu söz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
lerine
ekleyen
idari şartnameden ulaşılabilir.
Ortakçı;
“Bazı
b) Yapılacağı yer
: Milas ve Muğla
noktalarda
işac) Süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 20(yirmi) gündür
r
e
t
l
e
m
e
l
e
r
i
m
iz
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Milas Orman İşletme Müdürlüğü İsmetpaşa mh.Atatürk bul. no:9
oda no:16 Milas/Muğla
b) Tarihi ve saati
: 04.08.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Milas Orman İşletme
Müdürlüğü İsmetpaşa mh.Atatürk bul.no:9 oda no 16 Milas/Muğla adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milas Orman İşletme Müdürlüğü İsmetpaşa mh.Atatürk bul. no:9
oda no:16 Milas/Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın No: 692
konusunda sorunlar olduğunu kabul
ediyoruz. İş güvenliği uzmanı sayımızı
2’ye çıkararak bu sorunları kısa sürede
çözmeyi planlıyoruz” dedi.
Çalışmaların 240 kilometrelik bir
hattı kapsadığını ve 12 bin noktada parsel bağlantısı yapılacağını da kaydeden
Ortakçı; “Vatandaşlar aynı noktanın
birden fazla kazıldığı yönünde de serzenişlerde bulunuyorlar. Bu, yağmur
suyu, kanalizasyon ve parsel bağlantılarının birbirinden farklı kodlarda olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla
normal bir durum” diye konuştu.
Özellikle Hayıtlı Mahallesi’nin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle bazı
bölgelerde çalışmaların başlatılamadığını da dile getiren Ortakçı; “Tarihi eserler nedeniyle buradaki çalışmalarımıza
henüz başlayamadık. Muğla Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
raporunun ardından planımız çerçevesinde çalışmaları başlatacağız” dedi.
Ortakçı, vatandaşların çeşitli taleplerini iletebilecekleri milasaltyapi@
gmail.com e posta adresini de faaliyete
geçirdiklerini ve buradan vatandaşlara
geri bildirim yapılacağını vurguladı.
Fethiye'de okul için imza
kampanyası başlatıldı
Fethiye'de 46 yıldır eğitim öğretim hizmeti veren Fethiye Lisesi
binasının İmam Hatip Kız Lisesi'ne dönüştürüleceğini öğrenen
sendikalar ve Fethiye Lisesi mezunları Fethiye lisesinin aynı
şekilde kalması için imza kampanyası başlattı.
Fethiye Belediyesi kültür
merkezi önünde başlatılan
imza kampanyasına ilgi yoğun
oldu. Eğitim Sen Fethiye temsilcisi Ali Türk Fethiye'de tam
3 adet imam hatip lisesi binası
bulunduğunu 2 bin öğrenci
kapasiteli Fethiye lisesinin 130
öğrenci kapasiteli okul haline
getirilmek istendiğini söyledi. Türk Fethiye de yıllardır
ilkokul ve ortaokulun üretilmediğini, en son Kaymakam
Mustafa Karslıoğlu’nun yapıldığını, o dönemde Fethiye’nin
nüfusunun 30 bin olduğunu,
bugün ise Fethiye nüfusunun
150 bini bulduğunu, onlarca
lise öğrencisinin çevre okullara gönderileceğini, Fethiye
lisesinin 130 öğrencili İmam
hatip Kız Lisesi haline getirileceğini, bunun yanlış olduğunu bu konuda hukuk süreci
başlattıklarını Fethiyecin tarihi
ile özdeşleşen Fethiye lisesini
eski şekli ile hizmet vermesini
istediklerini söyledi. Toplanan
imzaların Fethiye Kaymakamlığı ile Muğla Valiliği ve Milli
eğitim bakanlığına gönderileceği bildirildi.
3
18 Temmuz 2014 Cuma
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Hicri:1428 - Rumi:1423
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
04:11
05:54
13:22
17:11
20:37
22:12
En Düşük
En Yüksek
Sıcaklık (0C)
20
34
Nem (%)
30
76
Rüzgar (km/sa)
10
12
E
Nöbetçi Eczane
Akçakır Eczanesi
Atatürk Bulvarı No:45
Tel: 0 252 512 39 75
Su sıkıntısı yok
ancak tasarruf şart
Tarihe ağır hasar!
1. sayfadan devam
...kalıntının bir kilise ya da konut tabanında kullanılan 5 metre uzunluk, 3
metre genişliğe sahip mozaik olduğu
anlaşıldı. Ekipler, Roma dönemine ait
mozaikte mitolojik öğelerin yer aldığı
masına dönük işlemlerin ardından alanı
kapattı.
Müze ekiplerince oluşturulan raporun Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulunca değerlendirilmesinin ardından, mozaiğin yerinde mi korunacağı, yoksa başka bir alana mı taşınacağı belirlenecek.
tasvirler buldu. Kurtarma çalışmalarında mozaiğin önceki yıllarda gerçekleştirildiği anlaşılan içme suyu ya da kanalizasyon şebekesi çalışmaları sırasında
ağır bir tahribe uğradığı gerçeğini ortaya
çıkardı. Yapının orta bölgesinde yatay
doğrultudaki eserlerin yok olduğu görüldü.
Müze Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlayarak mozaiğin korun-
AK Parti’den Genç’e ziyaret
AK Parti Milas İlçe Teşkilatı ve AK Parti belediye meclis üyeleri, Milli
Eğitim Müdürlüğü görevine yeni atanan İradet Genç’i ziyaret etti.
AK Parti Milas İlçe Teşkilatı
ve belediye meclis üyeleri, Milli
Eğitim Bakanlığının kararnamesiyle bir süre önce Milas Mil-
li Eğitim Müdürlüğü görevine
atanan İradet Genç’i makamında ziyaret etti.
Genç’e görevinde başarı
dileklerini ileten AK Parti Milas İlçe Başkanı Bülent Demir;
“Size yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Milas’ın eğitimde
yerinin yükseltilmesi için çalışmalar yapacağınıza ihtiyacımız
tamdır. Eğitim adına yapılacak
her olumlu hizmette teşkilatımız ve partimiz desteklerini
hiçbir zaman esirgemeyecektir” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Genç
de ziyaretlerinden ötürü teşkilat üyeleri ve belediye meclis
üyelerine teşekkürlerini bildirdi.
1. sayfadan devam
...doluluk oranı 269,3 hektometreküp ile yüzde 64, Çine Adnan Menderes Barajı’ndaki doluluk
oranı 164 hektometreküp ile yüzde
47, Denizli’deki Adıgüzel Barajı’ndaki doluluk oranı 652,6 hektometreküp ile yüzde 61 ve Cindere
Barajı’ndaki doluluk oranı ise 83,1
hektometreküp ile yüzde 99 olarak
ölçüldü.
DSİ 21. Bölge Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada; “Aydın ilinde Kemer, Çine Adnan Menderes,
İkizdere, Topçam, Karpuzlu Yaylakavak, Karacasu Barajları, Akçaova, Çatak, Karacaören, Hıdırbeyli
Göletleri Kurumumuzca inşa edilerek işletmeye açılmıştır. Ayrıca
Denizli-Güney ilçesinde inşa edilerek işletmeye açılmış olan Adıgüzel Barajı Nazilli, Aydın, Söke sulamalarımıza sulama suyu kaynağını
oluşturmaktadır. Adıgüzel, Kemer
ve Çine Adnan Menderes Barajları
birbirleriyle etkileşimli olarak sulama alanlarına sulama suyu temin
ettiklerinden koordineli işletilmektedir” dedi.
SIKINTI YOK ANCAK
TASARRUF ŞART
2014 yılı sulama mevsiminin
01 Nisan- 30 Eylül 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirileceğini kaydeden Yıldız, “Denizli ili sulamalarını da kapsayan ‘Büyük Menderes
Sulamaları 2014 Yılı Genel Sulama
Planlaması’ ile 01 Nisan - 30 Eylül
2014 tarihleri arasında 1 milyon
220 bin dekar arazinin sulanması
için depolamalardan 966 milyon
metreküp su salınması planlamıştır. Bu planlama içerisinde Aydın
iline ait sulama alanı 1 milyon 23
bin 500 dekar, bu alana verilmesi
planlanan su miktarı 836 milyon
metreküptür. Barajlarımızda 2014
yılı sulama mevsiminde ihtiyaç duyulan su miktarından daha fazla su
bulunması nedeniyle 2014 yılı sulama mevsiminde herhangi bir su
sıkıntısı yaşanmayacağı öngörülmektedir. Ancak gelecek yıllarda
yağışı az dönemin devam edebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak depolamalardaki su çok
daha tasarruflu kullandırılmaktadır. Görüleceği üzere 16 Temmuz
tarihi itibariyle koordineli işletilen
barajlarımızda bin 169 hektometreküp su mevcutken 15 Temmuz - 30
Eylül 2014 tarihleri arasında bu barajlarımızdan sulamaya verilmesi
planlanan su 575 hektometreküptür. Dolayısıyla, 2014 yılı sulama
mevsiminde sulama suyu sıkıntısı
yaşanması öngörülmemektedir”
şeklinde konuştu.
ZEYİLNAMEDİR
24.07.2014 TARİHİNDE MİLAS BODRUM HAVALİMANINDA GERÇEKLEŞECEK OLAN
2014/66116 EKAP NUMARALI “MİLAS BODRUM HAVALİMANI 2015-2016 YILLARI ARASI
PERSONEL TAŞIMA” İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMENİN 3.1, İHALE İLANIN 4.1.1.3
VE İDARİ ŞARTNAMENİN 7.1.H MADDELERİNDE YER ALAN “İSTEKLİNİN ÖZ MALI
OLAN OTOBÜSLERİN TEKNİK KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNUN TESPİTİ İÇİN BU
OTOBÜSLERİN RUHSATLARININ TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE SUNULMASI ZORUNLUDUR.”
İFADESİ KALDIRILMIŞTIR. AYRICA SEHVEN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ASGARİ
27 PERSONEL KAPASİTELİ İFADESİ 29 PERSONEL KOLTUK KAPASİTELİ OLARAK
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR İHALE TARİHİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOKTUR.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın No: 704
Eleman ilanı
Eleman ilanı
Kıyıkışlacık’ta sitede
çalışacak kat şefi görevlisi
eleman alınacaktır.
NECİPOĞLU Odun Kömür Ofisi’nde
her türlü işi yapabilecek olan B
ve E sınıfı ehliyetli bay elemanlar
aranıyor.
İrtibat Tel; 0 533 724 08 24
İrtibat Tel; 0 533 495 15 00
4
18 Temmuz 2014 Cuma
ÖNEMLİ TELEFONLAR
Kaymakamlık 512 10 01
Cumhuriyet Savcılığı 512 14 67
Garnizon Komutanlığı 523 03 02
Jandarma Komutanlığı 512 68 28
Emniyet Müdürlüğü 512 10 05
Askerlik Şubesi 512 10 52
Milas Belediye Başkanlığı 512 10 25
Ören Belediyesi
Güllük Belediyesi
Selimiye Belediyesi
Bafa Belediyesi
Beçin Belediyesi
532 26 47
522 21 00
542 21 53
543 61 71
515 04 01
Milas Bld. Zabıta Amirliği 512 12 81
Bölge Trafik D.İ. Amirliği 515 07 77
Toplum Sağlığı Merkezi
Milas Devlet Hastanesi
1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi
2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi
512 50 27
512 10 07
512 13 00
513 36 43
Basın ve Hakla İlişkiler 513 26 00
Elektrik Arıza 444 41 86
Su Arıza 512 10 53
Telefon Arıza 121
Polis İmdat
Jandarma İmdat
İtfaiye
Orman Yangın
155
156
110
177
Milas Hava Limanı
Vergi Dairesi
İlçe Tarım Müdürlüğü
Muğla Barosu
Başkan Saatcı: “ Fethiye
Lisesi aynen kalmalıdır”
Yılların Fethiye Lisesi binasının kamuoyunda
İmam Hatip Kız Lisesine dönüşeceği ile ilgili
haberlerin ardından çeşitli eylemler ve imza
kampanyaları başlatıldı.
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Hasan Gürhan, Eğitim
İş Fethiye Şube Başkanı Uğurcan
Küçükala ve Eğitim Sen Fethiye
Temsilcisi Ali Türk, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı’yı konuyla
ilgili makamında ziyaret etti.
Bazı binaların kültürel değerleri olduğunu ifade eden Yeni Kuşak
Köy Enstitüleri Derneği Başkanı
Hasan Gürhan, “Fethiye Lisesi çok
onurlu, şerefli bir sürü mezun verdi.
Bunların içerisinde Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da var.
Bizim bir değer yargımız var. Orada
anılar yaşar, oraya hizmet eden kişilerin izleri vardır, orada hem eği-
tim alan hem veren kişinin anıları
vardır. Bu izlerin kaldırılmak istendiğini görüyoruz. Biz Fethiyeliler
olarak Fethiye Lisesi’ne sahip çıkıyoruz” dedi. Fethiye Eğitim İş Şube
Başkanı Uğurcan Küçükala ise, “Hiç
ihtiyaç yokken, dördüncü imam
hatip lisesinin Fethiye’de açmaya
çalışmak hiç doğru bir anlayış değildir. Çünkü Fethiye Lisesi’nin kapasitesi 2000 öğrenci kapasitelidir.
Zatenmevcut İmam Hatip Liseleri,
İmam Hatip Lisesi’ni tercih edecek
öğrencileri almaya yetiyor” dedi.
Eğitim-Sen Başkanı Ali Türk ise, “Bir
kent, kent olmasını meydanlarına,
parklarına, anıt yapılarına borçlu-
523 01 01
512 12 05
512 11 80
214 13 47
Metro Otobüs İşletmesi 512 10 71
Pamukkale Otobüs İşletmesi 512 48 35
Kamil Koç 513 58 86
Bilinmeyen Numaralar 11811
Kemerköy 532 36 00
532 26 67
532 26 55
522 26 56
TKİ Yeniköy
558 02 93
Yeniköy Elektrik 558 02 90
Ahmet Gazi Öğrenci 51 01 97
Yurdu 0 505 443 90 92
Bahçe işlerinden anlayan
yatılı aile aranıyor.
Tel: 0 536 996 55 02
www.milasmedya.com
Bağımsız Günlük Siyasi Gazete
MiLAS
gazete
R
ISSN 1307 - 6132
Ye r e l S ü r e l i Ya y ı n
dur. Fethiye Lisesi 50 yıla yakın
geçmişle bu yapıların içerisindedir”
dedi. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise, “Fethiye Lisesi’nin ilk
öğrencileri arasında yer alan birisi
olarak, Saygıdeğer arkadaşlarımın
tüm ifadelerine katılıyorum. Aslında eğitim kurumları ne kadar köklüyse, o kadar kalitelidir. Ülkede
neler oluyorsa, rövanşla rövanşla
oluyor. 28 Şubat sürecinin İmam
Hatip Liseleri üzerindeki baskıcı
davranışı daha sonraki hükümetinde diğer liseler üzerindeki baskıcı
rövanş olarak getirdi. Hatta taşımalı
eğitim diye bir şey vardı. İlkokulları
kapattık ki, köylerimizde muhtar,
hoca, imam üçgeni vardı. Bunlar
köylerimiz için bir artıydı. Şimdi
daha 7 yaşında çocuklarımıza daha
yüzlerini yıkamadan bir servis arabasına bindirip, anneye en fazla ihtiyaç duyduğu anda, köylerimizden
kopararak, taşımalı eğitim doğru bir
iş diye, 25-30 km ötedeki okullara
taşıyoruz. Bu da eğitim yanlışlarından bir tanesi” ifadelerini kullandı.
Fethiye Lisesi’nin, lise olarak
devam etmesi durumunda yine
Fethiye Lisesi olarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan
Behçet Saatcı, “Orada bizim bir geçmişimiz vardır. Her köşesinde bir
anımız var. Ama Fethiye Lisesi eğitim kurumu olmaktan çıkacaksa,
şehrin ortasında, etrafı konutlar ve
iş yerleriyle çevrilmiş ve gürültü bir
ortamda eğitim yapılamayacağı için
o bölgede en doğrusu bizim 2006
yılından bu yana bekleyen Park ve
Rekreasyon alanı olarak yapılmasıydı. Burası İmam Hatip Kız Lisesi
yapılacaksa eğer, Fethiye Lisesi olarak devam etmek zorunda. Tekrar
söylüyorum, lise olarak kalacaksa,
Fethiye Lisesi olarak kalmalı. Ancak
en doğrusu şehrin ortasında eğitim
kurumunun pek özelliği kalmadı.
Lise olacaksa, Fethiye Lisesi olması
taraftarıyım” dedi.
Kafeteryalarda yenileme çalışmaları
30 Mart yerel seçimleri sonrası Bodrum’da belde
belediyelerinin kapanmasının ardından Bodrum
Belediyesi Gıda A.Ş bünyesine katılan kafeteryalarda
başlatılan yenileme çalışmaları tamamlanıyor.
18 Temmuz 2014 Cuma
Sayı: 3320
KURULUŞ 2003
Kurucusu: Ümit KESKİN
Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki Bodrum
Belediyesi Gıda A.Ş.'ye ait kafeteryayı
ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, incelemelerde
bulundu. Ziyarette Mehmet Kocadon'a Bodrum Belediye Meclisi Üyeleri, Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. Genel
Müdürü Hüseyin Yıldızhan ve şirket
Doğ-Han Tarım Orman
Toprak Ürünleri Sanayi
Turizm Hayvancılık Gıda Nazmi DOĞRU
Pazarlama ve Ticaret Ltd.
Şti. adına sahibi:
Yazı İşleri Müdürü: Mutlu HAZER
Sayfa Editörü: Ayhan KÜLAHİ
yöneticileri de eşlik etti. Özellikle
hafta sonları yoğunluk yaşandığı belirtilen kafeteryanın işleyişi hakkında
şirket yetkililerinden bilgi alan Başkan
Kocadon, hijyen konusunda kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini ifade
ederek şirket çalışanlarını da tebrik
etti.
Genel Yayın Yönetmeniİnternet editörü: Gülşah BAŞTAŞKIN
Muhabirler: Mustafa VURAL
Hamza BALANDI
İdare Yeri
Hacıilyas Mah. Kadıağa Cad. No: 15 (THK üstü) Milas
Tel:0 252 513 60 00
[email protected]
Eleman ilanı
Eleman ilanı
MİLBASSAN’da çalışacak
tabelacı, kaynakçı ve montaj
elemanları aranmaktadır
Tuzla Boğaziçi’ndeki
yazlık sitemizde çalışacak
güvenlik ve bahçıvan
elemanları aranmaktadır.
Baskı ve Hazırlık
Tel:513 25 25 - 513 35 35
İlan Tarifesi
Resmi İlan Sütun Santimi 8,90 TL.dir. KDV oranları gazete
aboneligi için %1, diğer ilanlar için %18’dir.
Abone Ücretleri:
Yıllık: 200.00 TL. - 6 Aylık: 125.00 TL
Posta gideri dahil abone ücretleri:
Yıllık: 300.00 TL - 6 Aylık: 200.00 TL
Gazetemiz Basın Yayın Meslek İlkelerine uymaya söz
vermiştir. Gazetemiz ve eklerinde yayınlanan yazılar,
haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
ISNN 1307-6132
İrtibat Tel; 0 532 665 67 67
İrtibat Tel;
0 535 659 85 54
5
18 Temmuz 2014 Cuma
Gezi Davası'nda 10 watt'lık
megafon savunması
Bodrum'da, Gezi Parkı eylemlerine destek için düzenlenen
olaylı protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında
3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 55 sanıktan 22'si ikinci
duruşmada beraat etti, diğerlerinin dosyası ayrıldı.
Sanık vekilleri ve bazı sanıklar, savunmalarında, polisin 10 wattlık megafonla
grubun dağılması için yaptığı
söylenen anonsun 'abesle iştigal' olduğunu söyledi.
Bodrum'da 1 Haziran 2013
tarihinde Belediye Meydanı'nda, Gezi Parkı eylemlerine
destek protestosu düzenledi.
Meydanda toplanan grup, bir
süre sonra Cevat Şakir Caddesi'nde bulunan AK Parti İlçe binasına yürüyüşe geçti. Bunun
üzerine polis, grubun önünde
barikat kurup, yürümesine izin
vermedi. Gruptan bazı kişiler
ile polis arasında tartışmanın
ardından polis, gruptan seçilecek temsilcilerin Ak Parti Bodrum İlçe Teşkilatı önüne siyah
çelenk bırakıp, açıklama yapmasına izin verdi. Daha sonra
polis, gruba dağılma çağrısında
bulundu. Ancak, gruptan bazı
kişiler uyarıya aldırış etmeyip,
taş atarak karşılık verdi. Bunun
üzerine polis müdahale etti, çıkan olaylar gece yarısına kadar
sürdü.
Olaylara karıştığı belirlenen protestoculardan 55'i hakkında Bodrum 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen
kendiliğinden dağılmama', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri
yürüyüşleri düzenleme yönetme, bunların hareketlerine
katılma', 'görevi yaptırmamak
için direnme' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı. Sanıkların 6 aydan 3 yıla kadar hapis
istemiyle yargılandığı davanın
ikinci duruşması, sanık sayısının fazla olması nedeniyle
yine adliyenin konferans salonunda yapıldı.
10 WATTLIK MEGAFON
SAVUNMASI
İfadelerine başvurulan sanıklardan bazıları polisin uyarı
anonsunu duymadıklarını belirtti. Savunmasında protesto
gösterisinde yürüyüş kolunun
iki ucu arasındaki mesafeye
dikkat çeken sanık vekili avukat Mustafa Emre Atmaca, "İddianamede yer aldığı gibi söz
konusu kalabalık 6 bin 500,
7 bin kişi değildir. Belediye
Meydanı'ndan, yürüyüşe geçen 15 bin kişiyi geçmektedir.
Megafon vasıtasıyla herkesin
duyabileceği bir anons yapıldığı mantık dışıdır. Bodrum eski
Emniyet Müdürü'nün elinde
yer alan 10 wattlık megafonun kapsamı ele alındığında
'Anons yapıldı' söylemi abesle
iştigal teşkil eder" dedi.
Davada, meslektaşı Atmaca
gibi hem sanık hem de sanık
vekili olarak bulunan avukat
Ziya Levent Doğuç ise "Kişiler
bireysel olarak şiddete başvurmadan silahsız olarak her
yerde, her ortamda toplantı
ve gösterisi yürüyüşü yapma
hakkına sahiptir. Bu konu hem
anayasamızın 34'üncü maddesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlarla örtüşmektedir. Yapılan
yargılama keyfi yargılamadır.
Bu yargılamadan arkadaşlarımızın beraatla çıkacaklarına
kuvvetle inanıyorum" dedi.
Otobüs şoförleri alkollü çıktı
Marmaris Otogarı
trafik denetiminde
2 otobüs şoförü
alkollü çıktı
Marmaris’te Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği,bayram öncesi otogarda yolcu
otobüslerinin
sürücülerine
yönelik alkol denetimlerini
sıklaştırdı. Yapılan denetimler
sonunda 2 otobüs şoförünün
alkollü araç kullanmaktan ehliyetlerine el konuldu.
Marmaris’te turizm sezonu
ve yaklaşan ramazan bayramı
öncesi İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafikte halkın can ve mal
güvenliğini sağlamak için şehirler arası ve şehir içi otobüslerde alkol denetimi gerçekleştirdi.
Gün içerisinde 138 iç ve dış
hat seferi yapan yolcu otobüsü
denetlendi. Denetim esnasında şehirler arası sefer yapan
bir otobüs sürücüsünün 163
promil, şehir içi sefer yapan
bir otobüs şoförünün de 63
promil alkollü olduğu tespit
edildi. Denetimde 163 promil
alkollü çıkan sürücünün 2 yıl
diğer sürücünün de 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram sonuna kadar alkol denetimlerinin
etkin bir şekilde süreceğini
açıkladı.
ÖZGÜRCE...
“Belediyeler Plajları
Halka Açılsın”
AK Parti İl Başkanı Nihat Öztürk il yönetimi olarak düzenledikleri iftar yemeğinde yaptığı konuşmada “Belediyeler Plajları Halka
Açılsın” derken, bir an 80’lere; rahmetli Turgut
Özal’ın devri iktidarına gittim.
Rahmetli ne çekmişti biz “solculardan”…
“Takunyalı” der oturtur, “Takunyalı” der kaldırdık. Karikatürlerine, üretilen fıkralarına hoşgörülüydü. “Ton ton” du…
Partisine bir tek oyum nasip değildir.
Ama bu gün O’nu arıyoruz… En azından ben
arıyorum.
“Kıyıların talanı” sözü o zaman literatüre
girmişti. “Kıyılar halkındır”, “Kıyıları halka
açın” pankartları ilk kez o zaman açılmıştı!
xxxx xx
Rahmetli Özal ile birlikte danışmanlığını yapan meslektaşımız Can Pulak’ı da sevmezdik.
Biz solcuların gözünde kıyı talanının, kıyaların sermaye çevrelerine peşkeş çekilmesinin mimarı Can Pulak idi…
80’li yıllarda Can Pulak’ın danışmanlığında Fethiye-Göcek Koyları, Köyceğiz-Dalyan,
Datça-Bozburun ve Gökova’nın kıyı, koy ve karasal uzantıları “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan
edilirken, o çok özel alanlar sermaye çevrelerine
peşkeş çekilecek, Muğla’nın en güzel alanları
yağmalanacak endişesi yaşamıştık.
Yazılarımızla, söylemlerimizle Can Pulak’ı ve elbette Özal’ı linç etmiştik. Yargısız
infaza maruz bırakmıştık…
Haksızlık etmişiz…
Allah razı olsun Can Pulak’tan ve rahmetli Özal’dan.
xxxx xx
Kıyısından köşesinden didiklenmiş olsa da
20 yıl sonra o alanlar hala bir biçimde kamunun
ve betonlaşmadan uzak…
Ama nereye kadar? Bu alanlar sermaye çevreleri için o kadar iştah kabartıcı ki…
Gökova Körfezi’nin o çok güzel koylarından
Akbük, Kıran sahillerinde birilerinin arazi topladığını, bazı siyasilerimizin oradaki SİT kararlarını
1’den, 2’ye, 3’e düşürme çabası içinde olduklarını
duyuyoruz. Neyse yeri geldiğinde açıklarız.
xxxx xx
AK Parti’nin İl Yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde İl Başkanı Nihat Öztürk
“Belediyeler plajları halka açsın” deyince ne
yalan söyleyeyim kalkıp kendisini alkışlamak
geçti içinden…
Senelerdir sol olarak dilimize pelesenk ettiğimiz talebi bir sağ siyasetçiden duymak şaşırtıcı
tabi… AK Parti İl Başkanı Öztürk o akşam şöyle
diyordu:
“Son günlerde Muğla bölgesinde ki koylar gündemde. Koyların kiraya verilmesi
tartışmalara neden oldu. Ak Partili Antalya
Belediye Başkanı tüm plajları halka ücretsiz açtı. Aynı anlayışın Muğla’da da olmasını istiyoruz. Koyların kiralanmasına CHP’li
Belediyeler karşı çıkıyor. İlk önce CHP’li
belediyeler plajları halka ücretsiz açsınlar.
Şezlong parası almasınlar. Bunları yapsınlar
samimiyetlerini bir görelim. Ondan sonra
hep birlikte koyların plajların kiralanmasına karşı çıkalım.”
Kulağa hoş geliyor. Hadi gelin bu sözleri alkışlamayın…
xxxx xx
AK Parti İl Başkanı Öztürk’ün bu sözlerine
o akşam bu konuda benim köşe yazılarımdan
yola çıkarak soru soran Kenan Gürbüz arkadaşımız neden oldu. Doğrusu ben günübirlik alanları
İl Başkanı Öztürk’e sormak istemedim. Çünkü
kendisi günübirlik alanlarda olup bitenlerin icracısı değil. Ki onların, Başbakan’ın Muğla’daki
temsilcisinin nedense sesi çıkmıyor! Biz onlardan açıklama beklerken, Ankara’dan da
garip açıklamalar geliyor. Ankara’yı da
ayrıca ele alırız.
Tabi AK Parti Genel Başkanı’nın
Muğla’daki temsilcisi olarak Nihat
Öztürk de sessiz kalamaz. Gerçi kar-
Özcan Özgür
şısında iki laf eden CHP İl Başkanı da yok ama…
xxxx xx
Ben AK Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i alkışlıyorum.
AK Parti İl Başkanı Öztürk’ün örnek gösterdiği gibi Menderes Türel plajları halka ücretsiz
açtı. Hatta o günlerde “Kıyılarımızı halkımıza
peşkeş çekiyorum” diye tivit atmıştı.
Ama ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de aynısını yapsın demeyi
veya “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Gürün, Menderes Türel’in yaptığını
neden yapmıyor?” diye sormayı doğru bulmuyorum.
Çünkü Antalya’da sahiller Büyükşehir’e devredilirken, Muğla’da devredilmedi. Ki bu yüzden
yaşanan kavgayı (Büyükşehir Başkanı ile Muğla
Valisi karşı karşıya gelmeseler de) hep birlikte
izliyoruz…
xxxx xx
Muğla İdare Mahkemesi Fethiye-Ölüdeniz, Ortaca-İztuzu Kumsalı ve Ula-Akçapınar
Sahili ile ilgili Muğla Valiliği kuruluşu MUÇEV
tarafından yapılan ihalelerle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. O yüzden İl Başkanı Öztürk’e
göre Ölüdeniz ve İztuzu günübirlik alanları şu
anda belediyelerin elinde…
İşte bu noktada AK Parti İl Başkanı Öztürk,
“Belediyeler Plajları Halka Açsın” diyor.
O zaman biri de çıkar “Valilik elindeki Akbük Koyu’nu halka açsın” deyiverir!
Eğri oturalım, doğru konuşalım. Hepimiz biliyoruz ki tüm kıyılarımız ve dolayısıyla günübirlik
alanlar kamu malıdır. Yani Devlet’in hüküm ve
tasarrufu altındadır.
Hal böyle olunca AK Parti Hükümeti isterse
AK Parti İl Başkanı Nihat Öztürk’ün CHP’li
Belediyelerden istediğini kendisi yapar!
xxxx xx
Muğla’da herkes aslında rantın derdinde… Rahmetli Özal’ın yıllar önce geleceğe
ve hepimizin geleceğine, insanlığa sakladığı
özel koruma alanlarında ne acıdır ki şimdi
sağımız solumuz “rant kavgası” veriyor!
Ben doğrusu günübirlik alanlar ile ilgili kavgada CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve MELSA Başkanı Yavuz Kayı’nın
“Günübirlik alanları MELSA’ya verin” yerine
“MELSA’da sizin olsun, günübirlik alanlarda. Ama günübirlik alanları halka açın.” demesini beklerdim…
Yine eğri oturalım, doğru konuşalım… Hepimiz biliyoruz ki tüm kıyılarımız ve dolayısıyla
günübirlik alanlar hiçbir zaman MELSA’nın malı
olmamıştır. O alanlar dün MELSA’nın kullanım
ve işletimine tahsis edilmişti. Bu gün o tahsis
Büyükşehir Belediyesi AK Partili olmadığı
için MELSA’dan alınıp alelacele Valilik tarafından kurulan MUÇEV’e verilmiş bulunuyor!
Etik mi? Değil… Yasal mı? Bilemem, hukukçuların işi…
xxxx xx
Bana sorarsanız günübirlik alanlar belediyelere verilmemeli. Çünkü belediyelerin elinde
Menderes Türel’in yaptığı gibi “halka peşkeş
çekilmeyeceği” ortada…
Günübirlik alanlar Muğla Valiliği’nde kalmalı. Valilik bütün günübirlik alanlarda girişten, tuvaletten, şemsiye ve şezlongdan para almamalı.
Ama bütün o alanlardaki büfeler Valilik
tarafından işletilmeli. Valilik kıyıları halka
peşkeş çekmeli…
Tabi tersi de olabilir. Yarın devam ederiz.
xxxx xx
Not: Dünkü yazımda AK Parti İl Yönetim
Kurulu Üyelerinin kendi iftar yemeklerinde bulunmamış olmalarına dikkat çekmiştim. O
isimlerden Teşkilatlardan Sorumlu İl
Başkanı Yardımcısı Şadi Pirci bütün
Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkanı
Yardımcılarının toplantısında bulunduğu için katılamadığını bildirdi.
6
18 Temmuz 2014 Cuma
SPLİT (KASET) TİPİ KLİMA VE VRF SİSTEMİ
KLİMA SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İSLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(DHMİ) MUĞLA MİLAS BODRUM HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
Uçuş Kontrol Kulesine 2 Adet Split (Kaset) Tipi Klima ve Kuvvet Santraline VRF Sistemi Klimalar
Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/84283
1- İdarenin
a) Adresi
: D.H.M.İ. Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü 48200
MİLAS/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası
: 2525230101 - 1240 1241 - 2525230206
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) ihale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 (iki) Adet 45000 btu/h kapasiteli Tavan Tipi Klima Cihazı Min
12 kw (toplamda minimum 96kW soğutma kapasitesini
sağlayacak) Minimum 96 kw ihtiyacını karşılayacak sayıda iç
ünite olacaktır. (Min 6 adet İç Ünite) VRF sistemi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: DHMİ Milas - Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü,
Milas-MUĞLA
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde DHMİ
Milas- Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü, Milas-MUĞLA
adresine teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: DHMİ Muğla Milas Bodrum Havalimanı İç Hatlar Terminali
Toplantı Salonu Milas MUĞLA
b) Tarihi ve saati
: 06.08.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Tüm malzemeler TSE ve Uluslararası standartta olacak ve TSE belgesi ihale dokümanında sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale dosyasında hangi malzemeyi vereceklerini ve malzemenin özelliklerini gösterir katalog veya
teknik şartnameye cevaplarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Muğla
Milas Bordum Havalimanı Malzeme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP ü/erinden e imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Muğla Milas Bodrum Havalimanı Genel Evrak Şefliği
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın No: 703
SAHİBİNDEN SATILIK
Milas Otobüs Garajı yanı Güçsan Sanayi Sitesinde 100 m2 alt ve üst kat olmak üzere ruhsatlı
işyeri satılıktır.
Müracaat Tel: 0 538 343 47 23
Gümbet en sonunda
muhtarına kavuştu
30 Mart seçimlerinde ve yeniden yapılan 1 Haziran seçimlerinde
kazanan adayların her ikisinin de muhtar seçilmek için gerekli şartlara
uymadığı yönündeki itirazları kabul edilen Ali Haydar Mansuroğlu
mazbatasını alarak Gümbet Muhtarlık görevine başladı.
30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Gümbet
Muhtarı seçilen Hüseyin Özgül’ün seçilmesi için
gerekli şartlara uygun olmadığı için Ali Haydar
Mansuroğlu tarafından yapılan itiraz sonucu YSK,
1 Haziran 2014’de muhtarlık seçiminin yenilenmesi kararı almıştı.
1 Haziran 2014’de yenilenen ve iki adayın yarıştığı seçimlerde ise Mehmet Feridun Özsert
muhtarlığa seçildi. Mazbatasını alarak göreve atanan Mehmet Feridun Özsert’in sabıkalı olduğu
gerekçesi ile yapılan itirazı değerlendiren Yüksek
Seçim Kurulu Mehmet Feridun Özsert’i seçilmek
için gerekli şartlara uygun olmadığı gerekçesi ile
görevden alınmasına karar verdi. Böylece YSK’nın
kararının kesin ve itiraz edilemez olması nedeni
ile itirazları yapan ve Mehmet Feridun Özsert’ten
sonra en çok oyu alan Ali Haydar Mansuroğlu
Gümbet Muhtarı oldu.
Ali Haydar Mansuroğlu İlçe Seçim Kurulundan
mazbatasını alarak göreve başladı.
Kaymakam ve belediye başkanından destek
istedi…
Gümbet mahallesinin yıllardır çözülmeyen
sorunları ve mahallenin ile Belediye ve Kaymakamlık arasında kurulması gereken sağlıklı iletişim anlayışı yıllardır bir türlü gerçekleşmediğine
vurgu yapan Ali Haydar Mansuroğlu “Mahallemiz
yıllardır muhtarsız ve kendi halindedir. Mahalle
halkı olarak sorunlarımızı, şikayetlerimizi iletecek, sorunlarımıza çözüm bulmasını rica edecek
bir muhtar ve açık bir muhtarlık ofisi bulamadık.
Mahallemiz de yaşayan birçok kişi zamanın da
kendilerine ulaşmayan tebligat ve celplerden dolayı çok zor durumlar yaşadı. Birçok mahalle saki-
ni bu kendilerine ulaşmayan tebligatlar yüzünden
icralık olup, haciz işlemlerine maruz kaldı. Sokak
lambalarımızın kış aylarında sürekli kapalı olması, bozuk yollar ve bir türlü düzelmeyen çevre
kirliliği gibi sorunlar da birikince, buna mukabil
karşımız da sorunlarımızı anlatabileceğimiz bir
muhtar bulamayınca, bu sorunlara çözüm bulmak
ve mahallemizin hak ettiği bir muhtarlık anlayışına kavuşması için, 30 Mart 2014 seçimlerin de
aday olmuştum. 30 Mart 2014 seçimlerine 3 aday
olarak girdik. Fakat seçimlerden sonra yaptığımız
tespitler de diğer iki adayın da, muhtar adayı olmalarının, kanunen imkansız olduğunu tespit ettim. Akabinde Yüksek Seçim Kuruluna yaptığım
itiraz haklı bulunarak Mahallesi Muhtarlık seçimlerinin İptaline ve 1 Haziran Pazar günü seçimlerin
tekrarlanmasına karar verildi. Daha sonra tekrarlanan seçimlerde de sayın Mehmet Feridun Özsert
seçimi kazandı. Ancak onunda muhtar seçilmek
için gerekli şartlara uygun olmadığı yönündeki
tespitlerimizi YSK’ya ilettik. YSK kararını verdi
ve bende Gümbet Muhtarı olmayı hak kazandım.
İlçe Seçim Kurulu Başkanından mazbatamı aldım.
Geçmişte yaşanalar da geride kalmıştır. Şimdi
Gümbet’e hizmet etme zamanı. Verdiğim sözlerin
arkasındayım. Sayın Kaymakamımız Dr.Mehmet
Gödekmerdan ve sayın Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon ile birlikte uyum içinde
hizmet vermek için canla başla çalışacağız. Onların destekleri ile Gümbet Mahallemize hizmet
vereceğiz. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız
ve Gümbetliler ile barışık bir şekilde hep birlikte
daha güzel bir Gümbet yaratacağız.” dedi.
Kamu-Sen’den İsrail’i kınadı
Kamu Sen Muğla Şube Başkanı Mürsel Özata, İsrail’in Filistin’e
yaptığı saldırıları düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.
Kamu Sen Muğla Şube
Başkanı Mürsel Özata, şube
binasında düzenlediği basın
toplantısında İsrail’in Filistin’e
yaptığı saldırıları kınadığını
açıkladı. Özata açıklamasında,
“İslam dünyası tek yürek, tek
ses olmadığı sürece, dünyanın
her köşesinde Müslüman kanının akmaya devam edeceği bilinmelidir” dedi.
İsrail’in saldırılarına dünya
devletlerinin seyirci kaldığını
söyleyen Özata, “Yıllardır süren
bu vahşete göz yumulması, Batı’nın kirli yüzünü bir kez daha
ortaya koyarken, mezhep çatışmalarının ve görüş ayrılıklarının
pençesindeki İslam dünyasının
da Filistin’deki dramla ilgilenecek halinin olmadığı görülmektedir. İslam dünyası tek yürek,
tek ses olmadığı sürece, dünyanın her köşesinde Müslüman
kanının akmaya devam edeceği
bilinmelidir. Uzun yıllar boyunca İslam coğrafyasında yaşanan
ayrışmanın dışında kalmayı
başarmış nadir ülkelerden biri
olan Türkiye’de son günlerde
etnik parçalanmanın yanı sıra
mezhep üzerinden de bir ayrışma körüklenmeye çalışılmaktadır. Bu noktada ayrılmanın,
bölünmenin kimseye bir yarar
sağlamadığı, yalnızca ülkemiz
ve İslam ümmeti üzerinde oyun
oynayanların ekmeğine yağ süreceği açıktır” diye konuştu.
Müslüman aleminin birlik
ve beraberlik içerisinde olması
gerektiğini işaret eden Özata,
sözlerine şu şekilde devam etti:
“Doğu Türkistan’ı görmezden gelen, Türkmenleri yok
sayanların artık bu zulümlere
bir dur deme vakti gelmiştir.
Irak’ta, Doğu Türkistan’da, Kafkaslar’da velhasıl dünyanın dört
bir yanında zulüm gören kıyıma
uğrayan mazlum Müslüman
kardeşlerimizin barışa ve istikrara kavuşması en büyük arzumuzdur. Türkiye Kamu-Sen
olarak, 57 yıldır bütün insani
değerleri ayaklar altına alan, kural tanımaz uygulamalarıyla kanımızı donduran İsrail’i şiddet
ve nefretle kınıyoruz. Her şeye
rağmen inanıyoruz ki İsrail, bir
gün akıttığı mazlum Müslüman
kanında boğulacak, uyguladığı
devlet terörünün ve insanlık
suçunun hesabını er geç ödeyecektir.”
7
18 Temmuz 2014 Cuma
Çalışmalar aralıksız
devam ediyor
Milas Dörtyol
Gençlikspor bayan
voleybol takımı
çalışmalarına Doktor
Mete Ersoy Ortaokulu
Kapalı Spor Salonunda
devam ediyor.
Haftanın üç günü saat 12.0014.00 arasında yapılan çalışmalarla ilgili görüşlerini aldığımız Dörtyol Gençlikspor Kulübü Yönetim
Kurulu Üyesi Zarife Turgut gazetemize şunları söyledi; "Okulların
tatile girmesiyle birlikte çalışmalarımıza bunaltıcı sıcaklarda ara ver-
meden, haftanın üç günü Kulüp
Başkanımız Sercan Ergin nezaretinde Doktor Mete Ersoy Kapalı
Spor Salonunda devam ediyoruz.
Takımda yer alan sporcularımızın
çoğu tatile gittikleri için çalışmalarımız 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 doğumlu sporcularla devam
ediyor.
Yıldız kızlar voleybol takımımıza 1999 doğumlu Hatice Dörtyollu, Gizem Kocadal isimli iki
voleybolcu katıldı. Herkes yaz sıcağında denizde serinlerken Dörtyol Gençliksporlu voleybolcuların
özverili çalışmaları yönetici olarak
bizleri memnun ediyor. 2014-2015
sezonunda Yıldız Kızlar, Genç Kızlar, Yaş Grubu Kızlar Ligine katılacağız. Geçen yıl katıldığımız Yıldız
Kızlar Genç Kızlar Liginde elimizden geleni yaptık."
Sercan hoca gözüyle...
Herkes elini taşın altına
koyması lazım
dünden devam
Örenspor Süper Amatör Kümede uzun yıllar yer alan sporcularıyla bu yıl katılacakları İkinci Amatör
Kümede bence sporcuları yakinen
tanıdığım için böyle düşünüyorum
grup şampiyonluğunun en güçlü adaylarından birisidir. Futbolda ön yargılı olmamak lazım ama
ben yıllarda süper amatör kümede
başarıyla forma giyen Örensporlu
futbolcuların eğer ikinci amatör
kümeye katılırlarsa birinci amatör
kümeye çıkacaklarını düşünüyorum. Ören'de oturmakta olan sevgili
spor severlerin ellerini taşın altına
koymaları gerekmektedir. Bugüne kadar Ören Belediyespor'un
büyük katkıları ile ayakta kalan
Örenspor'un bundan sonra katılacakları Muğla Mahalli Liginde kendi
mahallelerinde oturmakta olan spor
gönüllülerinin gayretleri ile mahalli
ligde yer alacağını düşünüyorum.
Örenspor takımının bu yıldan itibaren işi zor. Kırmızı beyazlı ekibimize
Allah kolaylık versin. Muğla Mahalli
Liginde yer alan Milas'ımızı temsil eden yeni Milasspor, Milasgücüspor, Milas Dörtyol Gençlikspor,
Milas Gençlikspor, Beçinspor, Selimiyespor, Bafa Zeytinspor, Güllükspor takımlarımızdan sonra üç yıl
önce ikinci amatör kümede gruptan
ikinci çıkarak birinci amatör kümeye terfi eden, son üç yıldan beri
Muğla Mahalli Birinci Amatör Kümede yer alan Yeniköy Termikspor
takımı hakkındaki düşüncelerime
gelince. Yeniköy Termikspor kendi
sahası, modern soyunma odaları
ile Muğla Mahalli Liginde Milas'ı
temsil eden diğer takımlarımızın
içerisinde durumu en iyi olanlardan
biridir. Mavi beyazlı ekibimiz eldeki
bu imkanlara rağmen birinci amatör
kümede iyi bir kadro kurarak süper
amatör kümeye çıkmayı bugüne
kadar hiç düşünmedi. Yeniköy Termikspor Süper Amatör Kümede
yer almak istese ellerindeki maddi imkanlar, kendilerine ait sahası
nedeniyle Süper Amatör Kümede
yer alabilirler. Yeniköy Termikspor
termik santralında görev yapanlardan alınan küçük aidatlarla şu anda
birinci amatör kümede Milas'ımızı
temsil ediyorlar. İki ay sonra başlayacak Muğla Mahalli Liginde yer
alacak olan Yeni Milasspor, Milasgücüspor, Milas Dörtyol Gençlikspor, Milas Gençlikspor, Beçinspor
Selimiyespor, Bafa Zeytinspor, Güllükspor takımlarımıza kolaylıklar
diliyorum. Allah herkesin gönlüne
göre versin. Yazımın sonunda bir
kez daha vurgu yapıyorum Türkiye'de amatör kümelerde yöneticilik
yapmak çok zor. Herkese sevgi ve
saygılar sunuyorum…
Bitti
Sercan Ergin
MILAS
gazete
Bağımsız Günlük Siyasi Gazete
Yıl: 11 Sayı: 3320
18 Temmuz 2014 Cuma
Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)
Muğla Müftülüğü iftar verdi
Muğla Müftülüğü tarafından Diyanet işleri Başkanlığı’nın bu yılki Ramazan ayı teması olan “Hiç Kimse Kimsesiz
Kalmasın, Bu Ramazan ve Her Zaman” sloganı çerçevesinde Muğla Müftülüğü tarafından iftar düzenlendi.
Muğla Müftülüğü tarafından “Hiç
Kimse Kimsesiz Kalmasın, Bu Ramazan ve Her Zaman” temasıyla bir iftar
yemeği düzenlendi.
Keyfi Çadır’da düzenlenen iftar
yemeğine, Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur
Harmandar, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ünver, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Şehit
aileleri, engelli vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.
İftar yemeğinden önce Vali Güvençer, masaları tek tek dolaşarak, katılımcılarla bir süre sohbet etti.
Düzenlenen yemekte konuşan
Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, Ramazan kültürünin Allah ile
daha çok buluşmanın, Allah’ın rızasına ulaşmanın adı olduğunu belirterek, “Bugün bu akşam burada gelen
tüm konuklarımız bu güzellikleri bizlere yaşattı. Her birine teşekkür ediyorum.
Diyanet İşleri Başkanlığımız bu
sene ramazan ayının ana temasını
‘Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın Bu Ramazan ve Her Zaman’ diye belirledi.
Hepimiz biliyoruz ki gün geçtikçe kalabalıklaşan, kalabalıklaştıkça yalnızlaşan toplumlarda yaşamaya başladık. Bizde de böyle diğer ülkelerde de,
dünyanın her tarafında böyle. Bugün
bizim ülkemizde 1 milyon civarında
Suriyeli mülteci kardeşlerimiz var,
diğer ülkelerden gelen kardeşlerimiz
var. Savaşlar, birtakım yaşanan olumsuzluklar insanların doğup büyüdüğü, yetiştiği, geliştiği topraklarını terk
etmek zorunda bıraktı ve bugün şu
ramazanın rahmet ayında hepimiz
İsrail’in zavallı, garip, masum ve mazlum Filistin halkına Gazze de yaptıklarını bütün dünya ibretle seyrediyor.
Hiçbir insanın ‘yapma, niçin yapıyorsun?’ demeye dili varmıyor. Ve orada
vefat eden kardeşlerimiz, onların geride bıraktıkları, ümmetin birer emanetidir” dedi.
Daha sonra konuşan Muğla Valisi
Hakan Güvençer ise, Ramazan’ın aynı
yaz gibi, kış gibi, bahar gibi dünyanın
tüm insanlarına bahşedilmiş ilahi bir
lütuf ve bir mevsim olduğunu belirterek, “Aynı yazın bereketleri, kışın
hikmetleri, baharın güzelliği olduğu
gibi Ramazanın da bizatihi kendisinin kendine mahsus getirdiği ilahi bir
hava vardır. Bizler biraz önce sunuda
da ifade edildiği üzere Allah’ın yalnız
birer ferdi olarak her birimiz sadece
ver sadece kabiliyetlerimiz kadar o
güzel mevsime perdelerimizi aralayabildiğimiz pencerelerimizi aralaya-
bildiğimiz kadar bu güzel mevsimin
hâsılalarıyla muhatap oluruz.
Ama bir araya geldiğimizde birbirimizin hanelerinin kapısını çaldığımız da yetmez sadece kapı çalmayla
kalmayıp birbirlerimizin yüreklerine
dokunmayı becerebildiğimizde birbirimize sadece kendimizden değil o
ramazandan da bir şeyler getirir hep
birlikte ramazanın getirdiği o ilahi havadan çok daha fazla şeyler elde edebiliriz” diye konuştu.Yemek, okunan
dualar ve ilahilerle son buldu.
P V C D O Ğ . İ N Ş . S A N . T İ C . LT D . Ş T İ
MUTFAK
İNŞAAT TESLİMİ
BANYO DOLAPLARI
PVC DOĞRAMA
ODA KAPILARI
ÇELİK KAPI
LAMİNANT PARKE
OFİS MOBİLYA
AHŞAP DIŞ CEPHE
YAŞAM ÜNİTESİ
AHŞAP MERDİVEN
ÇOCUK ODASI
AHŞAP PERGOLE
GARDROP
YÜKLÜK
VESTİYER
Halilbey Bulvarı Carrefoursa yanı / MİLAS
TEL: 513 66 46 - 533 398 08 06 - www.dincmutfak.com.tr
Download

18.07.2014 cuma - Milas Medya Arşivi