Doküman No : SYO-E-1-05
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EBELİK BÖLÜMÜ
NORMAL POSTPARTUM DÖNEM KADIN İZLEM FORMU
Doğum yaptığı tarih:
Doğum yaptığı saat:
G:
P:
A:
Y:
Adı-Soyadı:
Yaşı:
Kan Grubu:
Hayati Bulgular
T.A.
Nb
Solunum
Ateş
Uterusun İnvolüsyon Değerlendirilmesi
Doğumdan hemen sonra
D&C:
Doğumdan 6 saat sonra
1. gün
3. gün
Loşia Özellikleri:
Loşia Rubra/Cruenta
Loşia Seroza
Loşia Alba
Az miktar
Orta miktar
Çok miktar
Perineal /İnsizyon Bölgesi
Kanama kontrolü
Hematom Durumu
Epizyotomi/insizyon Normal ( )
Bozulmamış ( )
Kuru ( )
Ekimoz
Ödem
Konjesyon
Perine Bakımı
Hemoroid Durumu
Diğer
Fundus Masajı
Normal Postpartum Dönem Kadın İzlem Formu
Doküman No : SYO-E-1-05
Oluşturulma Tarihi : 11.11.2014
Revizyon No :00
Revizyon Tarihi :--
Üriner Sistem
Değerlendirilmesi/
İlk Miksiyon
Defekasyon Durumu
Meme bakımı ve
muayenesi
Memeler
Yumuşak
Kızarıklık
Engojman
Meme Ucu
Çatlak
Normal
Büyük
Küçük
( )
( )
( )
(
(
(
(
)
)
)
)
Hassas/ağrılı ( )
Küçük
( )
Büyük
( )
İçe çökük
Dışa çıkık
Düz
( )
( )
( )
Emzirme eğitimi
Doğum sonu
ambulasyon
Doğum sonu
egzersizleri
Psikolojik Durum
Beslenme Durumu
Uyku ve Dinlenme
Vücut Bakımı ve
Banyosu
Cinsellik eğitimi
Aile planlaması
eğitimi
Eğitim ihtiyacı
Trombofilebitis Tanılaması
Renk
değişikliği
(color)
Ödem
(tumor)
Lokal ısı
farklılığı
Varis
Eritem
(rubor)
Hassasiyet Ağrı (dolor)
Yapılanlar (Human’s bulgusu + ise):
İzlemi yapan öğrencinin adı soyadı
İmza
Tarih
İzlem esnasında sorumlu ebe- öğr.grv. adı soyadı
İmza
Tarih
Normal Postpartum Dönem Kadın İzlem Formu
Download

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK