DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
SAAT
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
1. SINIF
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
2. SINIF
Mikrobiyoloji I Lab.
Prof. Dr. Başaran DÜLGER
Biyoloji Öğr. Lab.1
08:00-09:00
Genel Biyoloji I (Botanik)
Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ
D-102
Mikrobiyoloji I
Prof. Dr. Başaran DÜLGER
D-101
3. SINIF
Hayvan Fizyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
Biyoloji Öğr Lab. 2
ÖĞLE ARASI
13:00-14:00
14:00-15:00
Genel Biyoloji (Botanik) I Lab.
Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ
Biyoloji Öğr. Lab.1
Genel Viroloji
Prof. Dr. Başaran DÜLGER
D-102
15:00-16:00
S
A
L
I
4. SINIF
Türkiye Vejetasyonu
Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ
D-101
16:00-17:00
Matematik I (Yeni)
Nejla ÖZMEN
001
08:00-09:00
Matematik I (Yeni)
Nejla ÖZMEN
D 102
Yenilebilen ve Zehirli Mantarlar
Prof. Dr. Başaran DÜLGER
D-101
Bitki Fizyolojisi
Yrd. Dr. Hülya TORUN
Biyoloji Öğr Lab. 2
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
Kimya I
Yrd. Doç. Dr. Ersin ORHAN
D-101
Rekombinant DNA Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
D-101
Tohumsuz Bitkiler Morfolojisi ve Sistematiği
Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ
D-102
Bitki Fizyolojisi Lab.
Yrd. Dr. Hülya TORUN
Biyoloji Öğr Lab. 2
Sitogenetik
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
D-101
Sitogenetik Lab.
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
Biyoloji Öğr. Lab. 1
ÖĞLE ARASI
13:00-14:00
14:00-15:00
Matematik I (Eski)
Öğr. Gör. Nejla ÖZMEN
D102
Tohumsuz Bitkiler Morfolojisi ve Sistematiği
lab.
Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ
Biyoloji Öğr. Lab. 1
15:00-16:00
Bitki Fizyolojisi Lab.
Yrd. Dr. Hülya TORUN
Biyoloji Öğr Lab. 2
Biyokimya I
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
D-101
Hayvan Embriyolojisi
Yrd. Doç. Dr. Şerife G.
KIRANKAYA
Limnoloji Lab.
16:00-17:00
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
Hayvan Fizyolojisi Lab.
Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
Biyoloji Öğr. Lab 2
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
Biyofizik I
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
Dek. D 001
Omurgasız Hayvanlar
Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
D-102
Türk Dili I
Okt. Seval PİR
D-305
Omurgasız Hayvanlar Lab.
Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
Biyoloji Öğr. Lab. 1
Plankton Bilgisi ve Kültürü
Yrd. Doç. Dr. Şerife G. KIRANKAYA
Limnoloji Lab.
Ekoloji
Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ
D-101
ÖĞLE ARASI
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
08:00-09:00
P
E 09:00-10:00
R
10:00-11:00
Ş
E
M 11:00-12:00
B
E
13:00-14:00
14:00-15:00
Genel Biyoloji I (Botanik)
Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ
D-102
Temel Bilgi
Teknolojilerinin
Kullanımı I
Yrd. Doç. Dr. Şerife
G. KIRANKAYA
Bilgisayar Lab
Müze Teknikleri
Lab.
Yrd. Doç. Dr. Deniz
YAĞLIOĞLU
Biyoloji Öğr. Lab.1
Organik Kimya I
Yrd. Doç. Dr. Ersin ORHAN
D-102
Yabancı Dil I
D-305
Okt. Kenan OCAK
Temel Genetik
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
D-101
Sitoloji
Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
D-102
Ekoloji Lab.
Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ
Biyoloji Öğr. Lab 2
Rekombinant DNA Teknolojisi Lab.
Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
Biyoloji Öğr. Lab 2
Biyokimya I Lab.
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
D-305
Plankton Bilgisi ve Kültürü
Yrd. Doç. Dr. Şerife G. KIRANKAYA
Biyoloji Öğr. Lab 2
Endokrinoloji
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
Dekanlık D-1
ÖĞLE ARASI
A.İ.İ.T. I
Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU
D-305
15:00-16:00
16:00-17:00
Sitoloji
Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
D-102
Temel Genetik Lab.
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
Biyoloji Öğr Lab 1
Sitoloji Lab.
Yrd. Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
Biyoloji Öğr. Lab 1
Zoocoğrafya
Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
D-101
Hayvan Embriyolojisi Lab.
Yrd. Doç. Dr. Şerife G.
KIRANKAYA
Biyoloji Öğr. Lab 2
Özel Çalışma I
Yrd. Doç. Dr. Şerife G.
KIRANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
Özel Çalışma I Lab.
Yrd. Doç. Dr. Şerife G.
KIRANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ÇAKMAK
Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
08:00-09:00
C
U
M 09:00-10:00
A
10:00-11:00
11:00-12:00
ÖĞLE ARASI
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
Biyoloji ve Çevre
Yrd. Doç. Dr. Şerife G.
KIRANKAYA
D-101
16:00-17:00
Not: Bölümünüze Tahsis edilen derslik D 101-102
Biyolojik Çeşitlilik
Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
Limnoloji Lab.
Müze Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
Biyoloji Öğr. Lab. 2
Download

Not: Bölümünüze Tahsis edilen derslik D 101