ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
FOTOKOPİ/YAZICI ÇIKTISI BASKI İŞİ
TEKLİF VERME ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR
1.
Kapsam
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kütüphane ve Eğitim Bloklarında kullanılmak üzere aşağıda
açıklanan teknik özellikler ve standartlara uygun olarak 5 adet fotokopi ve 3 adet kartlı
fotokopi/yazıcı makinesi ile fotokopi ve çıktı (print out) hizmeti alacaktır.
Teklif Edilecek Cihaz
Teklif edilecek cihazların aşağıda yazılı bilgileri belirtilmelidir.
1- Markası,
2- Modeli,
3- Üretim Yılı,
4- Toplam Sayaç Miktarı.
Fotokopi Hizmetinde Kullanılacak Makinenin Teknik Özellikler (5 adet makine)
-
-
-
-
-
Fotokopi Makinesi siyah beyaz çekim yapabilen dijital sistemde çalışabilir özellikte
olmalıdır. Dakikada en az 36 sayfa çekim yapabilmelidir. 1/1 oranında fotokopi
çekimi yanı sıra, küçültme büyütme (zoom) özelliğine sahip olmalıdır.
Network özelliklerinin tamamına sahip olmakla beraber yazıcı (print) olarak
kullanılabilir olmalıdır.
Fotokopi Makinesinin tarama özelliği olmalıdır. Makine 60 – 90 gr ağırlığındaki her
türlü kağıda (A5,A4,A3,B5 vb..) fotokopi çekebilmelidir. Çekilen fotokopiler net,
temiz ve okunaklı olmalıdır.
Makine üzerinde otomatik kopya sayıcı, koyuluk ayarlayıcısı ile kağıt bitimini, kağıt
sıkıştırmasını, toner bitimini vb. Haber veren sinyal ve göstergeler bulunmalıdır.
Tarama ve baskı hassasiyeti en az 600 x 600 DPI olmalıdır. Tarayıcı hızı renkli tarama
için A4 boyutunda en az dakikada 20 sayfa olmalıdır. Taranan belge network
üzerinden POP3 ayarlarıyla birlikte mail atabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Standart feeder dokuman besleyicisi olmalıdır.
Makine en az 2 GB ve artırılabilir belleğe sahip olmalıdır ve en az 190GB hard diske
(sabit disk) sahip olmalıdır. Baskı sistemi lazer taramalı, elektronik kuru sistem
olmalıdır. Drum kopya ömrü siyah – beyaz en az 171.000 adet çekim olmalıdır.
Fotokopi makinesi önlü arkalı (duplex) çekim yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Fotokopi makinesi 2 kaset en az 2 x 500 sayfa A5,A4, A4R,A3 kağıt alabilir olmalıdır.
Çıktı (Print out) Hizmetinde Kullanılacak Makinenin Teknik Özellikler (3 adet makine)
-
-
Fotokopi Makinesi siyah beyaz çekim yapabilen dijital sistemde çalışabilir özellikte
olmalıdır. Dakikada en az 36 sayfa çekim yapabilmelidir. 1/1 oranında fatokopi çekimi
yanı sıra, küçültme büyüme (zoom) özelliğine sahip olmalıdır.
Network özelliklerinin tamamına sahip olmakla beraber yazıcı (print) olarak
kullanılabilir olmalıdır.
-
-
-
-
-
-
-
Teklif
-
Fotokopi Makinesinin tarama özelliği olmalıdır. Makine 60 – 90 gr apırılığındaki her
türlü kağıda (A5, A4, A3, B5, vb..) fotokopi çekebilmelidir. Çekilen fotokopiler net,
temiz ve okunaklı olmalıdır.
Makine üzerinde otomatik kopya sayıcı, koyuluk ayarlayıcısı ile kağıt bitimini, kağıt
sıkıştırmasını, toner bitimini vb. Haber veren sinyal ve göstyergeler bulunmalıdır.
Tarama ve baskı hassasiyeti en az 600x600 DPI olmalıdır. Tarayıcı hızı renkli tarama
için A4 boyutunda en az dakikada 20 sayfa olmalıdır. Taranan belge network
üzerinden POP3 ayarlarıyla birlikte mail atabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Standart feeder dokuman besleyicisi olmalıdır.
Makine en az 2 GB ve artırılabilir belleğe sahip olmalıdır ve en az 190GB hard diske
(sabit disk) sahip olmaldır. Baskı sistemi lazer taramalı, elektronik kuru sistem
olmaldır. Drum kopya ömrü siyah – beyaz en az 171.000 adet çekim olmalıdır.
Fotokopi makinesi önlü arkalı (duplex) çekim yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
Fotokopi makinesi 2 kaset en az 2 x 500 sayfa A5, A4, A4R, A3 kağıt alabilir
olmalıdır.
Kontörlü fotokopi Modülü (CopyCard) Kontörlü kart sistemi ile fotokopi çekimi ve
çıktı (Print out) komutlarını kontrol altına alma ve her işlemde sayaç kontrolü
yapılabilmeli.
Kontörlü fotokopi modülü takıldığında modül, kart içerisindeki kontör miktarını
kontrol edebilmeli ve kontör olması halinde fotokopi makinesi aktif hale gelebilir
durumda olmalıdır.
Kontörlü fotokopi modülü takıldığında modül, kart içerisindeki kontör miktarını
kontrol edebilmeli ve kontör olması halinde fotokopi makinesi aktif hale gelebilir
durumda olmalıdır.
Kullanılacak copy card’lar firma tarafından tedarik edilecektir. (Kartlar tek
kullanımlık olmayacaktır.)
Copy Card’lara kontör yüklemesi için istekli tarafımıza ücretsiz bir yükleme cihazı
sağlayacaktır.
İstekliler;
Kopya başı birim ücret teklifinde bulunacaklardır,
CopyCard özelliği olan cihazlar için kart birim ücreti teklifinde bulunacaklardır,
Garanti kopya miktarı için talepte de bulunabilecektirlerdir. Böyle bir talep olması
halinde bu rakam açıkça teklif verilirken belirtilecektir.
Teklif Verecek İstekliler;
1. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu 60/2003 sayılı yasa uyarınca KDV’den muaf alım
yapmaktadır.
2. Ödemeler taslak sözleşmedeki gibi yapılacaktır.
Not: (Yabancı para cinsinden sunulan teklifin uygun bulunması halinde ödeme, ödeme
tarihindeki KKTC Merkez bankası döviz satış kurundan TL olarak yapılır)
KOPYA BAŞI FOTOKOPİ BİRİM ÜCRET TEKLİFİ
Hizmete verilecek makinenin;
Model Numarası ve Açık Tarifi
Üretim Yılı
Toplam Sayaç Miktarı
KOPYA BAŞI BİRİM ÜCRET
GARANTİ KOPYA MİKTARI
ÇIKTI (Print out) BAŞI BİRİM ÜCRET TEKLİFİ
Hizmete verilecek makinenin;
Model Numarası ve Açık Tarifi
Üretim Yılı
Toplam Sayaç Miktarı
KOPYA BAŞI BİRİM ÜCRET
GARANTİ KOPYA MİKTARI
CopyCard BİRİM ÜCRET
İSTEKLİ FİRMA;
FİRMA İSMİ
YETKİLİ İSİM
İMZA / KAŞE
Download

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU