T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/1881365
Konu: Senaryo Yarışması
19/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18/02/2015 tarihli ve 1833062 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "Öğretmen konulu "4.Kısa Film Senaryo Yarışması" düzenleneceği
ile ilgili yazı ve yarışma şartnamesi ekte gönderilmiş olup, okulunuz öğrencilerine gerekli
duyurunun yapılmasını ve eserlerin belirtilen tarihlere kadar Müdürlüğünüz aracılığı ile
yarışma şartnamesindeki adrese gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı ve Ekleri (6 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden5319-737c-31b1-b56f-f28b kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1833062
Konu: Senaryo Yarışması
18/02/2015
.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 16/02/2015 tarihli ve
1693668 sayılı yazısı.
Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile
halk eğitim merkezleri ve çıraklık eğitim merkezleri öğrenci ve kursiyerlerine yönelik
"Öğretmen" konulu "4. Kısa Film Senaryo Yarışması" düzenlendiği ilgi yazı ile bildirilmiştir.
İlgi yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ekte gönderilmiş olup İlçeniz öğrencilerine
gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin şartnamede belirtilen tarihlere kadar okul
müdürlükleri aracılığı ile yarışma şartnamesinde belirtilen adrese gönderilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (6 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf10e-48e8-3951-82f3-9e7b kodu ile teyit edilebilir.
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf10e-48e8-3951-82f3-9e7b kodu ile teyit edilebilir.
Download

Senaryo Yarışması - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü