BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ)
Ders Kodu
FBİ 601
FBİ 602
FBİ 603
FBİ 604
FBİ 605
FBİ 606
FBİ 607
FBİ 608
FBİ 609
FBİ 610
FBİ 611
FBİ 612
FBİ 613
FBİ 614
FBİ 615
FBİ 616
FBİ 617
FBİ 618
FBİ 619
FBİ 620
FBİ 621
FBİ 622
FBİ 623
FBİ 624
FBİ 625
FBİ 626
FBİ 627
FBİ 628
FBİ 629
FBİ 630
FBİ 631
FBİ 632
FBİ 633
FBİ 634
FBİ 635
FBİ 636
FBİ 637
FBİ 638
FBİ 639
FBİ 640
FBİ 641
FBİ 642
FBİ 643
FBİ 644
FBİ 645
FBİ 646
FBİ 647
FBİ 648
FBİ 649
FBİ 650
FBİ 651
FBİ 652
FBİ 653
FBİ 654
FBİ 655
FBİ 656
FBİ 657
FBİ 658
FBİ 659
FBİ 660
Ders Adı
Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi
Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları
İleri Zoocoğrafya
Sistematik Zoolojinin Prensipleri
Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri
Bitki KommunitelerininOrdinasyonu
Davranış
Sistematik Entomoloji
İleri Biyokimyasal Teknikler
Protein Biyokimyası
İleri Viroloji
İleri Baktoriyoloji
Bitki Taksonomisinin Prensipleri
Genel Mikoloji
İleri Limnoloji
Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler
Gıda Mikrobiyolojisi
Moleküler Biyolojide Gelişmeler
Enzimatik Regülasyon
Türkiye Kuşları
Balık Ekolojisi
Vejetasyon Biliminde Nümerik Sınıflandırma Metotları
İleri Parazitoloji
Algoloji
Klimatoloji
Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği
Limnolojide Araştırma Yöntemleri
İleri Hayvan Fizyolojisi -I
Biyokimyasal Ekolojisi
Ekosistem Ekolojisi
Türkiye Balık Faunası
Filogenetik Sistematik
Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler
Böceklerde Preparasyon Teknikleri
Hücresel Denetim Sistemleri
Populasyon Genetiği
İleri Vejetasyon Bilimi
Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri
Memelilerde Kromozom Çalışmaları
Fitoplankton Ekolojisi
Herbiyor Besin Kimyası ve Tekni
İleri Toprak Bilimi
Dinamik Bitki Ekolojisi
Biyologlar İçin Temel İstatistik
Akuatik Ekosistem
Balık Biyolojisi
Bitki.Tür İçi ve Türler Arası Rekabet
İleri Bitki Anatomisi -I
Sekonder Maddeler ve Herbivorlar
Genel Entomoloji
Doğa Koruma Prensipleri
Mammaloji
Zooloji Nomeklatur Kuralları
Toprak ve Bitki Funguslarının Taksonomisi
Bitki-Toprak İlişkileri
Mikrobiyal Ekolojisi
Mikrobiyolojide Araş.Tekn.
Parazit Bitkiler
Bitki-Mikroorganizma İlişkileri
Mebran Fizyolojisi
T U K
404
404
303
404
303
303
404
404
404
404
303
404
404
404
404
303
404
303
303
303
404
303
303
303
303
303
303
404
404
404
303
404
404
303
404
303
404
303
404
303
303
303
303
303
303
303
202
303
303
404
404
404
303
303
202
303
303
202
303
303
AKTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
FBİ 661
FBI 662
FBİ 663
FBI 664
FBİ 665
FBİ 666
FBİ 667
FBİ 668
FBİ 669
FBI 670
FBİ 671
FBI 672
FBİ 673
FBİ 674
FBİ 675
FBİ 676
FBİ 677
FBİ 678
FBİ 679
FBİ 680
FBİ 681
FBİ 682
FBİ 683
FBİ 684
FBİ 685
FBİ 686
FBİ 687
FBİ 688
FBİ 689
FBİ 690
FBİ 691
FBİ 692
FBİ 693
FBİ 694
FBİ 695
FBİ 696
FBİ 697
FBİ 698
FBİ 600
Hayvanlarda Besin Seçimi
Prokaryotik Genetik
Hücrelerin Moleküler Biyolojisi
Bakteri Stres Fizyolojisi
Bakteri Fizyolojisi
Bakteriyal Sistematiği Prensipleri
Bit.Sos.SintaksonomikNomenklatür
Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri
Makrofitler
İç Sularda Pollusyon
Histolojik Teknikler
Temel Ornitoloji
Fizyolojide Araştırma Teknikleri
Paleobotanik
FungalBiyoteknoloji
Bitkilerde Varyasyon
Bitki Büyüme Düzenleyicileri
İleri Hayvan Histolojisi
Bitkilerde Gelişim Biyolojisi
Bitkilerde Antioksidantlar ve reaktif oksijen türlerinin rolü
Bitkilerde Preperasyon Teknikleri
Bitki Toksikolojisi
Gen Klonlama
Moleküler Mikrobiyoloji
ProkaryotikFilogeni
Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi
Karadeniz Ekosistemi
Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri
Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik
Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler
FBI Bitkilerde Ağır Metal Kirliliği
Balık Avlama Yöntemleri
Böcek Beslenmesi
Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri
Halofit ve Kserofit Bitkilerin Anatomisi
Hücre Fizyolojisi
İleri İnsan Embriyolojisi
Orkide Biyolojisi
SEMİNER
UZMANLIK ALAN DERSİ
TEZ
303
303
303
303
303
303
202
303
303
202
404
404
202
202
303
303
303
404
303
303
303
202
303
303
303
303
202
404
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
0
400
000
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
0
0
30
Download