Basın Açıklaması
03.12.2014
„İnşaat ve Mimarlık Hukuku” Semineri
İstanbul. DAV-Turkey, 13 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversite kampüsünde DAVTurkey Mimarlık ve İnşaat Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Av. Dr. Levent Bıçakçı, İstanbul
Bilgi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deutscher AnwaltVerein (DAV), TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul
Serbest Mimarlar Derneği katılım, destek ve değerli konuşmacılarıyla “Mimarlık ve İnşaat
Hukuku” semineri düzenlendiğini; mimarlar, mühendisler, hukukçular, akademisyenler, bilim
insanları, eğitimciler ile Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin katıldığı seminerin
Mimarlık ve İnşaat Hukuku alanında ilerleme için temel bir platform sağlamayı, bilgi
paylaşımını ve gelecek için bir gündem oluşturmayı amaçladığını açıkladı.
Açılış konuşmaları Prof. Dr. İhsan Bilgin (Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi) ve Prof. Dr.
Zeynep Sözen (İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü) tarafından yapılan etkinlik iki
farklı oturumda gerçekleştirildi.
İlk oturumda AB Hukuku ve Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Tasarımla İlgili Uyuşmazlıklar
konuları tartışıldı. Bu kapsamda DAV Mimarlık ve İnşaat Hukuku Çalışma Grubu Yürütme
Kurulu üyesi, Mimarlık ve İnşaat Hukuku konularında uzman hukukçu Rain. Kathrin Heerdt
“AB Hukukuna Göre Mimarların Telif Hakları” konusunda bir sunum yaptı.
Bu oturumda ayrıca FIDIC standart formlarında tasarım uyuşmazlıkları ve EPC Turnkey
Sözleşmelerde Tasarım Sorumluluğu konuları da tartışıldı.
İkinci oturumda ise Mimarlık ve İnşaat Hukukunda Telif Hakları ve Tasarım Uyuşmazlıkları
konuları kapsamında telif hakları ve estetik komisyonları, eser sözleşmesinden kaynaklanan
telif haklarının yargı kararları ışığında incelenmesi, tasarım mühendisliği sorunları ile Yapı
Denetim Kuruluşları ve Yapı Güvenliği konuları tartışıldı.
Etkinlik bu oturumun sonunda saat 17.30’da sona erdi.
Sanem Malatyalıoğlu-Koordinatör [email protected]
2
Download

Basın Açıklaması „İnşaat ve Mimarlık Hukuku” Semineri