T.C
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
İŞLETME BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2. SINIF
(NORMAL ÖĞRETİM)
SAAT
08.30
09.15
PAZARTESİ
SALI
Mesleki Yabancı Dil II
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
Mesleki Yabancı Dil II
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
Yönetim Muhasebesi
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
Yönetim Muhasebesi
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
10.15
11.00
Örgütsel Davranış Prof. Dr.
Murat GÜMÜŞ
Yönetim Muhasebesi
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
11.15
12.00
12.00
13.00
13.00
13.45
14.00
14.45
15.00
15.45
Örgütsel Davranış Prof. Dr.
Murat GÜMÜŞ
09.15
10.00
16.00
16.45
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Pazarlama İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Serhat Harman
İstatistik
Yrd. Doç. Dr. İsmail Arsel
Pazarlama İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Serhat Harman
İstatistik
Yrd. Doç. Dr. İsmail Arsel
Pazarlama İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Serhat Harman
Protokol Ve Sos. Dav. Kur.
Doç. Dr. M.Sadık Öncül
Yönetim ve Organizasyon II
Doç. Dr. Mehmet Sadık Öncül
Toplumsal Cinsiyet
Yrd. Doç. Dr. Meral Dursun
Protokol Ve Sos. Dav. Kur.
Doç. Dr. M.Sadık Öncül
Yönetim ve Organizasyon II
Doç. Dr. Mehmet Sadık Öncül
Toplumsal Cinsiyet
Yrd. Doç. Dr. Meral Dursun
Yönetim ve Organizasyon II
Doç. Dr. Mehmet Sadık Öncül
CUMA
İnsan Kaynakları Yönetimi
Öğr Gör. Sema Çökük
İnsan Kaynakları Yönetimi
Öğr Gör. Sema Çökük
T.C
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
İŞLETME BÖLÜMÜ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2. SINIF
(II. ÖĞRETİM)
SAAT
17.00
17.45
PAZARTESİ
Protokol Ve Sos. Dav. Kur.
Doç. Dr. M.Sadık Öncül
18.00
18.45
Protokol Ve Sos. Dav. Kur.
Doç. Dr. M.Sadık Öncül
19.00
19.45
Örgütsel Davranış
Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ
20.00
20.45
Örgütsel Davranış
Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ
20.45
21.30
Mesleki Yabancı Dil II
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
Mesleki Yabancı Dil II
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
21.45
22.30
SALI
Yönetim Muhasebesi
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
Yönetim Muhasebesi
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
Yönetim Muhasebesi
Öğr. Gör. Erkin Nevzat
GÜDELCİ
06010401 Yönetim ve
Organizasyon II Doç. Dr.
Mehmet Sadık Öncül
Yönetim ve Organizasyon II
Doç. Dr. Mehmet Sadık
Öncül
Yönetim ve Organizasyon II
Doç. Dr. Mehmet Sadık
Öncül
ÇARŞAMBA
İstatistik
Yrd. Doç. Dr. İsmail Arsel
İstatistik
Yrd. Doç. Dr. İsmail Arsel
PERŞEMBE
Toplumsal Cinsiyet
Yrd. Doç. Dr. Meral
Dursun
Toplumsal Cinsiyet
Yrd. Doç. Dr. Meral
Dursun
Pazarlama İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Serhat
Harman
Pazarlama İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Serhat
Harman
Pazarlama İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Serhat
Harman
CUMA
İnsan Kaynakları Yönetimi
Öğr Gör. Sema Çökük
İnsan Kaynakları Yönetimi
Öğr Gör. Sema Çökük
Download

Dökümanı indirmek için tıklayınız