T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/1225971
Konu: Uluslararası Genç Mucitler Sergisi
04/02/2015
.................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 03/02/2015 tarihli ve 1171469 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Uluslararası Genç Mucitler sergisi ile ilgili yazı ekte gönderilmiş
olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılması ve katılım olması halinde
Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKİ
Yazı (5 Sayfa)
:
DAĞITIM
Tüm Ortaokul/Liselere
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9b50-e623-3245-afb7-471f kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1171469
Konu: Uluslararası Genç Mucitler Sergisi
03/02/2015
.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 30/01/2015 tarihli ve
1111553 sayılı yazısı.
Kasım 2015'te Tayvan'da Uluslararası Genç Mucitler Sergisi düzenleneceği ilgi yazı
ile bildirilmiştir.
İlgi yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiş olup, İlçeniz öğrencilerine gerekli duyurunun
yapılmasını ve katılım olması halinde Müdürlüğümüz Temel Eğitim Hizmetleri Birimine
bilgi verilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (5 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6641-3d2e-3ab4-835b-a2bc kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı : 43145072/821.02/1111553
Konu: Uluslararası Genç Mucitler Sergisi
30/01/2015
.................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Dışişleri Bakanlığının 23/01/2015 tarih ve 7424627 sayılı yazısı.
Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda; Taipei Ticaret Ofisinin yazısına atıfla; Kasım
2015'te Tayvan'da Uluslararası Genç Mucitler Sergisi (IEYI) düzenleneceği belirtilerek,
katılımın ülke bazında olması gerektiği sergiye, 14 yaşından küçük ortaokul öğrencilerinin ve
14 yaşından büyük lise öğrencilerinin, 3'er kişilik takımlar halinde katılabileceği sergide
İngilizce'nin ortak dil olarak kullanılacağı bildirilmektedir.
Söz konusu yarışmaya ilişkin bilgiler ilişikte gönderilmektedir.
Anılan etkinliğe ilişkin duyurunun ilinizdeki tüm resmî-özel okullara yapılmasını, katılım
olması halinde sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesini arz/rica ederim.
Y. Ziya YEDİYILDIZ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Yarışmaya ilişkin bilgiler (7 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği
B Planı
MEB Beşevler Kampüsü/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
Ayrıntılı bilgi için: S.ÇAĞLAR-ŞEF
Tel: (0 312) 418 82 88/1091
Faks: (0 312) 418 82 89
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden81a5-6037-398d-9524-f42f kodu ile teyit edilebilir.
Download

Uluslararası Genç Mucitler Sergisi