T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 65224260/160.01/1548326
Konu: Bilim ve Sanat Merkezlerine
Öğrenci Seçimi
12/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/01/2015 tarihli ve 1055104 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi ile ilgili yazı ekte
gönderilmiş olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı (2 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm İlkokullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf1e0-f7a1-3fa8-87fb-8caf kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 63792395/160.01.06/1055104
Konu: Bilim ve Sanat Merkezlerine
Öğrenci Seçimi
29/01/2015
..............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
28/01/2015 tarih ve 71131733/160.01.06/967553 sayılı yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi konulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
İlgi Yazı (2 sayfa)
Dağıtım
Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ayrıntılı Bilgi İçin: S.DOĞRUYOL Bil.İşlt.
Ürgen Paşa Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sok.Merkez/Hatay
Elektronik Ağ: http://hatay.meb.gov.tr/
Tel: (0 326) 227 68 68 (Dahili 1099)
E-posta: [email protected]
Faks: (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden59fb-13da-3142-a2fb-8222 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 71131733/160.01.06/967553
Konu: Bilim ve Sanat Merkezlerine
Öğrenci Seçimi.
28/01/2015
........................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bilim ve Sanat Merkezlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için Bakanlığımıza
bağlı ilkokulların 2.,3.,ve 4.sınıflarından öğrenci tanılaması için gerçekleştirilecek olan, özel
yetenekli öğrencilerin tanılama işlemleri ile ilgili olarak;
1-2015-2016 Eğitim Öğretim yılında, halen 2., 3., ve 4. sınıfa devam eden öğrenciler aday
gösterilecektir.
2-Aday olarak gösterilecek öğrenciler “Genel Zihinsel Yetenek”,“Resim Yeteneği” ve
“Müzik Yeteneği” alanlarında belirlenecektir.
3-Aday gösterilecek öğrenciler en fazla iki yetenek alanında aday gösterilebilecektir.
4-İlinizdeki 2., 3., ve 4’üncü sınıf öğretmenlerine, özel yeteneklilerin özellikleri ve tanılama
süreci ile ilgili rehber öğretmenler tarafından bilgilendirme toplantıları 09-13 Şubat 2015
tarihleri arasında yapılacaktır. Yapılacak bilgilendirme toplantılarında Genel Müdürlüğümüz
internet sayfasında yayımlanacak sunudan destek alabileceklerdir0.
5-2., 3., ve 4 ’üncü sınıf öğretmenleri e-okul şifreleri ile 16 Şubat-23 Şubat 2015 tarihleri
arasında e-okul sistemi üzerinden, özel yetenekli olduğunu düşündüğü öğrenciler için
“Gözlem Formu” doldurarak aday gösterme işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
6-Aday gösterilen öğrencilerin Gözlem Formları dikkate alınarak, Grup Tarama Testine
alınacak öğrenciler Mart ayının ilk haftasında Genel Müdürlüğümüz sayfasında ilan
edilecektir.
7- Grup Tarama Testi ve Bireysel Değerlendirme ile ilgili açıklamalar ve takvim ileri bir
tarihte Genel Müdürlüğümüz sayfasından duyurulacaktır.
Öğrencilerin ve velilerimizin mağduriyet yaşamaması için il/ilçe Milli Eğitim ve Okul
müdürlüklerinin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.
Gereğini rica ederim.
Oktay KILIÇ
Bakan a.
Daire Başkan V.
DAĞITIM
64 İl Valiliği'ne
MEB Beşevler Kampüsü A Blok
Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
-
Ayrıntılı bilgi için: Dilek GÜVENCE- VHKİ
Tel: (0 312 ) 413 3017
Faks: (0 312) 213 1356
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden218c-4241-31f7-9fdb-f48c kodu ile teyit edilebilir.
EK: 1)
2)
3)
4)
Gözlem Formu
Sistem Açılış Link yazısı
Gözlem Formu Açıklama yazısı
72 Bilim ve Sanat Merkezi Listesi
MEB Beşevler Kampüsü A Blok
Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
-
Ayrıntılı bilgi için: Dilek GÜVENCE- VHKİ
Tel: (0 312 ) 413 3017
Faks: (0 312) 213 1356
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden218c-4241-31f7-9fdb-f48c kodu ile teyit edilebilir.
Download

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi